Boeken. Update februari 2012.
Nadere toelichting:


Gegevens in het veld ‘type’ moeten als volgt worden begrepen:

Boek = Boek, volgens auteur gerangschikt
Overdruk = Overdrukken, in cassettes in de kasten in de gang voor de bibliotheek, op auteur gerangschikt
Gf = Grote formaten; staande of liggend in de gesloten glazen kasten.
Ic = Icones; aparte afdeling met platen, foto's etc.
Cd = Electronische informatiedragers (CD, CD-Rom, DVD)

Let op: Bovenstaande afkortingen dienen opgevat te worden als plaatsingskenmerk. Bij plaatsing in de overdruk-cassettes worden losse nummers van tijdschriften en originele uitgaven, zoals cahiers en dunne boekwerken, dus ook als overdruk aangeduid.

Sp/ met toevoegingen = SPECIALE PUBLICATIES
Dit betreft publikaties die in dozen, per onderwerp zijn gerangschikt. In deze kategorieŽn zijn niet alle aanwezige publicaties in de katalogus apart vermeld. Knipsels, brieven, losse verslagen e.d. zijn niet apart gekatalogiseerd; boeken en overdrukken zijn wel - onder auteursnaam - opgenomen.
De volgende kategorieŽn speciale publicaties zijn in de NMV bibliotheek aanwezig:
 • Sp/besch = BESCHERMINGSZAKEN: natuurbeheer, bescherming paddestoelen
 • Sp/cong = CONGRESSEN, SYMPOSIA, gerangschikt op jaar
 • Sp/excu = EXCURSIERAPPORTEN: werkweken NMV
  (EXCURSIERAPPORTEN: excursies NMV)
  (EXCURSIERAPPORTEN: excursies niet-NMV)
 • Sp/info = INFORMATIE: folders, cursus-, onderwijs- en tentoonstellingsmateriaal
 • Sp/kart = KARTERING: Nederland en buitenland
 • Sp/kat = KATALOGUSSEN: oude katalogussen NMV bibliotheek
 • Sp/lok = LOKALE MYCOFLORA: rapporten, verslagen, inventarisaties.

 • Auteur Jaartal Titel Tijdschrift Type
  Aa, H. A. van der & Vanev, S. 2002 A revision of the species described in Phyllosticta. Edited by A. Aptroot, R. C. Summerbelll & G. J. Verkley. CBS, Utrecht 510 p
  Boek
  Aa, H.A. van der 1967 A new species of Curvularia Persoonia 5: 45-46 Overdruk
  Aa, H.A. van der 1968 Petrakia irregularis, a new fungus species Acta bot. neerl. 17: 221-225 Overdruk
  Aa, H.A. van der 1971 Macroventuria, a new genus of the Venturiaceae Persoonia 6: 359-363 Overdruk
  Aa, H.A. van der 1973 Studies in Phyllosticta I Stud. Mycol. 5: 1-110 (Proefschrift) Overdruk
  Aa, H.A. van der 1975 The perfect state of Sarcophoma miribelii Persoonia 8: 283-289 Overdruk
  Aa, H.A. van der 1978 A leaf spot disease of Nymphaea alba in the Netherlands Neth. J. Pl. Path. 84: 109-115 Overdruk
  Aa, H.A. van der 1983 A new species of Coniella Proc. K. ned. Akad. Wet., Sér. C, 86: 121-125 Overdruk
  Aa, H.A. van der 1986 Revision of Keissleriella podocarpi Butin Sydowia 39: 1-7 Overdruk
  Aa, H.A. van der 1989 Polycoccum peltigerae and Didymosphaeria arxii sp. nov. and their anamorphs Stud. Mycol. 31: 15-22 Overdruk
  Aa, H.A. van der & Arx, J.A. von 1986 On Vonarxia, Kazulia and other fungi with stauroconidia Persoonia 13: 127-128 Overdruk
  Aa, H.A. van der & Kesteren, H.A. van 1971 The identity of Phyllosticta destructiva Desm. and similar Phoma-like fungi described from Malvaceae and Lycium halimifolium Acta bot. neerl. 20, 5: 552-563 Overdruk
  Aa, H.A. van der & Kesteren, H.A. van 1979 Some pycnidial fungi occurring on Atriplex and Chenopodium Persoonia 10: 267-276 Overdruk
  Aa, H.A. van der & Oorschot, C.A.N. van 1985 A redescription of some genera with Staurospores Persoonia 12: 415-425 Overdruk
  Aa, H.A. van der & Samson, R.A. 1994 A new species of Helicoon Mycol. Res. 98: 74-76 Overdruk
  Aa, H.A. van der, Noordeloos, M.E. & Gruyter, J. de 1990 Species concepts in some larger genera of the Coelomycetes Stud. Mycol. 32: 3-19 Overdruk
  Aa, H.A. van der, Samson, R.A. & Stalpers, J.A. 1979 75 Jaar Centraalbureau voor Schimmelcultures Coolia 22: 90-97 Overdruk
  Aanen, Duur K. 1999 Species and speciation in the Hebloma crustuliniforme complex. Proefschrift, Wageningen. 176 p
  Boek
  Achhammer, A 1992 Pleurotus unter streß. Ökophysiologische Untersuchungen zu Wasserhaushalt und Sporulation Bibliotheca Mycologica 141: 206 p Boek
  Acton, J. & Sandler, N. 2002 Paddestoel. Met foto's van Jonathan Lovekin. Schuyt & Co. Uitgevers. Standaard Uitgeverij, Haarlem. 160 p.
  Boek
  Adams, J. & Pethybridge, G.H. 1910 A census catalogue of Irish Fungi Proc. R. Ir. Acad. 28, Sect. B., 4: 120-166 Overdruk
  Adelaars, Arno 1997 Alles over paddo's. Prometheus, Amsterdam. 162 p
  Boek
  Adema, H. 2008 Vliegenzwammen op het Rapenburg. Paddenstoelen in de binnenstad van Leiden. Uitgeverij Ginkgo, Leiden. 158 p.
  Boek
  Agerer, R. 1975 Flagelloscypha. Studien an cyphelloiden Basidiomyceten. Dissertation, Munchen. Sydowia 27: 131-264. Boek
  Agerer, R. 1985 Zur Ökologie der Mykorrhizapilze Bibl. Mycol. 97. Vaduz: Cramer. 160 p Boek
  Agerer, R. 1987 - Colour atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn-Verlag Eduard Dietenberger. Losbladige uitgave. (1994: 2 banden; aanvulling 2002 ontv. Mei 2003; aanvulling 9/10, september 2006)
  Series
  Agerer, R., eindredakteur 1996 - Descriptions of ectomycorrhizae. Einhorn-Verlag, Schwäbische GmÜnd. Losbladige uitgave; div. auteurs; 1; 1996; 2, november 1997; 3, November 1998
  Series
  Ahmad, S. 1952 Gasteromycetes of West Pakistan. Lahore, Panjab University press. 92 p. (Publication from the Department of Botany, University of the Panjab, no. 11)
  Boek
  Aiken, W.H. & Waldbott, S. 1936 Catalogue of the periodical literature in the Lloyd Library Bull. Lloyd Libr. 34. 103 p Boek
  Ainsworth, G. C. 1976 Introduction to the history of mycology. Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, Melbourne. 359 p
  Boek
  Ainsworth, G. C. & Sussman, A. S. ( Eds) 1968 The Fungi. An Advanced Treatise. Vol. III. The Fungal Population. Academic Press, New York
  Boek
  Ainsworth, G. C., Sparrow, F. K. , Sussman, A. S. 1973 The Fungi, an advanced treatise. Volume IVB, A taxonomic Review with keys: IVA, Ascomycetes and Fungi Imperfect; IVB Basidiomycetes and lower fungi. Academic Press, Inc, London (etc.); 504 p
  Boek
  Alessio 1998 zie Fungi non delineati.
  Series
  Alessio, C.L. 1980 Inocybe; Icon. Mycol. 29 Suppl. 3 Boek
  Alessio, C.L. 1985 Fungi Europaei Vol. 2. Boletus Dill. ex L. (sensu lato). Giovanna, Saronno. 712 p.
  Series
  Al-Musallam, A. 1980 Revision of the black Aspergillus species. Proefschrift RUU. 92 p
  Boek
  Ames, L. 1932 An hermaphroditic self-sterile but cross-fertile condiction in Pleurage anserina. Contrib. Crypt. Lab. Harvard Un. III: Bull. Torrey Bot. Club 59: 341-345 Overdruk
  Ames, L. 1937 A new species of Magnusia Mycologia 29(2): 222-225 Overdruk
  Anderson, J. M., Rayner, A. D. M., Walton, D. W. H. 1984 Invertebrate - microbial interactions. Cambridge University Press, Cambridge. 349 p
  Boek
  Andersson, O. 1950 Larger fungi on sandy grass heaths and sand dunes in Scandinavia Botaniska Notiser; suppl. vol. 2(2): 1-89 Overdruk
  Anonymus 1913 Pilzmerkblatt, die wichtigsten eßbaren und schádlichen Pilze. Bearbeitet im Kaiserlichen Gesundheitsamte met losse kleurenplaat. 8 p
  Overdruk
  Anonymus 1918 Report of insect and fungus pests on plants in England and Wales.Board of agriculture and fisheries. Miscellaneous publ. 23:1-65
  Overdruk
  Anonymus 1925 Meyendel-commissie 1925. Het Meyendel-onderzoek. Mycologische Sectie. De Levende Natuur. 6 p Overdruk
  Anonymus 1928 Pilzmerkblatt. Bearbeitet im Reichsgesundheitsamt. 40 p
  Overdruk
  Anonymus 1929 Ministre de l'Agriculture. Administration des Eaux et Forêts. Commission d'études des ennemis des arbres, des bois abattus et des bois mis en œuvre. Bulletin n° 2. Les champignons des maisons. Les trois espèces de champignons destructeurs des habitations. Annls Éc. natn. Eaux Forêts, Nancy 3: 1-11.
  Sp/info.
  Anonymus 1934 Meyendel-commissie 1934. Lijst van paddenstoelen in het studieveld van de Meyendel-commissie De Levende Natuur. 8 p Overdruk
  Anonymus 1934 Meyendel-commissie 1934. Paddestoelen van Meijendel. 24ste mededeling van de commissie De Levende Natuur. 13 p Overdruk
  Anonymus 1941 Nederlandsche Mycologische Vereeniging i.s.m. de Voedingsraad. Eerste vlugschrift Eetbare paddenstoelen
  Sp/info.
  Anonymus 1942 Nederlandsche Mycologische Vereeniging i.s.m. de Voedingsraad. Tweede vlugschrift Eetbare paddenstoelen.
  Sp/info.
  Anonymus 1943 Eenige paddestoelen en hoe ze te kennen, p. 95-101. In: Wie , wat , waar? Jaarboek 1943 van de Haagsche Courant, A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden.
  Boek
  Anonymus 1953 Mushroom Science II
  Sp/congr.
  Anonymus 1954 Huitième Congrès International de Botanique, Paris 1954. Comptes rendus des séances et rapports et communications. Présentés devant la section 2, [respectivement] déposés lors du Congrès dans les sections 3 - 27. Sp/Congr. 10 cahiers.

  Anonymus 1972 De kleuren van Zuidwest-Nederland, Visie op milieu en ruimte. Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming. 4 dl. in 1 band
  Sp/besch.
  Anonymus 1978 Beatrixkanaal Eindhoven; Inventarisatie-rapport opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Eindhoven, mei 1978. 84 p. (Geen auteur, lijst van deelnemende werkgroepen en personen)
  Sp/kart.
  Anonymus 1981 Inventarisatieatlas voor de flora en fauna van Nederland; Uitg. van Staatsbosbeheer, Inspectie Natuurbehoud en Natuurwetenschappelijk archief. Sp/kart
  Anonymus 1981 Cultivation of Lentinus edodes (Shiitake mushroom) in Japan. Akiyama Mycological Institute 2 p
  Overdruk
  Anonymus 1982 Paddestoelen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Natuurbeschermingsvereniging West-Zeeuwsch-Vlaanderen, "'t Duumpje" en Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut". 2 delen. 54+75 p
  Sp/kart.
  Anonymus 1984 Veranderingen in de Nederlandse mycoflora; Symposium georganiseerd door de Floracommissie van de Nederlandse Mycologische Vereniging, 14 april 1984. 36 p. (Geen auteur; bundel teksten van lezingen; inleiding Eef Arnolds).
  Sp/besch.
  Anonymus 1987 Biologisch Station Wijster. Jaarverslag 1987. 34 p.
  Sp/besch.
  Anonymus 1987 Inventarisatie Ulvenhoutse Bos. Breda: Paddestoelenwerkgroep KNNV, afdeling Breda.
  Sp/lok.
  Anonymus 1989 Tenth Congress of European Mycologists, Tallinn, Estonian SSR, August 1989; Abstracts. Tallinn. 141 p
  Sp/Congr.
  Anonymus 1990 Rote Liste der bestandsgefährdeten Großpilze in Rheinland-Pfalz, Stand: 1. September 1990. Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz. 35 p.
  Sp/Besch.
  Anonymus 1990 Truede storsvampe i Danmark, en rödliste. Jan Vesterholt & Henning Knudsen. Udgevit af Foreningen til Svampekundskabens Fremme i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. 64 p
  Sp/Besch.
  Anonymus 1991 Basisrapport Bosreservaten; Bos- en Landschapsbouw rapport nr.1991-03. Uitg. De Dorschkamp, Inst. voor Bosbouw en Groenbeheer. 1991, 64 p
  Sp/besch.
  Anonymus 1991 Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland. 1991. Nieuwsbrief no. 5. 47 p.
  Sp/kart.
  Anonymus 1992 Rote Liste der gefährdeten Großpilze in Deutschland. Naturschutz Spezial Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V.; Naturschutzbund Deutschland e.V. Eching: IHW. 132 p.
  Sp/besch.
  Anonymus 1992 Nederlandse Mycologische Vereniging. [s. a.]. Totaallijst van paddestoelen gevonden in de provincie Flevoland in de periode 1976 t/m 1992. 65 p.
  Sp/kart.
  Anonymus 1992 Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland. 1992. Nieuwsbrief no. 6. 34 p.
  Sp/kart.
  Anonymus 1993 Fraeylemaborg te Slochteren. Cultuurhistorisch Onderzoek; Natuurwetenschappelijk Onderzoek; Beheersvisie. Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen. Elburg, september 1993. 70 p + bijlagen.
  Sp/besch.
  Anonymus 1993 Mededelingen gehouden op de Vlaamse Mycologendag, 14 maart 1992. Redaktie: P. van der Veken & K. van der Gucht. Verschijningsdatum: 7.5.1993. Universiteit Gent. 81 p.
  Sp/congr.
  Anonymus 1993 Fungal Foray Corrib Conservation Centre; BMS Spring Foray 1993; Foray Sites in The Burren. Uitgave Paddestoelen Werkgroep Wassenaarse Parken (Ed.: Reitze ten Cate)
  Sp/kart.
  Anonymus 1995 Register Nederlandse oecologische flora (zie ook: Weeda, E.)
  Boek
  Anonymus 1996 Paddestoelenwerkgroep Friesland; Jaarverslag 1995. 67 p.
  Sp/lok
  Anonymus 1996 Onderzoek van de Natuur in het grondwaterbeschermingsgebied van de N.V. Tilburgse Waterleiding-Maatschappij, met bijzondere aandacht voor het natuurontwikkelingsproject "De Kaaistoep"; redactie en coördinatie P. S. Wielink. Verslagjaar 1996. Gezamelijke uitgave van (Tilburgse Waterleiding (TWM), RAVON, KNNV en FLORON. 128 p.
  Sp/lok.
  Anonymus 1996 Wetenschappelijke en Nederlandse namen van de tot 1 juli 1996 gevonden paddestoelen in de Wassenaarse en Haagse parken. 27 p. + 1 pagina (28) aanvullingen, tweede helft 1996. Uitgave in eigen beheer van de Paddestoelen Werkgroep Wassenaarse parken.
  Sp/lok.
  Anonymus 1997 Jaarboek van de Vlaamse-Mycologen-Vereniging, 1. 104 p.
  Boek
  Anonymus 1997 Jaarboek Natuur. Vereniging Onderzoek Flora en Fauna. KNNV Uitgeverij. 272 p
  Boek
  Anonymus 1997 Onderzoek van de paddestoelenflora in "De Kaaistoep". Verslagjaar 1997. Paddestoelenwerkgroep K.N.N.V. afdeling Tilburg. Samenstelling: L. Rommelaars. 11 p.
  Sp/lok
  Anonymus 1997 Onderzoek van de paddestoelenflora in Boswachterij Dorst.
  Sp/lok.
  Anonymus 1997 Paddestoelenwerkgroep K.N.N.V. afdeling Tilburg. Samenstelling: L. Rommelaars. 11 p
  Sp/lok.
  Anonymus 1997 Paddestoelenwerkgroep Friesland, Jaarverslag 1996. 40 p.
  Sp/lok.
  Anonymus 1997 Het Deelerwoud; een mycologische verkenning. Eerste verslag van de paddestoelenstudiegroep afd. Arnhem, KNNV. April 1997. 13 p. 4 kaarten.
  Sp/lok.
  Anonymus 1998 Jaarboek van de Vlaamse-Mycologen-Vereniging, 2. 56 p
  Boek
  Anonymus 1998 Jaarverslag District Friesland 1998; uitg. Fries Natuurmuseum, Leeuwarden. 52 p
  Sp/lok.
  Anonymus 1998 Het Deelerwoud; een mycologische verkenning, tweede verslag, Februari 1998. 26 p. + bijlage
  Sp/lok.
  Anonymus 1998 Dutch priority programme on acidification, see Jansen A. E & de Vries, F. W. de

  Anonymus 1999 Verspreidingsatlas Aphyllophorales, Phragmobasidiomycetidae, Gasteromycetes, Ascomycotina. NMV; 329 p
  Sp/kart.
  Anonymus 2000 Voorstel voor een Oranje lijst van Mossen van het Essenhakhout; RER bericht 38; Prov. Utrecht, dec. 2000
  Sp/Besch
  Anonymus 2000 Voorstel voor de Oranje lijst van Kleibospaddestoelen; RER bericht 37; Prov. Utrecht, dec. 2000
  Sp/Besch.
  Anonymus 2000 Voorstel voor de aandachtsoortenlijst inclusief de Oranje lijst van Vaatplanten en Kranswieren; RER bericht 36. Prov. Utrecht, dec. 2000
  Sp/Besch.
  Anonymus 2002 Werkdocument soortenbeleid; Onderdeel Flora. Prov. Utrecht; mei 2002 58 p
  Sp/Besch.
  Anonymus 2003 Natuurbalans 2002. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Kluwer. 172 p.
  Sp/Besch
  Anonymus 2004 The Online Auction Color Chart. The new language of color for buyers and sellers!
  Boek
  Anonymus 2006 Netwerk Ecologische Monitoring Productenkatalogus 1.0. Meetnetten voor beleid en onderzoek. Centraal Bureau voor de Statistiek, LNV, etc. 36 p
  Sp/Besch
  Anonymus 2009 Natuurbalans 2009. Planbureau voor de Leefomgeving, m.m.v. Wageningen Universiteit & Researchcentrum (WUR). 212 p.

  Anonymus 2010 Natuurhistorisch Maandblad digitaal. Jaarboeken 1911-1923; Maandbladen 1912-2009. De Natuurhistorische geschiedenis van Limburg. Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Roermond. Natuurhistorisch Maandblad
  Anonymus [diverse jaren] Jaarverslagen van commissie en werkgroepen; niet afzonderlijk vermeld
  Sp/diverse onderwerpen.
  Anonymus 1916-1917 Flora mycologica; catalogus van het Mycologisch museum; niet gepagineerde lichtdruk en 1 plaat; Weesp, 1917.

  Anonymus 1917-1918 Flora mycologica; catalogus van het Mycologisch museum; 37 p.; 1 plaat; Weesp, 1918
  Sp/info.
  Anonymus 1965-1972 Schweizer Pilztafeln I-V; serie kleine boekjes uitgegeven door Vrband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde.
  Ic.
  Anonymus 1975 ? Salon du champignon: Recettes originales pour préparer les champignons; 1975. Museum national d'histoire naturelle; laboratoire de cryptogamie. Recepten. 28 p.
  Boek
  Anonymus 1982 - 2009 Bolets de Catalunya, I (1982) - XXVII (2008); losbladige verzameling kleurfoto's van macrofungi, 50 per aflevering, met Catalaanse en Spaanse beschrijvingen op achterzijde. Div. auteurs. Uitgave Soc. Catalana de Micologia & Caixa de Barcelona, vanaf 1982. (zie ook: Fichas technicas, met nadere beschrijving van dezelfde soorten)
  Series
  Anonymus 1985-1987 Paddestoelenwerkgroep KNNV, afd. Helmond. Jaarverslagen.
  Sp/lok.
  Anonymus 2001-2002 Onderzoek van de paddestoelenflora in "De Kaaistoep". Jaarverslagen. Paddestoelenwerkgroep K.N.N.V. afdeling Tilburg (geen paginering)
  Sp/lok.
  Anonymus zonder jaartal "Iconographie Mycologique I."

  Anonymus zonder jaartal GISCC-Bulletin 14. Documentation Champignon. Neuvy-le-Roi: Groupement d'intérêt scientifique du champignon cultivé. 132 p.
  Sp/Congr.
  Anonymus zonder jaartal Paddestoelen. Foldertje van P. Bakker, Hillegom. 32 p.
  Sp/info.
  Anonymus zonder jaartal Inventarisatierapport van de "Hollandse Hoeve". K.N.N.V.-afd. Beveland. 48 p.
  Sp/lok.
  Anonymus zonder jaartal Inventarisatierapport van het "Abbekinderse Bos". K.N.N.V.-afd. Beveland. 21 p
  Sp/lok.
  Antonin, V. & Noordeloos, M. E. 2004 A monograph of Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina (Tribus Mycenae sensu Singer, Mycena excluded) in Europe. IHW Verlag, 279 p
  Boek
  Antonin, V. & Noordeloos, M.E. 1993 A monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 1: Marasmius, Setulipes, and Marasmiellus. Libri Botanici 8. Eching: IHW-Verlag. 229 p
  Boek
  Antonin, V. & Noordeloos, M.E. 1997 Part 2: Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellus, Chaetocalathus and additions to Marasmiellus. Eching: IHW-Verlag. 256 p
  Boek
  Antonin, V., Noordeloos, M.E. 2010 A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe. IHW Verlag, Eching, 480 p.
  Boek
  Antonin, Vladimir & Skubla, Pavol 2000 Interesting macromycetes found in the Czech and Slovak Republics. Fungi non delineati XI. Libreria Mykoflora, I - Alassio. 46 p. Series.
  Series
  Antonin, Vladimir, Bronislav Gruna, Zbynek Hradilek, Alois Vagner & Antonin Vezda 2000 Houby, Lisejniky a Mechorosty narodniho Parku Podyji (Pilze, Flechten und Moose des Nationalparks Thayatal. Masaryk-Universität Brno. 220 p
  Boek
  Antonini, D. & Antonini, M. 2002 Macromyceti nuovi, rari o specifici della regione mediterranea. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXII. 72 p. Edizione Candusso, Alassio
  Series
  Aptroot, A. 1989 Studies on Colombian Cryptogams. XL: The family Pyxinaceae (Lichenized Fungi) Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 92(3): 269-280 Overdruk
  Aptroot, A. 1991 Biomonitoring met epifyten in het Noordhollands Duinreservaat. NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland; Afd. terreinen beleidsvoorbereiding. 23 p.; 30 p. met verspr.kaartjes; 6 bijlagen
  Boek
  Aptroot, A. & Herk, K. van 1994 Veldgids Korstmossen. Stichting Uitg. K. N. N. V., Utrecht. 144 p
  Boek
  Aptroot, A. & Mayrhofer, H. 1991 Lithothelium australe spec. nova, a new lichen from New Zealand Mycotaxon 41: 219-222 Overdruk
  Aptroot, A. & Sipman, H. 1989 New lichen records from the Philippines Acta Bryolichenologica Asiatica 1: 31-41 Overdruk
  Aptroot, A. & Sipman, H. 1991 New lichens and lichen records from New Guinea. Willdenowia 20: 221-256 Overdruk
  Aptroot, A., Candoussau, F., Verkley, G.J.M. 1997 Two fungicolous species of Gelatinopsis (Leotiaceae, ascomycetes) from France, with G. septata sp. nov. Nova Hedwigia 64:155-160 Overdruk
  Ariette, N. 1978 I Funghi del territorio Bresciano nella terminologica dialettale. Note per un vacabulario dei nomi del dialetto Bresciano riferiti ai funghi. Monografie di "Natura Bresciana" 2: 1-92
  Boek
  Armstrong, G.M. 1921 Sulphur nutrition: The use of thiosulphate as influenced by hydrogen-ion concentration Studies in the physiology of fungi 14. Ann. Mo. bot. Gdn 8: 237-281 Overdruk
  Arnold, J. 1934 A comparative taxonomic study of forms of Collybia tuberosa Fr. and Collybia cirrata Fr. Pap. Mich. Acad. Sci. 19: 55-58 Overdruk
  Arnolds, E. 1974 De oecologie en geografische verspreiding van Hygrophorus subgenus Hygrotrama, Cuphophyllus en Hygrocybe in Nederland. Doctoraalverslag RUU. 135 p
  Boek
  Arnolds, E. 1974 Taxonomie en floristiek van Hygrophorus, subgenera Hygrotrama, Cuphophyllus en Hygrocybe. Leiden: Rijksherbarium
  Boek
  Arnolds, E. 1975 Hygrophorus regulosus var. phaeophyllus, nieuw voor Nederland Coolia 18(3): 70-75 Overdruk
  Arnolds, E. 1981 Ecology and coenology of macrofungi in grasslands and moist heathlands in Drenthe, the Netherlands. Part 1. Introduction and Synecology. Proefschrift RUU. 407 p
  Boek
  Arnolds, E. 1982 Ecology and coenology of macrofungi in grasslands and moist heathlands in Drenthe, the Netherlands. Vol. 2. Part 2: Autoecology; Part 3: Taxonomy. Vaduz: Cramer. 501 p
  Boek
  Arnolds, E. 2003 Rare and interesting species of Psathyrella. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXVI. 76 p
  Series
  Arnolds, E. 2003 De Stekelzwammen en Pruikzwammen van nederland en Belgie. Coolia 46 (3) Supplement. 96 p Boek
  Arnolds, E. & Kreisel, H. (editors) 1991 ? Conservation of Fungi in Europe. Proceedings of the second meeting of the European Council for the Conservation of Fungi at Vilm, 13-18 September 1991, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. 98 p.
  Sp/besch.
  Arnolds, E. & Kuyper, Th. W. 1996 Bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Nederlandse Mycologische Vereniging/Biologisch Station Wijster; tevens Meded. 590 van het Biol. Station Wijster. 38 p met bijlagen
  Sp/besch.
  Arnolds, E. & Noordeloos, M. 1981 Fungorum rariorum icones coloratae. Pars XII; new, rare and interesting species of Entoloma: 1-36; plates 89-96; figures 1-25. J. Cramer, Lehre
  Series
  Arnolds, E. & Veerkamp, M. 1999 Paddestoelen in het meetnet. NMV, Baarn. 126 p
  Boek
  Arnolds, E. & Veerkamp, M. 2008 Basisrapport Rode Lijst Paddestoelen (met medewerking van A. van de Berg). Nederlandse Mycologische Vereniging, Utrecht. 291 p.
  Boek
  Arnolds, E. (red.) 1985 Veranderingen in de paddestoelen-flora (Mycoflora) Wet. Meded. K.N.N.W. 167. 101 p Boek
  Arnolds, E. J. M. & Ommering, G. van 1996 Bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland; Toelichting op de Rode Lijst. IKC Natuurbeheer, Wageningen. 120 p
  Sp./besch.
  Arnolds, E., Creveld, M., Jansen, E., Kuyper, T. e.v.a. 1984 Standaardlijst van Nederlandse Macrofungi Coolia 26, supplement (1). 363 p Boek
  Arnolds, E., Jansen, E., Keizer, P.-J., Nauta, M., Veerkamp, M. & Vellinga, E. 1992 Standaardlijst van Nederlandse Macrofungi. Supplement 2 (inclusief suppl. 1). Wijster: Biol. Station, NMV, Utrecht: BIC, Wageningen: IBN. 163 p
  Boek
  Arnolds, E., Keizer, P.J., Jansen, E. & Veerkamp, M. 1987 Untersuchungen zur Chorologie der Großpilze in den Niederlanden. Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberg (AMO) Beitr. Kennt. Pilze Mitteleuropas 3: 41-54 Overdruk
  Arnolds, E., Kuyper, Th. W. & Noordeloos, M. E. (Redaktie) 1995 Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische vereniging. 871 p
  Boek
  Arnolds, E., Kuyper, Th. W. & Noordeloos, M. E. (Redaktie) 1996 Overzicht van de paddestoelen in Nederland; supplement 1. Index. Nederlandse Mycologische vereniging. 88p
  Boek
  Arnolds, E., Kuyper, Th. W. & Noordeloos, M. E. (Redaktie) 1996 Overzicht van de paddestoelen in Nederland; supplement 2. Namenlijst, Rode lijst. Nederlandse Mycologische vereniging. 221p
  Boek
  Arx, J. A. von 1976 Pilzkunde. J. Cramer, Vaduz. 296 p
  Boek
  Arx, J.A. von 1957 Revision der zu Gloeosporium gestellten Pilze. Verh. K. ned. Akad. Wet., Afd. Nat. 2e reeks deel LI: 3. 153 p
  Boek
  Arx, J.A. von 1963 Die Gattungen der Myriangiales. WCS Mededeling 44 Persoonia 2(3): 421-475 Overdruk
  Arx, J.A. von 1964 Über die Ascomycetenfamilie der Leptopeltaceae Acta Bot. Neerl. 13: 182-188 Overdruk
  Arx, J.A. von & Aa, H.A. van der 1981 Pithosira and Xenoplaca, two dematiaceous hyphomycete genera from South America Persoonia 11: 387-389 Overdruk
  Arx, J.A. von & Aa, H.A. van der 1983 Notes on Curreya (Ascomycetes, Dothideales) Sydowia 36: 1-5 Overdruk
  Arx, J.A. von & Aa, H.A. van der 1987 Spororminula tenerifae gen. et sp. nov. Trans. Br Mycol. Soc. 89, 1: 117-120 Overdruk
  Arx, J.A. von & Gams, W. 1966 Über Pleurage verruculosa und die zugehörige Cladorrhinum-Konidienform Nova Hedwegia 13: 199-208 Overdruk
  Arx, J.A. von & Hennebert, G.L. 1965 Deux champignons Ambrosia Mycopath. Mycol. appl. 25: 309-315 Overdruk
  Arx, J.A. von & Müller, E. 1975 A re-evaluation of the bitunicate ascomycetes with keys to families and genera Stud. Mycol. 9: 1-159 Boek
  Arx, J.A. von & Storm, P.K. 1967 Über einige aus dem Erdboden isolierte, zu Sporormia, Preussia und Westerdykella gehörende Ascomyceten Persoonia 4: 407-415 Overdruk
  Arx, J.A. von, Guarro, J., & Aa, H.A. van der 1987 Asordaria, a new genus of the Sordariaceae and a new species of Melanocarpus Persoonia 13: 263-272 Overdruk
  Atkins, F.C., Bels, P.J., Lambert, E.B. & Edwards, R.L. 1950 Mushroom Science I. Proceedings of the First International Conference on Scientific Aspects of Mushroom Growing. Petersborough, 3-11 May 1950. 111 p
  Sp/Congr.
  Atkinson, G. F. 1901 Studies of Americn Fungi. Mushrooms, edible, poisonous, etc. Second Edition. Ithaca, NY, Andrus & Church, publishers. 322 p
  Boek
  Atkinson, G. F. 1916 Origin and development of the lamellae in Coprinus. Botanical Gazette 61: 89-130, 12 plates
  Boek
  Atkinson, G.F. 1915 Phylogeny and relationships in the Ascomycetes. Ann. Mo. bot. Gdn 2: 315-376 Overdruk
  Audubon Society Field Guide to North American Mushooms zonder jaartal Boek Zie: Lincoff, G.H. 1981

  Auger-Barreau, R. 1967 Une collection de cultures de champignons vivants: le Centraalbureau voor Schimmelcultures de Baarn (Hollande) Act. Soc. linn. Bordeaux 104: 1-7 Overdruk
  Auteur Jaartal Titel Tijdschrift Type
  Ayers, T.T. 1933 Growth of Dispira cornuta in artificial culture. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 107 Mycologia 25(5): 333-341 Overdruk
  Ayers, T.T. 1935 Parasitism of Dispira cornuta Mycologia 27(3): 235-261. Overdruk
  Azema, Rene -Charles 1986 Les Réactions macrochimiques chez les Cortinaires. lLes Editions Billes.239 p
  Boek
  Baar, J. 1995 Ectomycorrhizal fungi of Scots pine as affected by litter and humus. Thesis Landbouwuniversiteit Wageningen. 139 p
  Boek
  Baar, J. & Kuyper, T. W. 1993 Litter removal in forests and effect on mycorrhizal fungi. In: D. N. Pegler, L. Boddy, B. Ing & P. M. Kirk (eds.) Fungi of Europe: Investigation, Recording and Conservation. Royal Bot. Gardens Kew: 275-286 Overdruk
  Baar, J., Ozinga, W. A. & Kuyper, T. W. 1994 Spatial distribution of Laccaria bicolor genets reflected by sporocarps after removal of litter and humus layers in a Pinus sylvestris forest Mycol. Res. 98:726-728 Overdruk
  Baar, J., Ozinga, W. A., Sweers, I. L. & Kuyper, T. W. 1994 Stimulatory and inhibitory effects of needle litter and grass extracts on the growth of some ectomycorrhizal fungi Soil Biochem. 26: 1073-1079 Overdruk
  Babos, M. & Stangl, J. 1985 Inocybe javorkae sp.n. aus Ungarn (Agaricales, Cortinariaceae) Ann. Hist-Nat. Musei Nationalis Hungarici 77: 113-120 Overdruk
  Bach, E. 1956 The Agaric Pholiota aurea. Physiology and Ecology Dansk bot. Ark. 16 (2). Dansk Botanisk Forening. Copenhagen: Munksgaard. 220 p Boek
  Badham, C.D. 1863 A treatise on the esculent funguses of England. London: Lovell Reeve. 152 p. (plus afbeeldingen)
  Boek
  Baiano, Giorgio, Garofoli, Domenico & Filippa, Mario 2000 Ascomyceti interessanti del Nord Italia. Fungi non delineati XII. Libreria Mykoflora, I - Alassio. 74 p
  Series
  Baker, G.E. 1936 A study of the genus Helicogloea. Dissertatie Wash. Univ. 129 p
  Boek
  Ballara et al. 2007 zie Grupo Ibero-insular de Cortinariologos (GIC).

