1983

1984

1985

1989

1992

1994

19951996

1999

2000

2003

2007

2008

De laatste drie decennia

Doordat langzaamaan bekend werd dat veel paddenstoelen zeldzamer leken te worden in ons land (maar ook daarbuiten!), ontstond de behoefte aan onderzoek naar verspreiding. Om die in kaart te brengen werd in 1980 de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland (WPN) opgericht. Alle paddenstoelen- waarnemingen uit herbaria en notitieboekjes, waarvan vindplaatsen en -data bekend waren, werden in een database gestopt en de leden werden gestimuleerd nieuwe gegevens voortaan op gestandaardiseerde wijze door te geven. Daarna ontstond een stroom van publicaties: standaardlijsten en namenlijsten om alles zoveel mogelijk te standaardiseren, rode lijsten en publicaties die de eerste resultaten voor het voetlicht brachten. Daarna verschenen er atlassen en beheersadviezen en ondertussen werd in 1998 ook het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) opgezet, zodat dit alles ertoe leidde dat paddenstoelenzoeken voor het plezier of de maaltijd veranderde in een grootschalige inventarisatie van ons land en dat de zwammen zelf steeds meer een rol zijn gaan spelen bij natuurbeheer en -ontwikkeling.


Standaardlijst van Nederlandse paddestoelnamen
C. Bas
J. van Brummelen
F. Tjallingii
G. Tjallingii-Beukers
KNNV WM 156 (1983)


Standaardlijst van Nederlandse macrofungi
E.J.M. Arnolds e.a.
Coolia 26 supplement (1984)


Veraderingen in de paddestoelenflora
E.J.M. Arnolds (red.)
KNNV WM 167 (1985)


A preliminary red data list of macrofungi in the Netherlands
E.J.M. Arnolds
Persoonia 14(1) p. 77-125 (1989)


Standaardlijst van Nederlandse macrofungi supplement 2
E.J.M. Arnolds
E. Jansen
P.J. Keizer
M.M. Nauta
M.T. Veerkamp
E.C. Vellinga
Biologisch Station Wijster, NMV, BIC, IvBN Wageningen (1992)


Paddestoelen en natuurbeheer
Th.W. Kuyper (red.)
KNNV WM 212 (1994) Lees meer...


Atlas van Nederlandse paddestoelen
M.M. Nauta & E.C. Vellinga
NMV (1995)


Overzicht van de paddestoelen in Nederland
E. Arnolds,
Th.W. Kuyper &
M.E. Noordeloos (red.)
NMV (1995) Lees meer...


Overzicht van de paddestoelen in Nederland supplement 1. Index
E. Arnolds,
Th.W. Kuyper &
M.E. Noordeloos (red.)
NMV (1996)


Overzicht van de paddestoelen in Nederland suppelement 2.
Namenlijst, Rode Lijst

E. Arnolds,
Th.W. Kuyper &
M.E. Noordeloos (red.)
NMV (1996)


Bedreigde en kwetsbare paddenstoelen in Nederland
Toelichting op de Rode Lijst

E.J.M. Arnolds & G. van Ommering
IKC Natuurbeheer Wageningen (1996)


Gids voor de paddestoelen in het meetnet
Eef Arnolds & Mirjam Veerkamp
NMV (1999) Lees meer...


Verspreidingsatlas I
Agaricales
NMV (2000)


Verspreidingsatlas II
Aphyllophorales, Phragmobasidiomycetidae, Gasteromycetes, Ascomycotina, Myxomycotina
NMV (2000)


Paddestoelen in Flevoland
Ger van Zanen,
Piet Bremer &
Huub van der Aa (red.)
KNNV Utrecht (2000)


Paddestoelvriendelijk natuurbeheer
P.J. Keizer
KNNV Utrecht (2003) Lees meer...
Mycorrhizaschimmels

Mycorrhizaschimmels
Jaqueline Baar & Wim Ozinga
KNNV Utrecht (2007)
Rode Lijst Paddenstoelen

Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen
Eef Arnolds & Mirjam Veerkamp
Nederlandse Mycologische Vereniging (2008)
Naar de infopagina