  Baren, J. van 1932 Beobachtungen an Funden von Cenococcum geophilum Fr. in den Niederlanden. Abh. Nat. Ver. Bremen 28: 205-211 Overdruk
  Barkman, J.J. 1960 De paddestoelenflora in Midden-Drente in het droge jaar 1959 Levende Nat. 63: 77-85 Overdruk
  Barkman, J.J. 1964 Paddestoelen in jeneverbesstruwelen Coolia 11: 4-29 Overdruk
  Barkman, J.J. 1965 Een nieuwe aardster voor Nederland Coolia 11: 54-60 Overdruk
  Barlow, P. W. & Carr, D. J. 1984 Positional controls in plant development. Cambridge Univ. Press, Cambridge etc. 502 p
  Boek
  Barnett, H.L. 1933 Some edible and poisonous mushrooms of North Dakota Bull. N. Dak. agric. Exp. Stn 270: 3-32 Overdruk
  Baroni, T. J. 1981 A revision of the genus Rhodocybe Maire (Agaricales). Beihefte zur Nova Hedwigia 67: 1-194 Boek
  Barr. M. E. 1987 Prodromus to Class Loculoascomycetes.
  Boek
  Bary, A. de 1866 Morphologie und Physiologie der Pilze, Flechten und Myxomyceten. Leipzig, Verlag Wilhelm Engelmann. 316 p
  Boek
  Bary, A. de 1884 Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozoen und Bacterien. Leipzig, Verlag. Wilhelm Engelmann. 558 p
  Boek
  Bas, C. 1958 Notes on Agaricales I Blumea Suppl. IV: 137-143 Overdruk
  Bas, C. 1960 Notes on Agaricales II Persoonia 1 (3): 303-314 Overdruk
  Bas, C. 1961 The genus Gloiocephala Massee in Europe Persoonia 2: 77-89 Overdruk
  Bas, C. 1962 De Sterkopstinkzwam/Paddestoelen verzamelen en bewaren Natura 59 (8): 115,107-108 Overdruk
  Bas, C. 1965 The genus Squamanita. A new Galerina from peat-bogs Persoonia 3: 331-364 Overdruk
  Bas, C. 1967 Amanita argentea Huijsman am Teutoburger Wald gefunden Westf. Pilzbr. 6 (7): 125-129 Overdruk
  Bas, C. 1968 Amanita inaurata Secr., een plaatjeszwam met een fluviatiele verspreiding Gorteria 4 (6/8): 87-89 Overdruk
  Bas, C. 1969 Morphology and subdivision of Amanita and a monograph on its section Lepidella. Proefschrift RUL; tevens Persoonia 5: 285-579. Leiden
  Boek
  Bas, C. 1973 Boletinus pictus, ein amerikanischer Röhrling im Nordwesten Deutschlands gefunden Westf. Pilzbr. 9 (3-5): 45-50 Overdruk
  Bas, C. 1974 A rare but widespread Amanita associated with Alnus Trav Mycol., Bull. mens. Soc. linn. Lyon, num. spec: 17-23 Overdruk
  Bas, C. 1975 A comparision of Torrendia (Gasteromycetes) with Amanita (Agaricales). In: Bigelow, H.E. & Thiers, H.D. (eds.). Studies on higher fungi. A collection of papers dedicated to dr. Alexander H. Smith on the occasion of his seventieth birthday. Vaduz: Cramer. p. 53-60
  Overdruk
  Bas, C. 1976 Species-concept in Amanita sect. Vaginatae. Herbette Symposium on Species Concept in Hymenomycetes 1976: 79-103
  Overdruk
  Bas, C. 1978 Studies in Amanita I Persoonia 10 (1): 1-22 Overdruk
  Bas, C. 1982 Studies in Amanita II Persoonia 11 (4): 429-442 Overdruk
  Bas, C. 1983 Notulae ad floram Agaricinam Neerlandicam. Introduction Persoonia 12 (1): 29-49 Overdruk
  Bas, C. 1983 Flammulina in Western Europe Persoonia 12 (1): 51-66 Overdruk
  Bas, C. 1983 On application of the name Agaricus lacrymabundus Bull.: Fr Persoonia 12 (1): 103-106 Overdruk
  Bas, C. 1983 A new European species of Hydropus, H. moserianus, spec. nov. Sydowia 36: 6-10 Overdruk
  Bas, C. 1984 On the correct name of Amanita inaurata Secr Persoonia 12 (2): 192-193 Overdruk
  Bas, C. 1987 Drs. H.S.C. Huijsman (1900-1986) Persoonia 13 (3): 233-235 Overdruk
  Bas, C. & Corner, E.J.H. 1962 The genus Amanita in Singapore and Malaya Persoonia 2 (3): 241-304 Overdruk
  Bas, C. & Hatanaka S.-I. 1984 An undescribed species of Amanita section Lepidella from Japan Persoonia 12 (3): 321-325 Overdruk
  Bas, C. & Heinemann, P. 1986 Agaricus geesterani, spec. nov., a very remarkable agaric discovered in the Netherlands Persoonia 13 (1): 113-121 Overdruk
  Bas, C. & Honrubia, M. 1982 Validation of Amanita gracicolor. A mediterranean species resembling A. boudieri Persoonia 11 (4): 511-514 Overdruk
  Bas, C. & Noordeloos M.E. 1983 Notulae ad floram agaricinam Neerlandicam. Introduction. Notulae ad floram agaricinam Neerlandicam I-III. Marasmiellus, Macrocystidia and Rhodocybe Persoonia 12 (1): 29-49 Overdruk
  Bas, C. & Weholt, Ø. 1984 Hydropus conicus, a new species from Norway Persoonia 12 (2): 119-122 Overdruk
  Bas, C., Brummelen, J. van, Tjallingii, F. & Tjallingii-Beukers, G. 1983 Standaardlijst van Nederlandse paddestoelnamen Wetensch. med. K.N.N.V. 156. 72 p Boek
  Bas, C., Kuyper Th.W., Noordeloos M.E. & Vellinga E.C. (eds.) 1988 Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands Vol. 1, Rotterdam/Brookfield: Balkema
  Boek
  Bas, C., Kuyper Th.W., Noordeloos M.E. & Vellinga E.C. (eds.) 1990 Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands Vol. 2
  Boek
  Bas, C., Kuyper Th.W., Noordeloos M.E. & Vellinga E.C. (eds.) 1995 Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands Vol. 3
  Boek
  Bas, C., Kuyper Th.W., Noordeloos M.E. & Vellinga E.C. (eds.) 1999 Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands Vol. 4
  Boek
  Bas, C., Kuyper Th.W., Noordeloos M.E. & Vellinga E.C. (eds.) 2001 Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands Vol. 5
  Boek
  Bas, C., Kuyper Th.W., Noordeloos M.E. & Vellinga E.C. (eds.) 2005 Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands Vol. 6
  Boek
  Basso, M. T. 1999 Fungi Europaei Vol. 7. Lactarius Pers. Mykoflora, Alassio, 845 p.
  Series
  Bataille, F 1948 Les réactions macrochimiques chez les champignons. Suppl. Bull. trimest. Soc. Mycol. de France: 1-172 Boek
  Bataille, F. 1910 Flore analytique des Inocybes d'Europe. Besançon. 27 p
  Overdruk
  Bataille, F. 1912 Flore monographique des Cortinaires d'Europe. Besançon. 112 p
  Boek
  Bataille, F. 1922 Flore analytique et descriptive des Tubéroïdées de l'Europe et de l'Afrique du Nord Bull. Soc. Mycol. de France 37 (4): 1-53 Overdruk
  Bataille, F. 1923 Les Bolets. Classification et détermination des espèces. 30 p. Heruitgave van Bull. Soc. Hist. nat. Doubs 15. 1908
  Overdruk
  Battara, A. J. A. 1759 (1990) Fungorum agri ariminensis historia (Storia dei funghi dell'agro riminese di J. Antonio Battari 1759). Bruno Ghighi Editore, Rimini. 214 p.
  Boek
  Baxter, D.V. 1924 Fomes fraxineus Fr. in culture Pap. Mich. Acad. Sci. 4: 55-66 Overdruk
  Baxter, D.V. 1926 Some Porias from the region of the Lake States. Pap. Mich. Acad. Sci. 6: 67-76 Overdruk
  Baxter, D.V. 1928 Mycorrhiza and Scotch pine in the University of Michigan Forest Nursery Pap. Mich. Acad. Sci. 9: 509-516 Overdruk
  Baxter, D.V. 1931 A preliminary study of Coleosporium solidaginis (Schw.) Thüm. in the forest plantations in the region of the Lake States. Pap. Mich. Acad. Sci. 14: 245-258 Overdruk
  Baxter, D.V. 1931 The fungi and the decay of the American chestnut: Part I Pap. Mich. Acad. Sci. 14: 259-290. (1930) Overdruk
  Baxter, D.V. 1932 Some resupinate polypores from the region of the Great Lakes. III Pap. Mich. Acad. Sci. 15: 191-228 Overdruk
  Baxter, D.V. 1933 Some resupinate polypores from the region of the Great Lakes. IV Pap. Mich. Acad. Sci. 17: 421-439 Overdruk
  Baxter, D.V. 1933 Some resupinate polypores from the region of the Great Lakes. V Pap. Mich. Acad. Sci. 19: 305-332 Overdruk
  Baxter, D.V. 1935 Some resupinate polypores from the region of the Great Lakes. VI Pap. Mich. Acad. Sci. 20: 273-281 Overdruk
  Baxter, D.V. 1938 Some resupinate polypores from the region of the Great Lakes. IX Pap. Mich. Acad. Sci. 21 (1): 285-305 Overdruk
  Beaton, G., Pegler, D.N. & Young, T.W.K. 1985 Gasteroid basidiomycota of Victoria State, Australia: 5-7 Kew Bulletin 40 (3): 573-598 Overdruk
  Beaton, G., Pegler, D.N. & Young, T.W.K. 1986 Cystangium crichtonii sp. nov. (Russulaceae), a secotioid species from New South Wales Trans. Br. Mycol. Soc. 86 (1): 181-184 Overdruk
  Becker, A. & Baeyens, G. 1992 Wasplaten en andere paddestoelen in een vochtige vallei van de Amsterdamse Waterleidingduinen De Levende Natuur 93 (4): 111-117 Overdruk
  Becker, G. 1952 La vie privée des champignons. Paris: Stock. 198 p
  Boek
  Becker, G. 1953 Ecologie des hygrophores Franc-Comtois Bull. Soc. Hist. nat. Doubs 57: 85-92 Overdruk
  Beeli, M. 1920 Note sur le genre Meliola Fr. Espèces et variétés nouvelles récoltées au Congo Bull. Jard. bot. État Brux. 7: 91-160 Overdruk
  Beeli, M. 1923 Notes mycologiques. Champignons nouveaux pour la flore belge, récoltés de 1915 à 1923 Bull. Soc. r. Bot. Belg. 56 (1): 1-14 Overdruk
  Beeli, M. 1931 Contribution à l'étude de la flore mycologique du Congo. VIII: Fungi goossensiani Bull. Soc. r. Bot. Belg. 63 (2): 100-109 Overdruk
  Beeli, M. 1933 Genera des basidiomycètes. Naturalistes belg. 43 p
  Overdruk
  Beeli, M. 1938 Les champignons. Naturalistes belg. Numéro spécial. 189-220
  Overdruk
  Beeli, M. 1945 Guide de l'amateur de champignons. Sommaire des explications que nous donnons au cours de nos promenades et de nos expositions. Naturalistes belg. 1945: 1-15
  Overdruk
  Beeli, M. zonder jaartal Nos bolets. - . 6 p
  Overdruk
  Beeli, M. zonder jaartal Nos morilles. - . 3 p
  Overdruk
  Beeli, M., & Keyser, M.L. de 1922 Les champignons de Belgique. Bruxelles: Les Naturalistes belges. 278 p
  Boek
  Bell, G.S. 1933 List of larger fungi, Toronto region Trans. R. Can. Inst. 42, 19: 275-299 Overdruk
  Bels, P.J. 1947 Champignonteelt in Nederland van 1942 tot 1946 Meded. Dir. Tuinbouw/Lab champignon-onderzoek: 531-546 Overdruk
  Bels, P.J. 1967 A spawning and mixing machine for mushroom beds. Some notes on a film Proc. 1st scient. Symp. Cultiv. Mushr. & 6th Int. Congr. Mushr. Sci., Amsterdam, Wageningen. Mushr. Sci. 6: 431-435 Overdruk
  Bels, P.J. 1967 Mushroom industry tour Proc. 1st scient. Symp. Cultiv. Mushr. & 6th Int. Congr. Mushr. Sci., Amsterdam, Wageningen. Mushr. Sci. 6: 553-561 Overdruk
  Bels, P.J. 1971 Paddestoelen als kamerplanten. Nieuwe tak van sierteelt? Bedrijfsontwikkeling editie Tuinbouw 2 (4): 43-49
  Overdruk
  Bels, P.J. 1971 Paddestoelen als kamerplanten Groei en Bloei, aug '71. Kon. Ned. Mij. Tuinb. Plantk. 1 p Overdruk
  Bels, P.J. 1975 Domesticatie-onderzoek en sortimentsuitbreiding van paddestoelen in Nederland (1964-1975). Horst: Proefstation Champignoncultuur. 13 p
  Overdruk
  Bels, P.J., (pro forma auteur) 1976 Zusammenstellung von Pilzarten, die als Marktpilze bzw. für die Kultivierung und den Handel von Bedeutung sind. Botanische Namen und allgemeine Namen in 7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Finnisch und Japanisch. Hamburg: Mykofarm Gesellschaft für Pilzkultur mbH. 117 namen
  Boek
  Bels, P.J., Kooyman, P., Stender, J.A., Gijsberts, L. & Zeeuw, A. de 1965 De champignoncultuur in Nederland 1964 Meded. Dir. Tuinb. 28: 63-82 Overdruk
  Bels, P.J., Soest G.J.A. van & Vedder, P.J.C. 1967 Mushroom house design in the Netherlands Proc. 1st scient. Symp. Cultiv. Mushr. & 6th Int. Congr. Mushr. Sci., Amsterdam, Wageningen. Mushr. Sci. 6: 417-430 Overdruk
  Bels-Koning, H.C. 1966 Mushroom terms in five languages. English, French, German, Danish, Dutch. Wageningen: Pudoc. 148 p
  Boek
  Bels-Koning, H.C. & Bels, P.J. 1947 Champignoncultuur. "Cultivator 1946", Algemeenen Bond van Oudleerlingen van Inrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs. 29 p
  Overdruk
  Bels-Koning, H.C. & Bels, P.J. 1948 Een voor Nederland nieuwe truffelsoort, Tuber rufum Pico, gevonden in het nest van een eikelmuis Natuurh. Maandbl. 37: 1-12 Overdruk
  Bels-Koning, H.C. & Bels, P.J. 1958 Handleiding voor de champignoncultuur. Horst: Proefstation voor de Champignon-cultuur. 295 p
  Boek
  Bels-Koning, H.C. & Kuijk, W.M. van 1980 Mushroom terms. Polyglot on research and cultivation of edible fungi. Wageningen: Pudoc. (English, German, Dutch, Danish, French, Italian, Spanish and Latin.). 312 p
  Boek
  Bensaude, M. 1918 Thèses: Recherches sur le cycle évolutif et la sexualité chez les basidiomycètes. Propositions données par la faculté. La faculté des sciences de Paris. 153 p
  Boek
  Berg, T. A., van Duuren, G., van Duuren, Y., & Bremer, P. (eindred.) 2008 Mycologische waarden op het Revestrand en het Reve-eiland. Verslag van het mycologisch onderzoek van het Revestrand. Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders. 29p.
  Sp/lok.
  Berger, K. (ed.) 1980 Mykologisches Wörterbuch. Jena: VEB Fischer. (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Latein, Tschechisch, Polnisch, Russisch.). 432 p
  Boek
  Bergersen, F.J. (Ed.) 1980 Methods of evaluating biological nitrogen fixation. John Wiley & Sons, Chichester. 702 p.
  Boek
  Berk, L.H. van zonder jaartal Een en ander over paddestoelen. Uittreksel uit eene voordracht gehouden in de Octobervergadering van het Departement Amsterdam der Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie. 11 p. (genummerd: 1258-1268.)
  Overdruk
  Berkeley, G.H. 1924 Studies on Botrytis. Trans. R. Can. Inst. 33, 15: 83-127 Overdruk
  Berkeley, M. J. 1969 Decades of Fungi (Decas 1-62); Asher & Co, Amsterdam 1969 reprint
  Boek
  Berkeley, M. J. & Broome, C. E. 1837-1885 (1967) Notices of British Fungi. Bibliotheca Mycologica 1 Boek
  Berkley, E.E. 1934 Poria Cocos (Schw.) Wolf, found on a railroad tie in service Ann. Mo. bot. Gdn 21: 339-342 Overdruk
  Bernard, Ch. 1907 Notes de pathologie végétale II: Sur quelques maladies de Citrus sp., Castilloa elastica, Thea assamica, Oreodoxa regia, &c Bull. Dép. Agric. Indes néerl. 11. 55 p Overdruk
  Bernard, Ch. 1908 Ziekten der Theeplant (Voorloopige waarnemingen). Meded. Proefstation Thee No.II. Buitenzorg: Dep. Landbouw. 47 p
  Overdruk
  Bernicchia A., Gorjón, S.P. 2010 Fungi Europaei Vol. 12. Corticiaceae s.l.. Edizioni Candusso. 1008 p.
  Boek
  Bernicchia, A. 2005 Fungi Europaei Vol. 10. Polyporaceae s.l. Edizioni Candusso, Alassio, 808 p.
  Series
  Bernink, J. B. 1920 Eerst weten - Dan eten. Een inleiding tot de studie der paddestoelen door J. B. Bernink. W. Hilarius Wzn, Almelo. 80 p
  Boek
  Bertaux, A. 1966 Les Cortinaires. Descriptions, déterminations, classifications. Paris: Lechevalier. 136 p
  Boek
  Berthier, J. 1976 Monographie des Typhula Fr., Pistillaria Fr. et des genres voisins. Numero Spécial du Bull. mens. Soc. linn. Lyon 45. 213 p
  Boek
  Berthier, Jacques 1973 Recherches sur les Typhula, Pistullaria et genres affines (Clavariaceae) ; Biologie ; anatomie ; systematique. Thèse, Lyon. 122 p
  Boek
  Besette A.E., Harris D.B., Besette A.R. 2009 Milk mushrooms of North America. A field identification guide to the genus Lactarius. Syracuse University press, Syracuse, New York. 299 p.
  Boek
  Besette A.E., Roody, W.C., Besette, A.R. 2010 North American Boletes. A color guide to the fleshy pored mushrooms. First published 2000, this edition "First Paperback Edition 2010". Syracuse University Press, Syracuse, New York. 400 p.
  Boek
  Besette A.E., Roody, W.C., Besette, A.R., Dunaway, D.L. 2007 Mushrooms of the Southeastern United States. Syracuse University Press, Syracuse, New York. 375 p.
  Boek
  Besette, A.E., Besette, A.R., Fischer, D.W. 1997 Mushrooms of Northeastern Nort America. A comprehensive volume on mushrooms both in the U.S. and Canada etc. First ed. Syracuse University Press, Syracuse, New York. 584 p.
  Boek
  Besl, H., Helfer, W. & Luschka, N. 1989 Basidiomyceten auf -alten Porlingsfruchtkörpern Ber. bayer. bot. Ges. 60: 133-145 Overdruk
  Bessey, E. A. 1960? Morphology and taxonomy of Fungi. Constable and Company Limited, London. 791 p
  Boek
  Bessey, E.A. 1923 Notes on the orange rusts of RubusPap. Mich. Acad. Sci. 3: 61-66
  Overdruk
  Bessey, E.A. 1924 The relationships of the Ascomyceteae, Basidiomyceteae and Teliosporeae Pap. Mich. Acad. Sci. 4: 67-80 Overdruk
  Bessey, E.A. 1935 A text-book of mycology. Philadelphia: Blakiston. 495 p
  Boek
  Beug, M.W. & Bigwood, J. 1982 Psilocybin and psilocin levels in twenty species from seven genera of wild mushrooms in the Pacific Northwest, U.S.A. J. Ethnopharmacol. 5: 271-285 Overdruk
  Beverwijk, A.L. van 1948 Observations on submerged water moulds in the Netherlands Antonie van Leeuwenhoek 14: 223-250 Overdruk
  Bibion, D.E. et al. 2008 Macrofungi associated with oaks of eastern North America. West Virginia University Press, Morgantown. 467 p.
  Boek
  Bicknell, A.S. zonder jaartal Notes on the edible fungi of Italy Records of the Woolhope Transactions. 4 p Overdruk
  Bidaud et al. ? - 2002 Atlas des Cortinaires. Pars IV-XII
  Series
  Bidaud, A., Moënne-Loccoz and Reumaux, P. 1999 Atlas des Cortinaires. IX. Editions Fédération Mycologique Dauphine-Savoie. Teks, Fiches & Planches
  Series
  Bidaud, A., Moënne-Loccoz and Reumaux, P. zonder jaartal Atlas des Cortinaires. Clé générale des sous-genres, sections, sous-sections et séries. Editions Fédération Mycologique Dauphine-Savoie. 102 p
  Series
  Bidaud, A., Moënne-Loccoz and Reumaux, P., avec la collaboration du R. Henry) 1997 Atlas des Cortinaires. Les Cortinaires Hinnuloides. Editions Fédération Mycologique Dauphine-Savoie. 155 p
  Series
  Bielli, E. 1998 Der Grosse Naturfűhrer. Pilze. Ein umfassender Ratgeber zum Bestimmen und Sammlen von Pilzen [herdruk 2003]. Zeignungen von L. Maggiora. Neuer Kaiser Verlag Gesellschaft, Klagenfurt, 224 p
  Boek
  Bigeard, R. & Guillemin, H. 1909 Flore des champignons supérieurs de France. Chalon-sur-Saône: Bertrand. 600 p
  Boek
  Bigeard, R. & Guillemin, H. 1913 Flore des champignons supérieurs de France. Paris: Libraire des Sciences Naturelles. 791 p
  Boek
  Bigelow, H. E. & Thiers, H. D. (Eds) 1975 Studies on higher fungi. A collection of papers dedicated to Dr Alexander H. Smith on the occasion of his seventieth birthday Beiheft zur Nova Hedwigia 51 Boek
  Bigelow, H.E. 1974 Mushroom pocket field guide. Macmillan Publ. Co. Inc. New York/Collier Macmillan Publ. London. 117 p
  Boek
  Bigelow, H.E. 1982 North American Species of Clitocybe. Part I. Vaduz: Cramer Beih. Nova Hedwigia 72 Boek
  Bigelow, H.E. 1985 North American Species of Clitocybe. Part II. Berlin (etc.): Cramer Beih. Nova Hedwigia 81 Boek
  Bigelow, R.P. 1887 On the structure of the frond in Champia parvula, Harv. Contributions from the Cryptogamic Laboratory of the Museum of Harvard University Proc. Am. Acad. Arts Sci. 23: 111-121 Overdruk
  Bijl, P.A. van der 1920 A contribution to our knowledge of the Polyporeae of South Africa S. Afr. J. Sci. 18 (3/4): 246-293 Overdruk
  Bijl, P.A. van der 1926 Descriptions of some previously unnamed South African fungi - II S. Afr. J. Sci. 23: 283-284 Overdruk
  Bijl, P.A. van der 1926 List of fungi recorded from the Pietersburg Tzaneen area of the Transvaal S. Afr. J. Sci. 23: 285-289 Overdruk
  Bijl, P.A. van der zonder jaartal A fungus - Gibellula haygarthii, sp.n. - on a spider of the family Lycosidae Trans. R. Soc. S. Afr. 10 (3): 149-150 Overdruk
  Bijl, P.A. van der zonder jaartal Some South African stereums Trans. R. Soc. S. Afr. 10 (3): 151-157 Overdruk
  Bijl, P.A. van der zonder jaartal Fungi of the Stellenbosch district and immediate vicinity Trans. R. Soc. S. Afr. 10 (4): 281-288 Overdruk
  Bills, G.F. & Pegler D.N. 1988 Russula grossa (Russulaceae), a member of subsection Ochricompactae Kew Bull. 43 (4): 703-705 Overdruk
  Bink, R.J., Bal, D., Berk, V.M. van den & Draaijer, L.J. 1994 Toestand van de natuur 2. Wageningen: IKC-NBLF. Rapport 4. 246 p
  Sp./Besch.
  Birkfeld, A. 1954 Pilze in der Heilkunde. Mit 31 Abbildungen. Die neue Brehm-Bucherei, Heft 135. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 52 p.
  Boek
  Bisby, G. R. 1953 An introduction to the taxonomy and nomenclature of fungi. Second edition. CMI, Kew, Surrey, U.K. 143 p
  Boek
  Bishop, H. 1940 A study of sexuality in Sapromyces reinschii Mycologia 32 (4): 505-529 Overdruk
  Bjørnekær, K. 1944 Floristiske undersøgelser over danske bævresvampe (Tremellaceae) Friesia 3: 1-34 Overdruk
  Blakeslee, A.F. 1904 Sexual reproduction in the Mucorineae Proc. Am. Acad. Arts Sci. 40 (4): 205-319 Overdruk
  Blank I.H. & Tiffney, W.N. 1936 The use of ultra-violet irradiated culture media for securing bacteria-free cultures of Saprolegnia Mycologia 28 (4): 324-329 Overdruk
  Blauwkuip, J. zonder jaartal Eetbare paddenstoelen met recepten. N.V. Uitg. Littera Scripta Manet, Gorseel. 80 p
  Boek
  Bliss, D.E. 1933 The pathogenicity and seasonal development of Gymnosporangium in Iowa Res. Bull. Ia agric. Exp. Stn 166: 337-392 Overdruk
  Bliss, D.E. 1938 Two new species of Omphalia which cause decline disease in date palms Mycologia 30 (3): 313-326 Overdruk
  Blücher, H. zonder jaartal Praktische Pilzkunde. 1. Teil. Miniatur-Bibliothek. Leipzig: Verlag für Kunst und Wissenschaft. 31 p. 32 afb. in kleur. 2. Teil. 39 p. 32 afb. in kleur
  Boek
  Blum, J. 1962 Les Bolets. Edit. Lechevalier, Paris. 168 p
  Boek
  Blum, J. 1962 Les Russules. Flore monographique des Russules de la France et des pays voisins. Edition Paul Lechevalier, Paris. 232 p.
  Boek
  Blum, J. 1976 Les Lactaires. Descriptions, déterminations, classifications, comestibilité. Paris: Lechevalier. 371 p
  Boek
  Blumer, S. 1963 Rost- und Brandpilze auf Kulturpflanzen. Ein Bestimmungsbuch für die in Mitteleuropa vorkommenden Arten. Jena: VEB Gustav Fischer. 379 p
  Boek
  Blumer, S. 1967 Echte Mehltaupilze (Erysiphaceae). Ein Bestimmungsbuch für die in Europa vorkommenden Arten. Jena: VEB Gustav Fischer. 436 p
  Boek
  Boddy, L., Watling, R. & Lyon, A.J.E. (eds) 1988 Fungi and ecological disturbance. Symposium 14, Proc. of the symposium, organized by the Ecology Special Interests Committee of the British Mycological Society and held at the University of Sheffield, 21-23 September 1987. 188 p. (= Proc. of the Royal Society of Edinburgh, Section B, 94, 1988)
  Sp/Congr
  Bodin, E. 1902 Les champignons parasites de l'homme. Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire. Paris: Masson et Cie/Gauthier-Villars. 208 p
  Boek
  Bodlaender, K.B.A. 1976 Proeven met groeiregulerende middelen op fabrieksaardappelen. Onderzoek 1976. Stichting voor de Akkerbouwproefboerderijen op zand- en dalgrond in Middenoost- en Noordoost-Nederland
  Overdruk
  Bodlaender, K.B.A. 1977 Onderzoek met groeiregulerende middelen op vlas in Nederland. Fibra 21 (3): 65-76
  Overdruk
  Boedijn, K. 1922 Over de systematiek der Basidiomyceten Meded. ned. Mycol. Vereen. 12: 39-50 Overdruk
  Boedijn, K. 1925 De Nederlandsche Inocybe-soorten. (Voorloopige mededeeling) Meded. ned. Mycol. Vereen. 1925: 89-122 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1926 Nieuwe en zeldzame Nederlandse fungi Ned. kruidk. Archf 1926: 66-70 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1926 De spinnewebschimmels van Hevea brasiliensis. Three kinds of thread blight on Hevea brasiliensis Meded. Alg. Proefst. der A.V.R.O.S. (Rubberserie; Arch. Rubbercultuur Jg X (8).), 8 p Overdruk
  Boedijn, K.B. 1926 B. Een nieuwe Septobasidium op de thee.- . 6 p
  Overdruk
  Boedijn, K.B. 1927 Über Rhopalomyces elegans Corda Annls mycol. 25 (1/2): 161-166 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1927 Mycetozoa von Sumatra Miscnea zool. sumatr. 17. 3 p Overdruk
  Boedijn, K.B. 1927 Mycetozoa von Sumatra (II) Miscnea zool. sumatr. 24. 4 p Overdruk
  Boedijn, K.B. 1928 Notes on some Aspergilli from Sumatra Annls mycol. 26: 69-84 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1928 Verzeichnis der von Sumatra bekannten Mycetozoa Annls mycol. 26: 450-453 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1929 Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora von Sumatra. Recl Trav. bot. néerl. 26: 396-439 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1930 Die Gattung Glaziella Berkeley Bull. Jard. bot. Buitenz., Ser. 3, 11, 1: 57-66 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1930 Over eenige Nederlandsch-Indische stinkzwammen (Met gekleurde bijlage) Trop. Natuur 1930: 201-209 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1931 Notes on some sooty moulds Bull. Jard. bot. Buitenz.. Ser. 3, 11, 2: 220-231 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1931 Over Simblum periphragmoides en een parasiet van Dictyophora Trop. Natuur 1: 11-13 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1931 Over Ithyphallus aurantiacus Trop. Natuur 6: 97-99 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1932 The Phallineae of the Netherlands East Indies Bull. Jard. bot. Buitenz., Ser. 3, 12, 1: 71-103 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1932 The genus Sarcosoma in Netherlands India Bull. Jard. bot. Buitenz.. Ser. 3, 12, 2: 273-279 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1933 The genera Phillipsia and Cookeina in Netherlands India Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 1: 57-76 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1933 Über einige phragmosporen Dematiazeen Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 1: 120-134 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1933 Een gallenvormende schimmel Trop. Natuur 22: 132-134 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1934 The genus Sarawakus in the Netherlands Indies Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 2: 263-265 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1934 The genus Sirobasidium in the Netherlands Indies Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 2: 266-268 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1934 The genus Podostroma in the Netherlands Indies Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 2: 269-275 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1934 The genus Chitoniella with remarks on the chlorosporae Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 2: 276-280 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1934 Malaiische Blumenpilze: Verwandte unsrer Stinkmorchel Natur und Volk 10: 399-406; gevolgd door: Bott, R. 1934. Stinkmorchel und Hexen-Ei: 406-408 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1935 On the morphology and cytology of Trichocoma paradoxa. Annls Jard. Bot. Buitenz. 44: 243-256
  Overdruk
  Boedijn, K.B. 1935 De zwammenflora van Nederlandsch Indië De Levende Natuur Overdruk
  Boedijn, K.B. 1935 De sexualiteit in het plantenrijk. Rede t.g.v. inauguratie tot buitengew. hoogleraar Plantkunde a/d Geneeskundige Hoogeschool te Batavia. 30 p
  Overdruk
  Boedijn, K.B. 1935 A new Malaysian species of Coprinus Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 3: 470-471 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1935 On Dothidea sordidula Léveillé Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 3: 497-502 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1935 Two new Malaysian genera of Discomycetes Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 3: 478-483 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1935 On some species of Ustilago occurring on Erianthus and Saccharum Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 3: 484-486 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1935 The genera Endogone and Sclerocystis in the Netherlands Indies Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 3: 503-508 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1935 Treub Laboratory Investigations. Mycetozoa, Fungi & Lichenes. Annls Jard. Bot. Buitenz. 45: 105-112 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1936 The genus Cordierites in the Netherlands Indies Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 13, 4: 525-529 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1937 On a new genus of the Dematiaceae Blumea, Suppl. I: 140-141 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1937 The genus Helicogloea in the Netherlands Indies Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 14, 2: 187-196 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1937 A smut causing galls on the leaves of Hypolytrum Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 14, 3-4: 368-372 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1938 Een paar schimmels, die op dieren groeien Trop. Natuur 27 (10): 165-169 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1938 The genus Calostoma in the Netherlands Indies. (Fungi, Bas.) Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 16, 1: 64-75 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1938 A poisonous species of the genus Phaeomarasmius. (Agaricaceae) Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 16, 1: 76-82 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1938 A new species of the genus Podostroma from Africa. Annls mycol. 36 (4): 314-317 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1939 The Tuberales of the Netherlands Indies Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 16, 2: 236-244 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1939 De morieljes van Java Trop. Natuur 28: 1-3 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1940 The fungi collected by dr. O. Jaag, in Alor, Bali and Flores (Lesser Sunda Islands) Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 16, 3: 245-252 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1940 The genus Pyromena in the Netherlands Indies (Fungi, Ascom.) Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 16, 3: 272-275 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1940 The mycetozoa, fungi and lichenes of the Krakatau group Bull. Jard. bot. Buitenz. Ser. 3, 16, 4: 358-429 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1942 Circinoconis, a new genus of Dematiaceae (Fungi imperfectae). The 150th Anniversary Volume of the Royal Botanic Garden Calcutta, p. 209-211
  Overdruk
  Boedijn, K.B. 1951 Some Mycological Notes Sydowia 5: 211-229 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1960 Stigmatomycosis in Indonesia. Mycopath. Mycol. appl. 13: 243-246 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1962 On Xylaria Spathulata Berk. & Br. Persoonia 2: 193-194 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1962 The Sordariaceae of Indonesia Persoonia 2 (3): 305-320 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1964 The genus Thuemenella with remarks on Hypocreaceae and Nectriaceae Persoonia 3 (1): 1-7 Overdruk
  Boedijn, K.B. 1966 De wereld der planten, deel III, Lagere planten. Den Haag: W. Gaade. 386 p
  Boek
  Boedijn, K.B. & Overeem, C. van 1917 Über das Vorkommen von Carotinkristallen in zwei neuen Pezizaarten Hedwigia 59: 307-312 Overdruk
  Boedijn, K.B. & Reitsma, J. 1950 Notes on the genus Cylindrocladium (Fungi: Mucedinaceae) Reinwardtia 1: 51-60 Overdruk
  Boedijn, K.B. & Steinmann A. 1930 Over de op thee en andere cultuurplanten in Ned.-Indië optredende Helicobasidium- en Septobasidium-soorten. On the species of Helicobasidium and Septobasidium occurring on tea and other cultivated plants in the Dutch East Indies Archf Theecult. Ned.-Indië 1: 5-61 Overdruk
  Boedijn, K.B. & Steinmann A. 1931 Over de roetdauwschimmels van de thee. On the so-called sooty moulds of tea Archf Theecult. Ned.-Indië 1: 1-33 Overdruk
  Boedijn, K.B. & Steinmann A. 1931 Les espèces des genres Helicobasidium et Septobasidium des Indes Néerlandaises Bull. Jard. bot. Buitenz., Ser. 3, 11, 2: 165-219 Overdruk
  Boedijn, K.B. & Verbunt J.A. 1938 Annotation about dermatomycoses in Batavia Mycopathologia 1 (3): 185-198 Overdruk
  Boekhout, T. 1985 Notulae ad floram agaricinam Neerlandicam - IX; Mycenella Persoonia 12: 427-440 Overdruk
  Boekhout, T. 1988 Notulae ad floram agaricinam neerlandicam - XVI. New taxa, new combinations in Melanoleuca Pat. and notes on rare species in the Netherlands Persoonia 13: 397-431 Overdruk
  Boekhout, T. 1991 Systematics of ballistoconidia-forming fungi. Proefschrift R.U.Utrecht. Baarn-Delft. 194 p
  Boek
  Boekhout, T. & Bas, C. 1986 Notulae ad floram agaricinam Neerlandicam - XII. Some notes on the genera Oudemansiella and Xerula Persoonia 13 (1): 45-56 Overdruk
  Boekhout, T. & Enderle, M., 200? Volvariella gloiocephala (DC.:Fr.) Boekhout & Enderle comb. nov. Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas II. Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürttemberg (AMO): 77-80 Overdruk
  Boelens, W.C. 1947 [jg. 1945] Insectenschimmels (Laboulbeniaceae) Tijdschr. Ent. 88: 515-520 Overdruk
  Boersma, J. & Wisman, J. 1992 Poddestoelnammen. Fryske, Wittenskiplike en Nederlânske beneamingen. Fryske Akademy, Ljouwert. 138 p
  Boek
  Boertmann, D. 1995 The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe 1. Danish Mycological Society. 184 p
  Boek
  Boertmann, D. 2010 The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe Vol. 1. Second, revised edition. 200 p.
  Boek
  Bøhme, Chr. Fr. 1962 Lommsoppbok. 115 sopper I farger med beskrivelse. 128 p. J. W. Cappelens Forlag.
  Boek
  Bohus, G. & Babos, M. 1977 Fungorum rariorum icones coloratae. Pars VIII: 1-20; plates 57-64; figures 1-8. J. Cramer, Lehre.
  Series
  Boidin, J. 1958 Essai biotaxonomique sur les Hydnés résupinés et les Corticiés; Etude spéciale du comportement nucléaire et des mycéliums Revue Mycol., Mémoire hors-série 6. Laboratoire de Cryptogamie du Museum National d'Histoire Naturelle, Paris. 387 p
  Boidin, J. 1959 Hétérobasidiomycètes saprophytes et homobasidiomycètes résupinés. VII. Essai sur le genre Stereum sensu lato. (Troisième contribution) Bull. mens. Soc. linn. Lyon 28: 205-212 Overdruk
  Boidin, J. 1965 Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes) Bull. mens. Soc. linn. Lyon 34: 161-219 Overdruk
  Boidin, J. 1989 Une nouvelle espèce européenne de Vararia (Basidiomycotina Lachnocladiaceae) Bull. mens. Soc. linn. Lyon 58: 329-331 Overdruk
  Boidin, J. & Gilles, G. 1988 Basidiomycètes aphyllophorales de l'Île de la Réunion. XII - Le genre Subulicystidium Parmasto Bull. trimest. Soc. Mycol. Fr. 104: 191-198 Overdruk
  Boidin, J. & Gilles, G. 1990 Corticiés s.l. intéressants ou nouveaux pour la France (Basidiomycotina) Bull. trimest. Soc. Mycol. Fr. 106: 135-167 Overdruk
  Boidin, J., Candoussau, F. & Lanquetin, P. 1988 Botryobasidium sphaericosporum nov.sp. (Basidiomycotina) Mycologia helv. 3: 233-237 Overdruk
  Boidin, J., Gilles, G. & Hugueney, R. 1988 Réhabilitation du Corticium rickii Bres. (Basidiomycotina) Cryptog. Mycol. 9: 43-46 Overdruk
  Boidin, J., Lanquetin, P. & Gilles, G. 1989 Une nouvelle espèce de Vuilleminia: V. Coryli (Basidiomycotina) Bull. trimest. Soc. Mycol. Fr. 105: 163-168 Overdruk
  Bommer E. & Rousseau, M. 1884 Florule Mycologique des Environs de Bruxelles. 365 p. (exempl. zonder datum en uitgever ; zonder titeblad)
  Boek
  Bon, M. 1979 Fungorum rariorum icones coloratae. Pars XI: 1-40, planches en couleurs 81-88, figures 1-6. J. Cramer, Vaduz
  Series
  Bon, M. 1986 Idem, Pars XV (Cortinarius): 1-25, planches en couleurs 113-120, figures 1-4. J. Cramer, Berlin, Stuttgart.
  Ic.
  Bon, M. 1992 Die Großpilzflora von Europa, 1. Hygrophoraceae. Ubersetzt und bearbeitet von A. Einhellinger. Eching: IHW-Verlag. 91 p
  Boek
  Bon, M. 1995 Die Grosspilzflora von Europa 2; Tricholomataceae 1. Ubersetzt und bearbeitet von Fatma Medjebeur-Thrun & Wolfgang U. Thrun. Eching, IHW-Verlag. 149 p
  Boek
  Bon, M. 1996 Die Grosspilzflora von Europa 3; Lepiotaceae. Übersetzt und bearbeitet von Fatma Medjebeur-Thrun & Wolfgang U. Thrun. Eching, IHW-Verlag. 149 p
  Boek
  Bon, M. & Roux, P. 2002 Le genre Gymnopilus P. Karst. en Europe. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti.Pars XVII. 52 p. Edizione Candusso, Alassio
  Series
  Bon, Marcel 1997 Les Clitocybes, Omphales et ressemblants. Docum. Mycol., Mem. hors serie 4; Tricholomataceae (2) Clitocyboideae; 181 p
  Boek
  Bondartsev, A.S. 1953 [Eng. vertaling: 1971] The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia. (Trutovye griby evropeiskoi chasti SSSR i Kavkaza). Moskva-Leningrad [Jerusalem]. 896 p
  Boek
  Bonnier, G. & Mangin, L. 1884 Recherches sur la respiration et la transpiration des végétaux I. Champignons Ann. Sc. nat., Bot. 17: 209-305 Boek
  Bonorden, H. F. 1851 Handbuch der allgemeinen Mykologie als anleitung zum Studium derselben, nebst speciellen Beiträgen zur vervollkommung dieses Zweiges der Naturkunde. Stuttgart, E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung und Druckerei. 336 p. (12 Tafeln Abbildungen ontbreken)
  Boek
  Borghi, E. 1984 La famiglia delle Tricholomataceae. Atti del Convegno Internazionale del 10-15 settembre 1984. Borgo Val di Taro: Centro studi per la flora mediterranea. 236 p
  Sp/Congr.
  Bosch, M. 1994 Het geslacht van de wetenschap; vrouwen en hoger onderwijs in Nederland, 1878-1948. Proefschrift. Uitg. SUA, Amsterdam; 597 p
  Boek
  Bötticher, W. 1974 Technologie der Pilzverwertung. Stuttgart: Eugen Ulmer. 208 p
  Boek
  Bötticher, W. zonder jaartal Die industrielle Verwertung der Pilze in der Weltwirtschaft. 10 p
  Overdruk
  Bottomley, A.M. 1948 Gasteromycetes of South-Africa. In Bothalia 4(3): 473-810.
  Boek
  Boudier, E. 1867 Die Pilze in ökonomischer, chemischer und toxikologischer Hinsicht. Berlin: Georg Reimer. 181 p
  Boek
  Boudier, E. 1898 Discomycètes operculés. Nouvelles ou peu connues Bull. Soc. Mycol. Fr. 14 (1): 16 Overdruk
  Boudier, E. 1907 Histoire et Classification des Discomycètes d'Europe. Paris, Librairie des Sciences Naturelles; Paul Klincksieck, Editeur. 221 p
  Boek
  Boudier, E. 1907 Histoire et Classification des Discomycètes d'Europe. Paris, Librairie des Sciences Naturelles; Paul Klincksieck, Editeur. 221 p. en M. Boudier, 1885. Nouvelle classification naturelle des Discomycètes charnus, connus généralement sous le nom de Pezizes. Bulletin 1, Société Mycologique: 91-120; Lucien Declume, Lons-le-Saunier. Beide publikaties in een herdruk: Editio Anastatica, A. Ascher & Co, Amsterdam, 1968.
  Boek
  Boudier, M. 1885 Nouvelle classification naturelle des Discomycètes charnus, connus généralement sous le nom de Pezizes. Épinal. 32 p
  Boek
  Bouillon, A. (ed.) 1964 Études sur les termites Africains. Un colloque international sous les auspices de l'Unesco. Univ. Léopoldville. 415 p
  Boek
  Bouma, P. J. 1946 Kleuren en kleurindrukken. Phillips Technische Bibliotheek, Eindhoven. 320 p
  Boek
  Bourdot H., & Galzin, A. 1927 Hyménomycètes de France. Hetérobasidiés--Homobasidiés Gymnocarpes. Contribution à la Flore mycologique de la France 1. Marcel Bry, Sceaux, 761 p
  Boek
  Bramley, W.G. 1985 A fungus flora of YorkshireMycological Section of the Yorkshire Naturalists Union. 277 p.
  Boek
  Brand, F. 1991 Ektomykorrhizen an Fagus sylvatica. Charakterisierung und Identifizierung, ökologische Kennzeichnung und unsterile Kultivierung Libri Botan. 2; IHW-Verlag, Eching. 229 p Boek
  Brandenburger, W. 1963 Vademecum zum Sammeln parasitischer Pilze, mit besonderer Berücksichtigung der in Mitteleuropa vorkommenden Uredinales, Ustilaginales, Erysiphales, Taphrinales und Peronosporales. Stuttgart: Eugen Ulmer. 186 p
  Boek
  Brandrud, T.E., Bendiksen, E. & Mohn Jenssen, K. 1986 Kronebeger (Sarcosphaera coronaria) - en kalkelskende nykomling i Norge Blyttia 44: 113-116 Overdruk
  Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1990 Cortinarius; Flora Photographica (English translation by Tor Erik Brandrut) 1; 1992: 2 Cortinarius HB, 3 1998. Matfors Series
  Braun, U. 1991 Kreiseliella gen. nov. Boletus 15: 39-40 Overdruk
  Brefeld, J. O 1888? Die Gattung Nyctalis. “Botanische Untersuchungen” 8: 71-148. 8 Tafeln Boek
  Brefeld, O. 1889 Untersuchungen aus dem Gesamtgebiete der Mykologie. Fortsetzung der Schimmel- und Hefenpilze. VIII. Heft: Basidiomyceten III. Verlag von Arthur Felix, Leipzig. 305 p. Taf. I-XII.
  Boek
  Breitenbach, J. & Kränzlin F. 1984 Pilze der Schweiz. Luzern: Verlag Mykologia. 1: Ascomycetes. 313 p.
  Boek
  Breitenbach, J. & Kränzlin F. 1986 Pilze der Schweiz. Luzern: Verlag Mykologia. 2: Nichtblätterpilze. 416 p.
  Boek
  Breitenbach, J. & Kränzlin F. 1991 Pilze der Schweiz. Luzern: Verlag Mykologia. 3: Röhrlinge und Blätterpilze 1. Teil . 364 p.
  Boek
  Breitenbach, J. & Kränzlin F. 1995 Pilze der Schweiz. Luzern: Verlag Mykologia.; 4: Blätterpilze, 2.Teil. 371 p.
  Boek
  Breitenbach, J. & Kränzlin F. 2000 Pilze der Schweiz. Luzern: Verlag Mykologia. 5. 3. Teil Cortinariaceae. 340 p.
  Boek
  Breitenbach, J. & Maas Geesteranus, R.A. 1973 Eine neue Discina aus der Schweiz Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 76: 101-108 Overdruk
  Bremer, P. 2007 The colonisation of a former sea-floor by ferns. Proefschrift Wageningen Universiteit
  Boek
  Bremer, P. 1986? De paddestoelflora van enkele bosjes bij Zwolle De Tureluur 7(2): 21-25 Overdruk
  Bresadola G. 1979 Omnia Bresadoliana extracta in unum collecta; Gruppo Micologico G. Bresadola, Trento, 1055 p
  Boek
  Bresadola, G. (=J.) 1881 Fungi tridentini. Novi, vel nondum delineati, descripti, et iconibus illustrati. Tridenti: Monauni. [Reprint 1976; Bologna: Edizioni Agricole]. 2 delen: 105+106 p
  Boek
  Bresadola, G. (ed. Ceruti, A.) 1965 Funghi mangerecci e velenosi. Casa editrice G.B. Monauni - Trento.

  Bresadola, J. 1927-1980 Iconographia Mycologica. I-XXVI, XXIX, XXIX, (Ceruti, A.:) Elaphomycetales et Tuberales. Trento
  Boek
  Brodie, H. J. 1975 The birds nest fungi. Univ. of Toronto Press, Toronto & Buffalo; 199 p
  Boek
  Brodie, H.J. 1931 The oidia of Coprinus lagopus and their relation with insects Ann. Bot. 45: 315-344 Overdruk
  Brodie, H.J. 1984 More Bird's nest fungi (Nidulariaceae). A supplement to "The Bird's Nest Fungi" (1975). Lejeunia, N.S., 112: 1-70 Overdruk
  Broekhuizen, S. 1937 Mycologische vondsten op champignonbedden. Meded. Proeftuin "Z.H. Glasdistrict" te Naaldwijk: 46-49
  Boek
  Broekhuizen, S. 1937 Onderzoekingen over de conserverende waarde van een aantal houtconserveermiddelen. Rapport Commissie Onderzoek Gebruikswaarde Inheemsch tegenover Tropisch Hout. Deel II: 89-129
  Overdruk
  Broekhuizen, S. 1937 Champignonmijten. De Tuinderij. Meded. Proeftuin "Z.H. Glasdistrict" te Naaldwijk. 2 p. (A3 formaat)
  Overdruk
  Broekhuizen, S. zonder jaartal Ziekten en plagen van de champignoncultuur Tijdschr. PlZiekt. 44 (3): 113-140 Overdruk
  Broekhuyzen, S. 1932 Het paddestoelenboekje. Amsterdam: Arbeiderspers. 96 p
  Boek
  Brondeau, M. L. de 1828 Recueil de Plantes Cryptogames de l’Agenais, nouvelle, rares ou peu connue, omises dans la Flore Agenaise, décrites et dessinées par M. L. de Brondeau ; lithographiées par Madame Soph. Lamouroux ; suivi d’un Supplément a la Cryptogamie de la Flore Angenaise. Fascicule I.er. Agen, Prosper Noubel, Imprimeur-Libraire. 39 p. 9 planches Bo.

  Bruchet, G. 1970 Contribution à l'étude du genre Hebeloma (Fr.) Kummer; partie spéciale Bull. mens. Soc. linn. Lyon 39; suppl. au no.6. 132 p Boek
  Brugge, J. v.d., Dam, N. & Gorissen R. 1989 Mycoflora van het natuurreservaat Groenlanden. Nijmegen: J. v.d. Brugge. 15 p
  Boek
  Brummelen, J. van 1962 Studies on Discomycetes-I. Types of species of Ascobolus and Saccobolus in Spegazzini's herbarium Persoonia 2: 195-199 Overdruk
  Brummelen, J. van 1967 A World-monograph of the genera Ascobolus and Saccobolus (Ascomycetes, Pezizales) Persoonia Supplement: 1. 260 p. + 17 plates Boek
  Brummelen, J. van 1975 Light and electron microscopic studies of the ascus top in Sarcoscypha coccinea Persoonia 8: 259-271 Overdruk
  Brummelen, J. van 1995 A world-monograph of the genus Pseudombrophila (Pezizales, Ascomycotina) Libri botanici 14. IHW Verlag. 117 p Boek
  Brunner, I. 1987 Pilzökologische Untersuchungen in Wiesen und Brachland in der Nordschweiz (Schaffhauser Jura) Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich Heft 92. 241 p Boek
  Bruyn, G. de 1986 Moederkoren, heilig vuur en de Antonietenorde. Lunteren: De Hulle. 46 p
  Boek
  Bruyn, H.L.G. de 1935 Het schurftvraagstuk van mycologische zijde bekeken. Meded. Inst. Phytopathol. 74. Landbouwk. Tijdschr. 47 (579). 8 p Overdruk
  Bruyn, H.L.G. de 1937 Heterothallism in Peronospora parasitica Genetica 19: 553-558 Overdruk
  Buch, R. 1952 Die BlätterPilze des Nordwestlichen Sachsens. Ein Beitrag zur Kenntnis der BlätterPilze Deutschlands. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G. 346 p
  Boek
  Buchníček, J. 1940 Über den Einfluss der Konzentration von Wasserstoff- und Neutralsalzionen auf das Wurzelwachstum Studia bot. cech. 4:27-50 Overdruk
  Buchníček, J. 1941 Beiträge zur Kultivation von Flechtenpilzen. I. Einfluß der Temperatur Studia bot. Čech. 4:33-39 Overdruk
  Buchwald, N.F. 1928 Mykologiske smaating II No. 3-6. Jubilæumsekskursionens mykologiske udbytte. (Mycologische opbrengst van een jubileumexcursie) Bot. Tidsskr. 40: 422-429 Overdruk
  Buchwald, N.F. 1943 Jakob E. Lange (necrologie) Friesia 2 (4/5): 209-220 Overdruk
  Buck-Feucht, G. e.a. 1989 Waldschutzgebiete im Rahmen der Mitteilungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Band 4. Mykologische und oekologische Untersuchungen in Waldschutzgebiete. Freiburg. 304 p.
  Boek
  Buczacki, S. 1982 Collins GEM Guide: Mushrooms and Toadstools. Harper Collins, Glasgow. 240 p
  Boek
  Buczacki, S. 1989 New Generation Guide of the Fungi of Britain and Europe. Ill. By J. Wilkinson. 320 p.
  Boek
  Buller, A. H. R. 1909 Researches on fungi. An account of the production, liberation, and dispersion of the spores of Hymenomycetes treated botanically and physically, also some observations upon the discharge and dispersion of the spores of Ascomycetes and Pilobolus. Plates I-V; 287 p.
  Boek
  Buller, A. H. R. 1950 Researches on fungi Vol. VII. The sexual process in the Uredinales. University of Toronto Press. 458p.
  Boek
  Buller, A. H. R. 1909-1934 Researches on fungi Vols I-VI. Reprint 1958. Oorspronkelijke publicaties I, 1909; II, 1922; III, 1924; IV, 1931; V, 1933; VI, 1934
  Boek
  Buller, R. 1922 Researches on Fungi Vol II. Further investigations upon the production and liberation of spores in Hymenomycetes. 492 p.
  Boek
  Burdsall, H.H. 1985 A contribution to the taxonomy of the genus Phanerochaete (Corticiaceae, Aphyllophorales) Mycologia Memoir 10. 164 p Overdruk
  Burger, O.F. 1919 Sexuality in Cunninghamella Bot. Gaz. 68 (2): 134-146 Overdruk
  Buritica, P. & Hennen, J. F. 1980 Flora Neotropica Monograph number 24. Pucciniosireae (Uredinales, Pucciniaceae). Pp. 1-50.
  Boek
  Burnap, Ch.E. 1897 Notes on the genus Calostoma. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 38) Bot. Gaz. 23 (3): 180-192 Overdruk
  Burnett, J. H. 1968 Fundamentals of Mycology. Edward Arnold Ltd, London. 546 p
  Boek
  Burnett, J. H. & Trinci, A. P. J. 1979 Fungal walls and hyphal growth Brit. Mycol. Soc. Symposium 2. 418 p Boek
  Burt, E.A. 1894 A North American Anthurus - its structure and development Memoirs Boston Soc. Nat, Hist. 3: 487-505 Boek
  Burt, E.A. 1896 The development of Mutinus caninus (Huds.) Fr. Ann. Bot. 10 (39): 343-372 Overdruk
  Burt, E.A. 1896 The Phalloideae of the United States. II. Systematic account Bot. Gaz. 22 (5): 379-391 Overdruk
  Burt, E.A. 1897 The Phalloideae of the United States. III. On the physiology of elongation of the receptaculum Bot. Gaz. 24 (2): 73-92 Overdruk
  Burt, E.A. 1916 Pistillaria (subg. Pistillina) Thaxteri, Burt n. sp. Ann. Mo. bot. Gdn 3: 403-406 Overdruk
  Burt, E.A. 1917 Merulius in North America Ann. Mo. bot. Gdn 4: 305-362 Overdruk
  Burt, E.A. 1919 Merulius in North America, supplementary notes Ann. Mo. bot. Gdn 6: 143-145 Overdruk
  Burt, E.A. 1919 An edible garden Hebeloma Ann. Mo. bot. Gdn 6: 171-174 Overdruk
  Burt, E.A. 1921 Some North American Tremellaceae, Dacryomycetaceae and Auriculariaceae Ann. Mo. bot. Gdn 8: 361-396 Overdruk
  Burt, E.A. 1923 Higher fungi of the Hawaiian Islands Ann. Mo. bot. Gdn 10: 179-189 Overdruk
  Burt, E.A. 1924 Some wood-destroying fungi of Java Ann. Mo. bot. Gdn 11: 37-42 Overdruk
  Burt, E.A. 1931 Hymenomycetous fungi of Siberia and Eastern Asia, mostly of wood-destroying species Ann. Mo. bot. Gdn 18: 469-487 Overdruk
  Burt, E.A. 1914-1926 The Thelephoraceae of North America. I-XI & XII-XV. Ann. Mo. bot. Gdn (Ingebonden set publicaties)
  Boek
  Butin, H. 1957 Über zwei Arten der Gattung Cryptodiaporthe Petr. und ihre zugehörigen Nebenfruchtformen Sydowia 11: 27-39 Overdruk
  Buyck, B. 1994 Ubwoba: Les Champignons comestibles de l'Ouest du Burundi. Administration generale de la Cooperation au developpement, Bruxelles. Publication agricole 34. 123 p
  Boek
  Cadiñanos, J. A. 2004 Cortinarius subgen. Phlegmacium raros o interessantes. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXIX. 89 p. Edizione Candusso, Alassio
  Series
  Caillet M. & Moyne G. 1980, 1987 Octospora Bull. Soc. Mycol. France. 3 ingebonden artikelen over ecologie, morfologie en sporenvorm Boek
  Cain Roy F., 1934 Studies of coprophilous Sphaeriales in Ontario No. 38. University of Toronto Press
  Boek
  Caldis P.D. & Coons, G.H. 1926 Achromatic variations in pathogenic fungi Pap. Mich. Acad. Sci. 6: 189-236 Overdruk
  Calkoen, H.J. 1883 De Uredineae en Ustilagineae (Roest- en Brandzwammen) van Nederland. Proefschrift UvA. 184 p
  Boek
  Calonge, F. D. 1998 Flora mycologica iberica 3; Gasteromycetes, I Lycoperdales, Nidulariales, Phallales, Sclerodermatales, Tulostomatales. J Cramer, Madrid, Berlin, Stuttgart. 271 p
  Boek
  Campagnola, G. 2007 Funghi clavarioidi. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXXIX. Edizioni Candusso, Alassio. 56 p.
  Boek
  Campagnola, G. 2007 Fungi clavarioidi. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXXIX. 56 p. Edizione Candusso, Alassio
  Series
  Candoussau, F. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1980 Une nouvelle espèce de Diderma. Cryptog., Mycol. 1: 201-204 Overdruk
  Candusso, M. 1997 Fungi Europaei Vol. 6. Hygrophorus s.l. Libreria Basso, Alassio. 784 p.
  Series
  Candusso, M. & Lanzoni, G. 1990 Fungi Europaei Vol. 4, Lepiota s.l. Saronno, Italia. 743 p.
  Series
  Cannon, P. F. & Kirk, P. M. 2007 Fungal families of the world. CABI International, Egham. 456 p
  Boek
  Cannon, P.F., Hawksworth, D.F., and Sherwood-Pike, M.A. 1985 The British Ascomycotina. An annotated checklist. Commonwealth Mycological Institute. The British Mycological society
  Boek
  Cappelli, A. 1984 Fungi Europaei 1, Agaricus L.: Fr. (Psalliota Fr.). Saronno, Italia. 560 p
  Series
  Carroll, G. C. 1992 The fungal community. Its organization and role in the ecosystem, Second edition
  Boek
  Carter, S. & Nannenga-Bremekamp N.E. 1972 A new species of Physarum (Myxomycetes), with a note on the delimitation of the genera Physarum and Badhamia Proc. K. ned. Akad. Wet., er. C, 75 (4): 326-330 Overdruk
  Cash, E. K. 1965 A mycological English-Latin glossary. Hafner publishing company, New York and London
  Boek
  Castro, M.L. & Blanco-Dios, J.B. 2007 Algunos basidiomicetos raros o interesantes de la Península Ibérica. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXXVII. Edizioni Candusso, Alassio. 80 p.
  Boek
  Cate, R. (S.) ten 1991 Corrib Country fungi. Corrib Wildlife Series 9. 14 p
  Overdruk
  Cate, R.S. ten zonder jaartal Paddestoelen in Ierland. Nuachta: 3-8 Overdruk
  Cauchois, A. 1904 Manuel du champignonniste professionel & amateur. Paris: Librairie horticole. 245 p
  Boek
  Cejp, K. 1929 Revise st_edoevropských druh_ skupiny Omphalia-Mycena se zvláštním z_etelem k druh_m _eskoslovenským. [Revision of the Central European species of the group Omphalia-Mycena with special regard to the Czechoslovak species]. I.: General part. Praha: Faculté des sciences de l'Université Charles. 86 p
  Boek
  Cejp, K. 1929 Revise st_edoevropských druh_ skupiny Omphalia-Mycena se zvláštním z_etelem k druh_m _eskoslovenským. [Revision of the Central European species of the group Omphalia-Mycena with special regard to the Czechoslovak species]. II., part 1: Omphalia, Delicatula. Praha: Faculté des sciences de l'Université Charles. 91 p
  Boek
  Cejp, K. 1930 Revise st_edoevropských druh_ skupiny Omphalia-Mycena se zvláštním z_etelem k druh_m _eskoslovenským. [Revision of the Central European species of the group Omphalia-Mycena with special regard to the Czechoslovak species]. II., part 2: Mycena, Pseudomycena. 157 p
  Boek
  Cejp, K. 1958 Houby II Nakladatelstvf Ceskoslovenské Ákademie Vëd, Praha.

  Cejp, K. 1959 Flora _SR. _ada mykologiscko-lichenologická. Svazek 2. Oomycetes I. Praha: _eskoslovenská Akademie V_d., 475 p
  Boek
  Cejp, K. zonder jaartal Omphalia (Fr.) Quél. Atlas des champignons de l'Europe
  Overdruk
  Cejp, K., Palmer, J.T. 1963 Rody Nidularia Fr. a Mycocalia J.T.Palmer v _eskoslovensku a Mycocalia sphagneti J.T. Palmer sp. nov. z Anglie. [The genera Nidularia Fr. and Mycocalia J.T. Palmer in Czechoslovakia and Mycocalia sphagneti J.T. Palmer sp. nov. from England] Ceská Mycologie 17(3): 113-126 Overdruk
  Cejp, K., Pilát, A., Stanck, V.J., Svrcek, M., Šebek, S. & Šmarda, F. 1958 Flora _SR. _ada mykologicko-lichenologická. Svazek 1. Gasteromycetes Houby-Brichatky. Praha: _eskoslovenská Akademie V_d. 862 p
  Boek
  Cerdeda Marisa Castro, Garcia Luis Freire 1982 Guía das setas ou cogumelos comestibles de Galicia (Niet in het Spaans, maar in het Galicies). Edicións xerais degalicia.s.a.

  Cerf, R. Le zonder jaartal Cent champignons. Collection "La Clef de la Nature". Paris: Duchartre. 85 p
  Boek
  Cetto, B. 1976 Der groβe Pilzführer. München BLV. 882 Pilze, 382 in Farbfoto's
  Boek
  Cetto, B. 1980 Der große Pilzführer 1. München: BLV. 669 p
  Boek
  Cetto, B. 1980 Der große Pilzführer 2. München: BLV. 729 p
  Boek
  Cetto, B. 1983 Der große Pilzführer 3. München: BLV. 635 p
  Boek
  Cetto, B. 1984 Der große Pilzführer 4. München: BLV. 697 p
  Boek
  Chang, S.T. et al. 1977 Cultivation of edible fungi (mushrooms). Terminal report for the UNESCO/UNEP/ICRO/CSCHK/CUHK sponsored regional training course. 27 June to 16 July 1977. Chinese Univ. of Hong Kong. 123 p
  Sp/Congr.
  Charbonnel, J. 1995 Les réactifs Mycologiques. Tome 1; Les réactifs macrochimiques. Edité par l'auteur. 344 p
  Boek
  Charles, V.K. 1931 Some common mushrooms and how to know them. Washington: US Dept Agriculture. Circular 143. 60 p
  Boek
  Chaumeton, H. 1987 Pilze Mitteleuropas Aus dem Französischen übersetzt. 388 Abbildungen in Farbe. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-New York
  Boek
  Chi, S.-W. & Moore, D., eds 1996 Patterns on fungal development. 226 p. Symposium, Vancouver,1994
  Boek
  Child, M. 1929 Preliminary studies in the genus Daldinia Ann. Mo. bot. Gdn 16: 411-486 Overdruk
  Child, M. 1932 The genus Daldinia Ann. Mo. bot. Gdn 19: 429-496 Overdruk
  Chiu, R., Delmas, J., Edwards, R.L. & Grabbe, K.W. 1977 Mushroom Science 9. Part II. Proceedings of the IXth International Scientific Congress on the Cultivation of Edible Fungi, Taipei, November 1974. Taipei: The Chinese Society for Horticultural Science. 271 p.
  Sp/Congr.
  Chivers, A.H. 1912 Preliminary diagnoses of new species of Chaetomium Proc. Am. Acad. Arts Sci. 48 (4) 83-88 Overdruk
  Chivers, A.H. 1915 A monograph of the genera Chaetomium and Ascotricha Mem. Torrey bot. Club 14 (3): 155-240 Overdruk
  Chopra, G. L. 1971 A Class book of Fungi. S. Nagin & Co, Jullundur Delhi. 363 p. (reprint 1971 van elfde druk uit 1970)
  Boek
  Chow, C. W. 1934 Contributions à l’Étude du developpement des Coprins. Thesis, Paris, 233 p
  Boek
  Chrispijn, R. 1999 Champignons in de Jordaan; De paddestoelen van Amsterdam. Schuyt & Co. 258 p
  Boek
  Christensen, C. M. 1961 The Molds and Man. An introduction to the fungi. University of Minnesota press, Minneapolis.
  Boek
  Christian, J. 2008 Die Gattung Ramaria in Deutschland. Monografie zur gattung Ramaria in Deutschland, mit Bestimmungsschlüssel zu den europäischen Arten. 352 p. IHW-Verlag, Eching
  Boek
  Christiansen, M.P. 1941 The botany of Iceland. Vol III Part II. Studies in the larger fungi of Iceland. Copenhagen: Einar Munksgaard; London : Humphrey Milford
  Boek
  Christiansen, M.P. 1959 Danish resipunate fungi. Part 1: Ascomycetes and Heterobasidiomycetes Dansk bot. Ark. 19: 1-55 Boek
  Christiansen, M.P. 1960 Danish resipunate fungi. Part 2: Homobasidiomycetes. Dansk bot. Ark. 19: 60-388
  Boek
  Chupp Ch. & Linder D.H. 1937 Notes on Chinese Cercosporae Mycologia 29 (1): 26-33 Overdruk
  Ciferri, R. 1933 Ustilaginales esotici nuovi o rari. I. Nuovo G. bot. ital., N. Serie 40: 252-268 Overdruk
  Ciferri, R. & Herter, W.G. 1932 Ustilaginales uruguayenses (Itinera Herteriana IV) Bot. Arch. 34 (3/4): 527-540 Overdruk
  Cittert, Dr. P.H. van 1947 Het microscoop. Noorduijn's wetenschappelijke reeks
  Boek
  Clark, M.C. 1980 A fungus flora of Warwickshire. British Mycological Society. 272 p
  Boek
  Clarke, R. zonder jaartal Jedlé houby. A Houby ostatní. (Een hulphandboekje bij het herkennen van (on)eetbare paddestoelen). Mladé Letá
  Boek
  Cleland, J.B. 1934-1935 Toadstools and Mushrooms and other larger fungi of South Australia, Parts I and II
  Boek
  Clémencon, H. 1982 Europäische omphalinoide Tricholomataceae Zeitschrift für omphalinoide Tricholomataceae 48 (2).
  Clémencon, H. 1984 Clitocybe Beiheft 5 zur Zeistschrift für Mykologie.
  Clémencon, H. 2009 Methods for working with macrofungi. Laboratory cultivation and preparation of larger fungi for light microscopy. IHW-Verlag, Eching. 88 p
  Boek
  Clémençon, H. 1988 Die Basidie Z. Mykol. 54: 3-24 Overdruk
  Clémençon, H. 1997 Anatomie der Hymenomyceten; Anatomy of the Hymenomycetes. Flück-Wirth, Teufen. 996 p
  Boek
  Clémençon, H. (editor) 1977 The species concept in Hymenomycetes 1934-1935; Photolitho Reprint 1976; 362 p.; with Foreword and Notes on some edible and poisonous mushrooms, by P.H.B. Talbot, 15 p. A.B. James, South Australia Proc. Herbette Symposium held at the University of Lausanne, Switzerland, August 16-20. 1976. Cramer, Vaduz. 444 p Boek
  Clémencon, H., Cattin, S., Ciana, O., Morier-Genoud, R. & Scheiber, G. 1984 Einheimische Pilze, Band 2. Avanti Verlag, Lausanne. 320 p
  Boek
  Clémençon, H., Cattin, S., Ciana, O., Morier-Genoud, R. & Scheibler, G. 1980 Les quatre saisons des champignons. Lausanne: Piantanida. I: Printemps - Été. p. 1-216
  Boek
  Clémençon, H., Cattin, S., Ciana, O., Morier-Genoud, R. & Scheibler, G. 1980 Les quatre saisons des champignons. Lausanne: Piantanida. II: Automne - Hiver. p. 217-432
  Boek
  Clements, F.E. 1909 The genera of fungi. Minneapolis: Wilson. 227 p
  Boek
  Clinton, G.P. 1901 Two new smuts on Eriocaulon septangulare Rhodora (New England bot. Club) 3 (28): 67-92 Overdruk
  Clinton, G.P. 1902 Cladochytrium alismatis Bot. Gaz. 33: 49-61 Overdruk
  Clinton, G.P. 1902 North American Ustilagineae J. Mycol. 8: 128-156 Overdruk
  Clinton, G.P. 1904 North American Ustilagineae Proc. Boston Soc. nat. Hist. 31 (9): 329-529 Overdruk
  Clusius, Carolus. 1973 Festschrift anlässlich der 400jährigen Wiederkehr der wissenschaftlichen Tätigkeit von Carolus Clusius(Charles de l’Escluse) im pannonischen Raum. Burgenländische Forschungen, Sonderheft V. Uitgave: Burgenländischen Landesarchiv. Eisenstadt 1973.Verschillende auteurs; geen editor; 309 p. als boek onder Clusius
  Boek
  Cochrane, V.W. 1945 The Common Leaf Rust of cultivated roses, caused by Phragmidium mucronatum (Fr.) Schlecht. Cornell Univ. agric. Exp. Stn Mem. 268. 39 p Overdruk
  Cockcroft, R. 1979? Some wood-destroying Basidiomycetes. Vol. 1. The International Res. Group on wood preservation by Office of Forests, Boroko, Papua New Guinea. 186 p
  Boek
  Coetzee, J.A. & Zinderen Bakker, E.M. van 1952 The pollen spectrum of the Southern Middle Veld of the Orange Free State S. Afr. J. Sci. 48 (9): 275-281 Overdruk
  Cohen, A.L. 1939 Nutrition of the Myxomycetes. I: Pure culture and two-membered culture of myxomycete plasmodia Bot. Gaz. 101 (2): 243-275 Overdruk
  Cohen, A.L. 1941 Nutrition of the Myxomycetes. II: Relations between plasmodia, bacteria, and substrate in two-membered culture Bot. Gaz. 103 (2): 205-224 Overdruk
  Coker, W. C. & Beers, A. H. 1943 The Boletaceae of North Carolina. The University of North Carolina Press, Chapel Hill. 96 p., 65 plates.
  Boek
  Coker, W. C. & Couch, J. N. 1928 The Gasteromycetes of the Eastern United States and Canada. 201 p. met talrijke platen. Chapel Hill, Univ. N. Carolina Press.
  Boek
  Coker, W.C. 1923 [republ. 1974] The club and coral mushrooms (Clavarias) of the United States and Canada. New York: Dover. 209 p
  Boek
  Coker, W.C. & Couch, J. N. 1974 The Gasteromycetes of the Eastern United States and Canada. Uitgave 1928, 2091 p. Uitgebreid met Minnie May Johnson, 1974, 82 p.; The Gasteromycetae of Ohio: Puffbals, Birds’nest fungi and Stinkhorns; Dover Publications, INC, New York. 201p + 82, 128 plates.
  Boek
  Cole, M., Fuhrer, B. & Holland A. 1984 A field guide to the common genera of gilled fungi
  Boek
  Colin, M. & Josserand, M. 1968 Une quatrième station d'Agrocybe putaminum (Maire) Singer Bull. mens. Soc. linn. Lyon 37: 365-367 Overdruk
  Conant, N.F. 1936 Studies in the genus Microsporum. I: Cultural studies Archs Derm. Syph. 33: 665-683 Overdruk
  Conant, N.F. 1936 Studies in the genus Microsporum. II: Biometric studies Archs Derm. Syph. 34: 79-89 Overdruk
  Conrad, R. 1973 Zur Pilzflora im mittleren Elstertal um Gera Naturwiss. R. 1: 55-70 Overdruk
  Consiglio et al. (Eds) 2000 Micologia 2000. Centro Studi Micologici. "Editore Associazone Micologica Bresadola". 711 p
  Boek
  Consiglio, G., Antonini D., Antonini M. 2003-2007 Il genere Cortinarius in Italia. Pars Primo-Quinta (Deel 1-5). Associazione Micologia Bresadola, Trento
  Series
  Constantinescu, O., & Aa, H. A. van der 1982 Phoma flavigena sp. nov., from fresh water in Romania Trans. Br. Mycol. Soc. 79 (2): 343-345 Overdruk
  Cook, H.Th. 1932 Studies on the Downy Mildew of onions, and the causal organism, Peronospora destructor (Berk.) Caspary Cornell Univ. agric. Exp. Stn Mem. 143. 40 p Overdruk
  Cooke, M. C. 1865 Rust, Smut, Mildew, & Mould. An introduction to the study of microscopic Fungi, with nearby 300 figures by J. E. Sowerby. London, Robert Hardwicke 192, Piccadilly. 238 p.
  Boek
  Cooke, M. C. 1877 Contributions to Mycologia Britannica. The Myxomycetes of Great Britain. 96 p., 24 plates
  Boek
  Cooke, M. C. & Berkeley, M.J. 1875 Les Champignons. Paris, Libr. Germer Baillièrre.274 p
  Boek
  Cooke, M.C. 1871 A plain and easy account of the BRITISH FUNGI with description of the esculent and poisonous species, details of the principles of scientific classification and a tabular arrangement of orders and genera. London: Robert Hardwicke 192, Piccadilly
  Boek
  Cooke, M.C. 1875 Fungi: their nature, influence, and uses. Second edition. London: King. 299 p
  Boek
  Cooke, R. 1978 The biology of symbiotic fungi. J. Wiley & Sons, Chichester. 282 p
  Boek
  Cooke, R. C., Whipps, J. M. 1993 Ecophysiology of fungi. Blackwell Scientific Publications, Oxford. 337 p
  Boek
  Cooke, R.C. 1980 Fungi, man and his environment. London & New York: Longman. 144 p
  Boek
  Cooke, W. B. 1962 The Cyphellaceous Fungi Sydowia, Beihefte IV. 144 p Boek
  Cooke, W. B. 1979 The ecology of fungi. CRC Press, Boca Raton. 274 p
  Boek
  Cool, C. 1913 Over de sporenkieming en het kweeken van paddenstoelen. Mededeelingen van de Ned. Mycologische Vereeniging V:3-23 Overdruk
  Cool, C. 1919 Hoe maken we de Paddestoelen klaar? Eenvoudige handleiding tot het toebereiden van paddestoelen. Amsterdam: Versluys. 26 p
  Boek
  Cool, C. 1925 Contribution à la connaissance de la flore mycologique des Iles Canaries Bull. trimest. Soc. Mycol. Fr. 40 (3): 1-21 Overdruk
  Cool, C. 1925 Contribution à la flore mycologique des Iles Canaries Meded. Rijks Herb. 51. 4 p Overdruk
  Cool, C. 1928 Overzicht van de in Nederland groeiende Clavaria-soorten Meded. NMV XVI-XVII: 96-154 Overdruk
  Cool, C. zonder jaartal De voornaamste eetbare en giftige paddestoelen. Ned. Vegetariërs Bond. 12 p
  Overdruk
  Cool, C. & Lek, H.A.A. van der 1913 Het paddenstoelenboekje. Bibliotheek van De Levende Natuur VI en VII. Amsterdam: Versluys. 350 p
  Boek
  Cool, C. & Lek, H.A.A. van der 1920 Het Paddestoelenboekje, Deel 1; 2e druk. W. Versluys, Amsterdam. 171 p
  Boek
  Cool, C. & Lek, H.A.A. van der 1935 Paddestoelenboek. 2: Determineer-tabellen en beschrijving der soorten. Derde druk. Amsterdam, Batavia & Paramaribo: Versluys. 296 p
  Boek
  Cool, C. & Lek, H.A.A. van der 1936 Paddestoelenboek. 1: Algemene inleiding. Derde druk. Amsterdam, Batavia & Paramaribo: Versluys. 272 p
  Boek
  Cool, C. & Lek, H.A.A. van der 1943 Paddestoelenboek. 2. Vierde druk. 299 p
  Boek
  Cool, C. & Meulenhoff, J.S. 1918 Lijst van in Nederland gevonden hoogere zwammen (Basidiomycetae). NMV. Zwolle: Tijl. 55 p
  Boek
  Coons, G.H. & Strong, M.C. 1928 New methods for the diagnosis of species of the genus Fusarium Pap. Mich. Acad. Sci. 9: 65-88 Overdruk
  Copper, A.C. 1951 Coprinus atramentarius als anti-alcoholicum Ned. Tijdschr. Geneesk. 95: 791-792 Overdruk
  Corbière. M. L. 1924-1929 Memoires de la société nationale des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg. Imprimerie de LA DĖPỆCHE DE CHERBOURG.

  Corner, E. J. H. 1996 The agaric genera Marasmius, Chaetocalathus, Crinipellis, Heimiomyces, Resupinatus, Xerula and Xerulina in Malesia Nova Hedwigia; Beihefte 111. J. Cramer, Berlin - Stuttgart. 175 p Boek
  Corner, E.J.H. 1950 A monograph of Clavaria and allied genera. Oxford Univ. Press. 740 p
  Boek
  Corner, E.J.H. 1966 A monograph of cantharelloid fungi. Oxford Univ. Press. 255 p
  Boek
  Corner, E.J.H. 1968 A monograph of Thelephora (Basidiomycetes). Beih. Nova Hedwigia: 27. Lehre: Cramer. 110 p Boek
  Corner, E.J.H. 1970 Supplement to "A monograph of Clavaria and allied genera" Beihefte zur Nova Hedwigia, Heft 33. Verlag von J. Cramer
  Boek
  Corner, E.J.H. 1970 Supplement to "A monograph of Clavaria and allied genera" Beih. Nova Hedwigia: 33. Lehre: Cramer. 299 p Boek
  Corner, E.J.H. 1981 The Agaric genera Lentinus, Panus, Pleurotus with particular reference to Malaysian species. J. Cramer, Vaduz, 169 p. Beiheft zur Nova Hedwigia 69. Boek
  Corner, E.J.H. 1989 Ad Polyporaceas V. Beih. Nova Hedwigia 96. Berlin, Stuttgart: Cramer. 218 p Boek
  Corner, E.J.H. & Bas, C. 1962 The genus Amanita in Singapore and Malaya Persoonia 2 (3): 241-304 Overdruk
  Costantin, J. & Dufour, L. 1895 Petite Flore des Champignons comestible et vénéneux, pour la détermination rapide des principales espèces de France. Paris, Librairie classique et Administrative Paul Dupont. XXVI en 76 p
  Boek
  Costantin, M.J. zonder jaartal Atlas des Champignons comestibles et vénéneux. Paris: Librairie genérale de l'enseignement. 229 p
  Boek
  Costantin, M.J. & Dufour, M.L. 1947 Nouvelle flore des champignons de toutes les espèces de France. 7me édition. Paris: Librairie générale de l'enseignement. 318 p
  Boek
  Costantin, M.J. & Dufour, M.L. zonder jaartal Nouvelle flore des champignons de toutes les espèces de France. 5me édition. Paris: Librairie générale de l'enseignement. 318 p
  Boek
  Costantin, M.J. & Dufour, M.L. zonder jaartal Nouvelle flore des champignons de toutes les espèces de France. 4me édition. Paris: Librairie générale de l'enseignement. 318 p
  Boek
  Costantin, M.J., Dufour, M.L. 1947 Nouvelle flore des CHAMPIGNONS pour la détermination facile de toutes les espèces de France. Paris Librairie générale de l'enseignement
  Boek
  Couch, J.N. 1931 Observations on some species of water molds connecting Achlya and Dictyuchus. Micromyces zygogonii Dang., parasitic on Spirogyra J. Elisha Mitchell scient. Soc. 46 (2): 225-239 Overdruk
  Couch, J.N. 1931 The biological relationship between Septobasidium retiforme (B. & C.) Pat. and Aspidiotus osborni New. and Ckll. Q. J. microsc. Sci. 74 (3): 383-437 Overdruk
  Couch, J.N. 1932 The development of the sexual organs in Leptolegnia caudata Am. J. Bot. 19: 584-599 Overdruk
  Couch, J.N. 1932 Rhizophidium, Phlyctochytrium and Phlyctidium in the United States J. Elisha Mitchell scient. Soc. 47 (2): 245-260 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1985 Interesting, rare or new macrofungi. III. Some species of Mycena, Hemi-mycena and Mycenella (Basidiomycètes, Tricholomataceae) rare in North of France Agarica 6: 108-123 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1985 Note sur deux Entolomataceae (Basidiomycètes, Plutéales) nouvelles pour la France Cryptog., Mycol. 6: 273-279 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1986 Clé de détermination macroscopique des champignons supérieurs des régions du Nord de la France. Roubaix: Société Mycologique du Nord. 473 p
  Boek
  Courtecuisse, R. 1986 Mycena diosma Krieglsteiner & Schwöbel 1982, espèce nouvelle pour la France; avec un essai de clé de détermination des mycènes à odeur raphanoïde Bull. Féd. Mycol. Dauphiné-Savoie 100: 23-28 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1986 Contribution à la connaissance de la flore fongique du Morbihan et de quelques départements voisins Documents mycol. 16: 1-22 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1986 Macromycètes intéressants, rares ou nouveaux. IV. Tricholomatales Documents mycol. 16: 23-46 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1986 Sur quelques espèces intéressantes ou critiques recoltées dans le Nord de la France Miscnea mycol. 14: 8-16 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1987 Champignons de la Région Nord - Pas de Calais 6 -10 Bull. Soc. Mycol. Nord 41: 3-13 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1987 Champignons de la Région Nord - Pas de Calais 11-15 Bull. Soc. Mycol. Nord 41: 35-43 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1988 Champignons de la Région Nord - Pas de Calais 16-20 Cryptog., Mycol. 9: 57-66 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1988 Macromycètes intéressants, rares ou nouveaux. V - Coprinaceae Documents mycol. 18: 73-84 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1988 Notes sur quelques champignons recoltés lors du printemps 1988 Documents mycol. 19: 29-52 Overdruk
  Courtecuisse, R. 1988 Phaeocollybia arduennensis Bon et Rhodocybe melleopallens Orton: Deux espèces nouvelles pour la mycoflore belge Miscnea mycol. 21: 9-11 Overdruk
  Courtecuisse, R. & Duhem, B. 1994 Guide des champignons de France et dÉurope, Delachaux et Niestlé
  Boek
  Courtenay, B. & Burdsall, H.H. Jr. zonder jaartal A field guide to mushrooms and their relatives. van Nostrand Reinhold Company (VNR)
  Boek
  Crawshay, R. 1930 The spore ornamentation of the Russulas. London: Baillière, Tindall & Cox. 179 p. + 46 afbeeldingen
  Boek
  Crijns, Th.A.J. zonder jaartal De champignoncultuur in Zuid-Limburg, in het bijzonder in de Sint Pietersberg te Maastricht Tijdschr. econ. Geogr. 24 p Overdruk
  Cripps, C.L. (ed.) 2004 Fungi in Forest Ecosystems. Systematics, Diversity, and Ecology. Dedicated to Dr. Orson K. Miller, Jr. Memoirs of the New York Botanical Garden 89: 1-364.
  Boek
  Cronquist, A. 1970 Introductory botany; Second edition. Harpers and Row, publishers
  Boek
  Crosby, C.R., Mills, W.D. & Blauvelt, W.E. 1929 (rev. 1933) Protecting orchard crops from diseases and insects Cornell Univ. agric. Exp. Stn Bull. 498. 83 p Overdruk
  Crosier, W. 1934 Studies in the biology of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary Cornell. Univ. agric. Exp. Stn Mem. 155. 40 p Overdruk
  Cube von, H. 1961 Pilzsammelsurium. Heimeran Verlag.

  Culliton, B.J. 1974 The destroying angel: a story of a search for an antidote Science 185: 600-601 Overdruk
  Currie, M.E. 1920 A critical study of the slime-molds of Ontario Trans. R. Can. Inst. 28, 12 (2): 247-308 Overdruk
  Daams, J. 1949 Enkele bijzondere paddestoelvondsten in Zuid-Limburg. Natuurh. Maandbl. 38: 123-124 Overdruk
  Daams, J. 1951 Het gebruik van fungi door de eeuwen heen Natuurh. Maandbl. 40: 21-23 Overdruk
  Daams, J. 1975 100 paddestoelen. Amsterdam Boek
  Boek
  Dade, H. A. & Gunnell, J. 1969 Class work with fungi; notes for teachers. Second edition. CMI, Kew. 67 p
  Boek
  Dade, H.A. 1940 A revised list of Gold Coast fungi and plant deseases Kew Bull. [Bull. misc. Inf. R. bot. Gdns Kew] 1940: 205-247 Overdruk
  Dähncke, R.M. & Dähncke S. M. 2006 La Palma Pilze. CD-Rom. Lijst met 700 soorten fungi, waarvan 400 met kleurenafbeeldingen, toplocaties, en 25 recepten
  Cd.
  Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979 700 Pilze in Farbfotos. Aarau, Stuttgart: AT. 686 p
  Boek
  Dähnke, R.M. 1993 1200 Pilze in Farbfotos. Aarau, Stuttgart: AT. 1179 p
  Boek
  Dähnke, R.M. (Text und Farbfotos) & Schweinitz v. M.(Illustrationen) 1979 Reise in die Pilzwelt (Kinder lernen Pilze kennen). AT Verlag, Aarau - Stuttgart
  Boek
  Dam, N. & Dam-Elings, M. 1989? Paddestoelen van het Natuurmonument Hengstdal. 23 p
  Boek
  Dam, N., Kuyper, T. & Dam, M. 2006 Basisboek Paddenstoelen. KNNV uitgeverij en Nederlandse Mycologische Vereniging. 150 p
  Boek
  Damblon, J. & Darimont, F. & Lambinon, J. 1956 Contribution à l'étude de la flore mycologique de la Haute en de la Moyenne Belgique
  Overdruk
  Darimont, F. 1973 Recherches mycosociologiques dans les forêts de haute Belgique. Essai sur les fondements de la sociologie des champignons supérieurs. Tome II. Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique. Mémoire 170. Tableaux
  Boek (Losbladig)
  Darimont, F. 1973 Recherches mycosociologiques dans les forêts de haute Belgique. Essai sur les fondements de la sociologie des champignons supérieurs. Tome I. Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique. Mémoire 170. 220 p
  Boek
  Daun, R. & Nitare, J. 1987 A contribution to the knowledge of Ramariopsis subarctica Windahlia 16: 89-96 Overdruk
  David, A. 1982 Étude monographique de genre Skeletocutis (Polyporaceae) Naturaliste Canadien (Rev.Écol.Syst.) 109: 235-272 Overdruk
  Deacon, J. W. 1980 Introduction to modern mycology.Blackwell Scientific Publications; Oxford, London, Edinburgh, Boston, Carlton,197 p
  Boek
  Deijs W.B. 1934 Over Boletol, de kleurstof der blauw aanloopende Boleten. Proefschrift RUU; 70 p
  Boek
  Delacroix, G. 1892 Contributions à l'étude de la flore mycologique du département de Saône-&-Loire Bull. Soc. Hist. nat. Autun 5. 16 p Overdruk
  Delmas, J. 1976 La culture et la production du champignon de couche en caves. Inst. Nat. de la Recherche Agronomique (INRA). Versailles: CNRA. 76 p
  Boek
  Delmas, J. 1976 Écologie et culture des champignons supérieurs. Inst. Nat. de la Recherche Agronomique (INRA). Bordeaux: 87 p
  Boek
  Delmas, J. 1983 La truffe et sa culture. 2e édition. Institut National de la Recherche Agronomique.

  Demoulin, V. 1969 Les Gastéromycètes. Introduction à l' étude des Gastéromycètes de Belgique. Les naturalists Belges, Bruxelles.
  Boek
  Demoulin, V. 1971 Le genre Lycoperdon en Europe et en Amérique du Nord. Étude taxonomique en phytogéographique. Université de Liège, Département de Botanique.

  Demoulin, V. 1971-1972 Planches. Le genre Lycoperdon en Europe et en Amérique du Nord. Étude taxonomique en phytogéographique. Université de Liège, Département de Botanique.

  Dennis, R.W.G. 1949 A revision of the British Hyaloscyphaceae with notes on related European species Mycol. Pap. 32. 97 p Boek
  Dennis, R.W.G. 1956 A revision of the British Helotiaceae in the herbarium of the Royal Botanic Gardens, Kew, with notes on related European species CMI Mycol. Pap. 62. 216 p Boek
  Dennis, R.W.G. 1960 British Cup Fungi. An introduction to the Ascomycetes. London: Ray Society. 280 p
  Boek
  Dennis, R.W.G. 1968 British Ascomycetes. Revised and enlarged edition of British cup fungi. Vaduz: Cramer. 455 p
  Boek
  Dennis, R.W.G. 1978 British Ascomycetes. Vaduz: Cramer. 585 p
  Boek
  Dennis, R.W.G. 1981 British Ascomycetes. Revised Edition. Vaduz: Cramer
  Boek
  Dennis, R.W.G. 1986 Fungi of the Hebrides. Kew: Royal Botanic Gardens. 383 p
  Boek
  Dennis, R.W.G. 1989 Two problematical unrecorded fungal diseases of British grasses Kew Bull. 44: 489-495 Overdruk
  Dennis, R.W.G. 1990 Fungi of the Hebrides: Supplement Kew Bull. 45: 287-301 Overdruk
  Dennis, R.W.G. 1997 Some microfungi on Scottish alpine plants Kew Bulletin 52 (20: 451-458 Overdruk
  Dennis, R.W.G. 1955, 1980 Larger fungi NW Highlands and Islands of Scotland I + II Kew Bull. 10, 1955; Kew Bull. 35,1980. Boek
  Dennis, R.W.G. zonder jaartal The fungi of Southeast England. The Royal Botanic Gardens, Kew.
  Boek
  Dennis, R.W.G. (liber amicorum) 1977 Kew Bull. 31 (3): 415-758
  Boek
  Dennis, R.W.G., Orton, P.D. & Hora, F.B. 1960 New check list of British Agarics and Boleti. Suppl. Trans. Br. Mycol. Soc., Cambridge Univ. Press. 224 p. Bibliotheca mycol. 42. Lehre: Cramer. 224 p Boek
  Dennis, R.W.G., Orton, P.D. & Hora, F.B. 1974 New check list of British Agarics and Boleti. Reprint 1974 in Bibliotheca Mycologica 42. J Cramer , Lehre. Original publication 1960, Suppl. Trans. Br. Mycol. Soc., Cambridge Univ. Press. 224 p.
  Boek
  Derbsch, H. 1989 (Zur Vollendung seines 80. Lebensjahres) Beitrag zur Agaricalesflora des ostholsteinischen Seengebietes. Herausgegeben von Dr. G. Groβ, E. Jahn und Dr. J.A. Schmitt. Universität des Saarlandes, Saarbrücken.

  Derbsch, H. & Schmitt, J.A. 1984 Aus Natur und Landschaft im Saarland. Atlas der Pilze des Saarlandes. Sonderband 2. Teil 1: Verbreitung und Gefährdung
  Boek
  Derbsch, H. & Schmitt, J.A. 1987 Aus Natur und Landschaft im Saarland. Sonderband 3. Atlas der Pilze des Saarlandes Teil 2: Nachweise, Ökologie, Vorkommen und Beschreibungen. 816 p
  Boek
  Dermek, A. 1979 Fungorum rariorum icones coloratae. Pars IX: 1-34, coloured plates 65-72, text-figures 1-18. J. Cramer, Vaduz
  Series
  Dermek, A. 1984 Fungorum rariorum icones coloratae. Pars XIII: 1-16, coloured plates 97-104, text-figures 1-8. J. Cramer, Vaduz
  Series
  Dermek, A. 1985 Fungorum rariorum icones coloratae. Pars XIV: 1-20, coloured plates 105-112, text-figures 1-8. J. Cramer, Vaduz
  Series
  Dermek, A. 1987 Fungorum rariorum icones coloratae. Pars XVI, Boletes III: 1-23, coloured plates 121-128, text-figures 1-14. J. Cramer, Berlin, Stuttgart
  Series
  Dermek, A. 1987 Fungorum rariorum icones coloratae. Pars XVII: 1023, coloured plates 129-136, text-figures 1-15. J. Cramer, Berlin, Stuttgart
  Series
  Dermek, A. & Lizon, P. 1980 Maly Atlas Húb. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatel'stvo. 546 p
  Boek
  Destrée, C.E. 1901 Handleiding tot het bepalen van de in Nederland groeiende hoogere zwammen. Ned. Bot. Vereniging. 317 p
  Boek
  Destrée, C.E. 1905 Opdrogende zwammen De Levende Natuur: 131-135 Overdruk
  Deverall, B. 1969 Fungal Parasitism. The Institute of Biology's (Studies in Biology no. 17). Edward Arnold.
  Boek
  Deverall, B. 1981 Fungal Parasitism. Second edition. The Institute of Biology's (Studies in Biology no. 17). Edward Arnold.
  Boek
  Dhillon, S.S. & Nannenga-Bremekamp N.E. 1977 Notes on some Myxomycetes from the North-Western part of the Himalaya Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 80: 257-266 Overdruk
  Dhillon, S.S. & Nannenga-Bremekamp N.E. 1978 Notes on some Myxomycetes from the North-Western part of the Himalaya Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 81: 141-149 Overdruk
  Dick, M.W., Pegler, D.N. and Sutton, B.C. 1985 Contributions to Mycology (A tribute to Professor C.T. Ingold on his eightieth birthday). Academic press.

  Dickhardt, R. 1985 Homokaryotisierung von Basidiomyceten. Dissertatie Institut für Pharmazeutische Technologie Univ Marburg/Lahn. 136 p
  Boek
  Diddens, H.A. 1941 Culturing of Myxomycetes Antonie van Leeuwenhoek 7:7-11 Overdruk
  Diederich, P. 1986 Lichenicolous fungi from the Grand Duchy of Luxembourg and surrounding areas Lejeunia, N. S. 119: 1-26 Overdruk
  Diego Calonge F. de 1979 Setas (Hongos) Guía Ilustrada. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
  Boek
  Diego Calonge F., de 1975 Hongos de nuestros campos y bosques. Instituto Nacional para la conservacion de la naturaleza. 316 p.
  Boek
  Diehl, W.W. 1939 Identity and parasitism of a species of Dothichloë J. Agric. Res. 58 (12): 947-954 Overdruk
  Dirkse, G.M. & Laar, V. van (redaktie) 1992 Arkemheen te Velde; landschap, flora & fauna van de polder Arkemheem. Natuurhist, bibliotheek K.N.N.V. 57, Utrecht. 189 p
  Boek
  Dissing, H, Hansen, L., Knudsen, H., Olson, L.W. & U. Søchting 1989 Mycological Studies dedicated to Morton Lange Opera botanica 100. 274 p Boek
  Dissing, H. 1966 The Genus Helvella in Europe, with special emphasis on the species found in Norden Dansk Botanisk Arkiv 25, 1, 172 p Boek
  Dissing, H. & Lange, M. 1961 The genus Geastrum in Denmark Bot. Tidsskr. 57: 1-27 Boek
  Dix, N.J. & Trinci, A.P.J. (conveners) 1983 Mycoparasitism and mode of action of antifungal agents. Proc. of B.M.S. Meetings Bull. Br. Mycol. Soc. 17 (3): 1-7 Overdruk
  Dix, N.J. & Webster, J. 1995 Fungal ecology. Chapman & Hall
  Boek
  Döbbeler, P. & Remler, P. 1976 Über einige neue oder bemerkenswerte Myxomyceten der Steiermark Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 106: 131-141 Overdruk
  Dobbitsch, P. 2000 Inhaltsverzeichnisch und Index zur Zeitschrift fur Mykologie 1990-1999; Beiheft Z./ f. Mykol. 10: 1-336
  Boek
  Dobrescu, C., Toma, M. & Eftimie E. 1969 Macromicete din p_durea Mîrze_ti (Rediu) - Ia_i. Anal. _tiin_. Univ. Al. I. Cuza (Serie nou_), Sect. XI a. 15: 443-446
  Overdruk
  Docters van Leeuwen, W.M. 2009 Gallenboek. Overzicht van door dieren en planten veroorzaakte Nederlandse gallen. Herzien en bewerkt door Hans C. Roskam met illustraties van Han Alta en Michael Bloxham. Vierde druk (Met een bijdrage over schimmels door H. A. van der Aa). KNNV Uitgeverij. 352 p.
  Boek
  Dodge, C.W. 1919 Tyrosin in the fungi: Chemistry and methods of studying the tyrosinase reaction Ann. Mo. bot. Gdn 6: 71-92 Overdruk
  Dodge, C.W. 1926 Lichens of the Gaspé peninsula, Quebec Rhodora 28: 157-232 Overdruk
  Dodge, C.W. 1929 A synopsis of Stereocaulon with notes on some exotic species. Annls Cryptog. exot. 2 (3): 93-153 Overdruk
  Dodge, C.W. 1929 The higher Plectascales Annls mycol. 27 (3/4): 145-184 Overdruk
  Dodge, C.W. 1931 Alpova. A new genus of Rhizopogonaceae, with further notes on Leucogaster and Arcangeliella Ann. Mo. bot. Gdn 18: 457-464 Overdruk
  Dodge, C.W. 1934 Proposals for amendment of Article 20 of the International Rules of Nomenclature Ann. Mo. bot. Gdn 21: 709-712 Overdruk
  Dodge, C.W. & Zeller, S.M. 1934 Hymenogaster and related genera Ann. Mo. bot. Gdn 21: 625-708 Overdruk
  Dodge, C.W. & Zeller, S.M. 1936 Hydnangium and related genera Ann. Mo. bot. Gdn 23: 565-598 Overdruk
  Doguet, G. 1955 Le genre Melanospora. Biologie, morphologie, développement, systématique. Extr. van Botaniste, serie 39, fasc. 1-6: 1-133
  Boek
  D'Olivera, B. zonder jaartal Podridao Rosea do Coracao das Macas. Lisbao: Laboratorio de Patologia Vegetal
  Overdruk
  D'Oliviera, B. 1931 Apontamentos para o estudo de duas doencas do Sobreiro. Rev. Agron. 19: 5-24 Overdruk
  Domanski, S. 1972 Fungi. Polyporaceae I (resupinatae), Mucronoporaceae I (resupinatae). Warsaw: Dept Nat Cent Scientific, Technical and Economic Information. 234 p. (Distr by NITS US Dept Commerce)
  Boek
  Domanski, S., Guminska, B., Lisiewska, M., Nespiak, A., Skirgiello, A. & Truszkowska, W. 1960 Mikoflora Bieszczadów Zachodnich (Wetlina 1958). [Mycoflora van West-Bieszczadów] Monographiae bot. 10: 159-237 Overdruk
  Domanski, S., Orlos, H. & Skirgiello, A. 1973 Fungi. Polyporaceae II (pileatae), Mucronoporaceae II (pileatae), Ganodermataceae, Bondarzewiaceae, Boletopsidaceae, Fistulinaceae. Warsaw: Dept Nat. Cent. Scientific, Technical and Economic Information. 330 p
  Boek
  Dommergues, Y & Mongenot, F. 1970 Ëcologie microbienne du sol (180 figures, 101 tableaux). Masson et Cie, Éditeurs, Paris.
  Boek
  Domsch, K.H., Gams, W., Anderson, T.-H. 2007 Compendium of soil fungi. Second edition, taxonomically revised by Walter Gams. Eching: IHW-Verlag. 672 p.
  Boek
  Donau, Dr. J. 1973 Arbeitsmethoden der Mitrochemie mit besonderer Berücksichtigung der quatitatieven Gewichtsanalyse. Geschäftsstelle des Mikrokosmos: Frankische Verlagshandlung, Stuttgart.

  Donk, M. A. 1933 Revision der Niederländischen Homobasidiomycetae-Aphyllophoraceae. Proefschrift Rijks Universiteit Utrecht. Technische Boekhandel H. Stam, Amsterdam-Haarlem 278 p
  Boek
  Donk, M.A. 1928 De geslachten Cantharellus, Craterellus en Dictyolus in Nederland Meded. NMV 16-17: 163-183 Overdruk
  Donk, M.A. 1930 Revision der niederländischen Heterobasidiomycetae und Homobasidiomycetae-Aphyllophoraceae. [Reprint 1969] Bibliotheca mycol. 21. 278 p Boek
  Donk, M.A. 1930 Nederlandse Basidiomyceten I Ned. kruidk. Archf 1930 (1): 65-84 Overdruk
  Donk, M.A. 1941 Nomina generica conservanda and confusa for Basidiomycetes (Fungi) Bull bot. Gdns Buitenz., Ser. 3, 17: 155-197 Boek
  Donk, M.A. 1948 Notes on Malesian fungi. I Bull bot. Gdns Buitenz., Ser. 3, 17: 473-482 Overdruk
  Donk, M.A. 1949 New and revised nomina generica conservanda proposed for Basidiomycetes (Fungi) Bull bot. Gdns Buitenz., Ser. 3, 18: 83-168 Boek
  Donk, M.A. 1949 Nomenclatural notes on generic names of Agarics. (Fungi: Agaricales) Bull bot. Gdns Buitenz., Ser. 3, 18: 271-402 Boek
  Donk, M.A. 1949 Gyromitra Fr. versus Gyrocephalus Pers. (Fungi: Helvellaceae) Bull bot. Gdns Buitenz., Ser. 3,18: 169-170 Overdruk
  Donk, M.A. 1952 Notes and brief articles. The status of the generic name Oxydontia L.W. Miller ("Hydnaceae") Mycologia 44: 262-263 Overdruk
  Donk, M.A. 1952 On generic type species indicated by misapplied names Reinwardtia 1: 483-486 Overdruk
  Donk, M.A. 1952 Notes on Malesian fungi-II. On the genera Auricularia, Hirneola, and Laschia Reinwardtia 1: 487-500 Overdruk
  Donk, M.A. 1954 A note on Sterigmata in general Bothalia 6: 301-302 Overdruk
  Donk, M.A. 1954 Notes on resupinate Hymenomycetes-I. On Pellicularia Cooke Reinwardtia 2: 425-434 Overdruk
  Donk, M.A. 1954 The generic names proposed for Hymenomycetes-II. Hymenolichenes Reinwardtia 2: 435-440 Overdruk
  Donk, M.A. 1954 The generic names proposed for Hymenomycetes-III. "Clavariaceae" Reinwardtia 2: 441-493 Overdruk
  Donk, M.A. 1954 On Staude's new generic names for Agarics Reinwardtia 2: 495-498 Overdruk
  Donk, M.A. 1955 The generic names proposed for Hymenomycetes-IV. Boletaceae Reinwardtia 3: 275-313 Overdruk
  Donk, M.A. 1956 Notes on resupinate Hymenomycetes - II. The tulasnelloid fungi Reinwardtia 3 (3): 363-379 Overdruk
  Donk, M.A. 1956 Notes on resupinate Hymenomycetes - III. Fungus 26: 3-24 Overdruk
  Donk, M.A. 1956 The generic names proposed for Hymenomycetes - V. Hydnaceae Taxon 5: 69-80, 95-115 Overdruk
  Donk, M.A. 1956 The generic names proposed for Hymenomycetes - VI. Brachybasidiaceae, Cryptobasidiaceae, Exobasidiaceae Reinwardtia 4 (1): 113-118 Overdruk
  Donk, M.A. 1957 Notes on resupinate Hymenomycetes - IV Fungus 27:1-29 Overdruk
  Donk, M.A. 1957 The generic names proposed for Hymenomycetes - VII. Thelephoraceae Taxon 6: 17-28, 68-85, 106-123 Overdruk
  Donk, M.A. 1957 Typification and later starting-points Taxon 6 (9): 245-256 Overdruk
  Donk, M.A. 1958 The generic names proposed for Hymenomycetes - VIII. Auriculariaceae, Septobasidiaceae, Tremellaceae, Dacrymycetaceae Taxon 7: 164-178, 193-207, 236-250 Overdruk
  Donk, M.A. 1958 The generic names proposed for Hymenomycetes - IX. Meruliaceae and Cantharellus s. str. Fungus 28: 7-15 Overdruk
  Donk, M.A. 1958 Notes on resupinate Hymenomycetes - V Fungus 28: 16-36 Overdruk
  Donk, M.A. 1958 Notes on the Basidium Blumea (Suppl.) 4: 96-105 Overdruk
  Donk, M.A. 1959 Notes on Cyphellaceae - I Persoonia 1 (1): 25-110 Overdruk
  Donk, M.A. 1960 Tylospora nom. nov. Taxon 9 (7): 220 Overdruk
  Donk, M.A. 1960 The generic names proposed for Polyporaceae Persoonia 1 (2): 173-302 Boek
  Donk, M.A. 1960 Nomenclature of conventional systems Taxon 9 (4): 103-104 Overdruk
  Donk, M.A. 1960 On nomina anamorphosium Taxon 9 (6): 171-174 Overdruk
  Donk, M.A. 1961 Four new families of Hymenomycetes Persoonia 1 (4): 405-407 Overdruk
  Donk, M.A. 1961 The citation of authors of revalidated names Taxon 10 (3): 66-69 Overdruk
  Donk, M.A. 1962 The generic names proposed for Agaricaceae. Beihefte zur Nova Hedwigia 5. J. Cramer, Weinheim. 320 pp
  Boek
  Donk, M.A. 1962 The generic names proposed for Polyporaceae. Additions and corrections Persoonia 2 (2): 201-210 Overdruk
  Donk, M.A. 1962 The generic names proposed for Polyporaceae. + Additions Persoonia Volume 1, Part 2, p. 173-302 (1960) Overdruk
  Donk, M.A. 1962 Notes on the Basidium - II Persoonia 2 (2): 211-216 Overdruk
  Donk, M.A. 1962 Notes on resupinate Hymenomycetes - VI Persoonia 2 (2): 217-238 Overdruk
  Donk, M.A. 1962 Notes on Cyphellaceae - II Persoonia 2 (3): 331-348 Overdruk
  Donk, M.A. 1962 The generic names proposed for Hymenomycetes - XII. Deuteromycetes Taxon 11 (3): 75-104 Overdruk
  Donk, M.A. 1962 Confusion Taxon 11 (4): 120-122 Overdruk
  Donk, M.A. 1962 On nomina anamorphosium - II Taxon 11 (8): 243-245 Overdruk
  Donk, M.A. 1962 On Secretan's fungus names Taxon 11 (5): 170-173 Overdruk
  Donk, M.A. 1963 The generic names proposed for Hymenomycetes - XIII. Additions and corrections to parts I-IX, XII Taxon 12: 113-123,153-168 Boek
  Donk, M.A. 1963 Bibliographical note. (on Quélets publications)
  Overdruk
  Donk, M.A. 1963 Claviceps L. Tul. (1853) not illegitimate Taxon 12 (7): 264-266 Overdruk
  Donk, M.A. 1963 Introductory note. 4 p. In: Patouillard, N. 1963. Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes. Reprint-edition Overdruk
  Donk, M.A. 1963 Proposals for conservation of some names of fungi. Monilia 'Bon.' (Deuteromycetes) - I Taxon 12 (7): 266-271 Overdruk
  Donk, M.A. 1963 The riddle of the sphinx Taxon 12 (9): 309-332 Overdruk
  Donk, M.A. 1964 A conspectus of the families of Aphyllophorales Persoonia 3 (2): 199-324 Overdruk
  Donk, M.A. 1964 On some old species of Dacrymycetaceae Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 67 (2): 1-18 Overdruk
  Donk, M.A. 1964 Nomina conservanda proposita. I Proposals in fungi. Deuteromycetes. Pyrenomycetes. Hymenomycetes. Regnum Vegetabile 34: 7-43 Overdruk
  Donk, M.A. 1964 On nomina anamorphosium III Taxon 13 (1): 14-17 Overdruk
  Donk, M.A. 1964 The generic names proposed for Hymenomycetes I-IX, XII, XIII. Weinheim: Cramer. 24 p
  Overdruk
  Donk, M.A. 1965 Veelvoudige overeenkomsten bij Hymenomyceten Verslag verg. K. ned. Akad. Wet. Afd. Natuurkunde 74 (2): 24-32 Overdruk
  Donk, M.A. 1965 The mycological publications of K.B. Boedijn Persoonia 3 (3): 325-330 Overdruk
  Donk, M.A. 1966 Check list of European hymenomycetous Heterobasidiae Persoonia 4 (2): 145-335 Overdruk
  Donk, M.A. 1966 The generic names proposed for Hymenomycetes I-IX, XII, XIII. Verlag von J. Cramer. 24 p
  Boek
  Donk, M.A. 1966 A reassessment of the Cyphellaceae Acta Bot Neerl 15: 95-101 Overdruk
  Donk, M.A. 1966 Cicinnobolus Bary (Fungi, Sphaeropsidales) Taxon 15 (4): 149-151 Overdruk
  Donk, M.A. 1966 Notes on European Polypores - I Persoonia 4 (3): 337-343 Overdruk
  Donk, M.A. 1966 Osteina, a new genus of Polyporaceae Schweiz. Z. Pilzk. (Sondernummer 62) 44 (6): 83-87 Overdruk
  Donk, M.A. 1967 Notes on European Polypores - II. Notes on Poria Persoonia 5 (1): 47-130 Overdruk
  Donk, M.A. 1968 On Cristella Taxon 17: 277-278 Overdruk
  Donk, M.A. 1968 Nomenclature. Report of the Committee for fungi and lichens 1964-1969 Taxon 17 (5): 578-581 Overdruk
  Donk, M.A. 1969 Notes on European Polypores - III. Notes on species with stalked fruitbody Persoonia 5 (3): 237-263 Overdruk
  Donk, M.A. 1969 Notes on Cantharellus sect. Leptocantharellus Persoonia 5 (3): 265-284 Overdruk
  Donk, M.A. 1969 Notes on European Polypores - IV. On some species of Ganoderma Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 72 (3): 273-282 Overdruk
  Donk, M.A. 1969 On the typification of Hexagonia Pollini per Fr. Taxon 18 (6): 663-666 Overdruk
  Donk, M.A. 1969 Introductory note. In: Berkeley, M.J. 1969. Decades of fungi. Decas 1-62. Amsterdam: A. Asher Overdruk
  Donk, M.A. 1971 Paullicorticium curiosum, presumably an imperfect state Gorteria 5 (7/10): 134-136 Overdruk
  Donk, M.A. 1971 Notes on European Polypores - VII Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 74 (1): 25-41 Overdruk
  Donk, M.A. 1971 Notes on European Polypores - VIII Persoonia 6 (2): 201-218 Overdruk
  Donk, M.A. 1971 Notes on European Polypores - IX. On some species of Hymenochaetaceae Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 74 (5): 405-421 Overdruk
  Donk, M.A. 1971 Progress in the study of the classification of the higher Basidiomycetes. Evolution in the higher Basidiomycetes. An International Symposium. Knoxville: Univ. Tennessee Press: 3-25
  Overdruk
  Donk, M.A. 1971 Multiple convergence in the polyporaceous fungi. Evolution in the higher Basidiomycetes. An International Symposium. Knoxville: Univ Tennessee Press: 393-422
  Overdruk
  Donk, M.A. 1971 Notes on European Polypores - VI (A) Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 74 (1): 1-14.
  Donk, M.A. 1971 Notes on European Polypores - VI (B) Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 74 (1): 15-24.
  Donk, M.A. 1972 The Heterobasidiomycetes: A reconnaissance - I. A restricted emendation Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 75 (5): 365-390 Overdruk
  Donk, M.A. 1972 Notes on European Polypores - X Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 75 (3): 165-178 Overdruk
  Donk, M.A. 1972 Notes on European Polypores - XI. On some species of Tyromyces Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 75 (4): 287-304 Overdruk
  Donk, M.A. 1973 The Heterobasidiomycetes: A reconnaissance - III(A). How to recognize a basidiomycete Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 76 (1): 1-13. Overdruk
  Donk, M.A. 1973 The Heterobasidiomycetes: A reconnaissance - III(B). How to recognize a basidiomycete Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 76 (1): 14-22 Overdruk
  Donk, M.A. 1973 The Heterobasidiomycetes: A reconnaissance - V Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 76 (2): 126-140 Overdruk
  Donk, M.A. 1973 Notes on European Polypores - XII Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 76 (3): 217-230 Overdruk
  Donk, M.A. 1973 The Heterobasidiomycetes: A reconnaissance - IV Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 76 (2): 109-125.
  Donk, M.A. 1974 Check list of European polypores Verh. K. ned. Akad. Wet. afd. Nat., 2e reeks, 62. 469 p Boek
  Dörfelt, H. 1988 Mykologie Pilzkunde. Bi-Lexikon. Veb Bibliographisches Institut Leipzig.

  Dörfelt, H. 1989 Lexicon der Mykologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York. 432 p
  Boek
  Dörfelt, H. & Görner, H. 1989 Die Welt der Pilze. Urania-Verlag Leipzig, Jena, Berlin. 264 p
  Boek
  Dörfelt, H. & Heklau, H. 1998 Die Geschichte der Mykologie. Einhorn-Verlag, Eduard Dietenberger GmbH, Schwäbisch Gmünd. 574 p
  Boek
  Dörfelt, H. & Müller-Uri, Ch. 1986 Geastrales - Bibliographie - Heft 1: Quellenverzeichnis A - Lloyd. Terrestrische Ökologie. Sonderheft 6. Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt.

  Dörfelt, H. & Müller-Uri, Ch. 1986 Geastrales - Bibliographie - Heft 2: Quellenverzeichnis Lloyd - Z. Terrestrische Ökologie. Sonderheft 6. Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt.

  Dörfelt, H. & Müller-Uri, Ch. 1986 Geastrales - Bibliographie - Heft 3: Register/Anhang. Terrestrische Ökologie. Sonderheft 6. Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt.

  Dörfelt, H. & Roth L. 1982 Pilzflora des Vogtlandes. 1. Teil, Basidiomycetes p.p.: Boletales, Agaricales, Russulales. Vogtland Museum, Heft 49.

  Dörfelt, Kreisel und Benkert 1979 Die Erdsterne (Geastrales) der D.D.R Hercynia N.F. 16(1).
  Dougoud. R. 2002 Contribution à la connaissance de quelques Discomycetès operculés rares ou méconnus. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XVIII. 70 p. Edizione Candusso, Alassio
  Series
  Douwes, G.A.C. & Arx, J.A. von 1965 Das hymenophorale Trama bei den Agaricales Acta bot. neerl. 14: 197-217 Overdruk
  Dove, W.F. & Rusch, H.P. zonder jaartal Growth and Differentiation in Physarum polycephalem. Princeton, New Jersey.
  Boek
  Doyer, L.C. 1938 Leitfaden zur Untersuchung des Saatgutes auf seinen Gesundheitszustand. Internationalen Vereinigung für Samenkontrolle
  Boek
  Drayton, F.L. 1934 The sexual mechanism of Sclerotinia gladioli Mycologia 26 (1): 46-72 Overdruk
  Drayton, F.L. 1934 The Gladiolus Dry Rot caused by Sclerotinia gladioli (Massey) n. comb. Phytopathology 24 (4): 397-404 Overdruk
  Drechsler, Ch. 1919 Morphology of the genus Actinomyces Bot Gaz 67 (1/2): 65-83, 147-168 Overdruk
  Dresden, S., Kaa, D.J. van de & Hermans, H. 1984 Wetenschap ten goede en ten kwade. Voordrachten en discussies gehouden op het symposium van de K.N.A.W. t.g.v. haar 175-jarig jubileum op 9 december 1983, Jaarbeurs, Utrecht. Amsterdam: N.H. Uitg. Mij. 114 p.
  Sp/Congr.
  Driessen, P.M.M. 1991 Milieu-inventarisaties van de bestaande toestand van het milieu met betrekking tot COT-Weerterheide. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven; Centrale Ingang Milieu Informatie (CIMI); dossier in ringband.
  Sp/besch.
  Driessen, P.M.M. 1991 Milieu-inventarisaties van de bestaande toestand van het milieu m.b.t. Oot-Helvoirt,. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven; Centrale Ingang Milieu Informatie (CIMI)
  Sp/besch.
  Dring, D.M. 1964 Gasteromycetes of West Tropical Africa Mycological papers, No. 98. Commonwealth Mycological Institute Kew, Surey, England.
  Dudka, I.A., Bis'ko, N.A. & Bilai, V.T. 1992 Kul'tivirovanie S'edobnykh Gribov. (Cultivation of edible fungi). Kiev: Urozhai. 157 p
  Boek
  Dueńas, M. & Tellería, M.aT. 1988 Catálogo de los corticiáceos y poliporáceos, s.l. (Aphyllophorales, Basidiomycotina), de la micoflora cántabro-astur Monografías del real jardín botánico. Ruizia Tomo 5, Madrid.
  Dufour, L. [s.a., na 1912] Les mauvais et les bons Champignons. Espèces vénéneuses et espèces comestibles. Ed. E. Orlhac, Paris. 84 p.; 8 Planches
  Boek
  Duggar, B.M. 1895 Variability in the spores of Uredo polypodii (Pers.) DC Proc. Am. Acad. Arts Sci. 30: 396-400 Overdruk
  Duggar, B.M. 1916 The Texas Root Rot Fungus and its conidial stage Ann. Mo. bot. Gdn 3: 11-23 Overdruk
  Duggar, B.M. & Davis, A.R. 1916 Studies in the physiology of the fungi. I. Nitrogen fixation Ann. Mo. bot. Gdn 3: 413-437 Overdruk
  Duggar, B.M., Severy, J.W. & Schmitz, H. 1917 Studies in the physiology of the fungi. IV. The growth of certain fungi in plant decoctions Ann. Mo. bot. Gdn 4: 165-173 Overdruk
  Duggar, B.M., Severy, J.W. & Schmitz, H. 1917 Studies in the physiology of the fungi. V. The growth of certain fungi in plant decoctions Ann. Mo. bot. Gdn 4: 279-288 Overdruk
  Duijff, B. 1994 Suppression of Fusarium wilt by fluorescent Pseudomonas spp. Proefschrift, Universiteit Utrecht
  Boek
  Duijn, C. van () Jr. 1970 Het Mikroboek. Focus Elsevier, Amsterdam; 264 p
  Boek
  Dujarric de la Rivière, R. 1933 Le poison des Amanites mortelles. Masson & Cie, Paris. 182 p.
  Boek
  Dumée, P. 1911 Nouvel atlas de poche des champignons comestibles et vénéneux. II. Paris: Librairie des sciences naturelles. 160 p
  Boek
  Dumée, P. 1911 Essai sur le genre Lepiota Amat. Champign. 5: 1-40 Overdruk
  Dumée, P. 1912 Nouvel atlas de poche des champignons comestibles et vénéneux. I. Paris: Librairie des sciences naturelles. 173 p
  Boek
  Dumée, P. 1914 Essai de déterminaion des Gastéromycètes de France. l'Amateur de Champignons: 1-61
  Boek
  Duncan, U. K. 1970 Introduction to British lichens. T. Buncle & Co., Arbroath. 292 p
  Boek
  Dunleavy, B. 1978 Cooking with mushrooms. Sydney etc.: Summit Books. 112 p
  Boek
  Dupré, B. 1974 World Treasury of Mushrooms in Color. New York: Galahad Books. (Genève: Éditions Minerva). 128 p
  Boek
  Duran, R. & Fischer, G.W. 1961 The genus Tilletia. Wash State Univ. 138 p
  Boek
  Durrieu, G. 1993 Écologie des champignons. Collection d'écologie. Masson.

  Dütsch, G. & Rast, D. zonder jaartal Über die Rolle der Mannitbildung in Agaricus bisporus: 387-397
  Overdruk
  Duvigneaud, P., Berghen, C. vanden & Heinemann, P. 1942 A propos de la disparition d'un site naturel. Le Marais de Bergh et sa flore Bull. Soc. r. Bot. Belg. 74: 139-153 Overdruk
  Dvořák, J. & Otčenášek, M. 1969 Mycological diagnosis of animal dermatophytoses. Dr. W. Junk N.V., Publishers, the Hague & Academia, Prague.

  Ebert, H.-J. 1987 Die Pilzflora der Vulkaneifel. Band 1. A. Das Gebiet und seine Biotope. B. Die Pilzfunde (bis 1986). 83 p.
  Boek
  Eckblad, F. E. 1968 The genera of the operculate Discomycetes. A re-evaluation of their taxonomy, phylogeny and nomenclature. Norw. J. Bot. 15 (1-2): 1-191 Boek
  Eckblad, F.-E. 1955 The Gasteromycetes of Norway. Nytt Magasin for Botanil 4.
  Boek
  Eckblad, F.-E. 1978 Soppökologie, Oslo (etc.): Universitetsforlaget.

  Eckblad, F.-E. 1981 Soppgeografi. Oslo (etc.): Universitetsforlaget. 168 p.
  Boek
  Eckersley, A.M. 1934 Some sap-staining organisms of Pinus radiata D.Don in Victoria, Australia Proc. Roy. Soc. Victoria 46: 179-194. Overdruk
  Eenkhoorn, B. 1994 Het Bilderbergbos en de invloeden van recreatie. Stageverslag.; uitgave in eigen beheer; Renkum. 48 p met bijlagen
  Sp/kart.
  Egeland, I.L. & Steinar Myhr 1995 Norske Sopper. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 293 p.
  Boek
  Eijk, G.W. van, Roeijmans, H. & Aa, H.A. van der 1988 Labdane diterpene derivates from Holwaya mucida Antonie v. Leeuwenhoek 54: 325-330. Overdruk
  Einhelliger, A. zonder jaartal Die Pilze in primären und sekundären Pflanzengesellschaften oberbayerischer Moore. Teil 1 + 2. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft.
  Boek
  Einhellinger, A. 1969 Die Pilze der Garchinger Heide. Ein Beitrag zur Mykosoziologie der Trockenrasen. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft. Bd. 41.
  Boek
  Einhellinger, A. 1985 Die Gattung Russula in Bayern. Regensburg: Verlag der Gesellschaft. (Hoppea. Denkschr. Regensb. bot. Ges. 43).
  Boek
  Einhellinger, A. 1990 Russula-Monographie Romagnesis. Zum Studium von Täublingen unentbehrliche Schlüssel und Tabellen aus der Russula-monographie Romagnesis unter Berücksichtigung der Ergänzungen Romagnesis von 1985 und 1987. In Deutsch übersetzt von A. Hellinger. IHW-Verlag. 66 p.
  Boek
  Eliade, E. 1965 Conspectul Macromicetelor din România. Bucuresti: Universitatea Bucuresti. 323 p.
  Boek
  Eliasson, U. 1976 Myxomyceter. Slemsvampar i Göteborgs Botaniska Trädgårds Naturpark. Falköping: Gummessons Boktryckeri. 76 p.
  Boek
  Eliasson, U. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1983 Myxomycetes of the Scalesia forest, Galápagos Islands Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 86 (2): 143-153. Overdruk
  Ellis M. B. & Ellis, J. P. 1990 Fungi without gills (Hymenomycetes and Gasteromycetes) An Identification Handbook. Chapman and Hall, London (etc)
  Boek
  Ellis M. B. & Ellis, J. P. 1998 Microfungi on miscellaneous substrates; an identification handbook. New enlarged edition. The Richmond Publishing Co. Ltd. Slought, U.K. 246 p.
  Boek
  Ellis M.B. & Ellis, J. P. 1997 Microfungi on landplants. An identification handbook. New enlarged edition. The Richmond Publishing Co. Ltd. Slought, U.K. 868 p.
  Boek
  Ellis, E.A. [Voor 1977] British Fungi Book 2. Jarrold Fungi Series Book 2.
  Boek
  Ellis, E.A. [Voor 1977] British Fungi Book 1. Jarrold Fungi Series Book 1.
  Boek
  Ellis, J.B. 1893 New species of North American Fungi from various localities Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 1893: 440-466. Overdruk
  Ellis, J.B. & Dearness, J. 1899 New species of Canadian fungi Trans. R. Can. Inst. 6: 637-640. Overdruk
  Ellis, J.B. & Everhart, B.M. 1891 New species of fungi from various localities Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 1891: 76-93. Overdruk
  Ellis, J.B. & Everhart, B.M. 1893 New species of North American fungi from various localities Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 1893: 128-170. Overdruk
  Ellis, J.B. & Everhart, B.M. 1893 New species of fungi from various localities Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 1893: 440-466. Overdruk
  Ellis, J.B. & Everhart, B.M. 1894 New species of fungi from various localities Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 1894: 322-386. Overdruk
  Ellis, J.B. & Everhart, B.M. 1895 New species of fungi from various localities Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 1895: 413-442. Overdruk
  Ellis, J.B. & Everhart, B.M. 1900 New species of fungi from various localities with notes on some published species Bull. Torrey bot. Club 27(1900): 49-64. Overdruk
  Emerson, R. 1938 A new life cycle involving cyst-formation in Allomyces Mycologia 30 (2): 120-132. Overdruk
  Emerson, R. 1941 An experimental study of the life cycles and taxonomy of Allomyces. Lloydia 4: 77-144. Overdruk
  Enderle, M. 1979 3. Beitrage zur Kenntnis der Ulmer Pilzflora: Polyporales und Poriales/Aphyllophorales Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft und Mathematik in Ulm/Donau 30 (1974-1979): 1-62 Boek
  Enderle, M. 1986 10 Jahre Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ulm (AMU). Pluteus-Funde in hiesigen Auwäldern und Bemerkenswerte Agaricales-Funde. Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ulm (AMU).

  Enderle, M. 2004 Die Pilzflora des Ulmer Raumes. Verein für Naturwissenschaft und Mathematik in Ulm e. V., Abeitsgemeinschaft Mykologie Ulm. 521 p
  Boek
  Enderle, M. & Stangl, J. 1980-1981 4. Beitrag zur Kenntnis der Ulmer Pilzflora. Rißpilze (Inocyben). Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft und Mathematik Ulm/Donau 31: 79-170. Overdruk
  Enderle, M. et. al. 1979 Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft und Mathematik Ulm/Donau. 30. Heft 1974-1979

  Enderle, M., Laux, H.E. & Wijnands-Stäb, K.J.A. (Ned.bew., vert.) 1980 Paddestoelen op hout. Bewoners van levende en dode bomen in bos en park. Zutphen: Thieme. 128 p
  Boek
  Engel, F. 1952 Pilzwanderungen. Eine Pilzkunde für jedermann. 2. Auflage. VVV. Dresdner Verlag.

  Engel, H., A. Dermek & R. Watling 1983 Rauhstielröhrlinge. Die Gattung Leccinum in Europa. Eigen uitgave Engel. 1e Aufl. 1978; 2e Aufl.

  Engel, H., A. Dermek, W. Klofac, Erhard Ludwig en Thomas Brückner 1996 Schmier- und Filzröhrlinge s.l. in Europa. Die Gattungen Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus. Verlag H. Engel, Weidhausen b. Coburg. 268 p. 56 Tafeln.
  Boek
  Engel, H., Krieglsteiner, G.J., Dermek, A., Watling, R. 1983 Dickröhrlinge. Die Gattung Boletus in Europa. Erste Auflage. Herausgegeben von Heinz Engel. Weidhausen b. Coburg.

  Engelen, B. van 1935 Onze gazons en sportvelden. Aanleg en onderhoud. Vlijmen: B. van Engelen.
  Overdruk
  Englbrecht, J. 1987 Pilzanbau in Haus und Garten. 56 Farbfotos, 30 Zeichnungen. Verlag Eugen Ulmer.

  Engler, A. & Prantl, K. 1897-1914 Die natürlichen Pflanzenfamilien; complete set, 24 banden; Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann ex A. F. M. Reijnders 2002, staat boven de gesloten glazen kasten; wordt niet uitgeleend.

  English, Mary P. 1835-1914 Mordecai Cubitt Cooke. Victorian Naturalist, Mycologist, Teacher & Eccentric.

  Erb, B. & Matheis, W. 1983 Pilzmikroskopie. Präparation und Untersuchung von Pilzen. Stuttgart: Gesellschaft der Naturfreunde: Frankh'sche Verlagshandlung. 166 p.
  Boek
  Erhart, J et al. 1977 Houby ve fotografii. Praha. 256 p.
  Boek
  Eriksson, J. 1950 Peniophora Cke sect. Coloratae Bourd. & Galz. A taxonomical study with special reference to the Swedish species Symb. bot. upsal. 10. 76 p. Boek
  Eriksson, J. 1958 Studies of the Swedish Heterobasidiomycetes and Aphyllophorales with special regard to the family Corticiaceae. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri.
  Boek
  Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1973 The Corticiaceae of North Europe. 2: Aleurodiscus - Confertobasidium. Oslo: Fungiflora. p. 59-261.
  Boek
  Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975 The Corticiaceae of North Europe. 3: Coronicium - Hyphoderma. Oslo: Fungiflora. p. 287-546.
  Boek
  Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976 The Corticiaceae of North Europe. 4: Hyphodermella - Mycoacia. Oslo: Fungiflora. p. 549-886.
  Boek
  Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1978 The Corticiaceae of North Europe. 5: Mycoaciella - Phanerochaete. Oslo: Fungiflora. p. 889-1047.
  Boek
  Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981 The Corticiaceae of North Europe. 6: Phlebia - Sarcodontia. Oslo: Fungiflora. p. 1051-1276.
  Boek
  Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984 The Corticiaceae of North Europe. 7: Schizopora - Suillosporium. Oslo: Fungiflora. p. 1281-1449.
  Boek
  Eriksson, O.E. 1992 The non-lichenized pyrenomycetes of Sweden.

  Escalon, P. 1889 Precis de Myconymie. 150 p. Annecy: Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie
  Boek
  Escherich, K. 1909 Die Termiten oder weissen Ameisen. Eine biologische Studie. Leipzig: Klinkhardt. 262 p. & 1917: Die Ameise. Schilderung ihrer Lebensweise. Braunschweig: Vieweg. 348 p.
  Boek
  Esser, K. & Kuenen, R. 1965 Genetik der Pilze. Springer Verlag, Berlin. 497 p.
  Boek
  Essette, H. 1964 Les Psalliotes. Paris: Editions Paul Lechevalier. 52 p. (Atlas Mycologiques; I).
  Boek
  Esteve-Raventós, F. & Caballero Moreno, A. 2009 Especies nuevas e interesantes del género Inocybe (1). Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XLVII. Edizioni Candusso, Alassio. 128 p.
  Boek
  Eugster, C.H. 1968 Wirkstoffe aus dem Fliegenpilz Naturwissenschaften 55: 305-313. Overdruk
  Evans 1983 Mycoparasitism and mode of action of antifungal agents. A. Mycoparasitism Proc. of B.M.S. Meetings Vol. 17: Suppl. 3, l-7. Overdruk
  Evenson, V. S. 1997 Mushrooms of Colorado and the southern Rocky Mountains. Denver Botanical Gardens & Denver Museum of Natural History. Westcliffe Publishers. 207 p.
  Boek
  Ewald, G. 1984 Pilze. Bd 1. Lamellenpilze, Täublinge, Mischlinge und andere Gruppen mit Lamellen. BLV Verlagsgesellschaft mbH, München.

  Eyndhoven, G.L. van 1937 Das Genus Tulostoma in den Niederlanden. Geastrologische Notizen. Übersicht über die Verbreitung der Genera Geastrum, Myriostoma und Astraeus in den Niederlanden Meded. ned. mycol. Vereen. 24: 7-48. Overdruk
  Eyndhoven, G.L. van 1938 De excursie naar Limburg van de Nederlandsche Mycologische Vereeniging Natuurh. Maandbl. 27 (10): 101-104. Overdruk
  Eyndhoven, G.L. van 1941 Geastrum Schaefferi Vitt. in den Niederlanden gefunden Ned. kruidk. Archf 51: 380-384. Overdruk
  Eyndhoven, G.L. van 1943 De wetenschappelijke namen der fungi Fungus 14: 39-46. Overdruk
  Eyndhoven, G.L. van 1944 Determineertabellen voor de geslachten der gekleurdsporige plaatjeszwammen Fungus 15 (3): 19-21. Overdruk
  Eyndhoven, G.L. van 1952 Tabellen voor het detemineren van de geslachten der plaatjeszwammen en boleten (Agaricales) Natuurh. Maandbl. 41: 76-88. Overdruk
  Eyndhoven, G.L. van 1959 De geslachten der Agaricales (Plaatjeszwammen en Boleten). Hoogwoud: K.N.N.V. (Wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V. nr. 34). 28 p.
  Boek
  Eyndhoven, G.L. van 1959 De geslachten der Agaricales (Plaatjeszwammen en Boleten), 1985. 3e herz. druk. 40 p.
  Boek
  Eyssartier, G. 2004 Notes sur cortinaires et psathyrelles rares ou nouvelles. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXVIII. Edizioni Candusso, Alassio. 55 p.
  Boek
  Eyssartier, G. & Delannoy, A. 2006 Notes sur quelques espèces arctiques et alpines. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXXII. Edizioni Candusso, Alassio. 87 p.
  Boek
  Fabri, A.A. et al. 2002 I Funghi della provincia di Roma. Aspetti biologici, ecologici e tassonomici. Provincia di oma, Assessorato Caccia e Pesca. 80 p.
  Boek
  Falck, R, & Falck, M. 1954 Die Bedeutung der Fadenpilze als Symbionten der Pflanzen für die Waldkultur. J.D. Sauerländer's Verlag Frankfurt am Main.

  Farlow, W.G. 1883 Notes on some species in the third and eleventh centuries of Ellis's North American fungi. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 1) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 18: 65-85. Overdruk
  Farlow, W.G. 1883 Notes on the cryptogamic flora of the White Mountains. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 2) Appalachia 3: 232-251. Overdruk
  Farlow, W.G. 1885 Notes on some species of Gymnosporangium and Chrysomyxa of the United States. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 3) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 20: 311-323. Overdruk
  Farlow, W.G. 1886 Notes on arctic Algae; based principally on collections made at Ungava Bay by Mr. L.M. Turner. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 4) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 21: 469-477. Overdruk
  Farlow, W.G. 1894 Notes for mushroom-eaters Garden en Forest 1894, 309-314. Overdruk
  Farlow, W.G. 1908 Notes on fungi. I. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 65) Rhodora 19: 9-17. Overdruk
  Faull, J.H. 1905 Development of ascus and spore formation in Ascomycetes. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 61) Proc. Boston Soc. nat. Hist. 39: 77-113. Overdruk
  Faull, J.H. 1916 Fomes officinalis (Vill.) a timber-destroying fungus Trans. R. Can. Inst. l2: 185-209. Overdruk
  Faupin, E. 1903 Les champignons comestibles et vénéneux. Méthode pratique pour reconnaitre les espèces dangereuses et les distinguer des espèces alimentaires les plus communes. Paris: Librairie Classique Fernand Nathan. 174 p.
  Boek
  Favre, J. 1933 Le marasme du buis (Marasmius buxi Quélet) à rechercher en Suisse Schweiz. Z. Pilzk. 11: 7-9. Overdruk
  Favre, J. 1935 Les Dochmiopus de la région de Genève et Pleurotus chioneus Schweiz. Z. Pilzk. 13: 145-150. Overdruk
  Favre, J. 1936 Champignons rares au peu connus des hauts-marais jurassiens, I Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 52: 129-146. Overdruk
  Favre, J. 1936 Un Inocybe nouveau pour le Jura, Inocybe napipes Lange Schweiz. Z. Pilzk. 14: 85-89. Overdruk
  Favre, J. 1937 Champignons rares ou peu connus des hauts-marais jurassiens, II Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 53: 271-296. Overdruk
  Favre, J. 1939 Champignons rares ou peu connus des hauts-marais jurassiens, III Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 55: 198-219. Overdruk
  Favre, J. 1939 Les Champignons collybioïd des cônes des essences résineuses Schweiz. Z. Pilzk. 10: 162--168 en 178-182; als overdruk: 1-10. Overdruk
  Favre, J. 1942 Le Cordyceps gracilis (Greville) en Suisse. Schweiz. Z. Pilzk. 1942 18-20. Overdruk
  Favre, J. 1945 Études mycologiques faites au parc National Suisse (Les Bolets de l'arole). Résultats des recherches scientifiques entreprises au Parc National Suisse I: 467-474. Overdruk
  Favre, J. 1948 Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens et de quelques régions voisines. Bern: Kommissionsverlag Buchdruckerei Buchler & Co. 227 p. (Materiaux pour la flore cryptogamique Suisse 10 (1948), Fasc.3)
  Boek
  Favre, J. 1949 A propos d'un Mitrula arctico-alpin (Mitrula gracilis Karst. = M. muscicola E. Henn. = M. Rehmi Bres.) Schweiz. Z. Pilzk. 27: 143-146. Overdruk
  Favre, J. 1955 Les champignons supérieurs de la zone Alpine du Parc National Suisse. Résultats des recherches sci. entreprises au Parc National Suisse 5: 33: 1-212.
  Boek
  Favre, J. 1960 Catalogue descriptif des champignons supérieurs de la zone Subalpine du Parc National Suisse. Résultats des recherches sci. entreprises au Parc National Suisse 6: 42: 323-610.
  Boek
  Favre, J. & Poluzzi Ch. 1949 Unsere Pilze. Vita Helvetica. Basel: Faunus Verlag. p. 71-76.
  Boek
  Favre, J. & Ruhlé, S. 1947 Deux champignons steppiques nouveaux pour la Suisse. Polyporus rhizophilus et Disciseda circumscissa Schweiz. Z. Pilzk. 25: 57-61. Overdruk
  Favre, J. & Schweers, A.C.S. 1946 Une Omphale palustre nouvelle. Meded. ned. mycol. Vereen. 29: 51-54.
  Overdruk
  Favre-Guillarmod, L. 1869 Les champignons comestibles et les espèces vénéneuses avec lesquelles ils pourraient être confondus. Neuchatel: Librairie générale de J. Sandoz.
  Boek
  Fayod. M. V. 1989 Prodrome d’ une Histoire naturella des Agaricinés Annales des Sciences Naturelles septième série, Botanique 9: 181-411. Ascher & Co., Amsterdam, reprint 1968. Boek
  Fenaroli, L. 1964 I Funghi. Aldo Martello Editore, Milano.
  Boek
  Ferdinandsen, C. & Winge, Ø. 1928 Mykologisk Ekskursionsflora. Vejledning til bestemmelse af danske storvampe. København: Hagerup. 318 p
  Boek
  Ferdinandsen, C. & Winge, Ø. 1943 Mykologisk Ekskursionsflora. Vejledning til bestemmelse af danske storsvampe. København: Hagerup. 428 p.
  Boek
  Ferrari, E. 2006 Inocybe alpine e subalpine. Il genere Inocybe (Fr.) Fr. Nel Nord Italia e paesi limitrofi. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXXIV-XXXV-XXXVI. _x000D_
  Edizioni Candusso, Alassio. 457 p.

  Boek
  Ferrari, E. 2010 Inocybe dai litorali alla zona alpina. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars LIV-LV. Edizioni Candusso, Alassio. 216 p.
  Boek
  Ferry de la Bellone, C. de 1888 La truffe. Étude sur les truffes et les truffières. Paris: Librairie J.B. Baillieres et Fils. 312 p.
  Boek
  Ferry, R. 1911 Étude sur les Amanites. Les Amanites mortelles: Amanita phalloides, Amanita verna et Amanita virosa. Saint-Die. 95 p. (Revue mycol. Suppl. I)
  Boek
  Fevre, M. 1976 Recherches sur le déterminisme de la morphogenèse hyphale. Aspects ezymatiques de la croissance et de la ramification des hyphes de Saprolegnia monoica Piringheim. Proefschrift, Université Claude Bernard, Lyon. 280 p.
  Boek
  Field, M., Durden, J.V., Smith, F.P. 1952? See how they grow. A pelican book.
  Boek
  Findlay, W.P.K. 1982 Fungi. Folklore, Fiction & Fact.
  Boek
  Firman, I.D. 1972 A list of fungi and plant parasitic bacteria, viruses and nematodes in Fiji Phytopath. Papers 1972, 15. 36 p. Boek
  Fischer 1892 zie Rabenhorst

  Fischer, E. 1922 Mykologische Beiträge. 21-26 Mitt. naturf. Ges. Bern 1921: 1-27. Overdruk
  Fischer, E. 1923 Zur Systematik der schweizerischen Trüffeln aus den Gruppen von Tuber excavatum und rufum Verh. naturf. Ges. Basel 35: 34-50. Overdruk
  Fischer, E. & Gäumann, E. 1929 Biologie der pflanzen-bewohnenden parasitischen Pilze. Jena: Fischer. 428 p.
  Boek
  Fischer, Ed. 1908 Zur Morphologie der Hypogaeen Bot. Z. 66:141-168. Mit einer Tafel. Overdruk
  Fischer, M. 1987 Biosystematische Untersuchungen na den Porlingsgattungen Phellinus Quél. Und Inonotus Karst. Bibliotheca Mycologica 107: 1-133. Boek
  Flageolet 1891 Contributions à la flore mycologique du département de Saône-et-Loire. - : 461-483.
  Overdruk
  Flammer, R. 1980 Differentialdiagnose der Pilzvergiftungen (mit Bestimmungsschlüsseln zur raschen Diagnose bei Notfällen für Mediziner und Mykologen. 14 farbige Abbildungen. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart - New York.
  Boek
  Flammer, R., Horak, E. 1983 Giftpilze - Pilzgifte. Erkennung und Behandlung von Pilzvergiftungen Sporenschlüssel. Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart.
  Boek
  Flatau, L. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1980 Hemitrichia rosea (Myxomycetes), a new species from Germany. . Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 83 (1): 33-36. Overdruk
  Flattery, D. S. & Schwartz, M. 1989 Haoma and Harmaline. The botanical identity of the Indo-Iranian sacred hallocinogen “Soma: and its legacy in religion, language, and Middle Eastern folklore. University of California publications, Near Eastern Studies 21: 1-211.
  Boek
  Flattery, F. D. and Schwartz, M. 1989 Haoma and Harmaline. The Botanical Identity of the Indo-Iranion Sacred Hallicinogen “Soma”and its Legacy in Religion, Language, and Middle Eatern Folklore. University of California Press
  Boek
  Foex, E. 1922 Le Schizophyllum commune stipité Bull. Soc. Path. vég. Fr. 9: 1-2. Overdruk
  Font Quer, P. 1981 Plantas Medicinales el dioscórides renovado. Editorial Labor, S.A.

  Fontenla, R., Gottardi, M. & Para, R. 2003 Observazioni sul genere Melanoleuca. Fungi non delineati .....Pars XXV. 112p. Ic.
  Series
  Forquignon, L. 1886 Les champignons supérieurs. Physiologie - organographie - classification - détermination du genre. Avec un vocabulaire des termes techniques. Paris: Octave Doin. 231 p.
  Boek
  Forward, J. 1972 The book of mushroom cookery. The Victorian Mushroom Growers. 104 p.
  Boek
  Foucher, O. 1942 Bon et Mauvais Champignons. Collection Rustica, Editions de Montsouris, Paris. 127 p.
  Boek
  Fournier, M. 1991 The Fabric of life. The rise and decline of seventeenth-century microscopy. Proefschrift
  Boek
  Fraiture, A. 1993 Les Amanitopsis d'Europe Opera Botanica Belgica 5. 128 p. Boek
  Fraiture, A., Heinemann, P., Monnens, J. & Thoen, D. 1995 Distributiones Fungorum Belgii et Luxemburgii. Jardin botanique national de Belgique.

  Franchi, P. & Marchetti, M. 2001 Introduzione allo studio del genere Ramaria in Europa. Fungi non delineati XVI. Libreria Mykoflora, Alassio
  Series
  Franchi, P. , Giovanetti, M., Gorreri, L., Marchetti, M., & Monti, G. 2006 La biodiversita dei funghi del Parco. Inventario della flora micologica del parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Felici editore, Ghezzano. 360 p.
  Boek
  Frandsen, N.O. 1943 Septoria-Arten des Getreides und anderer Gräser in Dänemark Meddelelser fra Plantepatologisk Afdeling den KGL. Veteronær- og Landbohøjskole 26:5-92. Overdruk
  Frank, H.M. & Conrad, R. 1988 Makrochemische Farbreaktionen bei Großpilzen. III. Funde seltener und bemerkenswerter Pilze Gleditschia 16: 113-122. Overdruk
  Frank, H.M. & Wähner, H. 1988 Bestimmung von Täublingen mit einem Computer auf der Basis eines synoptischen Schlüssels Gleditschia 16: 99-111. Overdruk
  Frankland, J.C., Hedger, J.N. & Swift, M.J. 1982 Decomposer basidiomycetes: their biology and ecology. Cambridge University Press. 355 p.
  Boek
  Fransen, J. J. 1987 Aschersonia aleyrodis as a microbial control agent of greenhouse whitefly. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de landbouwwetenschappen, te verdedigen op 7 dec. 1987.
  Boek
  Frencken, J.B.M. 1975, 1979 Contribution à la connaissance de la flore mycologique de la région d'Ave-et-Auffe Natura Mosana 28: 78-84; Natura Mosana 32: 3-10. Overdruk
  Freyer, K. & Aa, H. A. van der 1975 Ueber Pyrenochaeta parasitica spec. n, die Nebenfruchtform von Herpotrichia parasitica (Hartig) E. Rostrup (= Trichosphaeria parasitica Hartig) Eur. J. Forest Path. 5: 177-182. Overdruk
  Frieden, L. von 1975 Mushrooms of the world. with 186 color plates by Laura Maggiora. Translated by Ronald Strom. American Edition edited by Carol Sturm Smith.
  Boek
  Fries, E. 1821 Systema mycologicum, sistens fungorum ordines, genera et species, huc usque cognitas, quas ad normam methodi naturalis determinavit, disposuit atque descripsit. Volumen I. C.E.M.M.A.E. Confederatio Europaea Mycologiœ Mediterraneensis A.E. Reprint, 1994.
  Boek
  Fries, E. 1821 Observationes Mycologicæ præcipue ad illustrandam Floram Svecicam. Pars prima. Cum tab, IV. aneis. C.E.M.M.A.E. Confederatio Europaea Mycologiœ Mediterraneensis A.E. Reprint 1994.
  Boek
  Fries, E. 1830 Systema mycologicum, sistens fungorum, genera et species, huc usque cognitas, quas ad normam methodi naturalis determinavit, disposuit atque descripsit. Svpplementa volvminis, primi. Gryphiswaldiae. C.E.M.M.A.E. Confederatio Europaea Mycologiœ Mediterraneensis A.E. Reprint 1994.
  Boek
  Fries, E. 1874 Hymenomycetes europaei sive epicriseos systematis mycologi editio altera. Upsalia, Typis descripsit ed. Berling. 755 p. Reprint 1963. A. Ascher & Co, Amsterdam
  Boek
  Fries, E. 1857-1863 Monographia Hymenomycetum Sueciae; Vol. I, sistens Agaricos, Coprinos, Bolbitios. Upsala 1957; 484 p. Vol. II, sistens Cortinarios et quae sequuntur Agaricinorum Genera atque reliquorum Hymenomycetum enumerationem et commentarium in recentiores horum iconographias. Upsala 1863. 355 p. Reprint 1963.
  Boek
  Fries, N. 1938 Über die Bedeutung von Wuchsstoffen für das Wachstum verschiedener Pilze. Symb. bot. Upsalienses. 188p.
  Boek
  Fries, N. 1943 Untersuchungen über Sporenkeimung und Mycelenentwicklung bodenbewohnender Hymenomyceten. Symb. bot. Upsalienses VI: 4. Uppsala. 81 p.
  Boek
  Fritsche, G. 1966 Versuche zur Frage der Merkmalsübertragung beim Kulturchampignon Agaricus (Psalliota) bisporus (Lge.) Sing. Der Champignon 6 (55): 3-11. Overdruk
  Fritsche, G. 1966 Versuche zur Frage der Merkmalsubertragung beim Kulturchampignon Agaricus (Psalliota) bisporus (Lge.) Sing. Der Champignon 6: 3-11. Overdruk
  Fritsche, G. 1967 Versuche zur Frage der Erhaltungszuchtung beim Kulturchampignon.III Vermehrung durch Vielsporaussaat. Der Züchter 37: 109-119. Overdruk
  Fritsche, G. 1967 Versuche zur Frage der Erhaltungszüchtung beim Kulturchampignon. III. Vermehrung durch Vielsporaussaat Der Züchter 37 (3): 109-119. Overdruk
  Fritsche, G. 1968 Züchterische Arbeiten an "59c", einem Champignonstamm mit neuer Fruchtkörperform. I. Steigerung des Ertrages. Theor. Appl. Gen. 38: 28-37. Overdruk
  Fritsche, G. 1970 Versuche zum Problem der Flauschbildung beim Kulturchampignon Theor. Appl. Gen. 40: 322-326. Overdruk
  Fritsche, G. 1972 Weitere Arbeiten an Stamm 59c zum Erreichen der Handelsreife Mushroom Sciene VIII: 265-273. Overdruk
  Fritsche, G. 1973 Testen von Agaricus bisporus Sorten auf Eignung für warme Sommertage Champignoncultuur 17: 89-97. Overdruk
  Fritsche, G. 1974 Züchterische Arbeiten an dem neu in Kultur genommenen Champignon Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc Proc. IXth Int. scient. Congr. Cult. Edible Fungi, Tokyo. Mushr. Sci. 9: 11-21. Overdruk
  Fritsche, G. 1974 Ist die Eignung von Champignons zur Konservierung abhängig von der Farbe des Hutes, der Feuchtigkeit der Deckerde und der Temperatur des Kulturraumes? Der Champignon 152: 22-28. Overdruk
  Fritsche, G. 1974 Wie weit sind wir im Moment mit dem Arbeiten an dem Stamm "Aromata"? Der Champignon 159: 15-21. Overdruk
  Fritsche, G. 1976 Welche Möglichkeiten eröffnet der viersporige Champignon "Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc." dem Züchter? Theor. Appl. Gen. 47: 125-131. Overdruk
  Fritsche, G. & Mutsers, P. 1977 Über Versuche, das Mycel vom Kulturchampignon Agaricus bisporus (Lge.) Sing. unter Paraffinöl zu bewahren Der Champignon 194: 27-31. Overdruk
  Fritsche, G. & Pompen, Th.G.M. 1976 Einige Angaben über Horst K26 und Horst K32, zwei neue in der Versuchsstation für die Champignonkultur in Horst/Niederlande entwickelte Stämme von Agaricus bitorquis Der Champignon 179: 8-15. Overdruk
  Fritsche, G. & Sengbusch, R. v. 1968 Neuester Stand der züchterischen Arbeiten an Stamm 59c Proc. II Int. scient. Congr. on Mushr. Sci. Mushr. Sci. 7: 507-513. Overdruk
  Fuckel, L. 1869 Beiträge zur Kenntnis der Rheinischen Pilze. Mit VI lithographirten und colorirten Tafeln. Aus den Jahrbüchern des Nassauischen Vereins für Naturkunde, Jahrg. XXIII u. XXIV. Wiesbaden. Julius Niedner, Verlagshandlung.

  Fuhrer, B. 1985 A field companion to Australian Fungi. Hawthorn, Victoria: The Five Mile Press. 162 p.
  Boek
  Fuhrer, B. & Robinson, R. 1992 Rainforest fungi of Tasmania and South-East Australia. Csiro, Australia.

  Fuhrmann, F. 1909 Leitfaden der Mikrophotographie in der Mykologie. Mit drei Tafeln und 33 Abbildungen im Text. Verlag von Gustav Fisher, Jena.
  Boek
  Fujimoto, T. 1968 The theory and the practice of the year-round growing of shei-take. Osaka: Fumin Kyokai. 177 p.
  Boek
  Gachet, J. 1970 Manuel de Trufficulture. Edagricole.

  Gaillard, J. & Chassain, M. 1976 Icones Malitiosae Fungorum. Les Champignons humoristiques. Editions lechevalier sarl, Paris.
  Boek
  Galli, R. 1983 Le Amanite delle nostre regioni. Edizio ni La Tipotechnica, Milano. 100 p.
  Boek
  Galli, R. 1985 Gli Igrofori delle nostre regioni. Atlante Pratico-Monografico per la derterminazione degli igrofori. 93 illustrationi a colori - 27 schizzi in bianco e nero. Edizioni La Tipotecnica s.n.c. Vittore Olona (Mi).

  Galli, R. 1996 Le Russule. Edinatura, Milaan. 488 p.
  Boek
  Galli, R. 1999 I Tricholomi. Edinatura, Milaan. 271 p.
  Boek
  Gams, H 1948 Schlüssel für die europaïschen Familien, Gattungen und wichtigsten Untergattungen der Agaricales (Blätterpilze und Röhrlinge). zusammengestellt von Helmut Gams nach Rolf Singer. Ferd. Berger, Horn, N. Ö. 24 p.
  Overdruk
  Gams, W. 1984 Het systeem van de fungi. Tabel voor de hoofdgroepen en verwijzingen naar de determinatie-werken Wetensch. meded. K.N.N.V. 136. 115 p. Boek
  Gams, W. 1984 An index to fungal names and epithets sanctioned by Persoon and Fries Mycotaxon 19: 219-270. Overdruk
  Gams, W. 1991 Some notes of caution regarding names in current use. From: Hawksworth, D.L. [?} Improving the stability of names: needs and options. Regnum veg. 123: 257-266. Overdruk
  Gams, W. & Kuyper, T. W. 1995 Elias Fries as sanctioning authority for fungal names Symb. Bot. Ups. 30: 25-31. Overdruk
  Gams, W., Jülich, W. 1982 II. Taxonomy and Phylogeny of Fungi Prog. in Botany, Fortschr. in Botanik 44:345-374. Overdruk
  Garcia Rollan, M. 1984 Setas de los arboles. Hongos basidiomicetos de la madera. Segunda Edicion. Ilustraciones del autor. Madrid.

  Gardner, N.L. 1926 Notes on a collection of fresh water Myxophyceae from Amoy, China. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 92) Rhodora 28: 1-4. Overdruk
  Garnweidner, E. 1993 Grzyby (Pilze). Encyklopedia kieszonkowa. Muza S.A., Warzawa. 254 p. (in Polish).
  Boek
  Garret, S. D. 1963 Soil fungi and soil fertility. [Asprey, G. F., Brady J. & Lyon, A. G. (eds.). The Commonwealth and international library of science, technology, engineering, and liberal studies. Botany Division, Vol. 1]. Pergamon Press, Oxford. 165 p.
  Boek
  Garrett, S. D. 1956 Biology of root-infecting fungi. Cambridge at the university press.

  Garrido, N. 1985 Index Agaricalium Chilensium. Vaduz: Cramer. 339 p.
  Boek
  Gartz, J. 1993 Narren Schwämme. Psychotrope Pilze in Europa. Heraudforderung an Forschung der Wertsystem. Editions Heuwinkel, Carouge. 137 p.
  Boek
  Gast, C.H., Jansen, E., Bierling, J. & Haanstra, L. 1988 Heavy metals in mushrooms and their relationships with soil characteristics Chemosphere 17: 788-799. Overdruk
  Gäumann, E. 1926 Vergleichende Morphologie der Pilze. Jena, Gustav Fischer. 626p.
  Boek
  Gäumann, E. 1959 Die Rostpilze Mitteleuropas, mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz. Beitr. Kryptogamenfl. Schweiz XII. 1407 p.
  Boek
  Gäumann, E.A. 1928 Comparative morphology of fungi. Translated by C. W. Dodge. McGraw-Hill Book Co., New York. 701 p
  Boek
  Gäumann, Ernst 1964 Die Pilze. Grundzüge ihrer Entwicklungsgeschichte und Morphologie. Mit 610 Abbildungen im Text. Zweite, umgearbeitete und erweiterte Auflage.

  Geesink, J. 1976 Cortinarius contrarius, a new species identical with C. sertipes Kühn. sensu Svrcek Persoonia 8: 443-445. Overdruk
  Geesink, J. 1982 Notes and brief articles. A new species of Arpinia Persoonia 11: 509-510. Overdruk
  Geesink, J. 1989 On a very rare coral fungus Persoonia 14: 73-75. Overdruk
  Geesink, J. & Bas, C. 1992 Clavaria stellifera, spec. nov Persoonia 14: 671-673. Overdruk
  Gelderblom, J. 1994 De paddestoelenflora van de boswachterij Dorst. Staatsbosbeheer Brabant-West, Tilburg. 43 p
  Sp./loc.
  Genaust, H. 1976 Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. Birkhäuser Verlag. Basel und Stuttgart.
  Boek
  Gent van, H., Keizer, PJ., Kopinga, J., Visser, B. 1997 Houtrot in bomen. Bomenstichting, Utrecht.

  Gerhardt, E. 1978 Die höheren Pilze des langen Luch (in Berlin). Morphologie, Systematik, Ökologie und Verbreitung unter Betreuung von Herrn Prof. Dr. J. Damboldt.

  Gerhardt, E. 1984 Pilze, 1: Lamellenpilze, Täublinge, Milchlinge und andere Gruppen mit Lamellen. München (etc.): BLV. 319 p. (Spektrum der Natur).
  Boek
  Gerhardt, E. 1985 Pilze, 2: Röhrlinge, Porlinge, Bauchpilze, Schlauchpilze und andere. München (etc.): BLV. 320 p. (Spektrum der Natur).
  Boek
  Gerhardt, E. 1990 Checkliste der Grosspilze von Berlin (West) 1970 - 1990. Englera 13. Veröffentlichungenaus dem Botanischen Garten und Botanischen Museum Berlin - Dahlem.

  Gerhardt, E. 1994 Heimische Pilze. Bestimmen auf einen Blick mit Faltplan. BLV Verlagsgesellschaft, Műnchen 191 p. Boek
  Gerhardt, E. 1996 Taxonomische Revision der Gattungen Panaeolus und Panaeolina (Fungi, Agaricales, Coprinaceae). In: Bibliotheca botanica, Original-Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Botanik, herausgegeven von Grau, J., Hiepko, P. & Leins, P. Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller). 149 p.
  Boek
  Gerhardt, E. 1997 Der grosse BLV PilzfÜhrer für unterwegs. BLV Verlagsgesellschaft Mbh, München. 718 p.
  Boek
  Gerhardt, E. 1999 De grote paddestoelengids voor onderweg. Tirion Uitgevers BV, Baarn. 718 p.
  Boek
  Gerhardt, E. 2003 Pilze. Mit Schnellbestimm-System. BLV Verlagsgesellschaft mbH, Műnchen. 287 p.
  Boek
  Gerhardt, E. 2009 De grote paddestoelengids voor onderweg. Tirion Natuur, i.s.m. Natuurmonumenten. Bewerking deze editie: E. Arnolds. Tirion Uitgevers bv., Baarn. 720 p.
  Boek
  Gerschler, I. 1959(?) Vergleichend-ökologische Untersuchungen an Groszpilz-standorten der Dresdner Heide. Studentenrapporten.

  Geurts, L., Mechanicus, P. (Fotografie) 1998 Truffels. Herkomst, oogst en handel, truffels in de traditionele keuken & vele recepten uit de internationale haute cuisine. Uitgeverij Kosmos - Utrecht/Antwerpen.
  Boek
  Giacomoni, L. 1975 Réflexions sur un ixocome du groupe des Granulati Sing.. Responsables d’intoxications bénignes en milieu rural. Mémoire pour l’obtention du diplome de medicine agricole de Tours. Proefschrift, Mei 1975, 212 p.
  Boek
  Gil, J. R., Die, P. 1987 Guia de setas de Extremadura. Fotografias: José Ramón Gil, José Luis Rodrígues, Claudino Sendín, Jesús Garzón, Santiago Hernández. Dibujos: José Ramón Gil. Ediciones Fondo Natural.

  Gil, J. R., Die, P. 1989 Guia de setas de Extremadura (Volumen II) Fotografias: José Ramón Gil, Fernando Durán, Claudino Sendin. Ediciones Fondo Natural.

  Gilbert, E.J. 1928 La mycologie sur le terrain. Méthodes. Buts. Résultats. Paris: Librairie E. Le Francois. 183 p. (Les livres du mycologue: II)
  Boek
  Gilbert, E.J. 1930 Notules sur les Amanites. XXIV. Une seule Amanite sous des aspects divers Bull. Soc. Linnéene de Lyon 1930, 1-3. Overdruk
  Gilbert, E.J. 1930 Les Amanites rares des environs de Nice Rivièra scient. 2 (3): 33-38. Overdruk
  Gilbert, E.J. 1931 Les Bolets. Paris: Librairie E. Le Francois. 254 p. (Les livres du mycoloque : 3).
  Boek
  Gilbert, E.J. 1934 Méthode de mycologie descriptive. Paris: Librairie E. Le Francois. 566 p. (Les livres du mycologue : 4).
  Boek
  Gilbert, E.J. 1940 Amanitaceae Icon. Mycol. 27: suppl. 1. 427 p. Boek
  Gilbert, E.-J. 1927 La spore des Champignons supérieurs. Couleur, Forme, Ornementation Terminologie, Valeur taxonomique. Les livres du mycologue. Tome 1. Paris, Librairie E. Le Francois. 219 p.
  Boek
  Gilbert, E.J. & Kühner, R. 1928 Recherches sur les spores des Amanites Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 44: 149-154. Overdruk
  Gilbert, F.A. 1928 Feeding habits of the swarm cells of the Myxomycete Dictydiaethalium plumbeum. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 95) Am. J. Bot. 15: 123-131. Overdruk
  Gilbert, F.A. 1928 A study of the method of spore germination in Myxomycetes. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 96) Am. J. Bot. 15 (6): 345-352. Overdruk
  Gilbert, F.A. 1928 Observations on the feeding habits of the swarm cells of Myxomycetes. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 97) Am. J. Bot. 15: 473-484. Overdruk
  Gilbert, F.A. 1929 Factors influencing the germination of Myxomycetous spores. Am. J. Bot. 16: 280-286. Overdruk
  Gilbert, F.A. 1929 Spore germination in the Myxomycetes: a comparative study of spore germination by families. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 99) Am. J. Bot. 16: 421-432. Overdruk
  Gilbertson, R.L. & Ryvarden, L. 1986 North American Polypores. Vol I: Abortiporus - Lindtneria. Oslo: Fungiflora: 1-433.
  Boek
  Gilbertson, R.L. & Ryvarden, L. 1987 North American Polypores. Vol II: Megasporoporia - Wrightoporia. Oslo: Fungiflora: 434-885.
  Boek
  Gillet, C.-C. 1887 Discomycètes. Alencon, A Lépage. 230 p.
  Boek
  Gillot, F.X.G. & Lucand, L. 1889-1891 Champignons supérieurs (Hymenomycetes) des environs d'autun et du département de Saone-et-Loire; reprints gebundeld. Uit: Bull. Soc. Hist. nat. d' Autun Vol 2 (1889): 107-404 (Pl. 1-4); Vol. 3 (1890): 301-372 (Pl. 10,11); Vol. 4 (1891): 375-460.
  Boek
  Ginns, J. 1982 A monograph of the genus Coniophora (Aphyllophorales-Basidiomycetes) Op. bot. 61: 19-26, 46-52. Overdruk
  Ginns, J. & Weresub, L.K. 1976 Sclerotium-producing species of Leucogyrophana (Aphyllophorales) Mem. N. Y. bot. Gdn 28 (1): 86-97. Overdruk
  Girel, R. 2000 Champignons de Savoie. Savoie . Haute Savoie au fil des saisons. Delta.

  Girel, R. 2000 Champignons du Dauphiné. Isère . Drôme . Hautes-Alpes au fil des saisons. Delta.

  Goddart, M. 1939 Studies on variation in Gibberella Saubinetii (Mont.). Sacc. (Fusarium graminearum Schwabe) Ann. Mo. bot. Gdn 26: 99-164. Overdruk
  Goldring, D. 1936 The effect of environment upon the production of Sporangia and Sporangiola in Blakeslea trispora Thaxter Ann. Mo. bot. Gdn 23: 527-543. Overdruk
  Gómez, Luis Diego 1992 Los Basidiomicetes de Costa Rica IV. Revisión del género Strobilomyces Berk. (Agaricales, Boletaceae) Brenesia 38: 95-103. Overdruk
  Gorissen, A., Joosten, N.N. & Jansen, A.E. 1991 Effects of ozone and ammonium sulphate on carbon partitioning to mycorrhizal roots of juvenile Douglas fir New Phytol.(1991) 119: 243-250. Overdruk
  Gottsberger, G. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1971 A new species of Didymium from Brazil. Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, 74 (3): 264-268. Overdruk
  Graaf, E. de & Graaf, M. de 1982 Eetbare Paddestoelen. Boxtel: De Kleine Aarde. (Ekologische Alternatieven ; 5).
  Boek
  Graaf, T.W. de, Stelt, M.E. van der, Anbergen, M.G. & Dijk, W. van 1993 Inflammation-induced expression of sialyl Lewis X-containing glycan structures on á1-acid glycoprotein (Orosomucoid) in human sera J. Exp. Med. 177: 657-666. Overdruk
  Graff, G. (Texte), Bledsoe, J. (Dessins) 1960 Les champignons extravagants. "Mon univers". Librairie Armand Colin.

  Graf-Marin, A. 1934 Studies on Powdery Mildew of Cereals Cornell Univ. agric. Exp. Stn Mem. 157: 3-48. Overdruk
  Graham, V. O. 1944 Mushrooms of the great lakes region. The flleshy, leathery, and woody fungi of Illinois, Ohio and the southern half of Wisconsin and of Michigan. Dover publications, inc. New York. 1970.

  Gramberg, E. 1921 Pilze der Heimat. Eine Auswahl der verbreitesten eßbaren, ungenießbaren und giftigen Pilze unserer Wälder und Fluren in Bild und Wort. 1: Blätterpilze (Agaricaceae). Leipzig: Von Quelle und Meyer. 3. verbesserte Aufl.
  Boek
  Gramberg, E. 1921 Pilze der Heimat. Eine Auswahl der verbreitesten eßbaren, ungenießbaren und giftigen Pilze unserer Wälder und Fluren in Bild und Wort. 2: Löcherpilze (Polyporaceae) und kleinere Familien. Leipzig: Von Quelle und Meyer. 3. verbesserte Aufl.
  Boek
  Gramberg, E. 1927 Pilze der Heimat. Eine Auswahl der verbreitesten eßbaren, ungenießsbaren und giftigen Pilze unserer Wälder und Fluren in Bild und Wort. 1: Blätterpilze (Agaricaceae). Leipzig: Von Quelle und Meyer. 4. Aufl.
  Boek
  Gramberg, E. 1927 Pilze der Heimat. Eine Auswahl der verbreitesten eßbaren, ungenießbaren und giftigen Pilze unserer Wälder und Fluren in Bild und Wort. 2: Löcherpilze (Polyporacea). Leipzig: Von Quelle und Meyer. 4. Aufl.
  Boek
  Graniti, A. 2006 Federico Cesi. Un principe naturalista. Atti del convegni Linci 225. Bardi Editore, Roma.
  Boek
  Grau, J., Hiepko, P. & Leins, P. Gremmen, J. 1953 Enkele kleine discomyceten uit Zuid-Limburg. I Natuurh. Maandbl. 42: 30-32. Overdruk
  Grauwinkel, B. 1987 Beitrag zur Pilzflora des Erlenbruchwaldes. NSG Sodenmatt bei Bremen. Reihe A, Band 8. Veröffentlichungen aus dem Übersee-Museum Bremen.
  Boek
  Gregory, P.H. 1973 The Microbiology of the Atmosphere 2nd Edition. Leonard Hill. An Intertext Publisher.
  Boek
  Gremmen, J. 1953 Enkele kleine discomyceten uit Zuid-Limburg. II Natuurh. Maandbl. 42: 68-72. Overdruk
  Gremmen, J. 1956 A new, crystalline, antibiotic substance produced by Mollisia species (Discomycetes) Antonie van Leeuwenhoek 22: 58-64. Overdruk
  Gremmen, J. 1956 Beitrag zur Mykoflora des Kantons Wallis Ber. schweiz. bot. Ges. 66:154-163. Overdruk
  Gremmen, J. 1956 Danish discomycetes from the environs of Køge Bot. Tidsskr. 53: 91-95. Overdruk
  Greuter, W., Poelt, J., Raimondo, F.M. 1991 A check-list of Sicilian fungi. BOCCONEA.

  Griensven, J.J.L.D. van 1987 De teelt van champignons. Cooperative Nederlandse Champignonkwekersvereniging B.A., Milsbeek. 525 p.
  Boek
  Griensven, L. J. L. D. van (editor) 2000 Science and cultivation of edible fungi, vol. 1: 464; vol. 2: 467-964 Proceedings of the 15th international Congress on the science and cultivation of edible fungi; Maaastricht/Netherlands, 15-19 May 2000. A. A. Balkema, Rotterdam/Brookfield; Boek
  Griensven, L.J.L.D. van 1982 De champignonteelt in Nederland. Horst: Stichting Proefstation voor de Champignoncultuur. 27 p.
  Boek
  Griesser, B. 1992 Mykosoziologie der Grauerlen- und Sanddorn-Auen (Alentum incanae, Hippophaëtum) am Hinterrhein (Domleschg, Graubünden, Schweiz). 109. Heft. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich
  Boek
  Griffins, D.A. & Swart, H.J. 1974 Conidial structure in two species of Pestalotiopsis Trans. Br. mycol. Soc. 62 (2): 295-304. Overdruk
  Griffiths, D.A. 1977 Fungi of Hong Kong. Printed and published for the urban council by the government printer Hong Kong.
  Boek
  Griffiths, K. 1985 A field guide to the larger fungi of the Darling Scarp & South West of Western Australia. 80 p.
  Boek
  Griggs, R.F. 1912 The development and cytology of Rhodochytrium. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 67) Bot. Gaz. 53 (2): 127-173. Overdruk
  Grimstone, A.V., Skaer, R.J. 1972 A guidebook to microscopical methods. Cambridge at the University Press.
  Boek
  Gröger, F. 1984 Pilzwanderungen. Eine Pilzkunde für jedermann. Begründet von Franz Engel. 21. völlig überarbeitete Auflage. Mit 246 farbigen Abbildungen auf 64 Tafeln und 225 Abbildungen im Text. A. Ziemsen Verlag . Wittenberg Lutherstadt .
  Boek
  Grosjean, J. 1942 Het parasitaire karakter van eenige Polyporaceeën. Proefschrift UvA.
  Boek
  Große-Brauckmann, H. zonder jaartal Holzzersetzende Pilze - Aphyllophorales und Heterobasidiomycetes - des Naturwaldreservates Karlswörth. Eine Dokumentation und Vergleiche mit verwandten Waldgesellschaften (mit 10 Tabellen im Anhang sowie 52 Abbildungen) Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 29.
  Boek
  Große-Brauckmann, H. & Luschka, N. 1989 Sistotrema autumnale Ryv. & Solh. und Athelicium stridii K.-H. Larsson & Hjortstam: zwei für die Bundesrepublik Deutschland neue Corticiaceen Hoppea 47: 37-40. Overdruk
  Grupo Ibero-insular de Cortinariologos (GIC) [Ballarà et al.] 2009 Cortinarius Ibero-isulares - 2. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XLVIII-XLIX. Edizioni Candusso, Alassio. 248p.
  Boek
  Grupo Ibero-insular de Cortinariologos (GIC; auct. Ballara et al.) 2007 Cortinarius Ibero-insulares 1. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XLI-XLII. 272 p. Edizione Candusso, Alassio
  Series
  Guarro, J., Cannon, P.F. & Aa, H.A. van der 1991 A synopsis of the genus Zopfiella (Ascomycetes, Lasiosphaeriaceae) Systema Ascomycetum 10 (2): 79-112. Overdruk
  Guéguen, F. s.a. Champignons mortels et dangereux. Deuxième edition. Bibliothèque Larousse. Paris.
  Boek
  Guétrot, Dr 1934 (?) Le quarantenaire de la Société Mycologique de France (1884-1924). Société Mycologique de France, Paris. 412 p.
  Boek
  Guilliermond, A. 1912 Les levures. Encyclopédie scientifique. Paris: Doin. 565 p.
  Boek
  Gulden, G. 1964 Three whitespored agarics new to Norway Nytt Mag. Bot. 12: 29-33. Overdruk
  Gulden, G. 1966 Cone-inhabiting agarics, with special reference to Norwegian material Nytt Mag. Bot. 13: 39-55. Overdruk
  Gulden, G. 1969 Musseronflora. Slekten Tricholoma (Fr. ex Fr.) Kummer sensu lato. Oslo (etc.): Universitetsforlaget. 96 p.
  Boek
  Gulden, G. 1974 Grønn og hvit fluesopp: Giftstoffer, forgiftningssymptomer og behandling Naturen 5: 195-200. Overdruk
  Gulden, G. 1974 Grønn fluesopp og hvit fluesopp, giftstoffer, forgiftningssymptomer og behandling Våre Nyttevekster (1974) 2: 1-8. Overdruk
  Gulden, G. 1975 Rhodocybe truncata (Agaricales) new to Norway Norw. J. Bot. 22: 5-6. Overdruk
  Gulden, G. 1975 Utbredelsen av noen utvalgte storsopper i Europa Våre Nyttevekster (1975) 2: 1-8. Overdruk
  Gulden, G. 1975 Ikke alle sjampinjonger er gode Våre Nyttevekster (1975) 3: 1-3. Overdruk
  Gulden, G. 1975 Hvordan identifisere fragmenter (avfall, matrester, mageinnhold) av giftige sopper? Våre Nyttevekster (1975) 4: 107-114. Overdruk
  Gulden, G. 1980 Alpine Galerinas (Basidiomycetes, Agaricales) with special reference to their occurence in South Norway at Finse on Hardangervidda Norw. J. Bot. 27: 219-253. Overdruk
  Gulden, G. 1981 Flatklokkehatt (Galerina marginata) - en av våre farligste giftsopper. Våre Nyttevekster (1981) 4: 79-82. Overdruk
  Gulden, G. 1981 Sopper i fjellet Våre Nyttevekster (1981) 2: 1-7. Overdruk
  Gulden, G. 1982 Soppsosiologi, en ny mykologisk forskningsretning i Norge. Blyttia 40 (2): 95-99. Overdruk
  Gulden, G. 1983 Rhodotus palmatus (Bull. ex. Fr.) R. Maire - en ny skivesopp i Norge Agarica 8: 183-187. Overdruk
  Gulden, G. 1983 Studies in Lepista (Fr.) W.G. Smith section Lepista (Basidiomycotina, Agaricales) Sydowia 36: 59-74. Overdruk
  Gulden, G. & Høiland, K. 1975 Funn av Agaricus bernardii og Agaricus cupreo-brunneus i Norge Blyttia 33: 1-6. Overdruk
  Gulden, G. & Jenssen, K.M. 1988 Arctic and alpine fungi - 2. Oslo: Soppkonsulenten. 58 p.
  Boek
  Gulden, G. & Lange, M. 1971 Studies in the macromycete flora of Jotunheimen, the central mountain massif of South Norway Norw. J. Bot. 18: 1-46. Overdruk
  Gulden, G. & Markussen, J. 1981 Entoloma subgen. Pouzaromyces (Basidiomycetes, Agaricales) in Norway Nord. J. Bot. 1: 543-549. Overdruk
  Gulden, G. & Weholt, Ø 1984 Bidrag til slekten Hygrotrama i Norge Agarica 5: 206-215. Overdruk
  Gulden, G., Bas, C. & Kuyper, Th.W. 1984 Proposal to conserve Hemimycena (Tricholomataceae, Agaricales) Taxon 33 (2): 331-333. Overdruk
  Gulden, G., Bendiksen, E. & Brandrud T.E. 1977 A new agaric, Squamanita fimbriata sp. n., and a first find of S. odorata in Norway Norw. J. Bot. 24: 155-158. Overdruk
  Gulden, G., Høiland, K. & Schumacher, T. 1983 Hva vet vi om soppforgiftning? Nyttevekstforeningens småskrifter 14. 48 p.
  Overdruk
  Gulden, G., Jenssen, K.M. & Strodal, J. 1985 Arctic and alpine fungi - 1. Oslo: Soppkonsulenten. 62 p.
  Boek
  Gurr, Edward 1956 A practical manual of medical and biological staining techniques. Leonard Hill Limited, London. 451 p.
  Boek
  Guyot, A.L. 1938 Les Urédinées (ou Rouilles des végétaux). Tome I: Uromyces. Paris: Paul Lechevalier. 438 p. (Encyclopédie Mycologique : VIII).
  Boek
  Guzmán, G. 1983 The genus Psilocybe. A systenatic revision of the known species including the history, distribution and chemistry of the hallucinogenic species. 439 p. Beiheft zur Nova Hedwigia 74 Boek
  Guzmán, G. & Bas, C. 1977 A new bluing species of Psilocybe from Europe Persoonia 9 (2): 233-238. Overdruk
  Guzmann, Gaston 1978 Hongos. 186 Láminas a colores de los hongos Editorial Limusa, Mexico.
  Boek
  Gyozo, S. 2009 Gomba es Hagyomany. Etnomikologiai tanulmanyok. LKG Pont Kiado, Budapest. 174 p.
  Boek
  Haan, A. de & Walleyn, R. 2002 Studies in Galerina. Galerinae Flandriae (1). Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXIII. 68 p. Edizione Candusso, Alassio
  Series
  Haan, A. de & Walleyn, R. 2006 Studies in Galerina. Galerinae Flandriae (2). Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXIII. 73 p. Edizione Candusso, Alassio
  Series
  Haan, A. de & Walleyn, R. 2009 Studies in Galerina. Galerinae Flandriae (3). Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XLVI. Edizioni Candusso, Alassio. 84 p.
  Boek
  Haard, R. & Haard, K. 1975 Poisonous and hallucinogenic Mushrooms. Cloudburst Press, Brackendale & Seattle. 126 p
  Boek
  Haard, R. & Haard, K. 1977 Poisonous and hallucinogenic Mushrooms. 2nd Edition. Cloudburst Press, Mayne Island & Seattle, 126 p
  Boek
  Haas, H. 1953 Pilze Mitteleuropas Speisepilze I. Mit 40 siebenfarbigen Tafeln nach Aquarellen von Gabriele Gossner. Kosmos . Gesellschaft der Naturfreunde Frankh'sche Verlagshandlung Stuttgart.
  Boek
  Haas, H. 1953 Pilze Mitteleuropas Speisepilze II und Giftpilze. Mit 40 siebenfarbigen Tafeln nach Aquarellen von Gabriele Gossner. Kosmos . Gesellschaft der Naturfreunde Frankische Verlagshandlung Stuttgart.
  Boek
  Haas, H. 1966 Pilze Mitteleuropas; Speise- und Giftpilze. Mit 80 Siebenfarbigen Tafeln nach Aquarellen von Gabriele Gossner. 9. Auflage, Stuttgart: Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Franckische Verlagshandlung. 299 p.
  Boek
  Haas, H. & Schrempp 1972 Zeldzame paddestoelen. Zutphen: W.J. Thieme & Cie. 69 p
  Boek
  Haas, H. & Schrempp 1972 Pilze, die nicht jeder kennt. Kosmos, Stuttgart. 70 p
  Boek
  Habersaat, E. 1947 Ils bulais. Rumantsch ladin da Notaporta Gaudenz per incumbenza da la Lia Rumantscha. Bern: Hallwag. 85 p
  Boek
  Hacskaylo, E. & Tompkins, XC.M. 1973 World Literature on Mycorrhizae, Contributions of Reed Herbarium No. XXII. Baltimore.
  Boek
  Haesler-Kueng, D. von & Rast, D. 1974 Enzymologie des Holzabbaus durch Agaricus bisporus: Bildung von Phenoloxydasen. Material & Organismen 9: 35-50 Overdruk
  Häffner, J. & Krieglsteiner, G.J. 1987 Die Gattung Helvella, Morphologie und Taxonomie, Zur Verbreitung und Ökologie der Gattung Russula. Komputerliste der bis Sommer 1987 publizierten Rasterkarten bundesdeutscher ( mitteleuropäischer ) Makromyzeten Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie Boek
  Hagiwara, H. & Yamamoto, Y. 1995 Myxomycetes of Japan. Heibonsha Ltd, Publishers Tokyo. 163 p.
  Boek
  Halling, R. E. 1983 The genus Collybia (Agaricales) in the northeastern United States and adjacent Canada. Mycologia Memoir 8: 1-148.
  Boek
  Halling, R.E. 1986 An annotated index to species and infraspecific taxa of Agaricales and Boletales, described by William A. Murrill. Mem. N. Y. Bot Gdn 40: 1-120. Boek
  Halling, R.E. & Mueller, G. 2005 Common mushrooms of the Talamanca Mountains, Costa Rica. The New York Botanical garden,195 p. Memoirs of the New York Botanical Garden 90 Boek
  Hallingbäck, T. 1994 Ekologisk Katalof över Storsvamper i Sverige. Databanken förhotade arter.

  Hammarlund, C. 1923 Boletus elegans Schum. und Larix-Mykorrhiza Bot Notiser 1923: 305-326 Overdruk
  Hana, K. zonder jaartal Onze paddestoelen. Baarn: Bosch & Keuning. 32 p. (Libelle-serie : 84)
  Boek
  Hansen, E. C. 1876 De danske Gjødningssvampe (Fungi fimicoli danici). Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn for 1876: 207-354. Ingebonden met franse samenvatting (31-71)
  Boek
  Hansen, L. & Knudsen, H., (Editors) 1992 Nordic Macromycetes 2, Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Copenhagen: Nordsvamp. 474 p
  Boek
  Hansen, L. & Knudsen, H., (Editors) 1997 Nordic Macromycetes 3, Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. 444 p
  Boek
  Hansen, L. & Knudsen, H., (Editors) 2000 Nordic Macromycetes 1, Ascomycetes, 309 p
  Boek
  Hansen, L. & Lange, M. 1966 The distribution of the Macromycetes in Europe Bot Tidsskr. 62: 46-49 Overdruk
  Hansford, C.G. 1946 The foliicolous ascomycetes, their parasites and associated fungi. Especially as illustrated by Uganda specimens Mycol. Pap. 15, IMI, Kew Boek
  Harding, P., Lyon, T. & Tomblin, G. 1996 How to identify edible mushrooms. Harper Collins Publishers. London
  Boek
  Hariot, P. 1908 Les Urédinées (Rouilles des plantes); Encyclopédie scientifique, Bibliothèque de Botanique Cryptogamique. Octave Doin, Paris. 387 p
  Boek
  Harley, J.L. & Harley, E.L. 1987 The New Phytologist, A Checklist of Mycorrhiza in the British Flora. Academic Press, London
  Boek
  Harley, J.L. & Smith, S.E. 1983 Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press, London.
  Boek
  Harmaja, H. 1969 The genus Clitocybe (Agaricales ) in Fennoscandia Karstenia X Boek
  Harmaja, H. 1969 On hygrophany of basidiocarp in the genus Clitocybe Kummer Karstenia 9: 51-53 Overdruk
  Harmaja, H. 1970 Type studies on Agaricales described as Clitocybe and Omphalina Karstenia 11: 35-40 Overdruk
  Harmaja, H. 1974 A revision of the generic limit between Clitocybe and Lepista Karstenia 14: 82-92 Overdruk
  Harmaja, H. 1974 Singerella n. gen., a separate genus for Clitocybe hydrogramma Karstenia 14: 113-115 Overdruk
  Harmaja, H. 1974 Notes on two agarics described in North America: 1. Rhodocybe smithii nom. nov., a new name for Clitocybe piperata A.H. Smith. 2. Cystoderma adnatifolium (Peck) n. comb., a species new for Europe Karstenia 14: 121-122 Overdruk
  Harmaja, H. 1974 Pseudoclitocybe atra (Vel.) n. comb. Karstenia 14: 126-128 Overdruk
  Harmaja, H. 1974 Three new taxa of Lepista: L. fasciculata n. sp., L. singeri n. sp. and Lepista subgenus Laevispora n. subg. Karstenia 14: 129-132 Overdruk
  Harmaja, H. 1976 A further revision of the generic limit between Lepista and Clitocybe Karstenia 15: 13-15 Overdruk
  Harmaja, H. 1976 Type studies in Clitocybe - 2. Karstenia 15: 16-18 Overdruk
  Harmaja, H. 1976 Two new species of agarics from the northern Fennoscandia: Clitocybe montana and Lactarius lapponicus Karstenia 15: 19-22 Overdruk
  Harmaja, H. 1976 The walls of the spores and basidia of Tricholoma found to be cyanophilic Karstenia 15: 23-24 Overdruk
  Harmaja, H. 1976 Hygrophorus pacificus (new for Europe) and H. hyacinthinus (new for northern Europe) found in Kuusamo, northern Finland Karstenia 15: 25-28 Overdruk
  Harris, Bob. 1976 Growing Wild Mushrooms, A Complete Guide to Cultivating Edible and Hallucinogenic Mushrooms, Illustrated by Susan Neri. Wingbow Press, Berkeley
  Boek
  Harris, W.V. 1971 Termites. Their recognition and control. London: Longman. 186 p
  Boek
  Harwerth, W. zonder jaartal Das kleine Pilzbuch. Einheimische Pilze nach der Natur gezeichnet. Leipzig: Im Insel-Verlag. 55 p
  Boek
  Häsler-Küng, D. & Rast, D. 1974 Enzymologie des Holzabbaus durch Agaricus bisporus: Bildung von Phenoloxydasen Material und Organismen 9 (1): 35-50 Overdruk
  Hastings, S. 1911 Toadstools at home. London: Glasgow. 78 p
  Boek
  Hausknecht A. & Kuyper, T. W. 1992 Ein seltener Blätterpilz auf alten Weinfässern Öst. Zeitschr. f. Pilzk. 1: 11-17 Overdruk
  Hausknecht, A. 2009 A monograph of the genera Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod in Europe. Fungi Europaei Vol 11. Edizioni Candusso, Alassio. 968 p.
  Boek
  Hausknecht, A. & Krisai-Greilhuber, I. 1997 Fungi non delineati etc... Pars II, Some rare Agaricales with brown or darker spores. 32 p. Liberia Basso, I-Alassio (SV)
  Series
  Hawker, Lilian E. 1950 Physiology of fungi. Univ. London Press. 360 p
  Boek
  Hawksworth, D. L. 1974 Mycologist's Handbook. C.A.B.-C.M.I, Kew. 231 p
  Boek
  Hawksworth, D. L. 1985 A redisposition of the species referred to the ascomycete genus Microthelia. Commonwealth Mycological Institute, Kew , Richmond , Surrey TW9 3 AF.
  Boek
  Hawksworth, D. L. 1991 Frontiers in Mycology, Honory and General Lectures from the Fourth International Mycological Congress, Regensburg, Germany. IMI, C.A.B International.
  Boek
  Hawksworth, D. L., Kirk, P. M., Sutton, B. C., & Pegler, D. N. 1995 Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi. Eight Edition. IMI, CABInternational, 616 p
  Boek
  Heath, I. Brent 1978 Nuclear division in the fungi. Academic Press, New York, San Francisco, London. 235 p
  Boek
  Hedrick, J. 1936 Lichens from the Aleutian Islands and the Alaska Peninsula Pap. Mich. Acad. Sci. 21: 75-80 Overdruk
  Heilmann-Clausen, J., Verbeken, A. & Vesterholt, J. 1998 The genus Lactarius. Fungi of Northern Europe 2. Danish Mycological Society. 287 p
  Boek
  Heim, R. 1925 Fungi Brigantiani. 2e serie (1) Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 43 (1): 59-94 Overdruk
  Heim, R. 1926 Fungi Brigantiani. 1e serie (I-III) Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 41 (4): 439-457.
  Heim, R. 1928 Les champignons des Alpes. Société de Biogéographie II: Contribution à l'étude du peuplement des hautes montagnes. 22 p
  Overdruk
  Heim, R. 1929 Sur les hyphes vasiformes des Agaricacés Compt. rend. Acad. Sci. 188 (p. 1566 vv.): 1-3 Overdruk
  Heim, R. 1931 Le genre Inocybe, précédé d'une introduction générale à l'étude des Agarics ochrosporés. Paris: Paul Lechevalier & Fils. 429 p
  Boek
  Heim, R. 1939 Sur l'existence de bolets à tubes libres Compt. rend. Acad. Sci. 208: 375-377 Overdruk
  Heim, R. 1939 Observations sur la flore mycologique malgache VII. Les Bolets à tubes libres Revue Mycol. 4: 5-20 Overdruk
  Heim, R. 1940 Culture artificielle des mycotêtes d'un Agaric Termitophile africain Compt. rend. Acad. Sci. 210: 410-412 Overdruk
  Heim, R. 1940 A propos des Russules tropicales à voile membraneux Compt. rend. Acad. Sci. 211: 74-76 Overdruk
  Heim, R. 1940 Une Amanite mortelle de l'Afrique tropicale Revue Mycol. 5: 22-28 Overdruk
  Heim, R. 1941 Études descriptives et expérimentales sur les Agarics termitophiles d'Afrique tropicale Mem. Acad. Sci. Inst. Fr. 64: 1-74 Boek
  Heim, R. 1941 Nouvelles études descriptives sur les agarics termitophiles d'Afrique tropicale Archs Mus. natn. Hist. nat. 18: 107-166 Boek
  Heim, R. 1941 La culture familiale des champignons alimentaires. Ses possibilités actuelles Acad. Agric. de Fr. Proc. Verbal des Séances 22 et 29 Janvier 1941. 8 p Overdruk
  Heim, R. 1941 Récoltes mycologiques en Pays basque Bull. Soc. Bot. Fr. 88: 191-197 Overdruk
  Heim, R. 1941 Histoire du Polyporus Rhizomorpha Montagne Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 57 (1-4): 5-16 Overdruk
  Heim, R. 1942 Les pigments des champignons dans leurs rapports avec la systématique. Conférence faite le 16 Décembre 1941 devant la Société de Chimie Biologique Bull. Soc. Chim. biol. 29 (1/3): 48-79 Overdruk
  Heim, R. 1943 Les problèmes et les méthodes de la mycologie aux colonies. Conférence du 5 juillet 1943: 135-159
  Overdruk
  Heim, R. 1943 Un nouveau cas d'hétérosporisme chez les Inocybes Revue Mycol. 8: 32-49 Overdruk
  Heim, R. 1943 Remarques sur les formes primitives ou dégradées de Lactorio-Russulés tropicaux Boissiera 7: 266-280 Overdruk
  Heim, R. 1943 Sur l'existence d'Agarics Tropicaux à hyménium tubulé Compt. Rend. Acad. Sci. 217: 157-159 Overdruk
  Heim, R. 1948 Les champignons, tableaux d'un monde étrange. Paris: Editions Alpina. 143 p
  Boek
  Heim, R. 1949 Catalogues des collections vivantes, herbiers et documents. II. La Mycothèque. Laboratoire de cryptogamie du Museum national d'Histoire naturelle. 60 p
  Overdruk
  Heim, R. 1963 Les champignons toxiques et hallucinogènes. Éditions N. Boubée & Cie, Paris, France. 327 p
  Boek
  Heim, R. 1967 Nouvelles Investigations sur les Champignons hallucinogènes. Éditions du Muséum national d’Histoire Naturelle, Paris. 218 p.; XI planches
  Boek
  Heim, R. 1977 Termites et champignons. Les champignons termitophiles d'Afrique Noire et d'Asie méridionale. Paris: Boubée. 190 p
  Boek
  Heim, R. & Bouriquet, G. 1939 Maladies et champignons du Giroflier à Madagascar Revue Path. vég. Ent. agric. Fr. 26 (1): 5-35 Overdruk
  Heim, R. & Malençon, G. 1928 Champigons du Tonkin recueillis par M.V. Demange Annls Cryptog. exot. 1 (1): 58-74 Overdruk
  Heim, R. & Remy, L. 1926 Fungi Brigantiani. 1e serie (IV) Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 41 (4): 458-462 Overdruk
  Heim, R. & Remy, L. 1926 Fungi Brigantiani. 1e série (IV) Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 41: 458-462 Overdruk
  Heim, R. & Romagnési, H. 1934 Notes systématiques sur quelques Agarics de la flore française Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 50: 162-192 Overdruk
  Heim,R. 1969 Champignons d'Europe, Généralités-Ascomycètes-Basidiomycètes, Ouvrage illustré de 56 planches en couleurs, peintes par A.Bessin et Michelle Bory, de 20 planches photographiques et de nombreuses figures au trait. Deuxième édition revue et augmentée.Paris,: Boubée.
  Boek
  Heinemann, P. 1944 Nos Russules Naturalistes belg. 1944: 1-20 Overdruk
  Heinemann, P. 1945 Guide pour l'étude microscopique des champignons supérieurs Naturalistes belg. 1945: 1-8 Overdruk
  Heinemann, P. 1947 Clé pratique des genres d'Agaricales Naturalistes belg. 1947: 1-17 Overdruk
  Heinemann, P. 1947 Nos Bolets Bull. Soc. Nat. Oyonnax 1: 40-55 Overdruk
  Heinemann, P. 1953 Les Hygrophores (suite et fin) Naturalistes belg. 34: 25-28 Overdruk
  Heinemann, P. 1956 Champignons récoltés au Congo belge par Madame M. Goossens-Fontana II. Agaricus Fries s.s. Bulletin du Jardin Botanique de l’état, Bruxelles 26 (1):1-136
  Boek
  Heinemann, P. 1977 Les Psalliotes Naturalistes belg. 26 p Overdruk
  Heinemann, P. & Josserand, M. 1941 Coprinus erythrocephalus et Coprinus dilectus Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 57: 36-49 Overdruk
  Heinemann, P. & Rammeloo, J. 1983 Flore illustrée des Champignons d'Afrique Centrale 10: Gyrodontaceae p. (Boletineae). Jardin Botanique National de Belgique, Meise. Tekst p. 173-198; Planches XXXII t/m XXXV
  Ic.
  Heinemann, P., Thoen, D. & Rammeloo, J. 1981 Distributiones Fungorum Belgii et Luxemburgi l. Distribution des Macromycètes en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Nationale Plantentuin van Belgie
  Boek
  Hekker, A.C. 1977 Microbiologie voor het middelbaar beroepsonderwijs, Tweede druk. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht.

  Helfer, W. 1991 Libri Botanici. Bd. 1. Pilze auf Pilzfruchtkörpern. Untersuchungen zur Ökologie, Systematik und Chemie. IHW-Verlag. 157 p
  Boek
  Henderson, D.M., Orton, F.P.D. & Watling, R. 1969 British Fungus flora. Agarics and Boleti: Introduction. Edinburgh: Her majesty's Stationary office. 58 p
  Series
  Hennebert, G. L. & Balon, Fr. 1996 Les Mérules des maisons. Edit. Artel, Namur. 240 p
  Boek
  Hennig, B. 1964 Taschenbuch für Pilzfreunde. 201 p
  Boek
  Hennig, B. 1967 Handbuch fur Pilzfreunde IV. Blätterpilze - Dunkelblätter. Jena: VEB Gustav Fischer. 326 p
  Boek
  Hennig, B. 1972 Taschenbuch für Pilzfreunde. Vierte Auflage Jena: Fischer.
  Boek
  Hennig, B. & Kreisel, H. 1982 Taschenbuch für Pilzfreunde. Jena: Fischer. 215 p
  Boek
  Hennings, P. 1900 Cyttaria reichei P. Henn. n.sp. Hedwigia 39: 51-54 Overdruk
  Herk, K. van, Aptroot, A. 2004 Veldgids Korstmossen. KNNV-uitgeverij, Utrecht, 424 p
  Boek
  Herregods, M. 1951 Les Galera de l'herbarium lugdunum-batavum Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 67: 140-158 Overdruk
  Herrman, E. 1920 Die Pilzsprache. Deutsche Pilz-Bücherei 2: 1-43 Overdruk
  Herrschaft, V. 1994 Regionale Pilzfloristik. Eine Untersuchung zur Häufigkeit und Verbreitung holzbewohnender Pilzarten im Landkreis Miltenberg. Chorologie, Ökologie,Geographie.
  Boek
  Hesler, L. R. 1967 Entoloma in southeastern North America. Beihefte zur Nova Hedwidia 23: 1-196. Boek
  Hesler, L. R. 1969 North American species of Gymnopilus. Mycologia Memoir 3: 1-117 Boek
  Hesler, L.R. 1967 Entoloma in Southeastern North-America. Lehre: Cramer. (Beih. Nova Hedwigia 23)
  Boek
  Hesler, L.R. & Smith, A.H. 1963 North American species of Hygrophorus. Knoxville: Univ of Tennessee Press. 416 p
  Boek
  Hesler, L.R. & Smith, A.H. 1965 North American species of Crepidotus. 168 p
  Boek
  Hesse, R. 1890 Zur Entwicklungsgeschichte der Hypogaeen. Bot Centralbl. 11 (7, 14, 49 & 50): 22 p Overdruk
  Hesse, R. 1891-1894 Die Hypogaeen Deutschlands. Natur- und Entwickelungsgeschichte, sowie Anatomie und Morphologie der in Deutschland vorkommenden Trüffeln und der dieser verwandten Organismen. I-II; tweede set Band I en II (Band I op omslag, Halle a. S. 1890; op binnenblad 1891 (ex A. F. M. Reijnders, 2002)
  Boek
  Hickin, N.E. 1971 Termites, a world problem. The Rentokil library. London: Hutchinson. 232 p
  Boek
  Hilbers, D. R. et al. 2002 Haalbaarheidsonderzoek Biodiversiteit in Beeld: Inventarisatie, beheer en toepassing van flora- en faunagegevens in de gemeente Nijmegen. Afdeling Milieukunde/NCN KU Nijmegen.142 p.
  Sp/besch
  Hisamune, S. 1968 Artificial growing methods of Pleurotus, Pholiota en Flammulina. Osaka: Fumin Kyokai. 171 p
  Boek
  Hjortstam, K. 1989 Corticioid fungi described by M.J. Berkeley Kew Bull. 44: 301-315 Overdruk
  Hjortstam, K., Larsson, K.-H. & Ryvarden, L. 1987 The Corticiaceae of North Europe. 1: Introduction and keys. Oslo, Fungiflora. p. 1-59
  Boek
  Hjortstam, K., Spooner, B.M. & Oldridge, S.G. 1990 Some Aphyllophorales and Heterobasidiomycetes from Sabah, Malaysia Kew Bull. 45:303-322 Overdruk
  Hochgesand, E., Gottsberger, G. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1989 A new species and a new variety of Didymium from São Paulo State, Brazil Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 92: 73-79 Overdruk
  Hoed, G. den 1970 Informatie in woord en beeld over paddestoelen. Amsterdam, Moussault's Uitgeverij. 60 p
  Boek
  Hoerning, Hanskarl 1990 Keinen Pfifferling wert? Pilzgeschichten eines "Pfeffermüllers". VEB Gustav Fischer Verlag Jena.

  Hohmeyer, H.H. 1988 The genus Arpinia (Pyrenomataceae, Pezizales) Mycologia helv. 3: 221-232 Overdruk
  Höhnel, F. von 1907 Ergebnisse der botanischen Expedition der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Südbrasilien 1901. II. Band,. Thallophyta und Bryophyta. Eumycetes und Myxomycetes. Mit 1 Tafel. Wien. 45 p.
  Boek
  Höhnel, Franz von zonder jaartal Index zu M. Britzelmayr’s Hymenomyceten Arbeiten. Wien. 177 p
  Boek
  Høiland, K. 1978 The genus Psilocybe in Norway Norw. J. Bot 25: 111-122 Overdruk
  Høiland, K. 1980 Cortinarius subgenus Leprocybe in Norway Botany 2: 101-126 Overdruk
  Høiland, K. 1983 Cortinarius subgenus Dermocybe Opera Botanica, Copenhagen.
  Høiland, K. & Elven, R. 1980 Classification of fungal synedria on coastal sand dunes at Lista, South Norway, by divisive information analysis Botany 1: 23-29 Overdruk
  Holec, J. 2001 The genus Pholiota in central and western Europe Libri Botanici 20: 1-220 Boek
  Holland, P.C. 1973 A myxomycete new to the London area and to Britain Lond. Nat. 52: 27-28 Overdruk
  Hooff, J. P. M. van & Nannenga-Bremekamp, N. E. 1996 Additions to the Myxomycetes of the Netherlands Proc. K. ned. Akad. Wet. 99, (1-2): 45-53 Overdruk
  Hooff, J. P. M. van, & Nannenga-Bremekamp, N. E. 1993 Physarum equatorisporum a new species of Myxomycetes from the Netherlands Proc. K. ned. Akad. Wet. 96, 4: 411-413 Overdruk
  Hoog, G. de. zonder jaartal Polyporaceae s.lato. Plantenwerkgroep v.d. Chr.Jeugdbond van Natuurvrienden.

  Hoog, G.S. de 1979 Deductive classification - worked examples using anamorph and teleomorph data in the ascomycetes. In: Kendrick, W.B., 1979. The whole Fungus, p. 215-240 Overdruk
  Hora, F.B. 1957 The genus Panaeolus in Britain The Naturalist, Hull 1957: 77-88 Overdruk
  Horak, E. 1963 Pilzökologische Untersuchungen in der subalpinen Stufe ( Piceetum subalpinum und Rhodoreto-Vaccinietum ) de Rätischen Alpen, Gebirgsprogram: 1 Beitrag, Herausgeber Prof.Dr. A.Kurth, Direktor der Eidgenössischen Anstalt für das forstlliche Versuchswesen.

  Horak, E. 1968 Synopsis generum Agaricalium (Die Gattungstypen der Agaricales). Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz. XIII; 1-741
  Boek
  Horak, E. 2005 Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. 6, völlig neu bearbeitete Auflage [fusend auf Moser 5, Auflage 1983: Kleine Kryptogamenflora, Band II, Teil B2.] Elsevier, Spektrum Akademsicher Verlag. 555 p
  Boek
  Horak, R. 1968 Synopsis generum Agaricalium (Die Gattungstypen der Agaricales). Wabern; Bern: Buchler & Co. (Beitr. Kryptogamenfl. Schweiz 13)
  Boek
  Hormann, B. zonder jaartal Speise- und Giftpilze. 42 Essbare und 12 giftige oder ungeniessbare. Munchen: B. Hormann. (Bildreihe: Heil- und Nahrkrafte aus Wald und Flur : Mappe 5)
  Boek
  Hotson, J.W. 1912 Culture studies of fungi producing bulbils and similar propagative bodies. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 70) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 48: 228-306 Overdruk
  Howard, F.L. 1932 Nuclear division in Plasmodia of Physarum. Ann. Bot 46 (183): 461-477 Overdruk
  Howard, T.M. 1973 Accelerated tree death in mature Nothofagus cunninghamii Oerst forests in Tasmania Victorian Nat. 90: 343-345 Overdruk
  Howell, A. 1939 Studies on Histoplasma capsulatum and similar form-species. I. Morphology and development. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 163) Mycologia 31 (2): 191-216 Overdruk
  Howell, A. 1940 Studies on Histoplasma capsulatum and similar form-species. II. Effect of temperature. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 184) Mycologia 32 (5): 671-680 Overdruk
  Howell, A. 1941 Studies on Histoplasma capsulatum and similar form-species. III. Effect of hydrogen ion concentration. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 185) Mycologia 33 (1): 103-117 Overdruk
  Hudson, H.J. 1972 Fungal saprophytism Studies in Biology 32; 68 p Boek
  Hudson, H.J. 1980 Fungal saprophytism, 2nd edition, 76 p
  Boek
  Hudson, H.J. 1986 Fungal Biology, A series of student texts in Contemporary Biology. Department of Botany, University of Cambridge, Edward Arnold
  Boek
  Hueck, H.J. 1946 Over het conserveren van paddestoelen Meded. ned. mycol. Vereen. 29: 3-50 Overdruk
  Hueck, H.J. 1953 Myco-sociological methods of investigation Vegetatio acta geobotanica 4 (2): 84-101 Overdruk
  Huffman, D. M., Tiffany, L. H. & Knaphus, G. 1989 Mushrooms & other fungi of Midcontinental United States. Iowa State University Press, Ames. 326 p
  Boek
  Huijsman, H.S.C. 1942 Opmerkingen en problemen betreffende de taxonomie van het geslacht Amanita Meded. ned. mycol. Vereen. 26. 27 p Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1946 Hebelomina microspora nov. spec. Revue Mycol. 11 (N.S.): 31-33 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1947 Lepiota pseudolilacea nov. spec. Bull. mens. Soc. linn. Lyon 9: 180-182 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1952 Retord... record Bull. Soc. Nat. Oyonnax 6: 121-125 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1953 Quelques champignons rares Bull. Soc. Nat. Oyonnax 7: 69-79 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1954 Cotylidia carpatica (Pilat) comb. nov. Bulletin de la Société Mycologique de France 70(1): 57-62 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1954 Inocybe sambucina (Fr.) et Inocybe fulvida Bresadola, comparés à l'Inocybe queleti R. Maire et Konrad Bull. Soc. Nat. Oyonnax 8: 55-64 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1958 Deux Mycena nouveaux Blumea Suppl. 4 (H.J. Lam Jubilee Vol.): 158-162 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1959 Deux Amanites méconnues Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 75 (1): 14-32 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1960 Notes sur le genre Agaricus Persoonia 1 (3): 321-324 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1960 Observations sur les Lepioteae Fayod Persoonia 1 (3): 325-329. Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1960 Mycena miserior Huijsm. spec. nov. et Mycena pseudo-picta (J. Lange) Kühn. Persoonia 1 (3): 330-334. Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1960 Observations sur le genre Ripartites. Persoonia 1 (3): 335-339 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1961 Amanita beckeri nov. sp. Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 77 (4): 349-350 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1961 Sur trois Psilocybe Persoonia 2 (1): 91-95. Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1961 Deux Hebeloma nouveaux Persoonia 2 (1): 97-99. Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1961 Observations sur le genre Hohenbuehelia Persoonia 2 (1): 101-107 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1962 Amanita beckeri nov. sp. (Diagnose latine) Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 78 (2). (1 ongenummerde p.) Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1962 Sur le probleme Lepiota helveola Bres. Persoonia 2 (3): 355-370 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1968 Observations sur les Tricholomataceae (1). Le groupe Tricholoma terreum sensu stricto Schweiz. Z. Pilzk. 46 (9): 143-153. Sondernummer 69 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1969 Suillus fluryi nov. sp. Schweiz. Z. Pilzk. 47 (3): 69-79 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1974 Autour de Inocybe geophylla (Sow. per Fr.) Kumm. Trav. mycol. dédiés à R. Kühner. Bull. mens. Soc. linn. Lyon 1974, Numéro spécial: 195-204 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1976 A new species of Naucoria Kew Bull. 31: 585-586 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1978 Notes on Inocybe Persoonia 9: 473-484 Overdruk
  Huijsman, H.S.C. 1978 Hebelomina microspora Huijsm. and reflexions on Hebelomina R. Maire as a genus Persoonia 9: 485-490 Overdruk
  Humphrey, J.E. 1886 On the anatomy and development of Agarum Turneri, Post. & Rupr. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 5) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 22: 195-204 Overdruk
  Hvass, E and H. 1973 Mushrooms and Toadstools, illustrated by E. Hahnewald, English Editor Vera Higgins, Blandford Pres, London.

  Hyam,R. & Pankhurst, R. 1995 Plants and their names. A Concise Dictionary. Royal Botanic Garden, Edinburgh, Oxford University Press.
  Boek
  Idzerda, S. 1999 Een verkenning van de mycologische waarde van dennenbossen in de kalkrijke duinen in relatie tot vegetatie en bodem. Verslag Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Biologie: Kryptogamengroep. Rijksherbarium, Leiden. 40 p. met bijlagen
  Sp.besch.
  Ignatavičiūtė, M. 1975 Pabaltijo kūliečiai grybai (The smuts of the baltic region). Mintis, Vilnius. 278 p
  Boek
  Imai, S. 1938 Studies on the Agaricaceae of Hokkaido. I. Journal of the faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University 43, 1, 2: 1-178
  Boek
  Imai, S. 1938 Studies on the Agaricaceae of Hokkaido. II. Journal of the faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University 43, 2: 179-378
  Boek
  Imazuki, R. & Hongo, T. 1965 Coloured illustrations of Fungi of Japan, vols. I en II (resp. 181 en 235 p.), Hoikusha, Isaka, Japan (tekst in het Japans; namen en indices in het Latijn)
  Boek
  Imazuki, R. , Hongo, T.& Tubaki. K. 1970 Common fungi of Japan in color. Hoikusha, Osaka, Japan. 256 p, 64 plates. In het Japans
  Boek
  Imbach, E.J. 1968 Unsere Morcheln. Ungehobelte Plauderei über die Pilzgattung Morchella und ihre möglichen Arten, gewürzt mit einer Dosis Erfahrung, einer Prise Wissenschaft und einem kleinen Schuss Humor! Mit 19 Bildtafeln. Verband Schweize-rischer Vereine für Pilzkunde, Aarau.

  Imler, L. 1942-1964 Etudes mycologiques. Als boek gebonden overdrukken
  Boek
  Immerzeel, G.J. 1977 De mycoflora van het landgoed Broekhuizen. Leersum: R.I.N. 105 p
  Sp/lok.
  Ing, B. 1999 The Myxomycetes of Britain and Ireland. An identification handbook. The Richmond Publishing Co Ltd. 374 p
  Boek
  Ing, B. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1967 Notes on Myxomycetes XIII. Symphytocarpus nov. gen. Stemonitacearum Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 70: 217-231 Overdruk
  Ingelög, T. (red.) 1984 Floravård I Skogbruket (Floraprotection in Forestry). Allmän del. (General part). 154 p
  Boek
  Ingelög, T. Thor, G. & Gustafsson, S. (red.) 1984 Floravård I Skogbruket (Floraprotection in Forestry). Del 2. Artdel (Species). 458 p
  Boek
  Ingelström, E. 1933 Nordisk Familjeboks. Svampbok. 44 lektioner i svampkunskap. A.-B. Familjenbokens Förlag. 78 p.
  Boek
  Ingold, C. T. 1953 Dispersal in fungi. Oxford at the Clarendon Press. 197 p.
  Boek
  Ingold, C. T. 1971 Fungal spores, their liberation and dispersal. Claredon Press, Oxford. 302p
  Boek
  Ingold, C.T. 1961 The Biology of Fungi, 1 edition. Hutchinson Educational.

  Ingold, C.T. 1965 Spore liberation. Clarendon Press, Oxford 210 p
  Boek
  Ingold, C.T. 1969 The ballistospore. Friesia 9 (1-2): 66-76. Overdruk
  Ingold, C.T. 1975 The Biology of Fungi, Revised and Expanded edition. The english language book society and Hutchinson of London.

  Ingold, C.T. 1976 The Biology of Fungi, 6 edition. Chapman & Hall, London.

  Ingold, C.T. 1979 The Nature of Toadstools. The Institute of Biology's Studies in Biology no 13. Edward Arnold.

  Ingold, C.T.& Hudson. H.J. 1993 The Biology of Fungi, 3 revised edition.

  Ingram, D. S., & Hudson, A. (eds) 1994 Shape and form in plants and fungi. Linnean Society Symposium series 16. Academic Press, London. 380 p. Boek

  Inzenga, G. 1866-1879 Nuove specie di funghi ed altre conosciute per la prima volte illustrate in Sicilia dal professore Giuseppe Inzenga. Giornale di Scienze naturali ed economiche. Fotokopieen ingebonden in 1 band uit de volumes 1-15.
  Boek
  Irlet, B. 1980 Pilze in den Waldgesellschaften des Bremgartenwaldes Mitt. naturf. Ges. Bern 37: 131-140 Overdruk
  Irlet, B. 1984 Ein Beitrag zur Discomycetenflora der alpinen Stufe der Schweizer Alpen Mycologia helvetica 1: 129-143 Overdruk
  Irlet, B. [na 1978] Über Auenwälder und ihre Pilze Mitt. naturf. Ges. Bern: 4 p Overdruk
  Jaarsveld, A. 1940 De invloed van verschillende Bodemschimmels op de virulentie van Rhizoctonia solani Kühn. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. 101 p
  Boek
  Jaccottet, J. 1957 Les champignons dans la Nature. Avec 64 planches de Paul-A. Robert. P.-A.Sixième édition. Delachaux & Niestlé S.A. Neuchatel, Paris
  Boek
  Jackson, B. D. 1960 A Glossary of Botanic Terms with their Derivation and Accent. Gerald Duckworth & Co.Ltd. London. Boek

  Jacquetant, E. 1984 Les Morilles. La Bibliothèque des Arts. Paris
  Jacquiot, C. 1978 Écologie des champignons forestiers. Paris: Bordas. 95 p
  Boek
  Jahn, H. 1958 Der Rostrote Lärchen-Röhrling (Ixocomus tridentinus (Bres.)), bei Höxter gefunden. Natur Heimat 18; 2 p. [zonder pagnr.] Natur Heimat 18; 2 p. [zonder pagnr.] Overdruk
  Jahn, H. 1958 Einige bemerkenswerte Pilze des Ziegenbergs bei Höxter Natur Heimat 18: 1-5 Overdruk
  Jahn, H. 1959 Zur Pilzflora des Naturschutzgebietes "Bergeler Wald" bei Oelde Natur Heimat 19: 1-7 Overdruk
  Jahn, H. 1960 Zur Pilzflora des Naturschutzgebietes "Heidesumpf an der Strothe" Natur Heimat 20: 1-5 Overdruk
  Jahn, H. 1963 Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen Westf. Pilzbr. 4: 1-143 Boek
  Jahn, H. 1964 Wir sammeln Pilze (80 Species). C.Bertelsman Verlag.

  Jahn, H. 1967 Die resupinaten Phellinus-Arten in Mitteleuropa Westf. Pilzbr. 6:37-124 Boek
  Jahn, H. 1970 Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen Bibliotheca mycol. 29, Lehre: Cramer; reprint van Westf. Pilzbr. 4, 1963. 143 p Boek
  Jahn, H. 1976 Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen. 2e Nachdruck; Vaduz: Cramer
  Boek
  Jahn, H. 1979 Pilze die an Holz wachsen. Herford: Busse. 268 p
  Boek
  Jahn, H. 1979 Pilze rundum. Ein Taschenbuch zum Bestimmen und Nachschlagen von rund 500 einheimischen Pilzarten. 355 p. Hamburg: Park-Verlag. Herdruk
  Boek
  Jahn, H. 1981 Die resupinaten Phellinus-Arten in Mitteleuropa mit Hinweisen auf die resupinaten Inonotus-Arten und Poria expansa (Desm.) [= Polyporus megaloporus Pers.]. Nachträge 1967-1981 (Fig. 13-21). Supplement to the author's paper of 1967, Westf. Pilzbr. 6: 37-124 Bibliotheca mycol. 81: 109-151 Boek
  Jahn, H. 1982 Über Lactarius pubescens und L. favrei sp. nov. Int. J. Myc. Lich. 1: 75-116 Overdruk
  Jahn, H. 1990 Pilze an Bäumen. Zweite, von H.Reinartz und M.Schlag überarbeitete Auflage, Patzer Verlag.

  Jahn, H. 1970/71 Resupinate Porlinge, Poria s. lato, in Westfalen und im nördlichen Deutschland Westf. Pilzbr. 8: 41, 50-51. Overdruk
  Jahn, H. & Keizer, P.J. (vert.) 1981 Houtzwammentabel. Jeugdbondsuitgeverij. 61 p
  Boek
  Jalink, L. M. 1995 De Aardsterren van Nederland en Belgie Coolia 38, supplement. 64 p Boek
  Jalink, L. M. & Nauta, M. M. 1996 Mycologische waarde van Naaldbossen. Een inventarisatie van naaldbossen in het Noordhollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen. KNNV/Gemeentewaterleidingen, Amsterdam. 30 p. met bijlagen
  Sp/besch.
  Jalink, L. M., Nauta, M. M. & Becker, A. G. 2000 De mycoflora van het Groot Zwarteveld en enkele andere duingraslanden in de Amsterdamse Waterleidingduinen in relatie tot beheer en vegetatie. Gemeentewaterleidingen, Amsterdam & Mycocunsult, Oegstgeest. tekst niet gepagineerd; met bijlagen
  Sp/besch.
  Jalink, L.M. & Nauta, M.M. 1984 Mycosociologie van berkenbossen in Drenthe. Een vergelijkende studie van de mycoflora, vegetatie en bodem van berkenbossen op hoogveen, vergraven veen en zand in het Drents district. Wijster: Biol. Station. 185 p
  Boek
  Jamoni, P. G. 2001 Reperti rari e nuovi della zona montana e subalpina della Valsesia. Fungi non delineati XIV; Libreria Mykoflora, Alassio.
  Series
  Jansen, A. E. 1981 Vegetation and macrofungi of acid oakwoods in the north-east of the Netherlands. Agric Res Reports 923. Wageningen: Pudoc. 162 p
  Boek
  Jansen, A. E. 1990 Conservation of Fungi in Europe The Mycologist 4: 83-85 Overdruk
  Jansen, A. E. 1990 Paddestoelen in Gevaar Natura 1990, 9: 228-229 Sp/besch.
  Jansen, A. E. & Lawrynowicz, M. (Eds.) 1991 Conservation of Fungi and other Cryptogams in Europe. Lodz Society of Sciences and Arts, Lodz 1991 (Proceedings of the First Meeting of the European Committee on the Protection of Fungi, Lodz, August 10-13 1988). 120 p Sp/besch. en Sp/congr.
  Jansen, A. E. & Vries, F. W. 1988 Dutch priority programme on acidification. Report 25-02; Communication nr. 373 of the Biol. Sta Wijster; September 1988. 73 p.

  Jansen, A. E. & Vries, F. W. de 1989 Mycorrhizas on Douglas Fir in the Netherlands. In: Agriculture, Ecosystems and Environment, 28(1989): 197-200. Elseviers Science Publishers B.V., Amsterdam
  Overdruk
  Jansen, A.E. 1991 Het Geslacht Collybia, de fungi van Nederland, Uitgeverij KNNV
  Boek
  Jansen, A.E., Dighton, J. & Bresser, A.H.M. 1988 Ectomycorrhiza and acid rain. Proc. Workshop Ectomycorrhiza. Expert Meeting Dec 10-11 1987, Berg en Dal. Bilthoven: R.I.V.M. 196 p Boek
  Janssen, J.A.M & Schaminée, J.H.J. 2009 Europese natuur in Nederland. Zee en kust. Natura 2000-gebieden. KNNV-uitgeverij. 296 p.
  Boek
  Järva, L. & Parmasto, E. 1980 Eesti Seente Koondnimestik. Institute of Zoology and Botany, Academy of Sciences of the Estonian S. S. R., Tartu. 330 p. (List of Estonian Fungi, with host index and Bibliography)
  Boek
  Jeffrey, C. zonder jaartal Biological Nomenclature. Edward Arnold

  Jennen, P. zonder jaartal Nederlandse Ascomyceten. Vertalingen van alle sleutels uit Dennis: British Ascomycetes. Voorlopige sleutels tot alle in Nederland gevonden ascomyceten. Limbricht.

  Jennings D. H. & Rayner, A. D. M. 1983 The ecology and physiology of the fungal mycelium, Cambridge University Press, Cambridge.

  Jennings D. H. & Rayner, A. D. M. 1984 The ecology and physiology of the fungal mycelium. Brit. Mycol. Soc. Symposium 8. 564 p. (reprinted 1986)
  Boek
  Jennings, D. H. & Lysek, G. 1996 Fungal biology; Understanding the fungal lifestyle. Bios, Scientific Publishers, Oxford, U.K. 156 p
  Boek
  Johansen, D. A. 1940 Plant microtechnique. First edition; sixth Impression. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York & London, 523 p
  Boek
  Joly, P. 1974 Paddestoelen in kleuren. Zomer & Keuning, Wageningen, i.s.m. Wereld Natuurfonds, Zeist. 255p.
  Boek
  Joman, A. 1918 Nederlandsche paddenstoelen. Haarlem: Boissevain. 160 p
  Boek
  Joman, A. [na 1905] Truffels Levende Nat. [?]: 252-256 Overdruk
  Jordan, P. 2006 Field Guide to the Edible Mushrooms of Britain and Europe. New Holland Publishers Ltd., London (UK). 160 p
  Boek
  Jordan, P. & Wheeler, S., 1998 Paddestoelen, alle soorten van A tot Z, met 99 originele recepten. Tirion, Baarn. 256 p
  Boek
  Jordanov, D., Vanev, S. G. & Fakirova, V. J. 1978 Fungi of Bulgaria, a guide for the most common edible and poisonous fungi. Sofia; Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences. 247 p
  Boek
  Josserand, M. 1935 Description d'Eccilia rhodocylix sensu Lange Annls Soc. linn. Lyon 79: 1-4 Overdruk
  Josserand, M. 1935 A propos des divers mécanismes assurant la libération des spores de champignons. La réaction d'un Polypore Bull. mens. Soc. linn. Lyon 5: 1-2 Overdruk
  Josserand, M. 1941 Étude sur les espèces françaises du genre Clitopilus Bull. mens. Soc. linn. Lyon 10: 1-15 Overdruk
  Josserand, M. 1941 Une petite énigme de la mycologie: L'apparition simultanée d'une même espèce dans plusieurs localités Bull. mens. Soc. linn. Lyon 10: 53-58 Overdruk
  Josserand, M. 1941 Étude sur l'ornementation sporique des Lactaires et de quelques autres espèces à spores amyloïdes Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 56: 7-38 Overdruk
  Josserand, M. 1942 S. O. S. Suppl. Revue Mycol. 7: 12-16 Overdruk
  Josserand, M. 1946 Empoisonnement par Pleurotus olearius. Sensibilité du chien Bull. mens. Soc. linn. Lyon 10: 119-122 Overdruk
  Josserand, M. 1948 Notes critiques sur quelques champignons de la région lyonnaise (1) Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 64: 3-30 Overdruk
  Josserand, M. 1949 Étude sur Tricholoma goniospermum Bres. Trav. Bot Alger, Mém. hors-série Soc. Hist. nat. Afr. N. 2: 185-192 Overdruk
  Josserand, M. 1951 Remarques moroses sur la notion d'espèce en mycologie Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 67: 422-426 Overdruk
  Josserand, M. 1952 La description des champignons supérieurs. Paris: Lechevalier. 338 p
  Boek
  Josserand, M. 1952 Un moyen simple et efficace de défendre contre les parasites des herbiers de champignons charnus Bull. mens. Soc. linn. Lyon 21: 18-21 Overdruk
  Josserand, M. 1953 Sur la luminescence de Mycena rorida en Europe occidentale Bull. mens. Soc. linn. Lyon 22: 99-102 Overdruk
  Josserand, M. 1953 Étude d'une Agaricacée nord-américaine récoltée en France. Leucopaxillus pulcherrimus (Peck) nob. Bull. Soc. Nat. Oyonnax 7: 50-56 Overdruk
  Josserand, M. 1983 La Description des Champignons supérieurs, 2e édition entièrement refondue, 273 Figures. Editions Lechevaliers S.A.R.L., Paris.

  Josserand, M. & Konrad, P. 1931 Note sur deux Collybia du groupe clusilis. Une espèce nouvelle: C. pseudo-clusilis Bull. bimens. Soc. linn. Lyon 1931: 1-4 Overdruk
  Josserand, M. & Kühner, R. 1948 Étude sur deux Inocybe rougissants: I. godeyi Gill. ? et I. pudica Kühner Bull. mens. Soc. linn. Lyon 17: 83-89 Overdruk
  Josserand, M. & Nétien, G. 1939 Observations sur la fluorescence de 175 espèces de champignons charnus examinés en lumière de Wood Bull. mens. Soc. linn. Lyon 1938: 283-292; 1939: 14-23. Reprint. Mâcon: Protat. 20 p Overdruk
  Josserand, M. & Pouchet, A. 1954 Clitocybe rhizophora au sens des auteurs français n'est pas l'espèce de Velenovsky et doit changer de nom Bull. mens. Soc. linn. Lyon 23: 25-29 Overdruk
  Josserand, M. & Smith, A.H. 1937 Notes on the synonymy of French and American agarics - I Mycologia 29: 717-724 Overdruk
  Josserand, M. & Smith, A.H. 1941 Notes on the synonymy of French and American agarics - II Mycologia 33: 483-505 Overdruk
  Ju, Yu-Ming & Rogers, Jack D. 1996 A revision of the genus Hypoxylon Mycologia Memoir 20. APS Press; St. Paul, Minnesota. 363 p Boek
  Jülich, U. 1976 Zur Morphologie von Saccoblastia pinicola und S. sebacea Persoonia 9 (1): 39-48 Overdruk
  Jülich, W. 1968 Über coprophile Pilze Mitteleuropas I. Verh. Bot Ver. Prov. Brandenburg 105: 34-43 Overdruk
  Jülich, W. 1971 Einige neue oder unbekannte Corticiaceae (Badidiomycetes). Willdenowia 6: 215-224 Overdruk
  Jülich, W. 1972 Monographie der Athelieae (Corticiaceae, Basidiomycetes). Berlin-Dahlem: Mitt. Bot Garten & Bot. Museum. Willdenowia Beih. 7. 283 p Boek
  Jülich, W. 1973 Studien an resupinaten Basidiomyceten-II Persoonia 7 (3): 381-388 Overdruk
  Jülich, W. 1973 Studien an resupinaten Basidiomyceten: 1. Corticium viride Bres. Willdenowia 7: 3-8 Overdruk
  Jülich, W. 1974 The genera of the Hyphodermoideae (Corticiaceae) Persoonia 8 (1): 59-97 Overdruk
  Jülich, W. 1974 Notes on the cyanophily of spores, with a discussion of the genus Leucogyrophana (Corticiaceae) Persoonia 8 (1): 51-58 Overdruk
  Jülich, W. 1974 Liste der im mykologischen Herbar von C.G.T. Preuss († 1855) vorhandenen Arten Willdenowia 7: 261-332 Overdruk
  Jülich, W. 1974 On Scotoderma and Phlyctibasidium, two new genera of lower Basidiomycetes with resupinate basidiocarps Kon. Ned. Ak. Wet. serie C, 77 (2): 149-156.
  Jülich, W. 1975 Studies in resupinate Basidiomycetes-III Persoonia 8 (3): 291-305 Overdruk
  Jülich, W. 1975 Studien an cystiden-I: Subulicystidium Parm. Persoonia 8 (2):187-190 Overdruk
  Jülich, W. 1975 On Cerocorticium P. Henn., a genus described from Java Persoonia 8 (2): 217-220 Overdruk
  Jülich, W. 1976 Studies in resupinate Basidiomycetes-IV Persoonia 8 (4): 431-442 Overdruk
  Jülich, W. 1976 On Corticium udicola Bourd. Persoonia 9 (1): 151-154 Overdruk
  Jülich, W. 1976 Studies in Hydnoid Fungi-1: On some genera with hyphal pegs Persoonia 8 (4): 447-458 Overdruk
  Jülich, W. 1977 On two species of the genus Trechispora (Corticiaceae)

  Jülich, W. 1978 Studies in resupinate Basidiomycetes-V. Some new genera and species Persoonia 10: 137-140 Overdruk
  Jülich, W. 1978 On some Aphyllophorales from Australia Persoonia 9 (4):453-472 Overdruk
  Jülich, W. 1978 A new lichenized Athelia from Florida Persoonia 10 (1): 149-151.Ov.
  Jülich, W. 1980 On Mucrnella rickii and pterula gracilis Persoonia 10 (4): 535-543 Overdruk
  Jülich, W. 1980 Notulae et novitates muluenses: (3) Basisiomycetes: Phanerochaete Karst. Bot J. Linn. Soc. 81: 43-46 Overdruk
  Jülich, W. 1981 Higher taxa of Basidiomycetes. Bibliotheca Mycologica 85: 1-485. J. Cramer, Vaduz.
  Boek
  Jülich, W. 1982 Notes on some Basidiomycetes (Aphyllophorales and Heterobasisiomyetes) Persoonia 11 (4): 421-428 Overdruk
  Jülich, W. 1982 On Exobasidium lauri Int. J. Myc. Lich. 1 (1): 117-120 Overdruk
  Jülich, W. 1982 Basidiomycetes of South-East Asia: 1. The genus Paraphelaria (Auriculariales) Persoonia 11 (4):397-406 Overdruk
  Jülich, W. 1984 Kleine Kryptogamenflora, IIb/1: Basidiomyceten. 1. Teil: Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes. Stuttgart, New York: Fischer. 626 p
  Boek
  Jülich, W. 1984 Basidiomycetes of South-East Asia: 2. On Scenedium apiarum, with a discussion of the nomenclatural status of the genus Hexagonia Pollini (Hexagona Fr.) Persoonia 12 (2): 107-117 Overdruk
  Jülich, W. 1985 Bemerkungen zu Clavulinopsis und Ramariopsis Int. J. Mycol. Lichenol. 2: 119-122 Overdruk
  Jülich, W. 1994 Colour Atlas of Micromycetes; losbladig systeem vanaf mei 1994. Gustav Fischer Verlag
  Series
  Jülich, W. & Stalpers, J.A. 1980 The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the temperate Northern hemisphere Verh. K. ned. Akad. Wet. 74. Amsterdam, etc.: North-Holland. 335 p Boek
  Jülich, W., Jülich, U. 1976 A contribution towards a revision of the genus Tulasnella Persoonia 9 (1): 49-64 Overdruk
  Jülich, W., Star, W. 1983 Ultrastructure of basiodospores: 1. Beenakia Persoonia 12 (1): 67-74 Overdruk
  Jurand, M.K. & Kemp, R.F.O. 1973 An incompatibility system determined by three factors in a species of Psathyrella (Basidiomycetes) Genet. Res. 22: 125-134 Overdruk
  Kaag, K. & Veer, J. van der 1984 Een verspreidings-oecologisch onderzoek naar het voorkomen in Nederland van een aantal specifieke voorjaarsfungi. Afstudeeropdracht hoofdvak biologie aan de NLO van de VLVU Diemen. 183 p
  Boek
  Kajan, E. 1988 Pilzkundliches Lexikon. Schwäbisch Gmünd: Einhorn. 227 p
  Boek
  Kalamees, K. & Lasting, V. 1975 Eesti Puravikulised (Strobilomycetaceae, Gyrodontaceae, Boletaceae). Valgus, Tallinn. 47 p. + platen
  Boek
  Kalamees, Kuulo 1986 Seenespekter, Tallinn, “Valgus”; 61 p. + index
  Boek
  Kallenbach F. & Welsmann, L. 1935 Der grüne Knollenblätterpilz, unser gefährlichster Giftpilz. Merkblätter 2-6
  Overdruk
  Kaneda, T. & Tokuda, S. 1966 Effect of various mushroom preparations on cholesterol levels in rats J. Nutr. 90: 371-376 Overdruk
  Kanouse, B.B. 1923 The life-history of a new homothallic Mucor Pap. Mich. Acad. Sci. 3: 123-130 Overdruk
  Kanouse, B.B. 1925 On the distribution of the water molds, with notes on the occurrence in Michigan of members of the Leptomitaceae and Blastocladiaceae Pap. Mich. Acad. Sci. 5: 105-114 Overdruk
  Kanouse, B.B. 1933 Notes on new or unusual Michigan Discomycetes. I Pap. Mich. Acad. Sci. 19: 93-106 Overdruk
  Kanouse, B.B. 1934 Notes on new or unusual Michigan Discomycetes. II Pap. Mich. Acad. Sci. 20: 65-78 Overdruk
  Kanouse, B.B. 1935 Notes on new or unusual Michigan Discomycetes. III Pap. Mich. Acad. Sci. 21: 97-104 Overdruk
  Kanouse, B.B. 1936 Notes on new or unusual Michigan Discomycetes. IV Pap. Mich. Acad. Sci. 22: 117-122 Overdruk
  Kanouse, B.B. 1937 Notes on new or unusual Michigan Discomycetes. V Pap. Mich. Acad. Sci. 23: 149-154 Overdruk
  Kanouse, B.B. & Humphrey, T. 1927 A new species of the genus Pythium in the subgenus Aphragmium Pap. Mich. Acad. Sci. 8: 129-140 Overdruk
  Karatygin, I.V., Nezdoiminogo, E.L., Novozhilov, Yu.K. Zhurbenko, M.P. 1990 Russian Artic Fungi. Check-list. St.-Petersburg.

  Karlman, M. 1980 Skador på Pinus contorta i norra Sverige 1979 Sver. SkogsvFörb. Tidskr. 3: 12 p. [ongenummerd] Overdruk
  Karrer, J.L. 1921 Studies in the physiology of the fungi. XIII. The effect of hydrogen-ion concentration upon the accumulation and activation of amylase produced by certain fungi Annls Mo. Bot. Gdn 8: 63-96 Overdruk
  Karsten, P.A. 1876 Mycologia Fennica, Pars tertia, Basidiomycetes. Helsingfors.

  Karstens, W.K.H. 1947 Some remarks on the fructifications of the Myxomycetes Biol. Jaarb. 14: 130-143 Overdruk
  Kastelein. P. 1987 Investigations on ‘Hartrot’ of coconut and oil palms in Suriname. Proefschrift Universiteit Utrecht
  Boek
  Kaufert, F. H. 1936 The biology of Pleurotus Corticatus Fries Techn. Bull. Univ. Minnesota Agr. Exp. Sta. 114: 1-35 Overdruk
  Kauffman, C.H. 1922 The genus Armillaria in the United States and its relationships Pap. Mich. Acad. Sci. 2: 53-66 Overdruk
  Kauffman, C.H. 1924 The genus Lepiota in the United States Pap. Mich. Acad. Sci. 4: 311-344 Overdruk
  Kauffman, C.H. 1925 The Fungus flora of Mt. Hood, with some new species Pap. Mich. Acad. Sci. 5: 115-148 Overdruk
  Kauffman, C.H. 1927 Cystidia in the genus Clavaria and some undescribed species Pap. Mich. Acad. Sci. 8: 141-151 Overdruk
  Kauffman, C.H. 1927 The genus Clitocybe in the United States, with a critical study of all north temperate species Pap. Mich. Acad. Sci. 8: 153-214 Overdruk
  Kauffman, C.H. 1918 (1971) The Gilled Mushrooms ( Agaricaceae ) of Michigan and the Great Lakes Region. Volume one. Dover publications, Inc. New York
  Boek
  Kauffman, C.H. 1918 (1971) The Gilled Mushrooms ( Agaricaceae ) of Michigan and the Great Lakes Region. Volume two. Dover publications, Inc. New York.
  Boek
  Kauppila, P. & Niemelä, T. 1986 Nahakkamaisia lahopuitten sieniä. [Some stereoid wood-rotting fungi in Finland] Sienilehti 38: 5-19 Overdruk
  Kavaler, L. 1966 Mushrooms, moulds, and miracles. Signet Books, New York: The New American Library. 256 p
  Boek
  Kavash, E. B. zonder jaartal (Field) Guide to eastern mushrooms. Hancock House Publ., Killingworth, CT, USA, 48 p
  Boek
  Kavina, Ch. 1935 Atlas des Champignons de l'Europe. Tome II. Pleurotus par Dr.A.Pilat, Praha.
  Boek
  Keissler, K. 1922 Mykologische Mitteilungen 1. 30 p
  Overdruk
  Keissler, K. von 1914 Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora von Oberösterreich Beih. Bot Centralblatt 31 (II): 429-462 Overdruk
  Keizer, G. 1990 De paddestoelen van de duinen van Oostvoorne, Mildenburg en het Overbosch. 41 p. + bijl.: I, 23 p.; II, 11 p. IIIa, 4 p., IIIb, 1 p., IV, 1 p. en V, 1 p. Uitgave in Eigen Beheer, Poortugal, maart 1990. 2 exemplaren,
  Boek en Sp/besch.
  Keizer, G. J. 1994 Honderd jaar mycophilatelie: Paddestoelen op postzegels. Philatelie, 11, 1994: 864-867. Overdruk
  Keizer, G. J. 1997 Paddestoelen encyclopedie. R & B. 288 p
  Boek
  Keizer, G. J. 1998 Paddestoelenencyclopedie. Rebo Productions, Lisse. 288 p.

  Keizer, P.-J. 1985 Oecologie en taxonomie van houtbewonende Aphyllophorales in moerasbossen in Drente. Doctoraalscriptie RUU i.s.m. LU Wageningen. 172 p
  Boek
  Keizer, P.-J. 1992 Paddestoelen en natuurbeheer, ervaringen en perspectieven. De Levende Natuur 93 (4): 102-110.
  Sp/besch.
  Keizer, P.-J. 1993 The ecology of macromycetes in roadside verges planted with trees. Proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen: I-VII; 290 p
  Boek
  Keizer, P.-J. 1999 Mycologische Inventarisatie beheersaanbevelingen van bermen van de N786 langs het Apeldoorns kanaal Dieren-Laag Soeren. Cryptoconsult 1998. In: Boom- en standplaatsonderzoek N786, Kanaalweg, Dieren. Quercus Boomverzorging en advisering, Rapport 99.022. februari 1999: 18-34, met bijlagen 2-5
  Sp/Lok.
  Keizer, P.-J. 2003 Paddestoelvriendelijk natuurbeheer. KNNV uitgeverij, Utrecht. 88p
  Boek
  Keizer, P.-J. & Sullock Enzlin, R. A. F. 1987 Mycoflora van Landgoed Vennebroek. Interim Rapport. Uitgave in eigen beheer. 25 p
  Sp/kart.
  Keizer; G. J. 1998 De interactieve paddestoelengids; Kosmos/Natuur en techniek.
  CD-rom.
  Kelderman, P. H. 1994 Parasolzwammen van Zuid Limburg, Nederland; Lepiota s.l. excl. Macrolepiota. Natuurhist. Genootsch. Limburg, Maastricht. 207 p
  Boek
  Keller, J. 1997 Atlas des Basidiomycetes, vus aux microscopes electroniques. 173 p.; 324 planches; 1658 photo's. Union des Societes Suisse de Mycologie (USSM)
  Boek
  Kemp, R.F.O. 1970 Inter-specific sterility in Coprinus bisporus, C. congregatus and other Basidiomycetes Trans. Br. mycol. Soc. 54: 488-489 Overdruk
  Kemp, R.F.O. 1975 Breeding biology of Coprinus species in the section Lanatuli Trans. Br. mycol. Soc. 65: 375-388 Overdruk
  Kemp, R.F.O. 1975 Oidia, plasmogamy and speciation in basidiomycetes Biol. J. Linnean Soc. 7, Suppl. 1: (Duckett, J.G. & Racey, P.A., ed.) The biology of the male gamete: 57-69 Overdruk
  Kendrick, Bryce 1992 The Fifth Kingdom; 2e Edition. University of Waterloo, Canada. 406 p
  Boek
  Kervels, K. zonder jaartal Handige waaier over paddestoelen. 3e druk. 66 p
  Boek
  Kevorkian, A.G. 1934 The structure and development of a new aquatic phycomycete Mycologia 26 (2): 145-152 Overdruk
  Kevorkian, A.G. 1937 Studies in the Entomophthoraceae J Agric Univ Puerto Rico 21 (2): 191-200 Overdruk
  Kibby, G. 1979 Mushrooms and Toadstools, a field guide. Illustrated by Sean Milne. Oxford University Press. Oxford
  Boek
  Kibby, G. 1991 The pocket guide to the mushrooms and other fungi. Dragon's World Book in association with the Royal Society for Nature Conservation, Limpsfield & London.192 p
  Boek
  Kibby, G. 2009 The genus Russula in Great Britain with a synoptic key to species. Geoffrey Kibby, Blurb.com. 122 p.
  Boek
  Kibby, G. 2011 British Boletes with keys to species. Second edition, Augus 2011. 77 p. Ringband.
  Boek
  Kibby, G. 2011 The genus Agaricus in Britain. Third edition, September 2011. 53 p.
  Boek
  Killermann, S. 1940 Pilze aus Bayern. Hymenomyzeten. 7 delen verschenen tussen 1922 en 1940 in de Denkschriften d. Bayer. Bot. Gesellsch. in Regensburg. In een boek gebonden. Verlag Regensb. Bot Gesellsch.
  Boek
  Killermann, S. 1943 Die höheren Pilze Sibiriens Ann. Mycol.41.
  Kimbrough, J.W. 1969 North American species of Thecotheus (Pezizeae, Pezizaceae) Mycologia 61: 99-114 Overdruk
  Kimbrough, J.W. 1970 A new species of Iodophanus (Pezizaceae) from Ceylon Bull. Torrey Bot. Club 97: 377-379 Overdruk
  Kimbrough, J.W. 1970 Segregates of Ascophanus, Coprotus vs. Leporina (Thelebolaceae, Pezizales) Taxon 19: 779-781 Overdruk
  Kirk, P. M., Cannon, P. F., David, J. C. and Stalpers, J. A. 2001 Dictionary of the fungi; 9th Edition CABI Publishing. 655 p
  Boek
  Kirk, P. M., Cannon, P. F., Minter, D. W. and Stalpers, J. A. 2008 Dictionary of the fungi; 10th Edition CABI Publishing. 771 p
  Boek
  Kits van Waveren, E. 1968 The 'Stercorarius group' of the genus Coprinus Persoonia 5 (2): 131-176 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1970 The genus Conocybe subgen. Pholiotina. I. The European annulate species Persoonia 6 (1): 119-165 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1971 Notes on the genus Psathyrella - I Persoonia 6 (2): 249-280 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1971 Notes on the genus Psathyrella - II Persoonia 6 (2): 295-312 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1972 Notes on the genus Psathyrella - III. Unorthodox approach and key to section Atomatae Persoonia 7: 23-54 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1973 Galerina ampullaceocystis P.D. Orton, Galerina cinctula P.D. Orton and Galerina larigna Singer Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 76: 392-405 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1976 Notes on the genus Psathyrella - IV Persoonia 8: 345-406 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1976 Redescription of Rhodophyllus scabiosus (Fr.) Quél. Persoonia 8: 459-467 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1977 Notes on the genus Psathyrella - V Persoonia 9: 199-231 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1977 Notes on the genus Psathyrella. - VI Persoonia 9: 281-304 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1981 Notes on the genus Psathyrella. - VII Persoonia 11: 359-368 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1985 The Dutch, French and British species of Psathyrella Persoonia Supplement: 2. Leiden: Rijksherbarium. 300 p Boek
  Kits van Waveren, E. 1987 Additions to our monograph on Psathyrella Persoonia 13: 327-368 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1987 Notes on some British species of Psathyrella Trans. Br. mycol. Soc. 89: 420-422 Overdruk
  Kits van Waveren, E. 1995 The Berkeley & Broome species of Psathyrella in the Kew Herbarium Kew Bulletin 50: 307-325 Overdruk
  Klebahn, H. 1904 Die wirtswechselnden Rostpilze. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer biologischen Verhältnisse. Berlin: Verlag Gebr. Borntraeger. 447 p
  Boek
  Klebahn, H. 1914 Aufgaben und Ergebnisse biologischer Pilzforschung. Vorträge aus dem Gesamtgebiet der Botanik. Heft 1. Deutsche Bot. Ges. 41 p
  Overdruk
  Klebs, G. 1928 Die bedingungen der Fortpflanzung bei einigen Algen und Pilzen; 2e druk. Gustav Fischer, Jena. 543 p
  Boek
  Klebs, G. 1898 en 1900 Zur Physiologie der Fortpflanzung einiger Pilze, twee banden in één boek: I: Sporodinia grandis; 151 p; II: Allgemeine Betrachtungen Gebr. Borntraeger, Berlin
  Boek
  Kleijn, H. 1941 Paddenstoelen in Amsterdam. "Amsterdam Natuurhistorisch Gezien", Jubileumboek Ned. natuurh. Vereniging, afd. Amsterdam. p. 82-87
  Overdruk
  Kleijn, H. 1943 Een en ander over de Mycologische flora van het Westland van Dr. J.E. van der Trappen Ned. kruidk. Archf 53: 258-287 Overdruk
  Kleijn, H. 1961 Paddestoelen, hun vorm en kleur. Met 94 in de natuur genomen kleurenfoto's van G.D. Swanenburg de Veye. Amsterdam: Becht. 144 p
  Boek
  Klein, L. 1921 Gift- und Speisepilze und ihre Verwechfelungen. Heidelberg: Winter. 146 p
  Boek
  Klokke, A.H. & Vries, G.A. de 1963 Tinea capitis in chimpanzees caused by Microsporum canis Bodin 1902 resembling M. obesum Conant 1937 Sabouraudia 2: 268-270 Overdruk
  Klotz, L.J. 1923 Studies in the Physiology of the fungi. XVI. Some aspects of nitrogen metabolism in fungi Ann. Mo. Bot. Gdn 10: 299-368 Overdruk
  Knauth, B. & Neuhoff, W. 1935 Die Milchling (Lactarii). 1-12. Lieferung. Leipzig: Verlag Klinkhardt
  Boek
  Kniep, H. 1911 Über das Auftreten von Basidien im einkernigen Mycel von Armillaria mellea Fl. Dan. Zeitschrift fur Botanik 3 (8): 530-553 Boek
  Kniep, H. 1928 Die Sexualität der niederen Pflanzen. Jena, Gutav Fischer Verlag. 544 p
  Boek
  Knudsen, H. & Petersen, J. H. 2005 Paddestoelengids van Europa. Tirion, Baarn. 313 p
  Boek
  Knudsen, H. & Vesterholt, J. (Eds) 2008 Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cephelloid genera. Nordsvamp,Copenhagen. 965 p. + MycoKey 3.1 DVD
  Boek
  Kobayasi, Y. 1937 On the genus Holtermannia of Tremellaceae Science Reports of the Tokyo Bunrika Daigaku, section B 3 (50): 75-81 Overdruk
  Kok, C. J., Haverkamp, W. & Aa, H. A. van der 1992 Influence of pH on the growth and leaf-maceration of fungi involved in the decomposition of floating leaves of Nymphaeae alba in an acid water J. Gen.Micobiol. 138: 103-108 Overdruk
  Kokke, R., Aa, H. A. van der, Gams, W., & Stalpers, J. A. 1988 Van CBS naar NCC. Biovisie Magazine 1 mei 1988: 13-16 Overdruk
  Koljalg, Urmas 1996 Tomentella (Basidiomycota) and related genera in temperate Eurasia. Fungiflora A/S, Oslo. 213 p
  Boek
  Konrad, P. & Favre, J. 1933 Quelques champignons des Haut-marais tourbeux du Jura Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 49: 183-203 Overdruk
  Konrad, P. & Favre, J. 1935 Quelques champignons des Haut-marais tourbeux du Jura Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 51: 117-159 Overdruk
  Konrad, P. & Maublanc, A. 1948 Les Agaricales; Classification, Revision des espèces, Iconographie, Comestibilité. Encyclopédie Mycologique XIV. Tome II et addenda au Tome I. Paul Lechevalier, Paris. 469 p
  Boek
  Konrad, P. & Maublanc, A. 1952 Les Agaricales; Classification, Revision des espèces, Iconographie, Comestibilité. Encyclopédie Mycologique. Paul Lechevalier, Paris.

  Konrad, P. & Maublanc, A. 1924 (-1937) Révision des Hyménomycètes de France et des Pays limitrophes. Extrait des Icones selactae Fungorum ). Paul Lechevalier, Paris.
  Boek
  Koorders, S. 1918 Beschreibung einer von Frau A. Koorders-Schumacher im javanischen Naturschutzgebiet Depok gefundenen neuen Art von Cordiceps Bull. Jard. Bot. Buitenz. 1 (1): 86-88 Overdruk
  Korf, R.P. 1972 Mycologia. Vol. LXIV. nr. 5. Synoptic Key to the genera of the Pezizales. New York.

  Korhonen, M. 1984 Suomen rouskut. Helsinki: Otava. 223 p
  Boek
  Kornerup A., & Wanscher, J. H. 1967 Methuen handbook of colour; 2th edition, Methuen & Co Ltd; 243 p.; idem 1978; 3th edition 252 p. Eyre Methuen, London Boek
  Kotlaba, F. 1975 Revision of the polypores (Polyporales) described as new by J. Velenovský. Sb. nár. Mus. Praze 31 B: 1-56 Overdruk
  Kotlaba, F. 1978 Revision of polypores (Polyporales senzu lato) published by J. Velenovský (excluding new taxa) Sb. nár. Mus. Praze 34 B: 25-58 Overdruk
  Kotlaba, F. 1984 Zem_pisné rozší_ení a ekologie choroš_ / Polyporales s.l. / v _eskoslovensku. [met vespreidings-kaartjes]. Praha: Academia. 194 p
  Boek
  Kräntzlin, F. 2005 Pilze der Schweiz. Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora der Schweiz. Band 6. Russulaceae, Milchlinge, Täublinge. Verlag Mykologia. 319 p
  Boek
  Kranz, J. 1965 A list of plant pathogenic and other fungi of Cyrenaica (Libya). Phytopath. Pap, no. 6
  Overdruk
  Kraus, R. & Uhlenhuth, P. 1922-1924 Handbuch der Mikrobiologischen Technik. Band I-III.
  Boek
  Kreisel, H. 1957 Die Pilzflora des Dars und ihre Stellung in der Gesamtvegetation. Feddes Repertorium Beih. 137.

  Kreisel, H. 1961 Die phytopathogenen Großpilze Deutschlands. (Basidiomycetes mit Ausschluß der Rost- und Brandpilze. Jena: Fischer. 284 p
  Boek
  Kreisel, H. 1962 Die Lycoperdaceae der DDR. Lehre: Cramer (reprint 1973).

  Kreisel, H. 1967 Taxonomisch-pflanzengeographische Monographie der Gattung Bovista. Lehre: Cramer. 244 p. Beih. Nova Hedwigia 25
  Boek
  Kreisel, H. 1969 Grundzüge eines natürlichen Systems der Pilze. Lehre: Cramer. 245 p
  Boek
  Kreisel, H. 1987 Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Basidiomyceten (Gallert-, Hut- und Bauchpilze). Jena: Gustav Fischer. 281 p
  Boek
  Kreisel, H. 1988 Der Duftende Schuppenwulstling (Squamanita odorata) nun auch in der DDR gefunden Boletus 12 (1): 1-3 Overdruk
  Krieger, L.C.C. 1936 The mushroom handbook. New York: The Macmillan Company. 538 p
  Boek
  Krieger, L.C.C. 1947 The mushroom handbook. New York: The Macmillan Company. 538 p
  Boek
  Krieger, L.C.C. 1967 The mushroom handbook. New York: The Macmillan Company. Dover edition, 560 p
  Boek
  Krieglsteiner, G. J. 1977 Die Makromyzeten der Tannen-Mischwälder des Innneren Schwäbisch-Fränkischen Waldes (Ostwürttemberg) mit besonderer Berücksichtigung des Welzheimer Waldes. Floristische, chorologische, soziologische und ökologische Studien 1968-1977. Lempp Verlag. 195 p
  Boek
  Krieglsteiner, G. J. 2000-2001 Die Grosspilze Baden-Württembergs; Band 1, 629 p. 2000; 2, 620 p. 2000; Band 3, 634; 2001 p.; Band 4, 467 p. 2003; Verlag Eugen Ulmer
  Boek
  Krieglsteiner, G.J. 1973 Die Pilze des Welzheimer Waldes und der Ostalp. Pilzkundige Excursionsflora de Landschaften Ost würtembergs. Lempp Verlag.

  Krieglsteiner, G.J. 1991 Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West). 1: Ständerpilze; Teil A: Nichtblätterpilze: 1-416; Teil B: Blätterpilze: 418-1016, 1991. Stuttgart: Ulmer
  Boek
  Krieglsteiner, G.J. & Lothar G. 1993 Verbreitung, ökologie und Systematik der Myxomyceten im Raum Regensburg (einschliesslich der Hochlagen des Bayerischen Waldes) Libri botanici 11. Eching: IHW. 149 p Boek
  Krisai-Greilhuber, I. 1992 Die Makromyceten im Raum von Wien. Ökologie und Floristiek. IHW.Verlag.
  Boek
  Krishna, K. & Weesner, F.M. (ed.) 1969 Biology of termites I. London: Academic Press. 598 p
  Boek
  Krishna, K. & Weesner, F.M. (ed.) 1970 Biology of termites II. London: Academic Press. 643 p
  Boek
  Krombholz, J.V. 1821 Conspectus fungorum esculentorum. "Übersicht de essbaren Schwämme, welche im Verlaufe des Jahres 1820 in Prag zu Markte gebracht wurden. Prag: Calve. Reprint, Boerhaave Press, Leiden.
  Boek
  Kroon, B. A. M. 1992 Fusarium wilt of tomato. Aspects of resistance and pathogenicity. Proefschrift Universiteit van Amsterdam
  Boek
  Kuenen, D.J. et al. 1967 Populatiebiologie. Symposium Biologische Raad K.N.A.W. in het K.I.T. te Amsterdam op 31 maart en 1 april 1967. Wageningen: Pudoc. 240 p.
  Sp/Congr.
  Kuhn, S. & Matsumoto, T. 1921 Physiological Specialization in Rhizoctonia Solani Kuhn. Ann. Mo. Bot. Gdn 8: 1-62 Overdruk
  Kühner, R. 1926 Contribution à l’étude des Hyménomycètes et spécialement des Agaricacés. Thesis, Université de Paris. 224 p
  Boek
  Kühner, R. 1931 Utilisation de la réaction iodée dans la classification des Mycena Bull. bimens. Soc. linn. Lyon 10 (16): 121-128 Overdruk
  Kühner, R. 1935 Le genre Galera (Fries) Quélet. Encyclopédie mycologique VII. Paris: Lechevalier. 240 p
  Boek
  Kühner, R. 1938 Le genre Mycena (Fries). Encyclopédie mycologique X. Paris: Lechevalier. 710 p
  Boek
  Kühner, R. 1950 Tricholoma mirabile Bres. et le parti qu'on peut tirer des exsiccata d'agarics Bull. mens. Soc. linn. Lyon 19: 215-220 Overdruk
  Kühner, R. 1951 Nouvelle description d'un agaric oublié: Tricholoma pes caprae Fries, suivie de considérations sur diverses Tricholomacées à spores amyloïdes Bull. mens. Soc. linn. Lyon 20: 25-32 Overdruk
  Kühner, R. 1955 Inocybe leiosporés cystidiés. Espèces nouvelles ou critiques. Complément V à la "Flore Analytique". Supplément au Bull. Soc. Nat. Oyonnax 9. 95 p
  Boek
  Kühner, R. 1980 Les Hyménomycètes agaricoïdes (Agaricales, Tricholomatales, Pluteales, Russulales). Étude générale et classification. Numéro spécial du Bull. mens. Soc. linn. Lyon. 1027 p
  Boek
  Kühner, R. & Romagnesi, H. 1953 Flore Analytique des champignons supérieurs (Agarics, Bolets, Chantarelles). Paris: Masson. 554 p
  Boek
  Kühner, R. & Romagnesi, H. 1957 Espèces nouvelles, critiques ou rares de Naucoriacées, Coprinacées et Lépiotacées. Complément VII à la "Flore Analytique". Supplément au Bull. Soc. Nat. Oyonnax 10/11. 94 p
  Boek
  Kühner, R. & Romagnesi, H. 1977 Compléments à la "Flore Analytique". Vaduz: Cramer. Herdruk. Bibl. mycol. 56. 478 p
  Boek
  Kühner, R. (liber amicorum) 1974 Travaux mycologiques dédiés à R. Kühner. Numéro spécial du Bull. mens. Soc. linn. Lyon. 470 p
  Boek
  Kuijs, W. D. J. 1995 De Paddestoelen van Walcheren. Uitg. in eigen beheer W. D. J. Kuijs, Goes, i.s.m. de KNNV. 373 p
  Boek
  Kuijs, W. D. J. 1998 De Paddestoelen van Zeeuws-Vlaanderen. Verslag van de inventarisatie van de paddestoelen van Zeeuws Vlaanderen, verricht in de jaren 1984-1996 door W. D. J. Kuijs; tevens zijn opgenomen inventarisaties door André Meijer en anderen. Uitg. in eigen beheer P.J. Kuijs-Casteleijn, Goes, i.s.m. Provincie Zeeland, De Steltkluut, Terneuzen en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Goes. 465 p
  Boek
  Kuijs, W.D.J. 1993 De paddestoelen van Noord-Beveland. Verslag van de inventarisatie van de paddestoelen van Noord-Beveland, verricht in de jaren 1984-1992. Uitg. in eigen beheer, W.D.J. Kuijs, Goes, i.s.m. de KNNV. 181 p
  Boek
  Kuijs, W.D.J. zonder jaartal De paddestoelen van Schouwen-Duiveland. Verslag van de inventarisatie van de paddestoelen van Schouwen-Duiveland, verricht in de jaren 1950-1990. Uitg. in eigen beheer, W.D.J. Kuijs, Goes, i.s.m. de K.N.N.V. 208 p. Ontvangen 1991.
  Sp/lok.
  Kuijs, W.D.J. zonder jaartal De paddestoelen van Zuid-Beveland. Verslag van de inventarisatie van de paddestoelen van Zuid-Beveland, verricht in de jaren 1944-1947, 1950-1963 en 1982-1987. 201 p. Uitg. in eigen beheer, W.D.J. Kuijs, Goes, i.s.m. de KNNV
  Sp/lok.
  Kullman, B. 1982 A revision of the genus Scutellinia (Pezizales) in Soviet Union. Institute of Zoology and Botany Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Tallin "Valgus". 158 p
  Boek
  Kult, K. 1978 Kosmos-Pilzfibel. Praktisher Leitfaden für den Pilzsammler mit 108 Farbfotos von J. und M. Erhart. Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde Franckh'sche Veralgshandlung, Stuttgart.
  Boek
  Kuthan, J. & Kotlaba, F. 1865 Makromyzeten der bulgarischen Scharzmerküste, etc.Cislo.

  Kuyper, Th. (Red.) 1994 Paddestoelen en Natuurbeheer. Wetensch. Meded. KNNV 212: 1-100. Stichting Uitg. KNNV
  Boek
  Kuyper, Th. (W.) 1993 Naar een meetnet natuur. Wageningen: PGO-ff. 40 p.
  Sp/Besch.
  Kuyper, Th. W. 1987 Title Persoonia 13 (3): 315-319 Overdruk
  Kuyper, Th. W. 1991 Genera in the Agaricales: Advances and Retreats in the Search for a Natural System. In: Generic conceps in Mycology; A Herbette Symposium in Lausanne 1991: 141-159
  Overdruk
  Kuyper, Th. W. 1994 Fungal Species Diversity and Forest Ecosystem Functioning in The Netherlands. In: Boyle T. J. B. & Boyle, C. E. B. (Ed.), Biodiversity, Temperate Ecosystems, and Global Change (Chapter 6): 99-122
  Overdruk
  Kuyper, Th. W. & Arnolds, E. 1996 Flora en Fauna 2030 - Fase III. Deelrapport Paddestoelen. Nederlandse Mycologische Vereniging, Beilen & De Vlinderstichting, Wageningen. 55 p.
  Sp/besch.
  Kuyper, Th. W. & Kokeloh, D. J. 1994 Ligninolysis and nitrification in vitro by a nitrotolerant and a nitrophobic decomposer basidiomycete. Oikos 70: 417.420 Overdruk
  Kuyper, Th. W. & Verschoor B. C. 1995 Enhancement of nitrification rates in vitro by interacting species of saprotrophic fungi Mycol. Res. 99: 1128-1130 Overdruk
  Kuyper, Th. W. & Vuure, M. van 1985 Nomenclatural notes on Russula Persoonia 12 (4): 447-455 Overdruk
  Kuyper, Th. W. & Vuure, M. van 1987 Reply to Singer & Machol Persoonia 13 (3): 315-319 Overdruk
  Kuyper, Th.W. 1981 Notes on Clitocybe - I Persoonia 11 (3): 385-386 Overdruk
  Kuyper, Th.W. 1982 Clitocybe subgenus Pseudolyophyllum Sing in Nederland . LH, Vegetatiekunde Plantenoecologie en onkruidkunde. 126 p
  Boek
  Kuyper, Th.W. 1983 A new species of Clitocybe Sydowia 36: 173-175 Overdruk
  Kuyper, Th.W. 1985 Zwei seltene Nabelinge in der Bundesrepublik Deutschland Beitr Kenntn Pilze Mitteleuropas 2: 7-10 Overdruk
  Kuyper, Th.W. 1985 Studies in Inocybe - I. Revision of the new taxa of Inocybe described by Velenovsky Persoonia 12 (4): 375-400 Overdruk
  Kuyper, Th.W. 1985 Studies in Inocybe - II Persoonia 12 (4): 479-482 Overdruk
  Kuyper, Th.W. 1986 A revision of the genus Inocybe in Europe. I. Subgenus Inosperma and the smooth-spored species of subgenus Inocybe Persoonia Supplement: 3. Leiden: Rijksherbarium. 247 p Boek
  Kuyper, Th.W. 1989 Studien in Inocybe - IV. Z. Mykol. 55 (1): 111-114 Overdruk
  Kuyper, Th.W. 1989 Auswirkungen der Walddüngung auf die Mykoflora Beitr Kenntn Pilze Mitteleuropas 5: 5-20 Overdruk
  Kuyper, Th.W. 1990 Studies in Inocybe - V. Some interesting species from Medelpad and Jämtland, Sweden Windahlia 18: 47-56 Overdruk
  Kuyper, Th.W. 1991 Some effects of forest fertilization on ectomycorrhizal fungi and ectomycorrhizas; Implications for the responses to nitrogen pollution. In H. Persoon (Ed.) Above and below-ground interactions in forest trees in acidified soil: 66-73. Comm Eur Communities
  Overdruk
  Kuyper, Th.W. 1991 The desirability of granting a privileged typification status to sanctioned names Mycotaxon 40: 469-478 Overdruk
  Kuyper, Th.W. & Schreurs, J. 1984 Enkele opmerkingen over de paddestoelenflora van de Bemelerberg Natuurhist. Gen. Limburg 34 (1-5): 53-56 Overdruk
  Kuyper, Th.W. & Tjallingii-Beukers, G. zonder jaartal Notes on Pholiota Persoonia 13 (1): 77-82 Overdruk
  Kuyper, Th.W. & Vesterholt, J. 1990 The typification of Agaricus fastibilis Pers.: Fr. The type species of the genus Hebeloma (Fr.) Kumm. Persoonia 14 (2): 189-192 Overdruk
  Kuyper, Th.W. & Vries, B.W.L. de 1990 Effects of fertilization on the mycoflora of a pine forest Wageningen Agric. Univ. Pap. 90 (6): 102-111 Overdruk
  Kuyper, Th.W., Termorshuizen, A.J. & Boswijk, W.P.T. 1990 Ectomycorrhiza en de vitaliteit van het Nederlandse bos Nederl. Bosbouw Tijdschr. 1990: 334-338. (Meded. Biol. Station Wijster 425) Overdruk
  Kuznetsova, A.P. 1953 De fungo novo Typhula humulina A. Kuzn. in ramulis subterraneis Humuli lupuli L. Notul. syst. Sect. cryptog. Inst. Bot. V.L. Komarovii Acad. scient. URSS 9: 142-145 Overdruk
  Laake, P.-P. van 1997 Natuurtochten in Nederland, Deel 1, Limburg. KNNV Uitgeverij. 144 p.
  Boek
  Laan, H.F. van der 1975 Poria lindbladii found in the Netherlands. Persoonia 8 (3): 331-332. Overdruk
  Laan, H.F. van der 1976 The distribution pattern of Hirneola auricula-judae in the Netherlands. Persoonia 9 (1): 97-110. Overdruk
  Laan, H.F. van der 1976 Schizopora phellinoides in the Netherlands. Persoonia 9 (1): 155-156. Overdruk
  Laan, H.F. van der 1977 Newly recorded in the Netherlands - III. Tyromyces semisupinus. Persoonia 9 (2): 279-280. Overdruk
  Laan, H.F. van der 1978 Newly recorded in the Netherlands - IV. Poria xantha. Persoonia 9 (4): 515-519. Overdruk
  Laan, P.J. van der 1940 Synthetische onderzoekingen over het muscarinevraagstuk. Proefschrift RUU; Utrecht: Schotanus & Jens. 92 p.
  Boek
  Laarman, E. 1948 Gids voor de Hortus "De Wolf" te Haren (Gr.). Stichting "Henricus Munting". 54 p.
  Overdruk
  Lack, H. W. 2001 Garden Eden; Masterpieces of Botanical Illustration.Taschen. Köln, London, Madrid, New York, Paris, Tokyo. 576 p.
  Boek
  Ladurner, H. & Simonini, G. 2003 Fungi Europaei Vol. 8. Xerocomus s.l. Edizioni Candusso, Alassio, 528 p.
  Series
  Læssø, T. & Spooner, B. M. 1994 Rosellinia & Astrocystis (Xylariaceae): New species and generic concepts Kew Bull. 49: 1-70. Overdruk
  Laessöe, T. 1987 Xylaria corniformis reconsidered Mycotaxon 30: 81-85. Overdruk
  Laessöe, T. 1989 Vorsö - Mykologisk set. Svampe 20: 59-80. Overdruk
  Laessöe, T. 1989 Notes on Penzigia, Sarcoxylon and Hypoxylina Systema ascomycetum 8: 25-28. Overdruk
  Laessöe, T. 1994 Index Ascomycetum 1. Xylariaceae Systema ascomycetum 13: 43-112 Overdruk
  Laessöe, T., Ryvarden, L., Watling, R. & Whalley, A. J. S. 1996 Sapotrophic fungi of the Guimea-Congo Region Proc. R. Soc. Edinburgh 104B: 335-347. Overdruk
  Lafar, F. 1897 Technische Mykologie, Ein Handbuch der Gärungsphysiologie; 1: Schizomyceten-Gärungen: 1-362. Jena: Gustav Fischer.
  Boek
  Lafar, F. 1901-1907 Technische Mykologie, Ein Handbuch der Gärungsphysiologie 2: Eumyceten-Gärungen: 363-871. Jena: Gustav Fischer.
  Boek
  Lagarde, J. 1906 Contribution a la connaissance des discomycètes charnus. Thèses présentées a la faculté des sciences de Paris. Proefschrift. 141 p.
  Boek
  Lagarde, J. 1922 Champignons Archs Zool. exp. gén. 60 (9): 593-625. Overdruk
  Lagerberg, T. 1910 Om gråbarrsjukan hos tallen, dess orsak och verkningar. Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt 7 SkogsvFör. Tidskr. 1910: 127-174. Overdruk
  Lagerberg, T. 1913 Granens topptorka (Eine Gipfeldürre der Fichte in Schweden). Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt, H. 10a, uit Skogsvårdsföreningens Tidskrift.
  Overdruk
  Lagerberg, T. 1913 En abnorm barrfärrfällning hos tallen (Eine Schütteepidemie der schedischen Kiefer). Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt, H. 10b, uit Skogsvårdsföreningens Tidskrift.
  Overdruk
  Lagset Egeland, I. & Myhr, S. 1996 Sikre Sopper. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 144 p.
  Boek
  Lam, H.J. 1936 Phylogenetic symbols, past and present. (being an apology for genealogical trees) Acta biotheor. ser A 2 (3): 153-194. Overdruk
  Lambert, E.B., Sinden J.W. 1948 Moderne champignonteeld in de Verenigde Staten van Noord-Amerika Meded. Dir. Tuinbouw 11: 667-688. Overdruk
  Lammers, H., Raaijmakers, L. & Wasser, J. 1993 De Stiphoutse Bossen (Geeneindsche heide) in ecologisch perspectief. Uitg. ter gelegenheid van 40 j. jubileum KNNV, afd. Helmond. 463 p.
  Boek
  Lamoure, D. 1972 Agaricales de la zone Alpine. Genre Clitocybe Trav. scient. Parc Nat. de la Vanoise 2: 107-152. Overdruk
  Lamoure, D. 1974 Agaricales de la zone Alpine. Genre Omphalina. (1ère partie) Trav. scient. Parc Nat. de la Vanoise 5: 149-164. Overdruk
  Lamoure, D. 1975 Agaricales de la zone Alpine. Genre Omphalina (2me partie). Trav. scient. Parc Nat. de la Vanoise 6: 153-166.
  Overdruk
  Lange J. E. et Lange D. M. (Auteurs du texte); Lange, J.E., Sunesen, E. et Dahlström (Planches en couleurs) zonder jaartal Guide des Champignons. Les guides du naturaliste. Delachaux et Niestlé, éditeurs, Suisse et Paris.
  Boek
  Lange, J. E. 1914 Studies in The Agarics of Denmark, Part I general Introduction The Genus Mycena. Dansk Botanisk Arkiv. Kobenhavn, H. Hagerup's Boghandel.
  Boek
  Lange, J.E. 1914 Studies in the Agarics of Denmark. Part I-XII, gebonden in een bundel met index Part I-XXII. Published in Dansk Bot. Ark. Bd 1-9.
  Boek
  Lange, J.E. 1938 Studies in the Agarics of Denmark. Part XII. Hebeloma, Naucoria, Tubaria, Galera, Bolbitius, Pluteolus, Crepidotus, Pseudopaxillus, Paxillus. Additional descriptions and supplementary notes to Part I-XI. Dansk bot. Ark. 9 (6). Ingebonden tesamen in band "Agarics in Denmark".
  Boek
  Lange, J.E. & Lange M. 1975 Pilze. Über 600 eßbare und giftige Pilze farbig abgebildet und beschrieben. BLV Bestimmungsbuch. München, Bern, Wien: BLV. 242 p.
  Boek
  Lange, L. 1974 The distribution of Macromycetes in Europe. Dansk Bot. Arkiv 30, 1: 1-105. Kobenhavn
  Boek
  Lange, M. 1948 Macromycetes Part I. The gasteromycetes of Greenland. Meddelelser om Gronland. Bd 147 . Nr 4. Kobenhavn C.A. Reitzels Forlag.

  Lange, M. 1952 Species concept in the genus Coprinus. Dansk. Botan. Arkiv 14, 6. 164 p. Copenhagen, Enjar Munksgaard.
  Boek
  Lange, M. 1955 Macromycetes, Part II; Greenland Agaricales, Meddelelser om Gronland Bd 147 . Nr 11 Kobenhavn, C.A. Reitzels Forlag.
  Boek
  Lange, M. 1956 Danish hypogeous macromycetes. Copenhagen: Munksgaard. (Dansk Botanisk Arkiv 16 (1956), 1-84).
  Boek
  Lange, M. 1957 Macromycetes Part IIII. Greenland Agaricales (pars) Macromycetes caeteri II. Ecological and plant geographical studies Meddelelser om Gronland. Kobenhavn C.A. Reitzels Forlag.
  Boek
  Lange, M. 1961 Svampe livet. Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, Rhodos, København. 244 p
  Boek
  Lange, M. 1964 Paddestoelengids. Amsterdam, Brussel, Elsevier. 234 p.
  Boek
  Lange, M. 1970 Illustreret Svampeflora. Med billeder af hatsvampe efter Jakob E. Lange: Flora agaricina Danica. Kobenhavn Gec Gads Forlag, 2e Udgave.
  Boek
  Lange, M. 1973 Soppflora. Norsk utgave ved Finn-Egil Eckblad. Oslo: Mortensen. 247 p.
  Boek
  Lange, M., Swanenburg de Veye, G.D.(vert./bew.) & Pierart, P.(med.) 1964 Paddestoelengids. Amsterdam, Brussel: Elsevier. 234 p.
  Boek
  Lange, M.; Hora Bayard 1963 Mushrooms & toadstools (with 96 colour plates from Flora Agaricina Danica. Collins, London.
  Boek
  Langeron, M. 1945 Précis de Mycologie. Mycologie générale, mycologie humaine et animale, techniques. Première Edition. Masson et Cie, Paris. 674 p.
  Boek
  Langeron, M. 1952 Précis de Mycologie. Mycologie générale, mycologie humaine et animale, techniques. Deuxième Edition, revue et augmentée par R. Vanbreuseghem. Masson et Cie, Paris. 703 p.
  Boek
  Langton, T. 1911 Partial list of Canadian Fungi. Basidiomycetes. Hymenomycetes. Trans. R. Can. Inst. 21 Vol 9 (2): 69-81. Overdruk
  Lanjouw, J. 1949 Fundamentele vragen van de bijzondere plantkunde en de plantengeografie. Rede uitgesproken op 7 november 1949. 26 p.
  Overdruk
  Lannoy, G. & Estades, A. 1995 Monographie des Leccinum d'Europe. Edité par la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie. 229 p.
  Boek
  Laplanche, M.C. de 1894 Dictionnaire Iconographique des Champignons supérieurs (Hyménomycètes) qui croissent en Europe, Algérie & Tunisie suivi des tableaux de concordance (pour les Hyménomycètes) de Barrelier, Batsch, Battarra, Bauhin, Bolton, Bulliard, Krombholz, Letellier, Paulet, Persoon, Schaeffer et Sowerby. Autun, Paris: Dejussieu, Klincksieck. 542 p.
  Boek
  Largent, D. zonder jaartal How to identify mushrooms to Genus I: Macroscopic Features.
  Boek
  Largent, D., Johnson D., Watling R. zonder jaartal How to identify mushrooms to Genus III: Microscopic Features.
  Boek
  Larpent, J.P. 1970 De la cellule à lórganisme (Acrasiales, Myxomycètes, Myxobactériales) Monographie 7. Masson et Cie, Éditeurs, Paris.
  Boek
  Larsen, M.J. 1968 Tomentelloid fungi of North America. Tech. Publ. 93 State Univ. Coll. Forestry Syracuse Univ. 157 p.
  Boek
  Larsen, M.J. 1974 A contribution to the taxonomy of the genus Tomentella. Mycologia Memoir 4. New York Botanical Garden. 145 p.
  Boek
  Larsen, P. & Munk, A. 1952 Studies in Danish Pyrenomycetes. New Pyrenomycetes from the Herbarium of Poul Larsen. Dansk bot. Ark. 14. 61 + 8 p.
  Boek
  Laskibar Urkiola, X., Palacios Quintano, D. 1991 Hongos, guia de los hongos del pais vasco. Elkar.
  Boek
  Lassöe, T. 1992 Xylaria digitata and its allies - Delimitation and typification - I. Persoonia 14: 603-613. Overdruk
  Lassöe, T. 1993 Xylaria digitata and its allies - Delimitation and typification - II. Persoonia 15: 149-153. Overdruk
  Last, F. T. (Ed.) 1991 Mycorrhizas. Special issue of Agriculture, Ecosystems and Environment 35 (2-3): 80-281.
  Boek
  Laursen, G., Ammirati, J.F. 1982 Arctic and alpine mycology. The first International Symposium on Arcto-Alpine Mycology. University of Washington Press.
  Boek
  Laursen, G., Ammirati, J.F. & Redhead, S.A. (ed.), cop. 1987 Arctic and alpine mycology II. New York [etc.]: Plenum Press. Proceedings of the Second International Symposium on Arctic and Alpine Mycology, held August 26-September 2 1984, in Fetan, Switzerland. Environmental science research 34. 364 p. Boek
  Lazzari, G. 1973 Storia della Micologia Italiana ; contributo dei botanici italiani allo sviluppo delle scienze micologiche. Arti Grafiche Saturnia, Trento. 351 p.
  Boek
  Lazzari, G. 1985 Atlante Iconografico 1981-1983. Gruppo Micologico "G. Bresadola"- Trento. 297 p
  Boek
  Lazzari, G. 1985 Atlante Iconografico 1981-1983. Trento: Gruppo Micologico "G.Bresadola". 297 p.
  Boek
  Le Gal, M. 1947 Recherches sur les ornamentations sporales des Discomycètes opercules. repr.1970. Bibliotheca mycologica 28: 72-295.
  Boek
  Le Gal, M. 1953 Les Discomycètes de Madagascar. IV.
  Boek
  Le Gal, M. 1956 Promenades mycologiques. J.-B.Baillière Editeurs Paris.
  Boek
  Le Gal, M. [na 1926] Trois espèces du genre Clitocybe Trav. Lab. Cryptog. Mus. nat. Hist. nat. [?]: 32-35. Overdruk
  Leclair, A. & Essette, H. 1969 Les Bolets. Paris: Lechevalier. Atlas Mycologiques : II. 81 p.
  Boek
  Ledingham, G.A. 1936 Rhizophidium graminis n.sp., a parasite of wheat roots Can. J. Res. C 14: 117-121. Overdruk
  Leefmans, S. & Heimans, E. zonder jaartal Is de vliegenzwam giftig? Levende Nat. [?]: 259-262. Overdruk
  Lefebvre, C.L. 1931 Preliminary observations on two species of Beauveria attacking the corn Borer, Pyrausta nubilalis Hübner Phytopathology 21: 1115-1128. Overdruk
  Lefebvre, C.L. 1934 Penetration and development of the fungus, Beauveria Bassiana, in the tissues of the corn borer Ann Bot 48: 441-452. Overdruk
  Legon, N. W. & Henrici, A. 2005 Checklist of the British & Irish Basidiomycota. Royal Botanical gardens, Kew, England. 517 p.
  Boek
  Leischner-Siska., E. 1939 Zur Soziologie und Ökologie der höheren Pilze (Umgebung Salzburg). Beih. z. Bot. Centralbl. 59B.
  Boek
  Leisner, T. 1973 Eesti Pilvikud. Valgus, Tallinn. 41 p. + platen.
  Boek
  Leisner, T. & Kalamees 1987 Eesti Narmasnutid. Tallinn, “Valgus”; 143 p.
  Boek
  Lek, H.A.A. van der 1913 Notes on the typus of Polyporus in Persoon's Herbarium. Meded. 18 Rijks Herb. Leiden. 12 p.
  Overdruk
  Lek, H.A.A. van der 1917 Rhizina inflata (Schäff) Sacc., een wortelparasiet van coniferen. Tijdschr. PlZiekt. 23: 1-14. Overdruk
  Lek, H.A.A. van der 1917 Bijdragen tot de kennis van Rhizoctonia violacea. Meded. Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool 12: 49-112. Overdruk
  Lek, H.A.A. van der 1918 Onderzoekingen over Tracheomycosen: De verticilliose van den komkommer Mededeelingen van de Landbouwhogeschool 15: 1-45. Overdruk
  Lek, H.A.A. van der 1923 Over de plasmodiën der Myxomyceten. Mycologische aanteekeningen VI en VII Meded. NMV 13: 52-65. Overdruk
  Lek, H.A.A. van der 1935 Bevroren paddenstoelen De Levende Natuur: 110-112. Overdruk
  Lek, H.A.A. van der 1938 Loos alarm De Levende Natuur: 134-142. Overdruk
  Lek, H.A.A. van der zonder jaartal Eenige eetbare en giftige padden-stoelen, met bereidingswijzen der eetbare soorten. Wageningen: Veenman & Zonen. 12 p.
  Overdruk
  Lek, H.A.A. van der zonder jaartal Mycologische aantekeningen VIII. 2 p.
  Overdruk
  Lek, H.A.A. van der zonder jaartal Over een gewonen paddenstoel, die zich ongewoon voordeed De Levende Natuur: 181-185. Overdruk
  Lelly, J. 1978 Pilze aus dem eigenen Garten. Anbau, Ernte, Verwendung. BLV Gartenbuch. München: BLV. 134 p.
  Boek
  Lelly, J. 1979 Eetbare paddestoelen kweken in eigen huis en tuin. Ede: Zomer & Keuning. 134 p.
  Boek
  Lelly, J. 1985 Pilze aus dem eigenen Garten. Anbau, Ernte, Verwendung. Neuausgabe (3. Auflage) BLV Gartenbuch. München: BLV. 134 p.
  Boek
  Lemaire, T. 1995 Godenspijs of duivelsbrood (Op het spoor van de vliegenzwam) Ambo, Baarn.
  Boek
  Lenaerts, L. 2004 Atlas Paddestoelen in Limburg. Verspreiding en ecology. Determinatiegids.
  Boek
  Lenaerts, L. 2004 Atlas Paddestoelen in Limburg. Verspreiding en ecology. Determinatiegids
  CD-rom.
  Lepik, E. 1937 Hirvepähkli esinemisest Eestis. On the distribution of Elaphomyces cervinus in Estonia Phytopathol. Exp. Stn Univ. Tartu in Estonia Bull. 46: 1-4. Overdruk
  Lepik, E. 1937 On the distribution of Phallus Impudicus L. in Estonia. Phytopathol. Exp. Stn Univ. Tartu in Estonia Bull. 46: 99-100. Overdruk
  Lepik, E. 1938 Phytopathologische Notizen 10 Phytopathol. Exp. Stn Univ. Tartu in Estonia Bull. 43: 197-225. Overdruk
  Levin, H., Branch, M., Rappoport, S., Mitchell, D. 1985 A field guide to Mushrooms of South Africa. C. Struik, Cape Town.
  Boek
  Leyerberg, A.T. 1910 Om grabarrsjukan hos tallen, dess orsak och verkningar. Meddelanden från statens skogsforsöksanstalt.
  Overdruk
  Lihnell, D. 1939 Untersuchungen über die Mykorrhizen und die Wurzelpilze von Juniperus communis. Inaugural Dissertation, Symbolae Botanicae Upsaliensies III: 3. Uppsala, 141 p.

  Likhité, V. 1925 Développement et biologie de quelques Ascomycètes (1re Thèse) ; Propositions données par la Faculté. (2e Thèse). Nemours: Imprimerie André Lesot. (Thèses présentés à la faculté des sciences de Strasbourg. Ser.E : 27). 87 p.
  Boek
  Limpricht, K. 1886 Ein Beitrag zur Casuistik der Pilzvergiftungen. Inaugural-Dissertation; Bunzlau. 28 p.
  Overdruk
  Lincoff, G. 1994 zie Pacioni, 1994.

  Lincoff, G. H. 1981 Field guide to North American Mushrooms.The Audubon Society. Alfred A. Knopf, New York.
  Boek
  Lincoff, G., Mitchel, D.H. 1977 Toxic and hallucinogenic mushroom poisoning. A handbook for physicians and mushroom hunters. Van Nostrand Reinhold Company.

  Lindau, G. 1901 Hilfsbuch für das Sammeln parasitischer Pilze, mit Berücksichtigung der Nährpflanzen Deutschlands, Österreich-Ungarns, Belgiens, der Schweiz und der Niederlande, nebst einem Anhang über die Thierparasiten. Berlin: Gebr. Borntraeger. 90 p.
  Boek
  Lindau, G. 1903 Hilfsbuch II. Hilfsbuch für das Sammeln der Ascomyceten mit Berücksichtigung der Nährpflanzen Deutschlands, Österreich-Ungarns, Belgiens, der Schweiz und der Niederlande. Berlin: Gebr. Borntraeger. 139 p.
  Boek
  Lindau, G. 1904 Hilfsbuch III. Hilfsbuch für das Sammeln und Präparieren der niederen Kryptogamen, mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in den Tropen. Berlin: Gebr. Borntraeger. 78 p.
  Boek
  Lindau, G. 1911 Kryptogamenflora für Anfänger. Bd. 1: Die höheren Pilze (Basidiomycetes). Berlin: Springer. 232 p.
  Boek
  Lindau, G. 1911 Kryptogamenflora für Anfänger. Bd. 1: Die höheren Pilze (Basidiomycetes), Zweite Auflage. Berlin, Springer. 234 p.
  Boek
  Lindau, G. 1912 Kryptogamenflora für Anfänger. Bd. 2: Die mikroskopischen Pilze. Berlin. Verlag von Julius Springer.
  Boek
  Lindau, G. 1912 Die Pilze. Eine Einführung in die Kenntnis ihrer Formenreihen. Leipzig: Göschen'fche Verlagshandlung. 128 p.
  Boek
  Lindau, G. 1912 Spalt- und Schleimpilze. Eine Einführung in ihre Kenntnis mit 11 Abbildungen. GJG.
  Boek
  Lindau, G. 1917 Die höheren Pilze (Basidiomycetes). julius Springer, Berlin. 234 p.
  Boek
  Lindau, G. 1922 Nachdruck im Verlag von Otto Koeltz, Koenigstein-Taunus. Herdruk 1971, met de volgende banden in één: Die mikroskopischen Pilze). Zweiter, durchgesehene Auflage; Berlin, Julius Springer 1922; (Myxomyceten, Phycomyceten und Ascomyceten, 222 p. Ustilagineen, Uredineen, Fungi imperfecti, 301 p.
  Boek
  Linder, D.H. 1925 Observations on the life history of Helicodesmus Am. J. Bot. 12 (5): 259-269. Overdruk
  Linder, D.H. 1926 A new species of Araiospora from British Guiana. Mycologia 18: 172-178. Overdruk
  Linder, D.H. 1929 A monograph of the helicosporous fungi imperfecti Annls Mo. bot. Gdn 16: 227-388. Boek
  Linder, D.H. 1931 The genus Helicoceras Annls Mo. bot. Gdn 18: 1-8. Overdruk
  Linder, D.H. 1931 Brief notes on the Helicosporeae with descriptions of four new species Annls Mo. bot. Gdn 18: 9-16. Overdruk
  Linder, D.H. 1933 The genus Schizophyllum. I. Species of the Western Hemisphere Am. J. Bot. 20 (8): 552-564. Overdruk
  Linder, D.H. 1933 Tremella Gangliformis, a new and unique tremellaceous fungus. Mycologia 25: 105-108. Overdruk
  Linder, D.H. 1933 North American Hyphomycetes. I. Two new Helicosporeae and the new genera Haplochalara and Paspalomyces. Mycologia 25: 342-348. Overdruk
  Linder, D.H. 1937 New Venezuelan fungi imperfecti (Contr. Lab. Crypt. Bot. Harvard Univ no. 152.) Mycologia 29 (6): 656-664. Overdruk
  Linder, D.H. 1938 New California fungi (Contr. Lab. cryptog. Bot. Harv. 161). Mycologia 30 (6): 664-671. Overdruk
  Linder, D.H. 1939 A new species of Elaphomyces from the Great Smoky Mountain National Park. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Harv. 172) J. Elisha Mitchell scient. Soc. 55: 131-133. Overdruk
  Linder, D.H. 1940 Evolution of the Basidiomycetes and its relation to the terminology of the Basidium. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Harv. 182). Mycologia 32: 419-447. Overdruk
  Linkoaho, R. & Rantala, M. 1972 Sienet ja sieniherkut. Tammi. 3e druk. 148 p.
  Boek
  Lisiewska, M. zonder jaartal Grzyby (Mycota) Tom XVII. Podstawczaki (Basidiomycetes), Bedlkowe (Agaricales), Gaskowate I (Tricholomataceae), Grzybowka (Mycena). Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki.
  Boek
  Lister, A. 1903 Guide to the British Mycetozoa exhibited in the Department of Botany, British Museum (Natural History). 1th Ed., 42 p.
  Boek
  Lister, A. 1911 A monograph of the Mycetozoa. A descriptive catalogue of the species in the Herbarium of the British Museum. 2nd Edition revised by Gulielma Lister. London, British Museum. 302 p.; 200 Plates. Boek
  Lister, A. 1919 (?) Guide to the Britisch Mycetozoa, exhibited in the Department of Botany, Britisch Museum (Natural History), 2th Ed. (Editor: G. Lister); 62 p.
  Boek
  Litten, W. 1971 The most poisonous mushrooms Scient. Am. 1971: 91-101. Overdruk
  Littlefield, L. J. zonder jaartal Biology of the plants Rusts. An Introduction. Iowa State University Press / Ames.
  Boek
  Liu B. 1984 The Gasteromycetes of China. Beihefte zur Nova Hedwigia (Heft 76) J. Cramer, Vaduz.
  Boek
  Lloyd, C.G. 1902 The Geastrae. Cincinnati: The Lloyd Library. 43 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1902 The genera of Gastromycetes. Cincinnati: The Lloyd Library. 24 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1905 The Lycoperdaceae of Australia, New Zealand and neighboring islands. Cincinnati: The Lloyd Library. 42 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1906 The Tylostomeae. Cincinnati: The Lloyd Library. 28 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1906 The Nidulariaceae or "Bird's-nest fungi". Cincinnati: The Lloyd Library. 32 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1907 The Phalloids of Australasia. Cincinnati, Ohio: The Lloyd Library. 96 p.
  Boek
  Lloyd, C.G. 1907 The Phalloids of Australia. Cincinnati: The Lloyd Library. 24 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1908 Mycological notes. Old Species Series, no. 1. Some old species. Cincinnati: The Lloyd Library. 12 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1908 Mycological Notes. Polyporoid Issue, no. 1. Polystictus (Section Pelloporus). Cincinnati: The Lloyd Library. 16 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1909 Mycological notes. Polyporoid issues, no. 2. The genus Favolus. Cincinnati: The Lloyd Library. 32 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1909 Synopsis of the known Phalloids. Cincinnati: The Lloyd Library. 94 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1910 Mycological Notes. Polyporoid issue, no. 3. Additional notes on Polyporoid Issue No. 2. Cincinnati: The Lloyd Library. 48 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1910 Synopsis of the genus Hexagona. Cincinnati: Lloyd Library. 46 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1910 Synopsis of the sections Microporus, Tabacinus and Funales of the genus Polystictus. Cincinnati: Lloyd Library. p. 48-70
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1910 Synopsis of the section Ovinus of Polyporus. Cincinnati: Lloyd Library: 73-94.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1912 Synopsis of the Stipitate Polyporoids. Cincinnati: Lloyd Library: 94-208.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1913 Synopsis of the genus Cladoderris. Cincinnati: Lloyd Library: 1-12
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1913 Synopsis of the stipitate stereums. Cincinnati: The Lloyd Library. 14-44.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1915 Synopsis of the genus Fomes. Cincinnati: The Lloyd Library: 210-288.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1915 Synopsis of the Cordyceps of Australia. Cincinatti: The Lloyd Library. 12 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1915 Synopsis of the section Apus of the Genus Polyporus. Cincinnati: The Lloyd Library: 290-392.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1916 The Geoglossaceae (viz. The genus Geoglossum and related genera). Cincinnati: The Lloyd Library. 24 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1917 The Myths of Mycology. Cincinnati: The Lloyd Library. 16 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1917 The genus Radulum. Cincinnati: The Lloyd Library. 12 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1917 Synopsis of some genera of the large Pyrenomycetes. Camillea, Thamnomyces, Engleromyces. Cincinnati: The LLoyd Library. 16 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1918 Xylaria notes; no. 1. Cincinnati: The Lloyd Library. 16 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1918 Xylaria notes; no. 2. Cincinnati: The Lloyd Library. 32 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1919 The large Pyrenomycetes. Cincinnati: The Lloyd Library. 32 p.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1898-1910 Mycological notes by C.G. Lloyd no. 1(1898)-35(1910). Cincinnati
  Boek
  Lloyd, C.G. 1898-1919 Index of the Mycological Writings of C.G. Lloyd Vol. I (1898-1905) - Vol. V (1916-1919). Cincinnati: Lloyd Library. Samengebundeld.
  Boek
  Lloyd, C.G. 1898-1925 General index to the Mycological writings of C.G. Lloyd by John A. Stevenson. Bulletin of the Lloyd Library of Botany, Pharmacy and Materia Medica. no. 32. Mycological Series no. 7.
  Boek
  Lloyd, C.G. 1904-1917 Puff Ball Letters, no. 1-67. Puff Ball Letters, no. 1-67.
  Overdruk
  Lloyd, C.G. 1910-1919 Mycological Notes by C.G. Lloyd no. 36 (1910) - 69 (1919). Cincinnati.
  Boek
  Lloyd, G.C. 1920-1921 Index to Mycological writings of G.C. Lloyd Vol. VI (1920-21) Mycological Notes no. 61 (1919) - 75 (1925). Cincinnati.
  Boek
  Locquin, M. 1943 Sur la toxicité de Leucocoprinus Badhamii Bull. mens. Soc. linn. Lyon 12: 1-2. Overdruk
  Locquin, M. 1944 Le séchage des champignons par l'infrarouge Bull. mens. Soc. linn. Lyon 13: 13-14. Overdruk
  Locquin, M. 1956 Petite Flore des champignons de France. Tome I. Agarics, Bolets, Clavaires. Paris, France. 377 p.
  Boek
  Locquin, M.V. 1977 Mycologie du goût. Paris: Guyot. 97 p.
  Boek
  Lodder, J. 1934 Die Anaskosporogenen Hefen. Die Hefesammlung des "Centraalbureau voor Schimmelcultures". Beiträge zu einer Monographie der Hefearten II. Teil Die Anaskosporogenen Hefen. Erste Hälfte. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers-maatschappij. 256 p.
  Boek
  Lodenius, Martin. 1990 Environmental Mobilization of mercury and cadmium. Publications of the department of environmental conservation at the university of Helsinki No 13.
  Boek
  Lodge, D. J. & Lassöe, T. 1995 Host preference in Camillea verruculospora Mycologist 9: 152-153. Overdruk
  Lodge, D.J. & Pegler, D.N. 1990 Hygrophoraceae of the Luquillo Mountains of Puerto Rico Mycol. Res. 94: 443-456. Overdruk
  Lohman, M.L. 1932 Three new species of Mytilidion in the proposed subgenus, Lophiopsis. Mycologia 24 (6): 477-484. Overdruk
  Lohman, M.L. 1933 Septonema toruloideum: A stage of Mytilidion scolecosporum. Mycologia 25 (1): 34-42. Overdruk
  Lohman, M.L. 1933 A cultural and taxonomic study of Hysterium hyalinum Pap. Mich. Acad. Sci. 19: 133-139. Overdruk
  Lohman, M.L. 1934 Lophiosphaera (Glonium) velata, with a critical study of its Septonema multiplex stage Am. J. Bot. 21: 314-327. Overdruk
  Lohman, M.L. 1937 Studies in the genus Glonium as represented in the Southeast Bull. Torrey bot. Club 64: 57-73. Overdruk
  Lohman, M.L. 1937 Observations on species of Bulliardella Pap. Mich. Acad. Sci. 23: 155-162. Overdruk
  Lohwag, H. 1926 Zur Entwicklungsgeschichte und Morphologie der Gastromyceten. Ein Beitrag zur Systematik der Basidiomyceten. Beiheft Bot. Centralbl. 42 (1926): 177-334 p.
  Boek
  Lohwag, H. 1930 Catastoma juglandiforme, ein afrikanischer Gastromycet. Österr. Bot. Ztschr. 79: 279-285.
  Overdruk
  Lohwag, H. 1931 Bovista membranacea, eine neue Art aus Ostafrika Österr. Bot. Zeitschr. 80: 177-189. Overdruk
  Lohwag, H. 1941 Anatomie der Asco- und Basidiomyceten; Handbuch der Planzenanatomie Band VI, Abt. II, Teilbd. 3, c. Verlag Gebr. Borntaeger, Berlin. 572 p.
  Boek
  Lohwag, K. 1954 Pflanzensoziologie und Mykologie. Angew. PflSoziol., Klagenfurt, Festschr. Aichinger, 1: 332-336.
  Overdruk
  Lohwag, K. zonder jaartal Erkenne und bekämpfe den Hausschwamm und seine Begleiter. Band 3 in der "Schriftenreihe der Forstlichen Bundesversuchtsanstalt Mariabrunn in Wien" Verlag Georg Fromme & Co., Wien und München.
  Boek
  Long, W.H. & Harsch, R.M. 1918 Pure cultures of wood-rotting fungi on artificial media J. Agric. Res. 12: 33-82. Overdruk
  Longyear, B.O. 1928 Some edible and poisonous mushrooms of Colorado Colorado Exp. Stn, For. Sect. Bull. 331: 3-48. Overdruk
  Lörtscher, Friedrich 1949 Kleines Fremdwörterbuch der Pilzkunde; Lateinisch-Deutsch. Bern: Im Selbstverlag. 71 p.
  Boek
  Losa Quintana, D. J. M. 1960 Contribución al estudio y revisión de los Inocybes espanoles. Barcelona.
  Boek
  Lowe, J.L. 1934 Notes on some species of Polyporus Pap. Mich. Acad. Sci. 19: 141-148. Overdruk
  Lowe, J.L. 1935 On the lichen flora of Northern Michigan Pap. Mich. Acad. Sci. 21: 119-126. Overdruk
  Lowe, J.L. 1966 Polyporaceae of North America. The genus Poria. State University College of Forestry at Syracuse University. Technical publication no. 90. 183 p
  Boek
  Lowe, J.L. 1966 Polyporaceae of North America. The genus Poria Tech. Publ. Uni. Coll. Forestry Syrac. Univ. 90: 14-33. Overdruk
  Lowe, J.L. 1976 Memoirs of the New York Botanical Garden Vol. 28, number 1. The issue commemorating the 70th birthday of Dr Josiah L. Lowe. 240 p. Memoirs of the New York Botanical Garden Boek
  Lucand, L. & Gillot, X. 1877 Note sur les champignons récoltés dans les environs d'Autun et nouveaux pour le département de Saône-et-Loire Bull. Soc. bot. Fr. 24: 333-336. Overdruk
  Lucand, L. & Gillot, X. 1881 [Préface par Roumeguère, C., rédacteur: Les nouveaux champignons de Saône-et-Loire et les dessins de M. le capitaine Lucand.] Additions à la Flore mycologique du département de Saône-et-Loire. Revue mycol. 3: 1-8. Overdruk
  Ludwig, E. 2000 Pilzkompendium. Band 1. Abbildungen. Die kleineren Gattungen der Makromyzeten mit lamelligem Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales. Tafel 1-188, 192 p. IHW Verlag, Eching.
  Boek
  Ludwig, E. 2000 Pilzkompendium. Band 1. Beschreibungen. Die kleineren Gattungen der Makromyzeten mit lamelligem Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales. 758 p. IHW Verlag, Eching.
  Boek
  Ludwig, E. 2007 Pilzkompendium. Band 2. Abbildungen. Die größeren Gattungen der Agaricales mit farbigen Sporenpulver (ausgenommen Cortinariacaea). Fungicon-Verlag, Berlin. Tafel 189-393, 209 p.
  Boek
  Ludwig, E. 2007 Pilzkompendium. Band 2. Beschreibungen. Die größeren Gattungen der Agaricales mit farbigen Sporenpulver (ausgenommen Cortinariacaea). Fungicon-Verlag, Berlin. 723 p.
  Boek
  Luijk, A. van 1919 Fungi van Nederland. I. De Geoglossaceae van Nederland Ned. kruidk. Archf 1918: 111-144. Overdruk
  Luijk, A. van 1919 Mykologische Bemerkungen. I. Geoglossaceen des Reichsherbars zu Leiden Meded. Rijks-Herb. 39. 10 p. Overdruk
  Luijk, A. van 1925 Frequentiekurven als hulpmiddel ter begrenzing van geslachten Meded. ned. mycol. Vereen. 14: 123-145. Overdruk
  Luijk, A. van 1938 Antagonism between various micro-organisms and different species of the genus Pythium, parasitizing upon grasses and Lucerne Mededelingen W.C.S. 14: 43-83. Overdruk
  Luijk, A. van 1939 Antagonisme tusschen micro-organismen Vakblad voor Biologen 20 (10): 177-188. Overdruk
  Luijt-Verheij, J.M.W.V. 1973 Overzicht van de Nederlandse soorten van Dasyscyphus (Ascomycetes, Hyaloscyphaceae). Leiden: Rijksherbarium. 57 p.
  Boek
  Luschka, N. 1993 Die Pilze des Nationalparks Bayerischer Wald im bayerisch-böhmischen Grenzgebirge. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Gs. 53 (1993): 5 - 363.
  Boek
  Luthardt, W. 1969 Holzbewohnende Pilze. Anzucht und Holzmykologie. Mit 54 Abb. Die neue Brehm-Bücherei. A. Ziemsen Verlag . Wittenberg Lutherstadt.
  Boek
  Luther, H. 1947 Beobachtungen über Phallus impudicus (L.) Pers. in Finnland Memo. Soc. Fauna Flora fenn. 23: 42-59. Overdruk
  Lütjeharms, W.J. 1931 Observations historiques et systématiques sur les Phalloïdées dans les Pays-Bas, à propos d'une trouvaille récente du Lysurus australiensis Meded. Rijks- Herb. 68: 1-15. Overdruk
  Lütjeharms, W.J. 1932 Beiträge zur Pilzflora der Niederlande Ned. kruidk. Archf 1932 (2): 459-483. Overdruk
  Lütjeharms, W.J. 1936 Zur Geschichte der Mykologie. Das XVIII. Jahrhundert. Meded. Ned. mycol. Ver.: 23. Boek
  Lütjeharms, W.J. 1937 Conservation of later generic homonyms: Rhipidium Cornu versus Rhipidium Auct. Blumea 2 (4): 327-328. Overdruk
  Lütjeharms, W.J. 1937 Vermischte Mykologische Notizen I Blumea, Suppl. I, 29: 142-161. Overdruk
  Lyman, G.R. 1907 Culture studies on polymorphism of Hymenomycetes Proc. Boston Soc. nat. Hist. 33: 125-209; afb. 18-26. Overdruk
  Maas Geesteranus, R. A. & Meijer, A. A. R. de 1997 Mycenae paranaenses. Verh. Koninkl. Nederl. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., tweede reeks, 97. 164 p.
  Boek
  Maas Geesteranus, R.A. 1950 Enkele paddenstoelenvondsten op en om de St. Pietersberg Natuurh. Maandbl. 39: 115-118. (Mededelingen van de Commissie inzake Wetenschappelijk Onderzoek van de St. Pietersberg. : no. 8). Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1951 Enkele paddenstoelenvondsten op en om de St. Pietersberg. II Natuurh. Maandbl. 40: 17-21. (Mededelingen van de Commissie inzake Wetenschappelijk Onderzoek van de St. Pietersberg : no. 12). Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1953 Enkele paddenstoelenvondsten op en om de St. Pietersberg. III Natuurh. Maandbl. 42: 17-21. (Mededelingen van de Commissie inzake Wetenschappelijk Onderzoek van de St. Pietersberg : no. 23). Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1953 Enkele paddenstoelenvondsten op en om de St. Pietersberg. IV. Natuurh. Maandbl. 42: 75-80. (Mededelingen van de Commissie inzake Wetenschappelijk Onderzoek van de St. Pietersberg : no. 27). Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1963 A new species of Sarcodon Nytt Mag. Bot. 10: 169-171. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1963 On 'Cordiceps capitata'. Persoonia 2: 477-482. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1964 De fungi van Nederland. 1. Geoglossaceae - Aardtongen. Wet. Meded. 52 KNNV/NMV. 24 p.
  Boek
  Maas Geesteranus, R.A. 1964 On some white-spored Geoglossaceae. Persoonia 2: 81-96. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1964 The Hydnellum aurantiacum complex Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C., 67: 144-156. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1965 Geoglossaceae of India and adjacent countries. Persoonia 4: 19-46. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1965 Einiges über Neogyromitra caroliniana Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 68: 128-134. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1966 On Helvella platypus DC. Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 69: 191-203. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1966 Notes on Hydnums - IV Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 69: 317-333. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1967 De fungi van Nederland. 2a. Pezizales - deel I - Discinaceae, Helvellaceae, Morchellaceae, Pezizaceae & Rhizinaceae. Wet. Meded. 69 KNNV/NMV. 72 p.
  Boek
  Maas Geesteranus, R.A. 1967 Studies in cup-fungi - I Persoonia 4: 417-425. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1967 Notes on Hydnums - V Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 70: 50-72. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1967 Notes on Hydnums - VII Persoonia 5: 1-13. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1969 De fungi van Nederland. 2b. Pezizales - deel II - Ascobolaceae, Humariaceae, Pyronemataceae, Sarcoscyphaceae & Thelebolaceae. Wet. Meded. 80 KNNV/NMV. 84 p.
  Boek
  Maas Geesteranus, R.A. 1971 Hydnaceous fungi of the Eastern Old World Verh. afd. Nat. K. Ned. Akad. Wet. 2e reeks, 60, 3. 175 p. Boek
  Maas Geesteranus, R.A. 1971 De Nederlandse Tulostoma-soorten Gorteria 5 (7/10): 189-193. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1973 A new Clavicorona. Persoonia 8: 213-226. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1975 Die terrestrischen Stachelpilze Europas. The terrestrial hydnums of Europe Verh. K. ned. Akad. Wet. , afd. Nat., 2e reeks, 65. 127 p. Boek
  Maas Geesteranus, R.A. 1976 De Fungi van Nederland. De Clavarioide Fungi; Auriscalpiaceae, Clavariaceae, Clavulinaceae, Gomphaceae. Wet. Meded. 113 KNNV/NMV. 92 p.
  Boek
  Maas Geesteranus, R.A. 1977 Mycena galericulata - Usually 2-spored? Persoonia 9: 267-270. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1978 Clamp connections at the cheilocystidia in Mycena. Persoonia 10: 129-135. Overdruk
  Maas Geesteranus, R.A. 1992 Mycenas of the Northern Hemisphere. I Studies in Mycenas and other papers, 391 p.; II Conspectus of the Mycenas of the Northern Hemisphere, 493 p. Verh. K. ned. Akad. Wet. Tweede Reeks, deel 90. Reprint van artikelen verschenen tussen 1977 en 1991, vermeerderd met sleutels en index. Boek
  Maas Geesteranus, R.A. & Nannfeldt, J.A. 1969 The genus Sarcodon in Sweden in the light of recent investigations Svensk bot. Tidskr. 63: 401-440. Overdruk
  Macallum, A.B. 1899 On the cytology of non-nucleated organisms. Trans. R. Can. Inst. 6: 439-505. Overdruk
  MacDougall, W.B. 1922 Mycorhizas of Coniferous Trees J. Forestry 20 (3): 1-6. Overdruk
  MacDougall, W.B. & Jacobs, M.C. 1927 Tree Mycorhizas from the Central Rocky Mountain Region Am. J. Bot. 14 (5): 258-266. Overdruk
  Macku, J. & Japp, G. 1925 Praktischer Pilzsammler. Ill. Taschen-Bestimmungsbuch zum Bestimmen der wichtigsten in unserer Heimat wachsenden essbaren u. giftigen Pilze auf Grund ihrer wissenschaftlichen Systematik mit Anleitung zur Behandlung der Pilze in der Praxis und Küche. Olmutz: Promberger. 2. vermehrte und verbesserte Auflage.
  Boek
  Maeterlinck, M. 1926 La vie des termites. Paris: Fasquelle. 217 p.
  Boek
  Magnin, L. & Chomette, A. 1906 Essai d'une table de concordance des principales espèces mycologiques avec la flore de France & des pays limitrophes de Lucien Quélet. Lons-le-Saunier: Declume. 100 p.
  Boek
  Magnus, P. 1906 Die von J. Bornmüller 1906 in Lydien und Carien gesammelten parasitischen Pilze Hedwigia 47: 133-139. Overdruk
  Magnus, P. 1907 Beitrag zur morphologischen Unterscheidung einiger Uromyces-Arten der Papilionaceen Ber. dt. bot. Ges. 25: 250-255. Overdruk
  Magnus, P. 1907 Über die Bennenung der Septoria auf Chrysanthemum indicum und deren Auftreten im mittleren Europa. Ber. dt. bot. Ges. 25: 299-301. Overdruk
  Magnus, P. 1908 Die richtige wissenschaftliche Bezeichnung der beiden auf der Gerste auftretenden Ustilago-Arten Hedwigia 47: 125-127. Overdruk
  Magnus, P. 1909 Eine neue Tilletia aus Serbien Hedwigia 48: 145-146. Overdruk
  Magnus, P. 1909 Über drei parasitische Pilze Argentiniens Hedwigia 48: 147-151. Overdruk
  Mains, E.B. 1934 Michigan Fungi. I Pap. Mich. Acad. Sci. 20: 81-93. Overdruk
  Mains, E.B. 1935 Host specialization of Uromyces Trifolii Pap. Mich. Acad. Sci. 21: 129-134. Overdruk
  Mains, E.B. 1936 Rusts from the lower Rio Grande Valley, Texas Pap. Mich. Acad. Sci. 22: 153-157. Overdruk
  Mains, E.B. 1937 Host specialization in Coleosporium solidaginis and C. campanulae. Pap. Mich. Acad. Sci. 23: 171-175. Overdruk
  Maire, L. 1916 Étude synthétique sur le genre Tricholoma. Iconographie descriptive critique. Saint-Dizier: Imprimerie Thevenot. Univ. Nancy no. 41. 159 p.
  Boek
  Maire, R. 1933 Fungi Catalaunici. Contributions à l'étude de la flore mycologique de la Catalogne. Barcelona: Junta de Ciencies Naturals. (Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona: Serie Botanica Vol. XV, no. 2).
  Boek
  Maire, R. 1937 Fungi Catalaunici. Contributions à l'étude de la flore mycologique de la Catalogne. Institut Botanic de Barcelona: Publications de l' Institut Botanic. Vol. III No 4.
  Boek
  Malençon, G. & Bertault, R. 1970 Flore des champignons supérieurs du Maroc. Essai descriptif et critique. Tome I. Agaricales (Premiere partie). Rabat: Faculte des Sciences. (Travaux de l'Institut scientifique chérifien et de la faculté des sciences de Rabat. Serie botanique : no. 32). 601 p.
  Boek
  Malençon, G. & Bertault, R. 1975 Flore des champignons superieurs du Maroc. Essai descriptif et critique Tome II (Agaracales (Seconde partie). Rabat: Faculte des Sciences. (Travaux de l'Institut scientifique chérifien et de la faculté des sciences de Rabat. Serie botanique : no. 33). 538 p.
  Boek
  Malençon, G., Bertault, R., Llimona, X. 1971-1983 Champignons de la Péninsule Ibérique I - VII.

  Malençon, M. G. 1930 Recherches complémentaires sur les basides du Battaraea guicciardiniana Ces. Annales de cryptogamie exotique 3 : 194-199. Boek
  Malençon, M.G. 1938 Les Truffes européennes. Revue de Mycol. 3 (N.S.) Mém. hors-série No. 1. 92 p. Laboratoire de Cryptogamie du Museum National d'Histoire Naturelle. Paris.
  Boek
  Malysheva, V.F. 2010 Rare and interesting species of heterobasidiomycetes from Russia. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars LIV-LV. Edizioni Candusso, Alassio. 92 p.
  Boek
  Mangin, L. (liber amicorum) 1931 Travaux cryptogamiques dédiés a Louis Mangin. Paris: Laboratoire de Cryptogamie, Museum National d'Histoire Naturelle. 475 p.
  Boek
  Manz, W. 1971 Untersuchungen über die Kultur und den Lebenszyklus von Leucoagaricus naucinus (Fr.) Sing. und Macrolepiota procera (Scop.ex Fr.) Sing. Inaugural Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde vorgelegt der Philosophischen Fakültät II der Universität Zürich.
  Boek
  Marchand, A. 1971 Champignons du Nord et du Midi 1. Les meilleurs comestibles et tous les vénéneux. 264 espèces citées ou décrites. Perpignan: Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes. 3e editie. 282 p.
  Boek
  Marchand, A. 1973 Champignons du Nord et du Midi 2. Les meilleurs comestibles. 327 espèces citées ou décrites. Perpignan: Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes. 273 p.
  Boek
  Marchand, A. 1975 Champignons du Nord et du Midi 3. Bolétales et Aphyllophorales. Perpignan: Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes. 275 p.
  Boek
  Marchand, A. 1976 Champignons du Nord et du Midi 4. Aphyllophorales (fin), Hydnaceae, Gasteromycetes, Ascomycetes. Perpignan: Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes. 261 p.
  Boek
  Marchand, A. 1977 Champignons du Nord et du Midi 5. Les Russules. Perpignan: Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes. 303 p.
  Boek
  Marchand, A. 1980 Champignons du Nord et du Midi 6. Lactaires et Pholiotes. 160 espèces, formes et variétés décrites ou citées. Perpignan: Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes. 291 p.
  Boek
  Marchand, A. 1982 Champignons du Nord et du Midi 7. Les Cortinaires. 229 espèces, formes et variétés décrites ou citées. Perpignan: Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes. 275 p.
  Boek
  Marchand, A. 1983 Champignons du Nord et du Midi 8. Les Cortinaires (fin). 244 espèces, formes et variétés décrites ou citées. Perpignan: Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes. 278 p.
  Boek
  Marchand, A. 1986 Champignons du Nord et du Midi 9. Les Tricholomes. 181 espèces, formes et variétés décrites ou citées. Perpignan: Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes. 274 p.
  Boek
  Marchionatto, J.B. 1935 El hongo "Corona Blanca" (Cephalosporium lecanii Zimm) en la región rioplatense Revista Sudamericana de Botánica 2 (6): 153-207. Overdruk
  Margraf, W. 1984 Untersuchungen zur Produktion und Reinigung eines gelben Farbstoffes des Basidiomyceten Pleurotus ostreatis (Jacq. ex Fr.) Kummer mit 33 Abbildungen im Text. Bibliotheca Mycologica. J. Cramer, Vaduz.
  Boek
  Marks, G.C., & Kozlowski, T.T. 1973 Ectomycorrizae, Their Ecology and Physiology. Academic Press, New York and London.
  Boek
  Marr, C.D. & Stuntz, D.E. 1973 Ramaria of western Washington. Bibliotheca mycol. 38. 232 p.
  Boek
  Marsigli, L. F. (= Ludovicus Ferdinandis Marsilius) 1714 Dissertatio de generatione fungorum. Rome, ex Officina Typographica Trancisci Gonzagae in Via lata. 40 p. tekst, Ta.: A; Figuren I - XXVIII; ongenummerde plaat; vervolgteksten I-XLVII; uitklapbare kaart; index.
  Boek
  Martens, P. 1946 Cycle de développement et sexualité des Ascomycètes. La Cellule 50 (2): 125-310.
  Boek
  Martens, P. & Vandendries, R. 1933 Le cycle conidien haploïde et diploïde chez Pholiota aurivella. Louvain: Uystpruyst. Cellule 41: 337-388.
  Boek
  Martin, G.W. 1938 Myxomycetes from Colombia. Trans. Am. Microsc. Soc. 57 (2): 123-126. Overdruk
  Martin, G.W. 1938 Additional Myxomycetes from Panamá Univ. Iowa Stud. Nat. Hist. 17 (8): 347-350. Overdruk
  Martin, G.W. 1952 Revision of the North Central Tremellales. Bibliotheca mycol. 22. [Reprint 1969]. Lehre: Cramer. 122 p.
  Boek
  Martin, G.W., & Alexopoulos, C.J. 1969 The Myxomycetes. University of Iowa Press.
  Boek
  Martin, G.W., Alexopoulos, C.J., Farr, M.L. 1983 The Genera of Myxomycetes. University of Iowa Press.
  Boek
  Martin, Maria Paz 1996 The genus Rhizopogon in Europe, Edicions especials de la Societat Catalana de Micologia 5. Barcelona, Espana. 173 p.
  Boek
  Massee, G. 1892 A monograph of the myxogastres. London: Methuen & Co. 367 p.
  Boek
  Massee, G. 1902 European fungus flora, Agaricaceae. London, Duckworth & Co. 274 p.
  Boek
  Massee, G., 1892-1895 British Fungus Flora, Vol. I 1892, 432 p.; II, 1893, 460 p.III, 1893, 512 p.; IV, 1895, 522 p. London, Georg Bell & Sons, York St., Covent Garden and New York.
  Boek
  Massey, L.M. & Jenkins, A.E. 1935 Scab of violet caused by Sphaceloma Cornell Univ. agric. Exp. Stn Mem. 176. 9 p. Overdruk
  Mastenbroek, C. & Oort, A.J.P. 1941 Het voorkomen van moederkorten (Claviceps) op granen en grassen en de specialisatie van de moederkorenschimmel Inst. Phytopathol. Meded. 93. p. 165-185. Overdruk
  Masui, K. 1926 A study of the Mycorrhiza of Abies firma, S. et Z., with special reference to its mycorrhizal fungus, Cantharellus floccosus Schw. Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ. Ser. B, 2, 1: 15-84. Boek
  Masui, K. 1927 A study of the Ectotrophic Mycorrhizas of woody plants. Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ. Ser. B, 3, 2: 149-279. Boek
  Matheis, W. 1976 Beiträge zur Kenntnis der Discomycetenflora des Kantons Thurgau. II. Einige Discomyceten vom Barchetsee Mitt. thurgau. naturf. Ges. 41: 6-22. Overdruk
  Mathieson, J. 1946 Antibiotics from Victorian Basidiomycetes Austr. Journ. Exp. Biol. Med. Science 25: 57-62. Overdruk
  Matsumoto, T. 1921 Studies in the physiology of fungi. XII. Physiological specialization in Rhizoctonia solani Kühn. Ann. Mo. bot. Gdn 8: 63-96. Overdruk
  Maublanc, A. 1927 Les champignons comestibles et vénéneux. Tome I. 2me édition. Paris: Lechevalier. 116 p.
  Boek
  Maublanc, A. 1927 Les champignons comestibles et vénéneux. Tome II. 2me édition. Paris: Lechevalier. 238 p.
  Boek
  Maublanc, A. 1976 Les champignons comestibles et vénéneux. 6me édition (revue par G. Viennot-Bourgin). Texte général. Paris: Lechevalier. 305 p.
  Boek
  Maublanc, A. 1976 Les champignons comestibles et vénéneux. 6me édition (revue par G. Viennot-Bourgin). Atlas. Paris: Lechevalier. 285 p.
  Boek
  Mauch, H. & Lauber, K. 1974 Unsere Pilze. 147 Arten in Farbe. Hallwag Taschenbuch 10 Botanik. Hallwag Verlag, Bern und Stuttgart.
  Boek
  May, T.W. & Wood, A.E. 1997 Fungi of Australia. Volume 2A. Catalogue and Bibliography of Australian Macrofungi I. Basidiomycota p.p. Australian Biological Resources Study, Canberra.
  Boek
  Mayo, C.A. 1928 The Lloyd Library and its makers; an historical sketch. Bull. Lloyd Libr. Bot. Pharm. & Mat. Med. 28. 72 p.
  Boek
  Mayor, E. 1922 Notes mycologiques Bull. Soc. neuchat. sc. nat. 46: 3-40. Overdruk
  Mayr, R. 1982 Untersuchungen zum Wachstum und zur Entwicklung einiger Arten der mykorrhizabildenden Gattung Morchella. Inaugural-Dissertation; Justus Liebig Universität Giessen. 135 p.
  Boek
  Mazelaitis, J. 1976 The Aphyllophorales of the Lithuanian SSR. Academy of Sciences of the Lithuanian SSR. Mokslas, Vilnius. 380 p. (in Russisch).
  Boek
  McCrea, A. 1928 A special reaction to light by the mycelium of Claviceps purpurea Pap. Mich. Acad. Sci. 9: 245-252. Overdruk
  McCrea, A. 1934 A supplementary note on longevity of Aspergillus oryzae and Rhizopus nigricans Pap. Mich. Acad. Sci. 20: 79-80. Overdruk
  McIlvaine, Ch. & MacAdam, R.K. 1973 One thousand American Fungi. Reproduction of the Revised edition of 1902. Something Else Press, Inc., West Glover VT, U.S.A. 729 p. Boek
  McKenny, M. & Stuntz, D. E. 1987 The New Savory Wild Mushroom. Revised and enlarged by J. Ammirati. University of Washington Press, 249 p.
  Boek
  McNabb, R.F.R. 1973 Taxonomic studies in the Dacrymycetaceae. VIII. Dacrymyces Nees ex Fries pp., 5 fig. New Zealand Journal of Botany 11 (3): 461-524
  Meadows, J. 1997 Geschiedenis van de wetenschap. Samengevat in de spectaculaire levens van twaalf geleerden. Uitgeverij Uniepers Abcoude in samenwerking met Segment B.V./Natuur & Techniek.
  Boek
  Meerts, P. 1987 Geopora arenosa et G. arenicola (Ascomycotina, Humariaceae) en Belgique Mém. Soc. r. bot. Belg. 9: 15-23. Overdruk
  Meijer de, A.A.R. 1988 Reconhecimento preliminar da Macrofungiflora do Parque Marumbi (Parana, Brasil).
  Boek
  Meijer, A. A. R. de 2008 Notable Macrofungi from Brazil Parana Pine Forest [Macrofungos Notaveis das Florastes de Pinheiro-do-Parana]. Brazilian Agricultural Research Corporation, Embrapa Forestry, Ministery of Agriculutre, Live-stock and Food supply. 431 p.
  Boek
  Meijer, P. 1955 Paddestoelen. De voornaamste eetbare en de gevaarlijkste giftige soorten. Weten en kunnen. Nieuwe reeks. 243. 2e druk. Amsterdam, Antwerpen: Kosmos. 60 p.
  Boek
  Meisch, H.U. & Schmitt, J.A. 1986 Characterization studies on Cadmium-Mycophosphatin from the mushroom Agaricus macrosporus Environ. Health Persp. 65: 29-32. Overdruk
  Meixner, A. 1975 Chemische Farbreaktionen von Pilzen. J. Cramer, Vaduz.
  Boek
  Meixner, A. zonder jaartal Chemische Farbreaktionen.
  Boek
  Melendez Latorre, J. 1988 Setas de Aragon. Mira Editores, S.A. .Zaragossa.
  Boek
  Melendez-Howell, L. M. 1967 Recherches sur le pore germinatif des basidiospores. Annales des Sciences Naturelles, Botanique et biologique végétale, série 12, 8 (3): 487-626.
  Boek
  Melin, E. 1925 Untersuchungen über die Bedeutung der Baummykorrhiza; Eine ökologisch-physiologische Studie. Gustav Fischer Verlag, Jena. 152 p.
  Boek
  Melin, E. 1953 Physiology of mycorrhizal relations in plants Ann. Rev. Plant Physiol. 4: 325-346. Overdruk
  Melzer, V. 1945 Atlas Holubinek. Kropac & Kucharsky, Praze. 212 p
  Boek
  Mena Calvet, A. de 2004 Rúsulas Europeas, Volumen I. Generalidades, claves orientaltivas, microscopia, reactivoas. 286 p.
  Boek
  Mena Calvet, A. de 2004 Rúsulas Europeas, Volumen II. Claves y tablas de campo. 329 p.
  Boek
  Mendaza Rincón, R. & Díaz Montoya, G. 1980 Las setas. Manual práctico para el aficionado. Grupo de empresa Iberduero, Sección de Micología. 387 p.
  Boek
  Mercado Sierra, A., Holubova-Jechova, V. & Mena Portales, J. 1997 Hifomicetes demaciaceos de Cuba Enteroblasticos. Museo Regionale di Science Naturali, Torino. Monografie XXIII. 388 p.
  Boek
  Merck. zonder jaartal Mikrobiologisches Handbuch. 1. Ergänzung.
  Boek
  Merkus, E. 1975 Ultrastructure of the Ascospore wall in Pezizales (Ascomycetes)-III. Otideaceae and Pezizaceae. Persoonia 8: 227-247. Overdruk
  Metzler, Susan, Metzler, Van & Miller, Orson K. 1992 Texas Mushrooms; a field guide. Number eighteen, The Corrie Herring Hook Series. University of Texas Press, Austin. 350 p.
  Boek
  Mez, C. 1908 Der Hausschwamm und die übrigen holzzerstörenden Pilze der menschlichen Wohnungen. Ihre Erkennung, Bedeutung und Bekämpfung. Dresden, Richard Lincke. 262 p.
  Boek
  Michael, E. 1895 Führer für Pilzfreunde. Die am häufigsten vorkommenden eßbaren, verdächtigen und giftigen Pilze. 1-3. Zwickau: Förster & Borries. 1. Auflage.
  Boek
  Michael, E. 1896 Führer für Pilzfreunde. Die am häufigsten vorkommenden eßbaren, verdächtigen und giftigen Pilze. 1-3. Zwickau: Förster & Borries. Dritte aufl. 1898; Idem, Zweiter Band, 1902; Idem, Dritter Band, 1905.
  Boek
  Michael, E. 1917 Führer für Pilzfreunde. Ausgabe B. Drei Bände mit 346 naturwahren farbigen Abbildungen der wichtigsten Pilze in natürlicher Große (darunter 164 eßbare Sorten). 1-3. Zwickau: Förster & Borries. 2. Auflage.
  Boek
  Michael, E. 1918 Unsere wichtigsten Pilze. Die wertvollsten eßbaren und wichtigsten giftigen Pilze Mittelteuropas auf 8 Tafeln mit 76 Gruppen in natürlicher Größe. Zwickau: Förster & Borries. 94 p.
  Boek
  Michael, E. & Hennig, B. 1958 Die wichtigsten und haufigsten Pilze mit besonderer Berucksichtigung der Giftpilze. Jena: VEB Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 1).
  Boek
  Michael, E. & Hennig, B. 1960 Nichtblätterpilze. Jena: VEB Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 2).
  Boek
  Michael, E. & Hennig, B. 1964 Hellblättler und Leistlinge. Jena: VEB Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 3).
  Boek
  Michael, E. & Hennig, B. 1970 Milchlinge (Lactarii) und Taublinge (Russulae). Jena: VEB Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 5).
  Boek
  Michael, E. & Schulz, R. 1924 Führer für Pilzfreunde in 3 Bänden mit 386 Abbildungen in natürlichen Farben und Großen. 1: Die wichtigsten und häufigsten Pilze. Leipzig: Von Quelle & Mener. Systematisch geordnet und ganzlich neu bearbeitet.
  Boek
  Michael, E., Hennig, B. & Kreisel, H. 1975 Die Gattungen der Großpilze Europas. Bestimmungsschlüssel und Gesamtregister der Bände I bis V. Jena: VEB Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 6).
  Boek
  Michael, E., Hennig, B. & Kreisel, H. 1977 Blätterpilze - Hellblättler und Leistlinge. 2e Auflage. Jena: VEB Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 3).
  Boek
  Michael, E., Hennig, B. & Kreisel, H. 1978 Die wichtigsten und häufigsten Pilze mit besonderer Berücksichtigung der Giftpilze. 3., neubearb. Aufl. Jena: VEB Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 1).
  Boek
  Michael, E., Hennig, B. & Kreisel, H. 1981 Vierter Band. Blätterpilze - Dunkelblättler. Zweite Auflage. VEB Gustav Fischer Verlag Jena. (Handb. Pilzfr)
  Boek
  Michael, E., Hennig, B. & Kreisel, H. 1983 Die wichtigsten und häufigsten Pilze mit besonderer Berücksichtigung der Giftpilze. 5., überarb. Aufl. Jena: VEB Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 1).
  Boek
  Michael, E., Hennig, B. & Kreisel, H. 1983 Blätterpilze - Milchlinge und Taublinge. 2. Aufl. Stuttgart: Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 5).
  Boek
  Michael, E., Hennig, B. & Kreisel, H. 1985 Blätterpilze - Dunkelblättler. 3., bearb. Aufl. Stuttgart: Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 4).
  Boek
  Michael, E., Hennig, B. & Kreisel, H. 1986 Nichtblätterpilze (Basidiomyzeten ohne Blätter, Askomyzeten). 3. neubearb. Aufl. Stuttgart: Gustav Fischer. (Handb. Pilzfr. 2).
  Boek
  Michael, E., Schulz, R. & Hennig, B. 1927 Führer für Pilzfreunde in 3 Bänden mit 386 Abbildungen in natürlichen Farben und Großen. 2: Blätter-pilze. Syst. geordnet u. ganzl. neu bearb. Leipzig: Von Quelle & Mener.
  Boek
  Michael, E., Schulz, R. & Hennig, B. 1927 Führer für Pilzfreunde in 3 Bänden mit 386 Abbildungen in natürlichen Farben und Großen. 3: Pilzarten aus allen Pilzgruppen mit Ausnahme der Blätterpilze mit erklarendem Text von Br. Hennig. Syst. geordnet u. ganzl. neu bearb. Leipzig: Von Quelle & Mener.
  Boek
  Micheli, P. 1729 Nova Plantarum Genera. Iuxta Tournefortii Methodum Disposita. New Introduction by D.L. Hawksworth. The Richmond Publishing Co. LTD, 1976
  Boek
  Middelhoek, A. 1943 Laboulbeniaceae in Nederland Ned. kruidk. Archf 53: 86-115. Overdruk
  Middelhoek, A. 1947 Wij en de keverschimmels. Natura 44: 1-5. Overdruk
  Middelhoek, A. 1947 Laboulbeniaceae in Nederland II Ned. kruidk. Archf 54: 232-239. Overdruk
  Middelhoek, A. [na febr. 1946] Waarnemingen aan Diplophrys archeri Barker. Levende Nat. [1946?]: 138-140. Overdruk
  Migliozzi, Giovanni 2000 Note sulla sottosezione pilatiani del genera Leucoagaricus. Due nuove varietà: Leucagaricus pseudopilatianus var. rugosoreticulatus e Leucoagaricus pseudopilatianus var. roseodiffractus Micologia e Vegetazione Mediterranea 15, 2: 129-156. Overdruk
  Migula, W. 1913 Ascomycetes: Hemiasci, Saccharomycetineae, Protodiscineae, Plectascineae, Pyrenomycetes (Perisporiales und Sphaeriales). Berlin-Lichterfelde: Hugo Bermühler. (Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch-Österreich und der Schweiz : Band III. Pilze. 3.Teil. l.Abteilung).
  Boek
  Migula, W. 1913 Ascomycetes: Dothideales, Hypocreales, Hysteriales, Discomycetes, Laboulbeniaceae. Berlin-Lichterfelde: Hugo Bermühler. (Kryptogamen-flora von Deutschland, Deutsch-Österreich und der Schweiz 3. Bd.: Pilze, 3.Teil, 2.Abt.).
  Boek
  Migula, W. 1917 Die Brand- und Rostpilze. Ein Hilfsbuch zu ihrem Erkennen, Bestimmen, Sammeln, Untersuchen und Präparieren. Stuttgart: Franckische Verlagshandlung. (Handbücher f. prakt. naturwiss. Arbeit 13). 132 p.
  Boek
  Miller, C.D. 1924 A mathematical principle of the gill form of mushrooms. Trans. R. Can. Inst. 15: 49-56. Overdruk
  Miller, L.W. 1933 The genera of Hydnaceae. Mycologia 25 (4): 286-301. Overdruk
  Miller, L.W. 1933 The Hydnaceae of Iowa. I. The genera Grandinia and Oxydontia. Mycologia 25: 356-368. Overdruk
  Miller, L.W. 1934 The Hydnaceae of Iowa. II. The genus Odontia. Mycologia 26: 13-32. Overdruk
  Miller, L.W. 1934 The Hydnaceae of Iowa. III. The genera Radulum, Mucronella, Caldesiella and Gloiodon. Mycologia 26: 212-219. Overdruk
  Miller, L.W. 1935 The Hydnaceae of Iowa. IV. The genera Steccherinum, Auriscalpium, Hericium, Dentinum and Calodon. Mycologia 27: 357-373. Overdruk
  Miller, O. K.- Jr. (na 1971) Mushrooms of North America. E.P.Dutton & Co., Inc., New York. 359 p.
  Boek
  Miller, O. K. Jr. & Farr, David F. 1975 An Index of the Common Fungi of North America (Synonymy and Common names) Bibliotheca Mycologica Band 44. J. Cramer, Vaduz.
  Boek
  Miller, R. A. & Tatelman, D. 1977 Magical Mushroom Handbook. Homestead Book Company Seattle, Washington.
  Boek
  Mims, Ch.W. 1969 Capillitial formation in Arcyria cinerea. Mycologia 61 (4): 784-798. Overdruk
  Mitchel D. G. & Wright, M.A. 1999 Bolete (Boletaceae) and Amanitaceae survey (1995-1996) of Co. Down, Northern Ireland. Environment and Heritage Service Research and Development Series no. 99/1. Belfast, U.K. 58 p.
  Boek
  Mitchell, D.W. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1976 Myxomycetes collected in France and preserved in our private collections Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, 79: 381-392. Overdruk
  Mitchell, D.W. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1977 A new species of Physarum from England Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 80 (4): 310-312. Overdruk
  Mititiuc, M. & Toma, M. 1966 Micromicete noi pentru Republica Socialist_ România. (New micromycetes for the Socialist Republic Romania) Comunic_ri Bot. 9: 93-95. Overdruk
  Möbius, M. 1911 Aus der Schausammlung. Pilzgallen an Buchenstämmen. Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 42: Heft 1: 7-12. Overdruk
  Möbius, M. 1935 Hugo de Vries und sein Lebenswerk. (Mit einem Bildnis). Revta sudam. Bot. 2 (6): 162-168. Overdruk
  Modess, O. 1941 Zur Kenntnis der Mykorrhizabildner von Kiefer und Fichte. Symb. botan. Upsaliens. V, 1. Uppsala, A.-B. Lundwquistska Bokhandeln.
  Boek
  Moens, J. 1971 Mykologisch winteruitstapje te Bazel (O-Vlaanderen) op 4.12.1971. Schakel 9: 56-60. Overdruk
  Moens, J. 1971 De Russula's of: de bloemen onder de paddestoelen WJA-Nieuws 5: 2-11. Overdruk
  Moens, J. 1976 Een interessante misvorming van Collybia dryophila. Dumortiera 4: 11-14. Overdruk
  Moens, J. 1977-78 Bijdragen tot de geschiedenis van de ontdekking van de basidiën hoofdzakelijk bij plaatjeszwammen Wetenschappelijke Tijdingen 36, 37. Overdruk
  Möller, A. 1895 Brasilische Pilzblumen. Jena, Verlag von Gutav Fischer. 152 p.; 8 Tafeln.
  Boek
  Møller, F.H. 1933 Psathyra typhae (Kalchbr.) Fr. Dunhammer-stribehat Friesia 1: 84-87. Overdruk
  Møller, F.H. 1945 Fungi of the Faeroes. Part I. Basidiomycetes. Copenhagen: Munksgaard. 295 p.
  Boek
  Møller, F.H. 1951 Danish Psalliota Species. Part II. Flavescentes, Literature, Index. pp. 135 - 220, fig. 15-34, pl. XVII-XXXIX. Friesia IV (3). Key to groups: pp. 135-136.
  Boek
  Møller, F.H. 1958 Fungi of the Faeroes. Part II. Myxomycetes, Archimycetes, Phycomycetes, Ascomycetes and fungi Imperfecti. With an appendix to part I. Copenhagen: Munksgaard. 286 p.
  Boek
  Møller, F.H. 1949-1950 (Friesia IV (½). Danish Psalliota Species. Part I. Preliminary Studies for a Monograph on the Danish Psalliotae.
  Boek
  Money, N. P. 2002 Mr. Bloomfield’s Orchard. The mysterious world of mushrooms, molds, and mycologists. Oxford University Press. 208 p.
  Boek
  Montarnal, P. 1964 Natuurgids voor de paddestoelen. Europese soorten. Ned. bew. door B. Hubert & A. Hubert-De Niet. Harderwijk: Centrale Uitgeverij. 160 p.
  Boek
  Montecchi, A., & Lazzari, G. 1993 Atlante fotografico di Funghi Ipogei; chiavi di determinazione a cura del Dr. G. Gross. Associazione Micologica Bresadola, Centro Studi Micologici, Trento 490 p.
  Boek
  Mooi, J.C. 1948 Kanker en takinsterving van de wilg, veroorzaakt door Nectria galligena en Cryptodiaporthe salicina. Proefschrift. Uitg. & Drukkerij Hollandia, Baarn. 119 p.
  Boek
  Moore, D. 1998 Fungal morphogenesis. Developmental and cell biology series. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 469 p.
  Boek
  Moore, D., Casselton, L. A., Wood, D. A. and Frankland, J. C. (editors) 1985 Developmental biology of higher fungi. Brit. Mycol. Soc. Symposium 10 (April 1984). Cambridge Univ. Press. 615 p
  Boek
  Moore, D., Nauta, M. M., Evans, S. E. & Rotheroe M. (Eds). 2001 Fungal Conservation. Issues and solutions. British Mycological Symposium series Vol. 22: 1-262.
  Boek
  Moore, D., Robson, G.D., Trinci, A.P.J. 2011 Twenty-first Century Guidebook to Fungi. Cambridge University Press, Cambridge UK, 627 p +dvd.
  Boek
  Moore, M. & Almeida, Fl.P. de 1936 New organisms of Chromomycosis Ann. Mo. bot. Gdn 23: 543-552. Overdruk
  Moore, W.C. 1959 British Parasitic Fungi. A host-parasite index and a guide to British Literature on the fungous diseases of cultivated plants. Cambridge at the University Press.
  Boek
  Moravec, J. 2005 A world monograph of the genus Cheilymenia (Discomycetes, Pezizales, Pyronemataceae). Libri Botanici 21: 1-256. Eching: IHW Verlag.
  Boek
  Mordue, J. E. M. & Ainsworth, G.C. 1984 Ustilaginales of the British Isles. Commonwealth Mycological Institute.
  Boek
  Moreau, C. 1960 La vocation phytopathologique du Laboratoire de Cryptogamie du Muséum National d'Histoire naturelle. Rev. Myc. 25: 85-134. Overdruk
  Moreau, Claude. 1980 Larousse Paddestoelen Encyclopedie, bewerkt door Prof. Dr. P. Van der Veken te Gent. Heideland-Orbis/Kosmos.
  Boek
  Moreno, G., García Manjón, J.L. & Zugaza, A. 1986 La guia de Incafo de los hongos de la peninsula Iberica. Madrid: Incafo. p. 1-662: Tomo I; p. 663-1278: Tomo II. (2 losse banden met doorlopende paginanummering).
  Boek
  Moreno, G., Sánchez, A., Singer, H., Illana, C. & Castillo, A. 2002 A study of nivicolous Myxomycetes. The genus Lamproderma I. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XIX. 66 p. Edizione Candusso, Alassio.
  Series
  Mori, K. 1968 Fungus terms. (Japans, Engels, Duits, Frans). Mori Mushroom Research Institute. 114 p.
  Boek
  Mori, K. 1974 Mushrooms as health foods. Tokyo: Japan Publications. 88 p.
  Boek
  Mori, K. 1974 Mushroom Science 9. Part I. Proceedings of the IXth International Scientific Congress on the Cultivation of Edible Fungi. Tokyo/Kuryu: The Mushroom Research Institute in Japan. 883 p.
  Sp/Congr.
  Morris, Brian. 1987 Common Mushrooms of Malawi. Fungiflora, Oslo, Norway.
  Boek
  Morris, E.F. 1963 The synnematous genera of the fungi imperfecti. Western Illinois University; Series in the Biological Sciences 3, 137 p.
  Boek
  Moser, M. 1951 Cortinarien-Studien I. Phlegmacium. Separat Ausdruck aus Sydowia, Annalkes mycologici Ser. II, Vol. V, Heft 3-6 (1951): 488-544; und Vol. VI, Heft 1-3 (1952): 17-161.
  Boek
  Moser, M. 1953 Kleine Kryptogamenflora II: Die Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gasteromycetes). Jena: Fischer. 282 p.
  Boek
  Moser, M. 1955 Kleine Kryptogamenflora IIb, Basidiomyceten II. Teil; Die Röhrlinge, Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gastromycetales). 2e völlig umgearbeitete Auflage. Stuttgart: Fischer. 327 p.
  Boek
  Moser, M. 1960 Die Gattung Phlegmacium. Schleimköpfe. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn (OBB.)
  Boek
  Moser, M. 1963 Kleine Kryptogamenflora IIa: Ascomyceten. (Schlauchpilze). 147 p.
  Boek
  Moser, M. 1967 Kleine Kryptogamenflora; Die Röhrlinge und Blätterpilze (Agaricales). 3e, völlig umgearbeitete Auflage. Stuttgart: Fischer. 443 p.
  Boek
  Moser, M. 1969 Cortinarius zinziberatus (Scop. ex Fr.) Fr. und seine Doppelgänger Schweiz. Z. Pilzk. 47: 63-68. Overdruk
  Moser, M. 1978 Kleine Kryptogamenflora; Die Röhrlinge und Blätterpilze (Polyporales; Boletales; Agaricales; Russulales). 4te völlig umgearbeitete Auflage. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 532 p.
  Boek
  Moser, M. 1978 Fungorum rariorum icones coloratae. Pars VII: 1-48, Farbtafeln 49-56, Figuren 1-95. J. Cramer, Vaduz.
  Series
  Moser, M. 2001 Rare, debated and new taxa of the genus Cortinarius (Agaricales). Fungi non delineati XV. Libreria Mykoflora, Alassio.
  Series
  Moser, M. & Jülich, W. 1986 Farbatlas der Basidiomyceten. Colouratlas of Basidiomycetes. Stuttgart; New York: Gustav Fischer. Das Gesamtwerk umfaßt z.Z. einen Ringordner mit den Lieferungen 1-7.
  Series
  Moss, E.H. 1923 Developmental studies in the genus Collybia. Trans. R. Can. Inst. 14 (2): 321-335. Overdruk
  Mossberg, B., Nilsson, S. & Persson, O. 1978 Paddestoelen in de natuur. Plaatjeszwammen. Ned. vert. & bew.: J. Daams. Zutphen: Thieme. 132 p.
  Boek
  Mossberg, B., Nilsson, S. & Persson, O. 1978 Paddestoelen in de natuur. Paddestoelen, zwammen en schimmels. Ned. vert. & bew.: J. Daams. Zutphen: Thieme. 128 p.
  Boek
  Mossebo, D. C. & Pegler, D. N. 1998 Psathyrella yaoundeana sp. nov. (Agaricales, Cioprinaceae) from Cameroon Kew Bulletin 53, 4: 1001-1003. Overdruk
  Mounce, I. 1932 Microscopic characters of sporophores produced in culture as an aid in identifying wood-destroying fungi. Trans. R. Soc. Can., Ser 3, 26: 177-181. Overdruk
  Mounce, I. & Jackson, H.A.C. 1937 Two Canadian collections of Cantharellus multiplex. Mycologia 29: 286-288. Overdruk
  Mounce, I. & Macrae, R. 1936 The behavior of paired monosporous mycelia of Lenzites saepiaria (Wulf) Fr., L. trabea (Pers.) Fr., L. thermophila Falck, and Trametes americana Overh. Can. J. Res. C 14: 215-221. Overdruk
  Mounce, I. & Macrae, R. 1938 Interfertility phenomena in Fomes pinicola Can. J. Res. C 16: 354-376. Overdruk
  Mueller, G.M. & Sundberg, W.J. 1981 A floristic study of Laccaria (Agaricales) in Southern Illinois Nova Hedwigia 34: 577-597. Overdruk
  Mueller, G.M. & Vellinga, E.C. 1986 Taxonomic and nomenclatural notes on Laccaria B. & Br., Laccaria amethystea, L. fraterna, L. laccata, L. pumila, and their synonyms. Persoonia 13: 27-43. Overdruk
  Müller, A. 1987-1996 Pilze, kalenders:1987, 1988. 1990. 1992, 1993, 1994, 1996
  Ic.
  Müller, E. 1950 Die Scheizerischen Arten der Gattung Leptosphaeria und ihrer Verwanten. Promotionsarbeit; Separat-Abdruck Sydowia, Annls mycol. ser. II, 4: 185-319. Boek
  Müller, E. 1953 Über Dothidea polyspora Bref. et. v. Tav. und die Gattung Sydowia Bres. Sydowia, Annls. mycol. ser. II, 7 (5-6): 340-342. Overdruk
  Müller, E. 1954 Ein neuer Discomecet ans Java. Johansonia pandani. Sydowia, Annls. mycol. ser. II, 8 (1-6). Overdruk
  Müller, E., & Loeffler, W. 1968 Mykologie. Grundriβ für Naturwissenschaftler und Mediziner. Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 302 p.

  Müller, Emil. 1977 Zur Pilzflora des Aletschwaldreservats (Kt. Wallis, Schweiz) mit Tabellen und Abbildungen. Liste der im Reservat vorkommenden niederen Pilze, Ascomyceten, Deuteromyceten und parasitischen Basidiomyceten. Kommissionsverlag: F. Flück-Wirth, Grünau, Teufen (Schweiz).
  Boek
  Müller, J. 1986 Enzymatische Regulation des Fruchtkörperwachstums bei Basidiomyceten. Bibl. Mycol. 106. Berlin, Stuttgart: Cramer, 186 p.
  Boek
  Muller-Rusterholz, U. 1972 Differenzierung und Musterbildung im Pseudoplasmodium von Dictyostelium discoideum. Inaugural-Dissertation. Zürich: Juris.
  Overdruk
  Munk, A. 1957 Danish Pyrenomycetes. A preliminary flora. Dansk Botanisk Arkiv Bind 17. Nr. 1491 p.
  Boek
  Munoz, J. A. 2005 Fungi Europaei Vol. 2: Boletus s. l. (excl. Xerocomus). 952 p. Edizioni Candusso.
  Series
  Munoz, José, Antonio 2000 El género Leccinum S. F. Gray en el Norte de Espana. Fungi non delineati XIII. Libreria Mykoflora, I-Alassio.47 p.
  Series
  Munyanziza, E. & Kuyper, T. W. 1995 Ectomycorrhizal synthesis on seedlings of Afzelia quanzensis Welw. using various types of inoculum Mycorrhiza 5: 283-287. Overdruk
  Murrill, W. A. 1902 The Polyporaceae of North America. I. The Genus Ganoderma. Contributions from the New York Botanical Garden 29 (Reprinted from Bull. Torrey Bot. Club 29, 1902). Fotokopieen in ringband. 153 p.
  Boek
  Murrill, W. A. 1914-1932 North American Flora. Vol 10. (Agaricales) Agaricaceae (pars). The New York Botanical Garden. Part 1, 1914, part 2, 3, 1917, part 4, 1924, part 5, 1932; 348 p. in een band.
  Boek
  Murrill, W.A. 1907 North American Flora. Vol 9. Agaricales, Polyporaceae (pars).
  Boek
  Nannenga, E.T. 1939 The importance of the gonidia to the classification of the lichens. (Meded. bot. Mus. Herb. RUU 68) Recl Trav. bot. néerl. 36: 538-542 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1958 Over het verzamelen van slijmzwammen De Levende Natuur 61: 243-252 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1960 An annotated list of Myxomycetes found in the Netherlands, mostly in the vicinity of Doorwerth Acta bot. neerl. 10: 80-98 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1961 Notes on Myxomycetes III. A new species from Suriname Acta bot. neerl. 10: 54-55 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1961 Notes on Myxomycetes IV. Myxomycetes collected in the Netherlands, chiefly in the vicinity of Doorwerth (Gelderland) Acta bot. neerl. 10: 56-66 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1962 Notes on Myxomycetes V. On the identity of the genera Cribraria and Dictydium Acta bot. neerl. 11: 21-22 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1962 Notes on Myxomycetes VI Acta bot. neerl. 11: 23-34 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1962 An annotated list of Myxomycetes found in the Netherlands. Additions and Emendations I Acta bot. neerl. 11: 35-36 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1964 An annotated list of Myxomycetes found in the Netherlands. Additions and Emendations II Acta bot. neerl. 13: 130-132. (Meded. bot. Mus. Herb. Rijks-Univ. Utrecht 202) Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1964 Notes on Myxomycetes VII Acta bot. neerl. 13: 133-147. (Meded. bot. Mus. Herb. Rijks-Univ. Utrecht 203) Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1964 Notes on Myxomycetes VIII. A new species of Didymium from the Netherlands Acta bot. neerl. 13: 246-249. (Meded. bot. Mus. Herb. Rijks-Univ. Utrecht 206) Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1965 Notes on Myxomycetes IX. The genus Licea in the Netherlands Acta bot. neerl. 14: 131-147 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1966 Notes on Myxomycetes X. Some new species of Licea, Reticularia, Cribraria, Dictydiaethalium, Trichia and Metatrichia Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 69: 336-349 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1966 Notes on Myxomycetes XI. Some new species of Stemonitis, Comatricha, Badhamia, Physarum, Diderma and Didymium Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 69: 350-363 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1967 Notes on Myxomycetes XII. A revision of the Stemonitales Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 70: 201-216 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1968 Notes on Myxomycetes XIV. Remarks on the delimitation of some Arcyria species Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 71: 31-40 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1968 Notes on Myxomycetes XV. New species of Oligonema, Licea, Clastoderma, Comatricha, Paradiacheopsis and Badhamia Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 71: 41-51 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1968 Notes on Myxomycetes XVI. Remarks on some species of Diderma Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 71: 189-200 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1971 Notes on Myxomycetes XVII. Some new species in Cribraria, Comatricha and Physarum, a new variety in Macbrideola and a new name in Arcyria Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 74: 352-365 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1972 Notes on Myxomycetes XVIII. A new Didymium and some comments on the Didymium species with long-stalked sporangia Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 75: 352-363 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1973 Notes on Myxomycetes XIX Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 76: 476-488 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1974 De Nederlandse Myxomyceten. Bibliotheek K.N.N.V. nr. 18; Thieme & Cie B.V. Zutphen. 459 p. + Aanvullingen 1979, 1983
  Boek
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1981 Notes on Myxomycetes XX. A new Licea and its associates from France Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 84: 285-288 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1982 Notes on Myxomycetes XXI. The use of polarized light as an aid in the taxonomy of the Trichiales Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 85: 541-562 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1985 Notes on Myxomycetes XXII. Three new species, two new families and four new combinations Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 88: 121-128 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1989 Notes on myxomycetes XXIII. Seven new species of Myxomycetes Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 92: 505-515 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. 1991 A guide to temperate Myxomycetes (English translation by A. Feest & Y. Burggraaf, of De Nederlandse Myxomyceten, (1974) and its supplements (1979 and 1983), incorporated in the text). Biopress, Bristol. 409 p
  Boek
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Critchfield, R.L. 1988 Two new species of myxomycetes from California (USA) Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 91 (4): 415-418 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Finger, J. 1987 A new species and a new variety of Physarum (Myxomycetes) from Switzerland Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 90 (4): 457-460 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Frentrop, J.G.J. 1981 Hemitrichia vesiculosa (Myxomycetes) a new species from the Netherlands Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 84 (4): 439-441 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Ladó, C. 1985 Notes on some Myxomycetes from Central Spain Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 88 (2): 219-231 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Loerakker, W.M. 1981 Notes on some species of Myxomycetes sent to the Dutch Plant Protection Service Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 84 (2): 233-241 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Yamamoto, Y. 1983 Additions to the Myxomycetes of Japan I Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 86 (2): 207-241 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Yamamoto, Y. 1986 Additions to the Myxomycetes of Japan II Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 89 (2): 217-240 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Yamamoto, Y. 1987 Additions to the Myxomycetes of Japan III Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 90 (3): 311-349 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Yamamoto, Y. 1988 Badhamiopsis cavifera (Myxomycetes), a new species from Japan J. Jap. Bot. 63: 228-230 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Yamamoto, Y. 1988 Stemonitis laxifila (Myxomycetes), a new species from Nepal. Reprinted from M. Watanabe & S.B. Malla, eds., Cryptogams of the Himalaya. 1. The Kathmandu valley. Tsukuba (Japan): National Science Museum. p. 29, 30
  Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Yamamoto, Y. 1990 Additions to the Myxomycetes of Japan IV Proc. K. ned. Akad. Wet. 93: 265-280 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E. & Yamamoto, Y. 1990 Two new species and a new variety of Myxomycetes from Nepal Proc. K. ned. Akad. Wet. 93: 281-286 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E., Ladó, C. & Moreno, G. 1984 A new species of Physarum (Myxomycetes) from the Canary Isles Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 87 (1): 91-94 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E., Mitchell, D.W., Lakhanpal, T.N. & Chopra, R.K. 1991 Echinostelium vanderpoelii: a new widespread Myxomycete Proc. K. ned. Akad. Wet. 94: 411-413 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E., Mukerji, K.G. & Pasricha, R. 1984 Notes on Indian Myxomycetes Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 87 (4): 471-482 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E., Mukerji, K.G. & Singh, N. 1979 On two coprophilous Myxomycetes from India Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 82: 217-221 Overdruk
  Nannenga-Bremekamp, N.E., Yamamoto, Y. & Sharma, R. 1984 Stemonaria, a new genus in the Stemonitaceae and two new species of Stemonitis (Myxomycetes) Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 87(4): 449-469 Overdruk
  Nannfeldt, J.A. 1932 Studien über die Morphologie und Systematik der nicht-lichenisierten inoperculaten Discomyceten. Uppsala: Norblads Bokhandel. (Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis : Ser. IV vol.8, no. 2). 368 p
  Boek
  Nannfeldt, J.A. 1981 Exobasidium, a taxonomic reassessment applied to the European Species. Stockholm (etc.): Almqvist & Wiksell International. (Acta Universitatis Upsaliensis. Symbolae Botanicae Upsalienses: 23:2). 72 p
  Boek
  Naumov, N.A. 1964 Flora Gribov Leningradskoi Oblasti II Diskomitzeti. Moskou. 256 p
  Boek
  Nauta, M. M., & Jalink, L. M. 1996 Ontwikkelingen in de mycoflora onder invloed van begrazing op het eiland van Rolvers. Uitgave Rijksherbarium, Hortus Botanicus en Gemeentewaterleidingen Amsterdam. 46 p
  Sp/loc.
  Nauta, M.M. 1987 Revisie van de in Nederland voorkomende soorten van het geslacht Agrocybe (Leemhoeden). Leiden: Rijksherbarium. 103 p
  Boek
  Nauta, M.M. & Vellinga, E.C. 1992 Towards a distribution atlas of macrofungi in the Netherlands The Mycologist 6: 6-10 Overdruk
  Nauta, Marijke M. & Vellinga, Else C. 1995 Atlas van Nederlandse paddestoelen. A. A. Balkema, Rotterdam. 352 p
  Boek
  Nave, J. 1904 The collector’s handy-book of algae, desmids, fungi, lichens, mosses &c. - with instructions for their preparation and for formation of an herbarium. Translated and edited by W. W. Spicer. Illustrated with 14 wood-cuts. G. Routledge & Sons, London. 203 p.
  Boek
  Naveau, R. 1919 Mycologische aanwinst Tijdschrift/Bulletin van den Wet. Kring Antwerpen 2: 1-2 Overdruk
  Naveau, R. 1920 Mycologische aanwinst Tijdschrift/Bulletin van den Wet. Kring Antwerpen 2: 9-11 Overdruk
  Naveau, R. 1920 Mycologische aanwinst Tijdschrift/Bulletin van den Wet. Kring Antwerpen 2: 21-22 Overdruk
  Naveau, R. 1920 Enumeratio Fungorum Novorum Tijdschrift/Bulletin van den Wet. Kring Antwerpen 2: 53-59 Overdruk
  Nederlandse Mycologische Vereniging (R. Crispijn, E. Arnolds (red.)) 2010 Naaldbossen in Nederland. Bedreigde levensgemeenschappen. Tekst: E. Arnolds & P.J. Keizer.
  Sp/besch
  Neergaard, P. 1945 Danish species of Alternaria and Stemphylium. Taxonomy. Parasitism. Economical Significance. Copenhagen: Einar Munksgaard. 560 p
  Boek
  Nespiak, A. 1970 Grzyby I grzybobrabie w puszczy Bialowieskiej. 36 p.
  Boek
  Neubert, H. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1976 Bemerkenswerte Schleimpilzfunde aus Südwestdeutschland Z. Pilzk. 42: 33-38 Overdruk
  Neubert, H. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1977 Drei neue Arten aus der Klasse Myxomycetes Z. Pilzk. 43: 237-242 Overdruk
  Neubert, H. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1979 Revision des Myxomyceten Arcyria minuta Buchet Z. Mykol. 45: 239-245 Overdruk
  Neubert, H., Nowotny, W. & Baumann, K. 1993-1995 Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraumes unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Band 1, 1993, 343 p.; Band 2, unter Mitarbeit von Heidi Marx 1995, 367 p.; Band 3 Stemonitales,2000; 391 p.
  Boek
  Neuhoff, W. 1935 Die Gallertpilze (Tremellineae). 1-12. Lieferung. Leipzig: Verlag Dr. Werner Klinkhardt
  Boek
  Neuhoff, Walther 1956 Die Milchlinge (Lactarii); Die Pilze Mitteleuropas Iib. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn Obb. 248 p
  Boek
  Neuner, A. 1976 Paddestoelen. Kleurengids voor het herkennen van de belangrijkste paddestoelen. Thieme, Zutphen. 143 p
  Boek
  Neuner, A. zonder jaartal Pilze, Alle wichtige Pilze nach Farbfotos bestimmen. Zweiter Auflage. BLV Verlagsgesellschaft München, Bern, Wien.

  Neville, P. & Poumarat, S. 2004 Fungi Europaei Vol. 9. Amanitae. Amanita, Limacella & Torrendia. Edizioni Candusso, 1120 p.
  Series
  Neville, P. & Poumarat, S. 2009 Quelques escpeces nouvelles ou mal delimitées d' Amanita de la sous-section Vaginatinae. 1er complétement a Amanitaea, Fungi Europaei 9. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars LI-LII. Edizioni Candusso, Alassio. 200 p.
  Boek
  Niederhauser, J.S. 1945 The Rust of Greenhouse-spearmint, and its control Cornell Univ. agric. Exp. Stn Mem. 263. 30 p Overdruk
  Niemelä, T. 1970 New data on Albatrellus syringae (Parmasto) Pouzar and A. peckianus (Cooke) Niemelä, n. comb. Ann. Bot. Fennici 7: 52-57 Overdruk
  Niemelä, T. 1971 On Fennoscandian Polypores. I. Haploporus odorus (Sommerf.) Bond. & Sing. Ann. Bot. Fennici 8: 237-244 Overdruk
  Niemelä, T. 1972 On Fennoscandian Polypores. II. Phellinus laevigatus (Fr.) Bourd. & Galz. and P. lundellii Niemelä, n. sp. Ann. Bot. Fennici 9: 41-59 Overdruk
  Niemelä, T. 1974 On Fennoscandian Polypores. III. Phellinus tremulae (Bond.) Bond. & Borisov Ann. Bot. Fennici 11: 202-215 Overdruk
  Niemelä, T. 1975 On Fennoscandian Polypores. IV. Phellinus igniarius, P. nigricans and P. populicola, n. sp. Ann. Bot. Fennici 12: 93-122 Overdruk
  Niemelä, T. & Ryvarden, L. 1975 Studies in the Aphyllophorales of Africa. IV: Antrodia juniperina, new for East Africa Trans. Br. mycol. Soc. 65: 427-432 Overdruk
  Nijnanten, A. van 1931 De beteekenis der Mycorrhiza Natura, Amst. 1931 (3): 40-42 Overdruk
  Nikolajeva, T.L. 1961 Flora Plantarum Cryptogamarum URRS. Vol VI Fungi ( 2 ), familia Hydnaceae. Typis et Impensis Academeiae Scientiarum URRS, Mosqua Leningrad.

  Nilsson S. & Persson, O. 1978 Fungi of North Europe deel 1, larger fungi (excluding Gill-fungi) en 2, Gill-fungi. Penguin Nature Guides. Penguin Books Ltd, Harmondsworth, U.K
  Boek
  Nilsson, S. (edit.) & Käärik, A., Keller, J., Kiffer, E., Perreau, J. and Reisinger, O. 1983 Atlas of Airborne Fungal spores in Europe. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 139 p
  Boek
  Niolle, P. 1947 Contribution à l'etude des Mycologues, "Russula cavipes Britzelmayr" sensu R. Heim. 2 pag
  Overdruk
  Niolle, P. 1948 Contribution à l'etude des Mycologues, A propos de "Russula clariana" R. Heim, 2 pag
  Overdruk
  Nitare Johan 1980 Jordstjärnor i Sverige, Fälltbiologerna, Sollentuna.

  Nobles, M.K., Nordin, V.J. 1955 Studies in Wood-inhabiting Hymenomycetes: II. Corticium vellereum Ellis en Cragin Can. J. Bot. 33: 105-112 Overdruk
  Noordeloos, M. E. 1992 Fungi Europaei Vol. 5. Entoloma s.l. 760 p.
  Series
  Noordeloos, M. E. 1998 Pholiota, Psilocybe and Panaeolus. Fungi non delineati IV. Mykoflora, Alassio, SV. 48 p
  Series
  Noordeloos, M. E. 2004 Fungi Europaei Vol. 5A. Entoloma s.l. Supplemento. Edizioni Candusso, 760 p.
  Series
  Noordeloos, M. E., Kuyper, Th. W. & Vellinga, E. C. 2005 Flora Agaricina Neerlandica Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 6. 227 p. Taylor and Francis
  Boek
  Noordeloos, M.E. 1980 Entoloma ,subgenus Nokanea in The Netherlands and adjacent regions with a recoonaissance of its remainig taxa in Europe. Rijksherbarium. Leiden Persoonia 10 (4) Overdruk
  Noordeloos, M.E. 1981 Systematiek en verspreiding van Satijnzwammen (Entoloma subgenus Entoloma, Nolanea, Pouzaromyces en Allocybe) in Nederland met een verkenning van de overige Europese taxa. Proefschrift, Leiden. Bundel artikelen in losse kaft
  Boek
  Noordeloos, M.E. 1983 Notulae ad floram Agaricinam Neerlandicam-I-III: Marasmiellus, Macrocystidia and Rhodocybe Persoonia 12 (1): 29-49 Overdruk
  Noordeloos, M.E. 1983 Studies in Entoloma 6. On pinkish species in subgenus Leptonia Cryptog., Mycol. 4: 31-39 Overdruk
  Noordeloos, M.E. 1983 Studies in Entoloma 7. Entoloma sect. Phlebophora, sect. nov Persoonia 12: 75-79 Overdruk
  Noordeloos, M.E. 1984 Notulae ad floram agaricinam neerlandicam-IV-V. Clitopilus and Leucopaxillus Persoonia 12: 155-167 Overdruk
  Noordeloos, M.E. 1984 Studies in Entoloma 10-13 Persoonia 12: 195-223 Overdruk
  Noordeloos, M.E. 1987 Entoloma (Agaricales) in Europa. Synopsis and keys to all species and a monograph of the subgenera Trichopilus, Inocephalus, Alboleptonia, Leptonia, Paraleptonia, and Omphaliopsis. Berlin-Stuttgart: J. Cramer. 419 p
  Boek
  Noordeloos, M.E. 1994 Bestimmungs-schlüssel zu den Arten der Gattung Entoloma (Rötlinge) in Europa, mit 12 Aquarellen von E. Ludwig. Eching: IHW-Verlag. 85 p
  Boek
  Noordeloos, M.E. 1981a, b Introduction to the taxonomy of the genus Entoloma sensu lato ( agaricales ). Entoloma subgenera Entoloma and Allocybe in the Netherlands and adjacent regions with a reconnaissaissance of their remaining taxa in Europe. Entoloma , subgenus Nolanea- Additions. Rijksherbarium, Leiden Overdruk ( Persoonia Vol 11.
  Nooy, M.P. de & Aa, H.A. van der 1987 Phomopsis subordinaria and associated stalk disease in natural populations of Plantago lanceolata Can. J. Bot. 65: 2318-2325 Overdruk
  Norse, D. 1974 Plant diseases in Barbados Phytopath. Pap. 18: 1-38 Overdruk
  Norstein, S. 1990 The genus Crepidotus ( Basidiomycotina, Agaricales ) in Norway Synopsis fungorum 2. Fungiflora-Oslo-Norway.
  Nüesch, E. 1919 Die hausbewohnenden Hymenoceten der Stadt St. Gallen. 83 Pilzarten. Bau, Lebensweise, Bedeutung als Holzzerstörer und Bekämpfung. Fehrische Buchhandlung, St.Gallen
  Boek
  Nüess, E. 1922 Die Weisssporigen Hygrophoreen (Pilzgattungen Limacium, Hygrophorus, Nyctalis). Carl von Rembold, Heilbronn a. Neckar. 66p
  Boek
  Nüess, E. 1926 Die Trichterlinge. Monographie der Agariceen Gattung Clitocybe; mit Bestimmungsschlüssel. 279 p. F. Schwald, St. Gallen
  Boek
  Nüess, E. 1926 Die Trichterlinge. Monographie der Agariceen Gattung Clitocybe; mit Bestimmungsschlüssel. 279 p. Reprint 1982; F. Flück-Wirth, Teufen AR, Switserland
  Boek
  Nunez, M. & Ryvarden, L. 1995 Polyporus (Basidiomycotina) and related genera. Synopsis Fungorum 10. Fungiflora, Oslo, Norway. 85 p
  Boek
  Nuß, I. 1975 Zur Ökologie der Porlinge. Untersuchungen über die Sporulation einiger Porlinge und die an ihnen gefundenen Käferarten. Vaduz: Cramer. 170 p
  Boek
  Nuß, I. 1986 Zur Ökologie der Porlinge. II. Die Entwicklungsmorphologie der Fruchtkörper und ihre Beeinflussung durch klimatische und andere Faktoren. Berlin, Stuttgart: Cramer. 300 p
  Boek
  Nuss, I. 1999 Mykologischer Vergleich zwischen Naturschutzgebieten und Forstflächen. Libri botanici Band 18; 144 p. IHW Verlag, Eching
  Boek
  Nuß, I. & Besl, H. 1978 Seltene oder wenig bekannte Basidiomyceten aus Bayern (1) Hoppea 37: 63-88 Overdruk
  Obermeyer, W. zonder jaartal Die gefährlichsten Pilze. 1 Die Knollenblätterpilze. Stuttgart: Franckhische Verlagsbuchhandlung. 16 p
  Overdruk
  Odum, E. P. 1959 Fundamentals of ecology. second edition. W.B.Saunders Company, Philadelphia and London.
  Boek
  Oei, P. 1996 Mushroom Cultivation, with special emphasis on appropriate techniques for developing countries. Tool Publications, Leiden. 274 p
  Boek
  Oersted, A.S. 1873 A.S. Oersted's System der Pilze, Lichenen und Algen. (Duitse vert. uit het Deens). Leipzig: Engelmann. 194 p
  Boek
  Ola'h, G.M. 1969 Le genre Panaeolus. Essai taxinomique et physiologique. Paris, Quebec: Museum National d'Histoire Naturelle; Université Laval (Quebec). 273 p
  Boek
  Olive, E.W. 1901 A preliminary enumeration of the Sorophoreae. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 48) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 37: 333-344 Overdruk
  Olive, E.W. 1902 Monograph of the Acrasieae Proc. Boston Soc. nat. Hist. 30: 451-513 Overdruk
  Oliveira, B. d' 1930 Podridão rósea do coração das maças. Cephalothecium roseum Corda Revta agron., Lisb. 18: 5-83 Overdruk
  Oliveira, B. d' 1931 Apontamentos para o estudo de duas doenças do sobreiro Revta agron., Lisb. 19 (2): 3-24 Overdruk
  Olofsson, K. 1989 Soppar; I Vásterbottens Län. Uitg. Umea Mykologiska Förening. 68p.
  Boek
  Onguene, N. A. 2000 Diversity and dynamics of Mycorrhizal Associations in Tropical Rain Forests with different Disturbance Regimes in South Cameroon. Tropenbos-Cameroon Series 3 (Thesis Wageningen University); 167 p
  Boek
  Oolbekkink, G.T. & Kuyper, T.W. 1989 Radioactive Caesium from Chernobyl in Fungi The Mycologist 3: 3-6 Overdruk
  Oorschot, C.A.N. van 1985 Chrysoporium vallenarense, spec.nov Persoonia 12: 487-488 Overdruk
  Oorschot, C.A.N. van & Piontelli E. 1985 Chrysosporium vallenarense, spec. nov Persoonia 12 (4): 487-488 Overdruk
  Oort, A.J.P. 1929 The sexuality of Coprinus fimetarius (Preliminary note) Proc. K. ned. Akad. Wet. 32 (10): 1-8 Overdruk
  Oort, A.J.P. 1930 Die Sexualität von Coprinus fimetarius. Proefschrift RUU. Trav. bot. néerl. 27: 85-148 Overdruk
  Oort, A.J.P. 1931 The spiral-growth of Phycomyces Proc. K. ned. Akad. Wet. 34 (4): 564-575 Overdruk
  Oort, A.J.P. 1932 Die Wiederherstellung der Empfindlichkeit nach einem Lichtreiz Verh. K. ned. Akad. Wet., Sectie 2, 29 (3): 1-47 Overdruk
  Oort, A.J.P. 1974 Activation of spore germination in Lactarius species by volatile compounds of Ceratocystis fagacearum Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 77 (4): 301-307 Overdruk
  Oort, A.J.P. 1977 Differences in growth rate between spore- and tissue-isolates of Lacterius quietus (Fr.) Fr Proc. K. ned. Akad. Wet., Ser. C, 80 (5): 475-482 Overdruk
  Oort, A.J.P. 1981 Nutritional requirements of Lactarius species, and cultural characters in relation to taxonomy. Amsterdam (etc.): N-Holland Publ. Co. Verh. K. ned. Akad. Wet., Afd.Nat., 2e Reeks, Dl.76. 95 p
  Boek
  Oort, A.J.P. & Roelofsen, P.A. 1932 Spiralwachstum, Wandbau und Plasmaströmung bei Phycomyces Proc. K. ned. Akad. Wet. 35 (6): 898-908 Overdruk
  Oostenbrugge, R. et al. 2003 Quick Scan beleidswijzigingen EHS. Een indicatie van de effecten op soorten en ecosystemen van enkele wijzigingen in het rijksbeleid ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur. Alterra Rapport 657: 1-45
  Sp/besch
  Ooststroom, S.J. van 1939 Teratologische aanteekeningen III. Ned. kruidk. Archf 49: 198-212 Overdruk
  Opdam, A. 1991 Paddestoelen-gemeenschappen van Beukenbossen. Een mycosociologisch onderzoek in Drenthe. Scriptie Landbouw universiteit Wageningen, Vakgroep bosbouw, Biologisch Station Wijster. 45 p. + bijlagen
  Sp/lok.
  Orieux, L. & Felix, S. 1968 List of plant diseases in Mauritius Phytopath. Pap. 7: 1-48 Boek
  OrŁoś, H. 1966 Forest fungi against the background of envirement ( English translation 1975 )
  Boek
  OrŁoś, H. 1974 Atlas grzybơw leśnych. Barwne Tablice Wykonal kazimierz morvay. Wydanie III, Warszawa.
  Boek
  Orr, R. T. & Dorothy B. 1968 Mushrooms and other common fungi of the San Francisco Bay Region. University of California Press. Berkeley and Los Angeles. 71 p.
  Boek
  Orr, R. T. & Dorothy B. 1968 Mushrooms and other common fungi of Southern California. 91 p.
  Boek
  Orr, R. T. & Dorothy B. 1979 Mushrooms of Western North America. Drawings by Jacqueline Schonewald and Paul Vergeer. University of California Press. Berkeley. Los Angeles. London

  Orton, P. D. 1960 New check list of British Agarics and Boleti. Trans. Brit. Mycol Soc. 43, 2: 159-468 (tevens als boek gebonden)
  Boek
  Orton, P. D. 1960 New check list of British Agarics and Boleti, Part III. Notes on genera and species in the list. Trans. Brit. Mycol Soc. 43 (2): 159-459. De figuren 386-439 zijn in een apart bundeltje gebonden.

  Orton, P.D. 1955 The genus Cortinarius I. Myxacium and Phlegmacium The Naturalist 1955: 1-80 Boek
  Orton, P.D. 1958 The genus Cortinarius II. Inoloma and Dermocybe The Naturalist 1958: 81-149 Boek
  Orton, P.D. 1986 Pluteaceae: Pluteus & Volvariella. Edinburgh: Royal Botanic Garden. (Brit. Fungus Flora, Agarics and Boleti; 4). 99 p
  Series
  Orton, P.D. & Watling, R. 1979 Coprinaceae Part 1: Coprinus. Edinburgh: Royal Botanic Garden. (Brit. Fungus Flora, Agarics and Boleti; 2). 149 p
  Series
  Oss, O. T. & Oeric, O. N. 1976 Psilocybin. Magic mushroom grower's guide. Drawings by Kat. Photography by Irimias the Obscure.Berkeley, California. 64 p
  Boek
  Ossebaard, J. zonder jaartal Algemene paddestoelen. IVN Afdeling Lochem e.o. 67 p.
  Boek
  Oswald, A. & Blücher, H. zonder jaartal Eßbare und giftige Pilze Mittel-Europas. Berlin: Schreitersche Verlagsbuchhandlung. 159 p
  Boek
  Otero, J.I. & Cook, M.T. 1937 A bibliography of mycology and phytopathology of Central and South America, Mexico and the West Indies J. Agric. Univ. P. Rico 21: 249-486 Boek
  Otieno, N. 1969 Further contributions to a knowledge of termite fungi in West Africa: The genus Termitomyces Heim Sydowia 22: 160-165; plates: I-VI Overdruk
  Ott, J. & Bigwood, J. 1978 Teonanacatl, Hallucinogenic Mushrooms of North Amerca. Extracts from the Second International Conference on Hallucinogenic Mushrooms, held October 27-30 1977. Madronna Publishers, Inc. Seattle. Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1863 De Champignons. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1863, no. 36 & 37. 32 p
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1871 Bijdrage over eenige zeldzame of twijfelachtige phanerogamen en van nieuw ontdekte champignons voor de flora van Nederland. Ned. kruidk. Archf, Ser 2, dl. 1: 1-30
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1871 Beredeneerde Catalogus van de eerste twaalf afleveringen van het "Herbarium van Nederlandsche planten" verzameld en uitgegeven door C.A.J.A. Oudemans. Ned. kruidk. Archf.
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1876 Polygamische bloemen bij Thymus serpyllum. 2e bijlage tot de 30e Jaarverg. Ned. bot. Vereen. 2 p
  Overdruk
  Oudemans, C.A.J.A. 1880 Révision des champignons trouvés jusqu'à ce jour dans les Pays-Bas. Archs néerl. 15: 1-48
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1882 Aanwinsten voor de flora Mycologica van Nederland IX en X. I. Sporifera. A. Hymenomycetes. 1. Agaricini. Ned. kruidk. Archf, Ser. 2, IV: 1-76
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1883 Bijdrage tot de Flora Mycologica van Nederland. IX. I. Sporifera. Versl. Meded. K. ned. Akad. Wet., afd. Natk. 2e reeks, 17: 360-390
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1884 Revisio Pyrenomycetum in regno Batavorum Hucusque detectorum. Versl. Meded. K. ned. Akad. Wet. Afd. Natk. 2 19: 1-62
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1885 Sporendonema terrestre Oud., Exemple de formation endogène des spores chez les hyphomycètes. Archs néerl. 20: 1-8
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1890 Micromycètes nouveaux. Versl. Meded. K. ned. Akad. Wet., Afd. Natk., 3e reeks, dl. 7: 312-327
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1890 Observations sur quelques Sphéropsidées qui croissent sur les feuilles des espèces européennes de Dianthus. Versl. Meded. K. ned. Akad. Wet., Afd. Natk., 3e reeks, 7: 99-108
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1892 Révision des champignons tant supérieurs qu'inférieurs trouvés jusqu'à ce jour dans les Pays-Bas. Verh. K. ned. Akad. Wet. Deel II. Hymenomycètes, Gasteromycètes, Hypodermées. 638 p
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1896 Notice sur quelques champignons nouveaux. Verslag K. ned. Akad. Wet., Gewone Vergad. Wis- & Natk. Afd. 28.11.1896: 224-233
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1897 Observations mycologiques. Verslag K. ned. Akad. Wet., Gewone Vergad. Wis- & Natk. Afd. 26.06.1897: 86-92
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1897 1. Sur une maladie du Perce-neige (Galanthus nivalis)-2. Sur une maladie des Pivoines (Paeonia). Verslag K. ned. Akad. Wet., Gewone Vergad. Wis- & Natk. Afd. 21.04.1897: 455-464
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1897 Révision des champignons tant supérieurs qu'inférieurs trouvés jusqu'à ce jour dans les Pays-Bas. Tome II: Phycomycètes. Pyrenomycètes. Amsterdam: Muller. 491 p
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1898 Beiträge zur Pilzflora der Niederlande II. Neue Pilze. Hedwigia 37: 313-320
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1898 Beiträge zur Pilzflora der Niederlande. Neue Pilze. Hedwigia 37: 175-188
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1900 Bijdrage tot de kennis van eenige tot hiertoe onbeschreven of slechts oppervlakkig onderzochte fungi (1e gedeelte). Verslag K. ned. Akad. Wet., Gewone Vergad. Wis- & Natk. Afd. 30.06.1900: 140-157
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1902 Beitr. zur Pilzflora der Niederlande. Beiblatt zum Bot. Centralblatte 1902: 1-19
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1904 Catalogue raisonné des champignons des Pays-Bas. Amsterdam: J. Muller
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1904 Catalogue raisonné des champignons des Pays-Bas. Verh. K. ned. Akad. Wet. 11. 559 p
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1904 Exosporina Laricis Ond. Eene nog onbekende, op den Lork (Larix decidua) levende, en voor dien bodem zeer schadelijke, mikroskopisch kleine zwamsoort. Verslag K. ned. Akad. Wet., Gewone Vergad. Wis- Nat. Afd. 30.01.1904: 745-749
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1905 Catalogue raisonné des champignons des Pays-Bas. Amsterdam: J. Muller
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1919 Enumeratio systematica fungorum. 5 delen: 1 - 4 + index. Den Haag: Nijhoff. 1230 + 1069 + 1313 + 1231 + 999 p
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1919 Divisio I-XII.Divisio XIII: Subdivisio I Gymnospermae; Subdivisio II Angiospermae, Classis Monocotyledoneae. Den Haag: Martinus Nijhoff. (Enumeratio Systematica Fungorum ; Vol. I)
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1920 Divisio XIII: Subdivisio II Angiospermae, Classis Dicotyledoneae. Subclassis: Archichlamydeae Series: Salicales-Series Centrospermae: Subser. Portulacineae. Den Haag: Martinus Nijhoff. (Enumeration Systematica Fuingorum ; Vol. II)
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1921 Divisio XIII: Subdivisio II Angiospermae, Classis: Dicotyledoneae. Subclassis: Archichlamydeae Series Centrospermae: Subser. Caryophyllineae. Ser. Rhamnales. Den Haag: Martinus Nijhoff. (Enumeratio Systematica Fungorum; Vol. III)
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1923 Divisio XIII: Subdivisio II Angiospermae, Classis: Dicotyledoneae. Subclassis: Archichlamydeae Series Malvales. ; Ser. Umbelliflorae et Subclassis: Metachlamydeae. Supplementum: Additamenta Ad Vol. I-III. Den Haag: Martinus Nijhoff. (Enumeratio Systematica Fungorum ; Vol IV)
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1924 Index generalis, continens nomina fungorum eorumque synonyma, quae inveniuntur in vol. I-IV, una cum nominibus familiarum, sub-familiarum specierumque plantarum hospitalium et eorum synonymis. Confecit J.J. Paerels. Den Haag: Martinus Nijhoff. (Enumeratio Systematica Fungorum ; Vol. V)
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. 1886- Contributions a la flore mycologique des Pays-Bas XIII, XX
  Overdruk
  Oudemans, C.A.J.A. 1886- Contributions a la flore mycologique des Pays-Bas. XI-XX. Ned. kruidk. Archf 1886-
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. zonder jaartal De ontwikkeling onzer kennis aangaande de flora van Nederland. 5 afleveringen samengevoegd in een map. [tezamen] 400 p
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. & Koning, C.J. 1901 Prodrome d'une flore mycologique obtenue par la culture sur gelatine préparée de la terre humeuse du Spanderswoud, près de Bussum. 33 p
  Boek
  Oudemans, C.A.J.A. & Pekelharing, C.A. 1884 Saccharomyces Capillitii Oudemans et Pekelharing, Blastomycète du Cuir Chevelu. Archs néerl. 20: 1-15
  Boek
  Ouden, J. den, Muys, B., Mohren, F. & Verheyen, K. (ed.) 2011 Bosecologie en bosbeheer. Acco, Leuven / Den haag, 674 p.
  Boek
  Overeem, C. van 1922 Een merkwaardige eetbare paddenstoel Trop. Natuur 3: 33-38 Overdruk
  Overholts, L.O. 1914 The Polyporaceae of Ohio Ann. Mo. bot. Gdn 1: 81-155 Overdruk
  Overholts, L.O. 1915 Comparative studies in the Polyporaceae Ann. Mo. bot. Gdn 2: 667-730 Overdruk
  Overholts, L.O. 1916 New or interesting species of gill fungi from Missouri Ann. Mo. bot. Gdn 3: 195-200 Overdruk
  Overholts, L.O. 1927 Species of Cercospora on Smilax in the United States Ann. Mo. bot. Gdn 14: 425-432 Overdruk
  Overholts, L.O. 1967 The Polyporaceae of the United States and Canada. With a New Foreword by Alexander H. Smith. The University of Michigan Press. Ann Harbor

  Pace, G. 1976 Praktisch handboek Paddestoelen. Met meer dan 350 illustraties in kleur en zwart-wit. Uitgeverij Helmond. Helmond. 349 p.
  Boek
  Pace, G. 1982 Piccolo Dizionario delle denominazione internazionali dei Funghi. Priuli & verlucca. Ivrea ( Itally ). 139 p.
  Boek
  Pacioni, G. 1980 Í funghi nostrani e dell'area mediterranea. Newton Compton editori. Roma. 192 p.
  Boek
  Pacioni, G. 1982 Das neue BLV Pilzbuch. ( Übersetzung Till Reinhard Lohmeyer und Traude Schmidt ) BLV Verlagsgesellschaft, München, Wien, Zürich. 512 p.
  Boek
  Pacioni, G. 1987 Studies on fungal communities. Proceedings of the meeting: Mycosociologica or mycocoenologie? Problems and methods. LÁquilla.

  Pacioni, G. 1994 Simon & Schuster's Guide to Mushrooms. U.S. Editor: Gary Lincoff. Simon & Schuster Inc, New York etc. 512 p
  Boek
  Paden, J. W. 1983 Flora Neotropica. Monograph number 37. Sarcosomataceae (Pezizales, Sarcoscyphineae).
  Boek
  Palm, M.E. & Chapelo, I.H. (Eds) 1997 Mycology in sustainable development: expanding concepts, vanishing borders. Parkwat Publishers Inc., Boone, North Carolina. 306 p
  Boek
  Palmer, J.T. 1952 Lancashire and Cheshire earth-stars Proc. Lpool Nat. Fld Club 1952: 28-31 Overdruk
  Palmer, J.T. 1956 Observations on Gasteromycetes - 4. Studies on type material no. 2: Geastrum badium Pers. Fungus 26: 61-64 Overdruk
  Palmer, J.T. 1958 Observations on Gasteromycetes - 7. Geastrum vulgatum Vitt. - A more definite name for Geastrum rufescens auct. Fungus 28: 62-76 Overdruk
  Palmer, J.T. 1959 Observations on Gasteromycetes - 8. Persoon's specimens of Geastrum pectinatum Pers., and a reassessment of Geastrum plicatum Berk. and G. tenuipes Berk Persoonia 1: 149-164 Overdruk
  Palmer, J.T. 1968 Sweet chestnut Rutstroemias (Sclerotiniaceae) on an acorn and oak cupules, and Sclerotina gregoriana n. sp. on deer-grass (Investigations into the Sclerotiniaceae - II) Acta mycol. 4: 225-239 Overdruk
  Palmer, J.T. 1988 Some interesting Belgian Sclerotiniaceae and circumpolar species from Northern Britain and Alaska. Investigations into the Sclerotiniaceae-VII. Lejeunia, N.S., 127: 1-38 Overdruk
  Palmer. J.T. 1957 Observations on Gasteromycetes, 5. Studies on type material no. 3, Geastrum recolligens (Woodw. ex. Sow.) S.F. Gray Trans. Br. mycol. Soc. 40: 279-282 Overdruk
  Pantidou, Maria. E. 1991 Mushrooms in the forests of Greece. The Goulandris Natural History Museum. 197 p.
  Boek
  Papendorf, M.C. & Arx, J.A. von 1966 Herpotrichia striatispora, a new ascomycete from South Africa Nova Hedwigia 12: 395-397 Overdruk
  Papenhuijzen, C. 1978 Preliminary observations on the effect of blocking of the gas transport through the hypocotyl of Phaseolus vulgaris Acta bot. néerl. 27 (1): 87-90 Overdruk
  Parker, G.H. 1886 On the morphology of Ravenelia glandulaeformis Proc. Am. Acad. Arts Sci. 22: 205-219 Overdruk
  Parmasto, E. 1970 The Lachnocladiaceae of the Soviet Union, with a key to boreal species. Scripta Mycologica 2; Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Tartu. (Russisch en Engels).168 p
  Boek
  Parmasto, E. 1986 Preliminary list of Vietnamese Aphyllophorales and Polyporaceae s.str. Scripta Mycologica 14; Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Tan-Lin. 88 p. (Russisch, Vietnamees, Engels)
  Boek
  Parmasto, E. 1987 Variation of basidiospores in the Hymenocetes and its significance to their taxonomy. J.Cramer. Berlin. Stuttgart. 168 p.
  Boek
  Parmasto, E. (Editor) 1986 Problems of species and genus in Fungi. Scripta Mycologica 15; Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Tallinn. 194 p. Symposium. (Russisch en Engels). 194 p
  Boek
  Parra Sanchez, L. A. 2003 Contribution to the knowledge of genus Agaricus. Fungi non delineati....Pars XXIV. 108 p
  Series
  Parra Sánchez, L.A. 2008 Agaricus L., Allopsalliota Nauta & Bas. Part 1. Fungi Europaei Vol. 1. 824 p.
  Boek
  Parrot, Aimé G. 1960 Amanites du Sud-Ouest de la France. Biarritz. 168 p
  Boek
  Paschke, P. 1939 Holzzerstörende Pilze. Naturw. Mschr. 52: 257-266 Overdruk
  Pastac, I. A. 1942 Les matières colorantes des champignons Revue Mycol., Mém. hors-série 2. 88 p Boek
  Patouillard, N. 1887 Les hymenomycètes d'Europe. Anatomie générale et classification des champignons supérieurs. Paris: Klincksieck. 166 p
  Boek
  Patouillard, N. 1928 Nouvelle contribution à la flore mycologique de l'Annam et du Laos Annls Cryptog. Exot. 1: 2-24. (Travaux posthume de N. Patouillard: III) Overdruk
  Patouillard, N. & Heim, R. 1928 Champignons recueillis par M.Mayeul Grisol dans le haut Orenoque Annls Cryptog. exot. I (1928), Fasc. 3, 266-278. (Travaux posthumes de N. Patouillard: IV) Overdruk
  Patouillard, N. & Heim, R. 1928 Champignons recueillis par M. Mayeul Grisol dans le haut Orénoque Annls Cryptog. exot. 1: 266-278 Overdruk
  Patouillard, N. T. 1971 Planches inédites de - Premier Cahier; Deuxième Cahier, 1972

  Patterson, F.W. & Charles, V.K. 1915 Mushrooms and other common fungi. U.S. Dep. Agric. Bull. 175. 64 p Overdruk
  Patterson, F.W. & Charles, V.K. 1917 Some common edible and poisonous mushrooms. Fmrs' Bull. U.S. Dep. Agric. 796. 24 p Overdruk
  Paulet & Léveillé 1855 zie Léveillé, J.H. 1855

  Pearson, A.A. 1946 Notes on the Boleti. With short monograph and key The Naturalist, Hull 1946: 85-99 Overdruk
  Pearson, A.A. 1948 The genus Russula The Naturalist, Hull 1948: 85-108 Overdruk
  Pearson, A.A. 1950 The genus Lactarius The Naturalist, Hull 1950: 81-99 Overdruk
  Pearson, A.A. 1950 Cape agarics and boleti Trans. Br. mycol. Soc. 33: 276-316 Overdruk
  Pearson, A.A. & Dennis, R.W.G. 1948 Revised list of British agarics and boleti Trans. Br. mycol. Soc. 31: 145-190 Overdruk
  Peck, C. H. 1897 Mushrooms and their use. Cambridge bot. Supply Company, Cambridge, Mass. 80 p
  Boek
  Pegler, D. 1999 The easy edible mushroom guide. Britain and Europe. Arum Press, London. 256
  Boek
  Pegler, D. & Freedberg, D. 2005 The Paper Museum of Cassiano dal Pozzo. Series B - Natural History. Part Two. Vol. 1: 1-360. Harvey Miller Publishers
  Boek
  Pegler, D. & Freedberg, D. 2005 The Paper Museum of Cassiano dal Pozzo. Series B - Natural History. Part Two. Vol. 2: 361-641. Harvey Miller Publishers
  Boek
  Pegler, D. & Freedberg, D. 2005 The Paper Museum of Cassiano dal Pozzo. Series B - Natural History. Part Two. Vol. 3.: 642-1028. Harvey Miller Publishers
  Boek
  Pegler, D. N. 1996 Agarics described from Cape Province, South Africa Kew Bull. 51, 4: 787-797 Overdruk
  Pegler, D. N. 1997 The Agarics of Sao Paulo, Brasil. Royal botanic Gardens, Kew. 68 p
  Boek
  Pegler, D. N. & Vanhaecke, M. 1994 Termitomyces of Southeast Asia Kew Bull. 49, 4: 717-736 Overdruk
  Pegler, D. N., Boddy, L., Ing, B., Kirk, P. 1993 Fungi of Europe. Investigation, recording and mapping. Royal Botanical Gardens, Kew. 322
  Boek
  Pegler, D.N . 1973 The Polypores. 2nd. editon. The British Mycological Society. 43 p.
  Boek
  Pegler, D.N. 1912 A consideration of the physiology and life history of a parasitic Botrytis on pepper and lettuce Ann. Rep. Mo. bot. Gdn 22: 41-74 Overdruk
  Pegler, D.N. 1983 The genus Lentinus. A world monograph. Kew Bull. additional series X. 281 p
  Boek
  Pegler, D.N. 1987 A revision of the Agaricales of Cuba I. Species described by Berkeley & Curtis Kew Bull. 42: 501-585 Overdruk
  Pegler, D.N. 1987 A revision of the Agaricales of Cuba 2. Species described by Earle and Murrill Kew Bull. 42: 855-888 Overdruk
  Pegler, D.N. 1988 A revision of the Agaricales of Cuba 3. Keys to families, genera and species Kew Bull. 43: 53-75 Overdruk
  Pegler, D.N. 1988 Agaricales of Brazil described by M.J. Berkeley Kew Bull. 43: 453-473 Overdruk
  Pegler, D.N. 1990 Agaricales of Brazil described by J.P.F.C. Montagne Kew Bull. 45:161-177 Overdruk
  Pegler, D.N. & Pierce, G.D. 1980 The edible mushrooms of Zambia Kew Bull. 35: 475-491 Overdruk
  Pegler, D.N. & Young, T.W.K. 1971 Basidiospore morphology in the Agaricales. Beih. Nova Hedwigia 35: 1-210
  Boek
  Pegler, D.N. & Young, T.W.K. 1972 Basidiospore form in the British species of Inocybe. Kew Bull. 26 (3): 499-537. Boek
  Pegler, D.N. & Young, T.W.K. 1993 Basidiome structure in Lachnocladiales sensu lato Kew. Bull. 48: 37-52 Overdruk
  Pegler, D.N., Laessoe, T. & Spooner, B. M. 1995 British puffballs, earthstars and stinkhorns; an account of the british gasteroid fungi. Royal Bot. Gardens, Kew 255 p
  Boek
  Pegler, D.N., Spooner, B.M. & Lewis Smith, R.I. 1980 Higher fungi of Antarctica, the subantarctic zone and Falkland Islands Kew Bull. 35: 499-562 Overdruk
  Pegler, D.N., Spooner, B.M. & Young, T.W.K. 1993 British Truffles; a revision of British Hypogeous Fungi. Royal Botanic Gardens, Kew. 216 p
  Boek
  Pegler,D. N. , Roberts, P. J. & Spooner, B. M. 1997 British chanterelles and tooth fungi; an account of the British Cantharelloid and stipitate Hydnoid fungi. Royal Botanic Gardens, Kew. 114 p
  Boek
  Peltier, G.L. 1912 A consideration of the Physiology and Life history of a parasitic Botrytis on Pepper and Lettuce. Ann. Rep. Mo. bot. Gdn 23: 41-74 Overdruk
  Perdeck, A.C. 1950 Revision of the Lycoperdaceae of the Netherlands Blumea 6: 480-516 Overdruk
  Peregrine, W.T.H. & Siddiqi, M.A. 1972 A revised and annotated list of plant diseases Phytopath. Pap. 16:1-51 Boek
  Pérex-De-Gregorio M. A., Carbó J., Roqué C. 2009 Algunos hongos interesantes de Girona. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XLIV. Edizioni Candusso, Alassio. 100 p.
  Boek
  Perini, C, Barluzzi, A.L., Salerni, E. 2004 Biodiversita nel Senese. Flora macromicetica nel XX secolo. Academia delle Scienze di Siena detta de' Fisiocritici.. "Memorie" No. 11: 1-335.
  Boek
  Persoon, C.H. 1801 Synopsis methodica fungorum. Gottingae: Dieterich. 706 p. Reprint 1952, Johnson Corp.
  Boek
  Persson, O. & Mossberg, B. 1994 Kantareller. Wahlström & Wildstrand. 117 p
  Boek
  Persson. O. & Hoed. G. den zonder jaartal Bekende paddestoelen in Europa.. Moussault's Uitgeverij B.V. Baarn
  Boek
  Petch, T. 1934 Isaria Trans. Br. mycol. Soc. 19: 34-38 Overdruk
  Petch, T. 1936 Cordyceps militaris and Isaria farinosa Trans. Br. mycol. Soc. 20: 216-224 Overdruk
  Peter, J. 1964 Pilzbuch der Büchergilde. Büchergilde Gutenberg. Frankfurt A.M. 450 p.
  Boek
  Petersen, J.H. & Vesterholt J. (red.) 1990 Danske Storsvampe, Basidiesvampe. Copenhagen: Gyldendal. 588 p
  Boek
  Petersen, P.M. 1970 Danish fireplace fungi. An ecological investigation on fungi on burns Dansk bot. Ark. 27: 7-97 Boek
  Petersen, P.M. 1971 The Macromycetes in a burnt forest area in Denmark Bot. Tidsskr. 66: 228-248 Overdruk
  Petersen, P.M. 1974 Fireplace fungi in an arctic area: middle West Greenland. Friesia 10: 270-280 Overdruk
  Petersen, R.H. 1968 The genus Clavulinopsis in North America. New York, London: Hafner. 39 p
  Boek
  Petersen, R.H. 1971 Evolution in the higher Basidiomycetes. An international symposium. Knoxville: Univ. Tennessee. 562 p
  Boek
  Petersen, R.H. 1971 The Genera Gomphus and Gloeocantharellus in North America. J. Cramer, Lehre. 112 p. 30 Plates (16 in kleur)
  Boek
  Petersen, R.H. 1975 Ramaria subgenus Lentoramaria with emphasis on North American taxa. Bibliotheca mycol. 43. 161 p
  Boek
  Petersen, R.H. 1981 Ramaria subgenus Echinoramaria. Bibliotheca mycol. 79. 261 p
  Boek
  Petersen, R.H. & Hughes, K.W. 2010 The Xerula/Oudemansiella Complex (Agaricales). Nova Hedwigia Beiheft 137: 1-625.
  Boek
  Petersen, S. 1907- Danske agaricaceer. Systematisk fremstilling af bladsvampe, iagttagne i Danmark. 460 p
  Boek
  Petrak, F. 1970 Kurt Lohwag 1913-1970 Sydowia 24: 1-16 Overdruk
  Petrini, O. & Laursen, G.A. 1993 Artic and Alpine Mycology 3-4. Proceedings of the Third and Fourth International Symposium on Arcto-Alpine Mycology. Bibliotheca Mycologica. J. Cramer. Berlin. Stuttgart.

  Petroff, P.G. 1934 Les intoxications phalloïdiennes et leurs traitements actuels. Thèse Univ. Nancy/Fac. Méd. 275: 143 p
  Overdruk
  Peyronel, B. 1916 Una nuova malattia del lupino. Prodotta da Chalaropsis thielavioides Peyr. nov. gen. et nova sp. Staz. sper. agr. ital. 49: 583-596 Overdruk
  Peyronel, B. 1919 Sul nerume o marciume nero delle castagne (con 4 Tavole). Staz. sper. agr. ital. 52: 21-41 Overdruk
  Peyronel, B. 1920 Un Hyphomycète singulier: Eriomenella tortuosa (Corda) Peyronel Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 35 (4): 3-17 Overdruk
  Peyronel, B. 1920 Micromiceti di Val Germanasca. Quarto contributo alla Flora micologica delle Valli Valdesi del Piemonte G. bot. ital. 25: 405-468 Overdruk
  Peyronel, B. 1920 Un interessante parassita del lupino non ancora segnalato in Italia: Belpharospora terrestris (Sherb.) Peyr. Rc. R. Accad. Lincei 29: 194-197 Overdruk
  Peyronel, B. 1930 Simbiosi micorrizica rea piante alpine e Basidiomiceti Nuovo Giornale Botanico Italiano 37 (3):655-663 Overdruk
  Pfauch, W. 1973 Das erste volkstümliche deutsche Pilzbuch des Dr. Harald Othmar Lenz Mykol. Mitt.-Bl. (Halle) 17: 33-36 Overdruk
  Pfister, D.H. 1982 A nomenclatural Revision of F.J. Seaver's North American Cup-Fungi ( Operculates ). Occasional papers of the Farlow Herbarium of cryptogamic botany.
  Boek
  Philippi, F. 1893 Die Pilze Chiles, soweit dieselben als Nahrungsmittel gebraucht werden Hedwigia 1893 (3): 115-118 Overdruk
  Phillips, R. ( assisted by G. Kibby & N. Foy. with editing help from A. Henrici, etc. ) 2005 Mushrooms & other Fungi of North America (revised edition). 319 p
  Boek
  Phillips, R. ( assisted by G. Kibby & N. Foy. with help from A. Henrici, etc. ) 1991 Mushrooms of North America. Little, Brown and Company. Boston
  Boek
  Phillips, R. (bew. J. Daams, A.E. Jansen, M. Noordeloos & A. Vrins) 1981 Paddestoelen en schimmels van West-Europa. Utrecht/Antwerpen: Spectrum. 288 p, 3e druk 1993
  Boek
  Phillips, R. (m.m.v. Jacqui Hurst; vertaald en bewerkt door M.E.Noordeloos) 1986 Paddestoelen. Spectrum Natuurwijzer. Utrecht: Het Spectrum. 160 p
  Boek
  Phillips, R. (unter Mitarbeit von Lyndsay Shearer, Derek Reid und Ronald Rayner) 1982 Das Kosmosbuch der Pilze. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde; Franckische Verlagshandlung, Stuttgart. 288 p
  Boek
  Phillips, W. F.L.S. 1887 A manual of the British Discomycetes with description of all the species of Gungi hitherto found in Britain, included the family. Kegan, P. , Trench & Co. London.
  Boek
  Piane, V. 1966 Les bolétacées comme on les rencontre dans la nature. 1: Les bolétacées porées Bull. Soc. Nat. Oyonnax 1966: 1-63 Overdruk
  Pierson Kelley, A. 1972 Mycotrophic nutrition The Henkel Press, Inc.. Woodstock.

  Pilát, A. 1935 Pleurotus Fr. Atlas des champignons de l'Europe
  Boek
  Pilát, A. 1936 Polyporaceae. Atlas des champignons de l'Europe, in 21 afleveringen.
  Boek
  Pilát, A. 1936 Ser. B Atlas des Champignons de l 'Europe, fasc. 17-19, 21, 24-25, 27, 28, 30-37, 40, 42-45, 50, 51
  Boek
  Pilát, A. 1936 Ser. B Atlas des Champignons de l 'Europe, fasc. 28-34. Boek
  Boek
  Pilát, A. 1946 Monographie des espèces européennes du genre Lentinus Fr. Atlas des champignons de l'Europe 5. 46 p
  Boek
  Pilát, A. 1948 Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus Fr. Atlas des champignons de l'Europe 6. 84 p
  Boek
  Pilát, A. 1948 Velenovskýi species novae basidiomycetum, quas in opere « Ceské Houby » (Fungi bohemiae), annis 1920-22, in lingua bohemica edito, descripsit. Praag, Societas botanica Cechoslovaca. 301 p. + index
  Boek
  Pilát, A. 1951 Ceské Druhy Zampionu (Agaricus. The Bohemian species of the genus Agaricus. Sbornik Národniho Musea v. Praze; Acta Musei Nationalis Pragae, Vol. VII. B (1951), 1; Botanica 1: 1-142
  Boek
  Pilát, A. 1954 Pilze. Mit 120 farbigen Tafeln nach Aquarellen von Otto Ušák. Bijl, Amsterdam.
  Boek
  Pilát, A. 1957 Übersicht der europäischen Auriculariales und Tremellales unter besonderer Berücksichtigung der Tschechoslowakischen Arten. Acta Mus. nat. Pragae XIII, B (1957) No. 4. p. 115-277
  Boek
  Pilát, A. 1958 Gasteromycetes, Houby- Brichatky.Ceskoslovenske Akademie Ved., Praha. 862 p
  Boek
  Pilát, A. 1958 Übersicht der europäischen Clavariaceen unter besonderer Berücksichtigung det tschechoslowakischen Arten. Spornik Narodnihha Musea V Praze; Acta Musei nationalis Pragae XIV. B (1958) no. 3-4. Tsjechisch!, p 129-255 + fotopagina’s
  Boek
  Pilát, A. 1961 Mushrooms and other fungi. Illustrated by O. Ušák. Peter Nevill. London
  Boek
  Pilát, A. 1969 Houby Československa . Academia, Praha
  Boek
  Pilát, A. 1934-1936 Ser. A Atlas des Champignons de l 'Europe, fasc. 1-16
  Boek
  Pilát, A. 1936-1942 Atlas des Champignons de l 'Europe, redigé par Prof. Dr. Ch. Kavina. Tome III, Polyporaceae I, Praha 1936-1942, Platen.
  Boek
  Pilát, A. 1936-1942 Atlas des Champignons de l 'Europe, redigé par Prof. Dr. Ch. Kavina. Tome III, Polyporaceae II, Praha. Tekst, 1936-42.
  Boek
  Pilát, A. & Dermek, A. zonder jaartal Hríbovitė huby. Vda vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied.
  Boek
  Pilát, A. & Ušák, O. 1958 Mushrooms; with 120 colour plates from watercolours. Spring Books, London. 340 p
  Boek
  Pilát, A. & Ušák, O. 1959 Naše houby. II: Kritické druhy našich hub. Praha: Nakladatelství _eskoslovenské akademie v_d. 345 p
  Boek
  Pilz, D., Norvell, L., Danell, E. & Molina, R. 2003 Ecology and management of commercially harvested Chanterelle mushrooms. General technical report PNW-GTR-576. Portland, OR: USDA, Forest service, Pacific Northwest Research Station. 83 p
  Boek
  Pinkerton, M.E. 1936 A comparative study of conidial formation in Cephalosporium and some related Hyphomycetes Ann. Mo. bot. Gdn 23: 1-68 Overdruk
  Pinto-Lopes, J. 1952 Polyporaceae, contribuiçao para a sua bio-taxonomia. Memórias da Sociedade Broteriana 8: 1-195
  Boek
  Plank, S. 1978 Ökologie und Verbreitung Holzabbuender Pilze im Burgenland, Eisenstadt
  Boek
  Plank, S. 1983 Pilze an Holz im Fürstentum Liechtenstein. Sonderdruck aus Band 80 des Jahrbuches des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein. Vaduz.

  Poelt, J. 1969 Bestimmungsschüssel europäischer Flechten. J. Cramer, Lehre. 757 p
  Boek
  Poelt, J. & Jahn, H. 1963 Mitteleuropäische Pilze. Mit 180 Tafeln in 6--8farbigen Offsetdruck nach Originalen von Claus Caspari. Kronen- Verlaag Erich Kramer. Hamburg.

  Poelt, J., Jülich, W. 1967 Zur Kenntnis von Arachnopeziza eriobasis und Eriopeziza smaragdina (Helotiales, Hyaloscyphaceae) Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 104: 63-67 Overdruk
  Poelt, J., Jülich, W. 1969 Über die Beziehungen zweier corticioider Basidiomyceten zu Algen Österr. Bot. Z. 116: 400-410 Overdruk
  Politis, J. 1911 Sopra uno speciale corpo cellulare trovato in due orchidee Atti r. Ist. bot. Univ. Lab. crittogam. Pavia 14: 377-383 Overdruk
  Politis, J. 1911 Sulla flora micologica della Grecia Atti r. Ist. bot. Univ. Lab. crittogam. Pavia 15: 73-79 Overdruk
  Politis, J. 1938 Contribution à l'étude des champignons des îles ioniennes Praktika Akad. Athenon 13: 602-610 Overdruk
  Pomerleau, R. 1960 Champignons de l'est du Canada et des États-Unis. Comment reconnaître et utiliser les espèces comestibles. Montréal: Chantecler. 302 p
  Boek
  Pomerleau, R. 1964 An addition to the genus Fuscoboletinus Mycologia 56: 708-711 Overdruk
  Porter, D.R. & Melhus, I.E. 1932 The pathogenicity of Fusarium niveum (EFS.) and the development of wilt resistant strains of Citrullus vulgaris (Schrad.) Agr. Exp. Stn Res. Bull. 149: 123-184a Overdruk
  Portevin, G. 1945 Ce qu'il faut savoir des bons et des mauvais Champignons. 3e Ed. Paris: Lechevalier. 115 p
  Boek
  Portugal, D., Acosta-Urdapilleta, L., López, L. & Montiel, E. 1992 Una intoxicación gastrointestinal provocada por Chlorophyllum molybdites (Fungi: Agaricaceae) en el Estado de Morelos, Mexico Brenesia 38: 151-152 Overdruk
  Pouzar, Z. 1971 Geastrum sessile (Sow.) Pouz., the correct name for Geastrum fimbriatum Fr. (Gasteromycetes) Folia geobot. phytotax. Praha 6: 93-97 Overdruk
  Povah, A.H.W. 1928 Some non-vascular cryptogams from Vermilion, Chippewa County, Michigan Pap. Mich. Acad. Sci. 9: 253-272 Overdruk
  Povah, A.H.W. 1934 The Fungi of Isle Royale, Lake Superior Pap. Mich. Acad. Sci. 20: 113-156 Overdruk
  Provincie Drenthe 2010 Natuur in Drenthe. Zicht op biodiversiteit. (Samenvatting, Basisrapport). Assen.
  Sp/besch
  Prud'homme van Reine, W.F. et al. 1986 Disciplineplan Biologie. Vastgesteld door de Biologische Raad K.N.A.W. op 10 maart 1986. 169 p.
  Sp/Congr
  Puharich. A. 1974 The sacred Mushroom. Key to the door of Eternity. Doubleday & Company, Inc. New York. 220 p.
  Boek
  Purkayastha ,R.P. & Chandra. A. 1985 Manual of Indian Edible Mushrooms. Jagmander Book Agency. New Delhi.

  Pursey, H. L. 1977 De kleurrijke wereld van de paddestoel. Vertaling J.Honders. Uitgeverij Septuafinta, Hoofddorp.

  Quélet, L. 1873 Idem. Deel 2 met atlas. [Permanent in Rijksherbarium, Leiden.]
  Boek
  Quélet, L. 1873 Idem. Atlas bij deel 2. [Permanent in Rijksherbarium, Leiden.]
  Boek
  Quélet, L. 1875 Idem. Deel 3 met atlas. [Permanent in Rijksherbarium, Leiden.]
  Boek
  Quélet, L. 1875 Idem. Deel 3 t/m suppl. 22 met platen in 1 band. [Permanent in Rijksherbarium, Leiden.]
  Boek
  Quélet, L. 1879 Diagnoses nouvelles de quelques espèces critiques de champignons. I: Bull. Soc. bot. Fr. 26: 45-54; II: Bull. Soc. bot. Fr. 26: 227-235
  Overdruk
  Quélet, L. 1884 Idem. Supplementen t/m/ 12. [Permanent in Rijksherbarium, Leiden.]
  Boek
  Quélet, L. 1886 Enchiridion fungorum in Europa media et præsertim in Gallia vigentium. Lutetia (parisiorum): Doin. 352 p
  Boek
  Quélet, L. 1888 Flore mycologique de la France et des pays limitrophes. Paris: Doin. 492 p, facsimile herdruk, Amsterdam: Ascher
  Boek
  Quélet, L. 1888 Flore mycologique de la France et des pays limitrophes. Paris: Doin. 492 p, facsimile herdruk, Amsterdam: Ascher
  Boek
  Quélet, L. 1906 Essai d' une Table d'concordance des principales espèces mycologiques avec la Flore de la France et des pays limitrophes. Lons le Saunier. ( réimpression A. Ascher et Cie )
  Boek
  Quélet, L. 1964 Table destinée à facilites les recherches dans l'ouvrage de Lucien Quélet intitulé "Les champignons du Jura et des Vosges". 15 p [réimpression A. Ascher et Cie].
  Overdruk
  Quélet, L. & Bataille, F. 1902 Flore monographique des amanites et des lépiotes. Paris: Masson. 88 p
  Boek
  Raa, J. 1968 Natural reisitance of apple plants to Venturia inaequalis. A biochemical study of its mechanism. Proefschrift Universiteit Utrecht
  Boek
  Raaijmakers, L. 1994 "'t Sang" "'t Quin", Bosreservaten. Verslag van een mycologisch onderzoek. 1990-1991-1992. Paddestoelenwergroep Helmond. 55 p.
  Sp/kart.
  Rabenhorst, L. 1884 Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, zweite Aiflage, Band 1, Pilze; Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, bearbeited von Georg Winter, 1e Abt. Schizomyceten, Saccaromyceten und Basidiomyceten, Leipzig, E. Kummer. 924 p. met aparte index: 1-48
  Boek
  Rabenhorst, L. 1887 Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, zweite Aiflage, Band 1, Pilze; Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, bearbeited von Georg Winter, 2e Abt. Ascomyceten: Gymnoasceen und Pyrenomyceten. Leipzig, E. Kummer, 928 p. met aparte index 1-63
  Boek
  Rabenhorst, L. 1892 Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, zweite Aiflage, Band 1, Pilze; Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, bearbeited von Georg Winter, 4e Abt. Phycomycetes; Leipzig, E. Kummer. 505 p. incl. index; 2 ex., in 1 daarvan daarbij gebonden: Fischer, Ed. 1897, 5e Abt. Ascomyceten: Tuberaceen und Hemiasceen; 131 p., incl. bijgebonden index. Leipzig, E, Kummer Boek
  Rabenhorst, L. 1896 Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, zweite Aiflage, Band 1, Pilze; Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, bearbeited von Georg Winter, 3e Abt.: H. Rehm (1896), Ascomyceten, Hysteriaceen und Discomyceten. 1275 p.: Register 55 p. Leipzig, E. Kummer
  Boek
  Rabenhorst, L. 1897 Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, zweite Auflage, Band 1, Pilze; Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. 5e Abt. Ascomyceten: Tuberaceen und Hemiasceen; 131 p. Leipzig, Verlag E. Kummer
  Boek
  Rabenhorst, L. 1901 Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, zweite Auflage, Band 1, Pilze; Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. 6e Abt.: Fungi Imperfecti: Hyalin-sporige Sphaerioideen, bearbeitet von A. Allescher. 1016 p. Leipzig, Verlag von Eduard Kummer.
  Boek
  Rabenhorst, L. 1903 Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, zweite Auflage, Band 1, Pilze; Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. 7e Abt.: Fungi Imperfecti: Gefärbtsporige Sphaerioideen, sowie Nectrioideen, Leptostromaceen, Excipulaceen und Familien der Ordnung der Melanconieen, bearbeitet von A. Allescher. 1072 p. Leipzig, Verlag von Eduard Kummer.
  Boek
  Rabenhorst, L. 1907 Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, zweite Auflage, Band 1, Pilze; Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. 8e Abt.: Fungi Imperfecti: Hyphomycetes (erste Hälfte), bearbeitet von G. Lindau. 852 p. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft.
  Boek
  Rabenhorst, L. 1910 Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, zweite Auflage, Band 1, Pilze; Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. 9e Abt.: Fungi Imperfecti: Hyphomycetes (zweite Hälfte), bearbeitet von G. Lindau. 983 p. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft.
  Boek
  Rabenhorst, L. 1920 Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, zweite Auflage, Band 1, Pilze; Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, mit berücksichtigung der übrigen Länder Europas. 10e Abt.: Myxogasteres (Myxomycetes, Mycetozoa) bearbeitet von Hans Schinz. 472 p. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft.
  Boek
  Raithelhuber,J 1987 Die Pilze des Höhenparks Killesberg in Stuttgart. Metrodiana Sonderheft Nr. 3. Verlag J. Raithelhuber Stuttgart-30.

  Raitviir, A. 2004 Revised Synopsis of the Hyaloscyphaceae. Estonian Agricultural University. Institute of Zoology and Botany. Scripta Mycologica 20: 1-133
  Boek
  Raitviir, A. 2006 Rare or noteworthy Helotiales. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXXI. Edizioni Candusso, Alassio. 57 p.
  Boek
  Rammeloo J. & Walleyn, R. 1993 The edible fungi of Africa souht of the Sahara: a Literature survey. Meise, National Botanic Garden of Belgium. 62 p
  Boek
  Rammeloo, J. 1978 Systematische studie van de Trichiales en de Stemonitales (Myxomycetes) van België. Verh. K. Akad. Wet. Lett. SchK. Belg. Kl. Wet. Jg. XL, 146. 166 p
  Boek
  Ramsbottom J. 1948 Edible fungi. London, New York. King Penguin Books
  Boek
  Ramsbottom, J. 1913 Notes on the nomenclature of some rusts Trans. Br. mycol. Soc. 1913: 331-340 Overdruk
  Ramsbottom, J. 1915 Colour standards Trans. Br. mycol. Soc. 1915: 263-271 Overdruk
  Ramsbottom, J. 1923 A handbook of the larger British fungi. Based on the guide to Sowerby's models of British fungi in the Department of Botany, British Museum (Natural History). London: British Museum. 222 p
  Boek
  Ramsbottom, J. 1926 Presidential address. The taxonomy of fungi Trans. Br. mycol. Soc. 11: 25-45 Overdruk
  Ramsbottom, J. 1929 Fungi. An introduction to mycology. London: Benn. 80 p
  Boek
  Ramsbottom, J. 1931 Fungi pathogenic to man. A system of bacteriology in relation to medicine, Vol. 8: 11-68
  Overdruk
  Ramsbottom, J. 1932 Fungi as Scavengers Trans. South-Eastern Union scient. Soc. 1932: 1-11 Overdruk
  Ramsbottom, J. 1932 The President's address: Fungi imperfecti J. Quekett microsc. Club 16: 261-276 Overdruk
  Ramsbottom, J. 1933 Index to Berkeley and Broome's "Notices of British Fungi". Trans. Br. mycol. Soc. 17: 308-330 Overdruk
  Ramsbottom, J. 1933 Tremella mycetophila Peck Trans. Br. mycol. Soc. 18: 253-256 Overdruk
  Ramsbottom, J. 1934 Naumovia abundans Dobrozr. Trans. Br. mycol. Soc. 19: 91-93 Overdruk
  Ramsbottom, J. 1935 Fungi and Forestry Scott. For. J. 49: 34-51 Overdruk
  Ramsbottom, J. 1943 Edible fungi. London, New York: King Penguin Books. 35 p
  Boek
  Ramsbottom, J. 1945 Poisonous fungi. London, New York: King Penguin Books. 32 p
  Boek
  Ramsbottom, J. 1963 Mushroom & Toadstools. A study of the activities of fungi. The New Naturalist. London: Collins. 306 p
  Boek
  Ramsbottom, J. 192? Special groups of plants A. Fungi / B. Lichens. Aims and Methods in the Study of Vegetation, Hfdst. 9
  Overdruk
  Ramsbottom, J. 1931-32 The fungus-stone, Polyporus tuberaster Proc. Linn. Soc. Lond., Session 114, 76-79 Overdruk
  Ramsbottom, J. 1932-33 The rust of wheat and barberry Proc. Linn. Soc. Lond., Session 145 (1932-33), Pt.II, 77-81 Overdruk
  Ramsbottom, J. & Carleton, R. 1929 Some fungus forays in America Trans. Br. mycol. Soc. 14 (1929): 293-299 Overdruk
  Ramsbottom, J. & Stephens, F.L. 1935 Neurospora in Britain Trans. Br. mycol. Soc. 19: 215-220 Overdruk
  Rangel, E. 1931 Contribuição para o glossario portuguez referente á Mycologia e á phytopathologia. Rio de Janeiro: Impresa nacional. 72 p
  Boek
  Rant, A. 1916 Der graue Wurzelpilze von Cinchona Bull. Jard. bot. Buitenz. 22: 1-22 Overdruk
  Rant, A. 1917 The white root-fungus of Cinchona Recl Trav. bot. néerl. 14: 143-148 Overdruk
  Rant, A. 1919 Een bekende nuttige schimmel Trop. Natuur 8: 54-57 Overdruk
  Rant, A. 1925 Eigenaardige Chineesche geneesmiddelen Trop. Natuur 1925: 24-25 Overdruk
  Raper, J.R. 1939 Sexual hormones in Achlya. I. Indicative evidence for a hormonal coordinating mechanism Am. J. Bot. 26: 640-650 Overdruk
  Raper, J.R. 1940 Sexual hormones in Achlya. II. Distance reactions, conclusive evidence for a hormonal coordinating mechanism Am. J. Bot. 27: 162-173 Overdruk
  Raper, J.R. 1940 Sexyality in Achlya ambisexualis Mycologia 32: 710-727 Overdruk
  Raper, J.R. 1966 Genetics of sexuality in higher fungi. The ronald Press Company, New York.283p
  Boek
  Raper, K.B. 1937 Growth and development of Dictyostelium discoideum with different bacterial associates J. agric. Res. 55: 289-316 Overdruk
  Raper, K.B. 1939 Influence of culture conditions upon the growth and development of Dictyostelium discoideum J. agric. Res. 58: 157-198 Overdruk
  Raper, K.B. 1951 Isolation, cultivation, and conservation of simple slime molds The Quarterly Review of Biology 26 (2): 169-190 Overdruk
  Raper, K.B. & Smith, N.R. 1939 The growth of Dictyostelium discoideum upon pathogenic bacteria J. Bact. 38: 431-444 Overdruk
  Raschle, P. 1978 Neufunde und Neukombinationen von Hyaloscyphaceae Nannfeldt (Helotiales) Nova Hedwigia 30: 653-672 Overdruk
  Rastetter, V. 1961-1980 Contribution à la flore mycologique d'Alsace. Bull. Assoc. Philomat. d'Alsace 11(1)
  Boek
  Raupp Schliemann, E. 1982 Poddestuollen it jier troch. Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje.

  Rautavaara, T. 1947 Suomen sienisato. Tutkimuksia sen laadusta, suuruudesta käytöstä ja arvosta. (Summary: Studies on the mushroom crop in Finland and its utilization. Porvoo, Helsinki: Söderström. 534 p
  Boek
  Rautavaara, T. 1950 Myrkyllisiä ja myrkyllisiksi luultuja sieniä. Poisonous fungi and fungi believed to be poisonous Karstenia 1: 37-47 Overdruk
  Rayner, A. D. M., Boddy, L. 1988 Fungal decomposition of wood. Its biology and ecology. J. Wiley & Sons, Chichester. 587 p
  Boek
  Rayner, A.D.M., Brasier, C.M. & Moore, D. 1987 Evolutionary biology of the fungi. Symposium of the British Mycological Society held at the University of Bristol, April 1986. Cambridge Univ. Press. 465 p
  Boek
  Rayner, M.C. 1946 Trees and Toadstools; Faber and Faber, London.

  Rayner, M.C. & Neilson-Jones, W. 1946 Problems in tree nutrition. An account of researches concerned primarily with the mycorrhizal habit in relation to forestry and with some biological aspects of soil fertility. London: Faber & Faber Ltd. 184 p.
  Boek
  Rayner, R.W. 1985 Keys to the British Species of Russula. Published by the British Mycological Society. Third Edition
  Boek
  Rea, C. 1922 British basidiomycetae. A handbook to the larger British fungi. Cambridge: Univ. Press. 799 p
  Boek
  Rea, C. 1922 British basidiomycetae. Band 15. Bibliotheca Mycologica. Verlag von J. Cramer
  Boek
  Reader’s Digest 1982 Reader's Digest Veldgids voor de natuurliefhebber; Paddestoelen van West- en Midden-Europa. Uitgeversmij. The Reader's Digest NV, Amsterdam, Brussel. 304 p
  Boek
  Rebel, H. 1969 Phytotoxins of Ceratocystis ulmi. Isolation and structure investigation. Proefschrift Universiteit Utrecht
  Boek
  Reddy, C.S. 1933 Resistance of Dent Corn to Basisporium gallarum Moll. Ames (Iowa): Iowa State College of Agriculture and mechanic arts; Agricultural Experiment Station; Botany and Plant Pathology Section. (Research Bulletin ; no. 167). 40 p
  Overdruk
  Redhead, S. A. & Kuyper, T. W. 1993 (1068) Proposal to conserve Omphalina with O. epichysium as conserved type - an alternative to Proposal (927) Taxon 42: 447-452 Overdruk
  Redhead, S. A., Ammirati, J. F., Walker, G. R., Norvell, L. L. & Puccio, M. B. 1994 Squamanita contortipes, the Rosetta Stone of a mycoparasitic agaric genus Can. J. Bot. 72: 1812-1824 Overdruk
  Rehm, H. 1896 Ascomyceten: Hysteriaceen und Discomyceten. Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz: III Abteilung. (Rabenhorst's Kryptogamen-Flora I: Pilze). 1272 p
  Boek
  Rehsteiner, H. 1892 Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtkörper einiger Gastromyceten. 44 p, 2 Tafln. Inaugural Dissertation, Universitat Bern
  Boek
  Reichhardt, H. W. 1876 Carl Clusius’ Naturgeschichte der Schwämme Pannoniens. 39 p. (147-168)
  Boek
  Reid, D. A. 1991 Mushrooms and toadstools. Rainbow Books, London, U.K. 124 p
  Boek
  Reid, D.A. 1963 Notes on some fungi of Michigan-I "Cyhellaceae" Persoonia 3: 97-154 Overdruk
  Reid, D.A. 1965 A monograph of the stipitate stereoid fungi. Beih. Nova Hedwigia 18: 1-384. Pl. I-XLVIII.
  Boek
  Reid, D.A. 1966 Coloured Icones of Rare and Interesting Fungi; Part 1: 1-32, 8 coloured plates. Suppl. Nova Hedwigia XI. J. Cramer, Lehre
  Series
  Reid, D.A. 1967 Coloured Icones of Rare and Interesting Fungi; Part 2: 1-32, 8 coloured plates. Suppl. Nova Hedwigia XIII. J. Cramer, Lehre
  Series
  Reid, D.A. 1968 Coloured Icones of Rare and Interesting Fungi; Part 3: 1-36, 8 coloured plates. Suppl. Nova Hedwigia XV. J. Cramer, Lehre.
  Series
  Reid, D.A. 1969 Coloured Icones of Rare and Interesting Fungi; Part 4: 1-32, 8 coloured plates. Suppl. Nova Hedwigia XVII. J. Cramer, Lehre
  Series
  Reid, D.A. 1972 Fungorum rariorum icones coloratae. Pars VI. Coloured illustrations of rare and interesting fungi V: 1064, Plates 41-48; text figures 1-23. J. Cramer, Lehre
  Series
  Reid, D.A. 1974 Monograph of British Dacrymycetales. Tr. Br. Mycol. Soc. 62 : 433-494
  Boek
  Reijnders, A.F.M. 1948 Études sur le développement et l'organisation histologique des carpophores dans les agaricales. Extrait du Recl Trav. bot. néerl. 41: 213-396
  Boek
  Reijnders, A.F.M. 1952 Recherches sur le développement des carpophores dans les agaricales. Verh. K. ned. Akad. Wet. afd. Natk. 2e Rks, 48. 116 p
  Boek
  Reijnders, A.F.M. 1963 Les problèmes du développement des carpophores des agaricales et de quelques groupes voisins. 412 p
  Boek
  Reijnders, A.F.M. 1969 Lactarius mairei and its occurrence in The Netherlands Neth. J. Pl. Path. 75: 35-39 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1971 The veil of Agrocybe aegerita (Agaricales) Acta bot. neerl. 20: 299-304 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1971 The development of Kuehneromyces mutabilis (Agaricales) Acta bot. neerl. 20: 305-308 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1974 Le développement de deux espèces de Cortinariaceae et la nature du bulbe primordial Bull. mens. Soc. linn. Lyon 1974: 355-364 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1974 Coprinus auricomus (Pat.) et ses voiles Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 90: 223-230 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1975 The development of three species if the Agaricaceae and the ontogenetic pattern of this family as a whole Persoonia 8: 307-319 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1976 Over enige waarnemingen betreffende soort en populatie bij de Agaricales Pharm. Weekbl. 111: 1-7 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1976 Recherches sur le développement et l'histogenèse dans les Astérosporales Persoonia 9: 65-83 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1976 Sur le développement de trois espèces de Gastéromycètes et l'origine coralloide ou lacunaire de la gleba Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 92: 169-188 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1977 The histogenesis of bulb and trama tissue of the higher Basidiomycetes and its phylogenetic implications Persoonia 9: 329-362 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1979 On carpophore-development in the genera Cortinarius, Dermocybe and Leucocortinarius Beih. Sydowia 8: 335-348 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1979 Le développement de Limacella glioderma (Fr.) R. Maire Persoonia 10: 301-308 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1979 Developmental anatomy of Coprinus Persoonia 10: 383-424 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1983 Le développement de Tectella patellaris (Fr.) Murr et la nature des Basidiocarpes cupuliformes Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 99: 109-126 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1983 Le développement d'Hygrotrama atropuncta (Pers.:Fr.) Sing. Cryptog., Mycol. 4: 71-78 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. 1983 Supplementary notes on Basidiocarp ontogeny in Agarics Persoonia 12: 1-20 Overdruk
  Reijnders, A.F.M. zonder jaartal De bossen langs de Kromme Rijn en Langbroeker Wetering als natuurbeschermingsobject in mycologisch opzicht. Krommerijnprojekt. (KRP-Rapport nr. 11).
  Sp/besch.
  Reijnders, A.F.M. & Malençon, G. 1969 Recherches sur le développement d'une espèce appartenant au genre Rhacophyllus Berk. et Br. Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 85: 295-304 Overdruk
  Reijnders, Th. 2005 Paddestoelen van het landgoed Kolland. Onderzoeksrapport.

  Reijnders, W.J. 1954 Mycologische vermeldenswaardigheden. Enkele Mycena's Fungus 24: 27-30 Overdruk
  Reijnders, W.J. 1959 On a vernal marsh Galerina. (Galerina heimansii W. Reijnd., spec. nov.) Persoonia 1: 165-168 Overdruk
  Reinert, G. G. 1942 Dunkelfeld- und Ultramiskroskopie. Eine praktische Einführung. Mit 175 Abbildungen. Geschäftsstelle des Mikrokosmos: Franckische Verlagshandlung, Stuttgart.

  Reitsma, J. 1932 Studien über Armillaria mellea (Vahl) Quél. Proefschrift RUU; Anhaltische Buchdruckerei Gutenberg Gustav Zichäus G.M.B.H., Dessau; tevens in Phytopath. Z. 4:461-522
  Boek
  Reumaux P. & Frund C. 2009 Cortinaires & russules rares ou critiques. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XLIII. Edizioni Candusso, Alassio. 52 p.
  Boek
  Reumaux, P. 1996 Russules rares ou méconnues. Collaboration scientifique: André Bidaud Iconographie: Pierre Moënne-Loccoz. Editions fédération mycologique Dauphiné-Savoie, Frangy, France. 294 p
  Boek
  Rhoads, A.S. 1933 Clitocybe mushroom root rot of woody plants Press Bull. Fla agric. Exp. Stn 454. 2 p Overdruk
  Ricek, E. W. 1982 Die Flora der Umgebung von Gmünd im niederösterreichischen Waldviertel. Abhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Österreich. Band 21
  Boek
  Ricek, E.W. 1989 Die Pilzflora des Attergaues, Hausruck- und Kobernaußerwaldes. Abh. zool.-bot. Ges. Österreich 23. 439 p
  Boek
  Richards, H.M. 1890 Notes on Zonaria variegata (Contr. cryptog. Lab. Harv. 13) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 25: 83-92 Overdruk
  Richards, H.M. 1896 On some points in the development of Aecidia Proc. Am. Acad. Arts Sci. 31: 255-270 Overdruk
  Richardson, M.J. & Watling, R. 1982 Keys to fungi on dung. The British Mycological Society
  Boek
  Richardson, M.J. & Watling, R. 1997 Keys to fungi on dung. The British Mycological Society
  Boek
  Richardson, M.J. & Watling, R. 1968/1969 Keys to fungi on dung. The British Mycological Society
  Boek
  Richter, N. 1984 Austernpilz Kochbuch. Über 100 Gerichte und Zubereitungstips mit Austernpilzen - leicht verständliche Anweisungen - alle Zutaten im Lebensmittelhandel. München: Richter. 72 p
  Boek
  Richter, N. 1985 Shiitake Kochbuch. Über 100 Gerichte und Zubereitungstips mit Shiitake - leicht verständliche Anweisungen - alle Zutaten im Lebensmittelhandel. München: Richter. 72 p
  Boek
  Ricken, A. 1915 Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der angrenzenden Länder, besonders Österreichs und der Schweiz. Leipzig: Weigel. 1. Bd.: Text. 480 p
  Boek
  Ricken, A. 1915 Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der angrenzenden Länder, besonders Österreichs und der Schweiz. Leipzig: Weigel. 2. Bd.: Abbildungen. 112 Tafel
  Boek
  Ricken, A. 1918 Vademecum für Pilzfreunde. Taschenbuch zur bequemen Bestimmung aller in Mittel-Europa vorkommenden ansehnlicheren Pilzkörper mit vier Bestimmungstafeln und Zitaten bekannter Bildwerke. Leipzig; Quelle & Meyer. 334 p
  Boek
  Ricken, A. 1918 Vademecum für Pilzfreunde. Taschenbuch zur bequemen Bestimmung aller in Mittel-Europa vorkommenden ansehnlicheren Pilzkörper mit vier Bestimmungstafeln und Zitaten bekannter Bildwerke. Leipzig; Quelle & Meyer, autorisierter Nachdruck, Lehre: Cramer. 352 p
  Boek
  Riddle, L.W. 1906 On the cytology of the Entomophthoraceae (Contr. cryptog. Lab. Harv. 63) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 42:177-197 Overdruk
  Riddle, L.W. 1920 Observations on the genus Acrospermum Mycologia 12:175-181 Overdruk
  Riedlinger, Th. J. 1990 The sacred mushroom seeker. Essays for R. Gordon Wasson. Ethnomycological Studies No. 11. Dioscorides Press, Portland, Oregon
  Boek
  Rieuf, P. 1985 Clé d’identification des champignons rencontrés sur les plantes maraichères. Paris, INRA. Geen paginering
  Boek
  Rifai, M.A. 1968 The australasian pezizales in the herbarium of the Royal Botanic Gardens Kew. Verh. K. ned. Akad. Wet., afd. Natk. 2e Reeks, 57.; Amsterdam: N-Holl. Uitg. Mij. 295 p
  Boek
  Rijgersberg, E. 1957 Beknopte kleurenleer en de toepassing van de kleuren in architectuur en binnenhuiskunst. 7de, uitgebreide druk. N.V. Uitgeverij Argus, Amsterdam. 248 p
  Boek
  Rimóczi, I. 1994 Die Grosspilze Ungarns; Zönologie und Ökologie. Libri botan. 13. IHW-Verlag. 160 p
  Boek
  Rinaldi, A. & Tyndalo, V. 1973 “Atlas des Champignons” (Franse vertaling) ; Editions Nathan 327 p
  Boek
  Rinaldi, A. & Tyndalo, V. 1974 Mushrooms and other fungi. London, New York, Sydney, Toronto: Hamlyn. 333 p. (Engelse vertaling van "L'Atlante dei Funghi 1972")
  Boek
  Riousset, L., Coulon, L. et M. 1977 Champignons de Provence. 2e edition
  Boek
  Riphagen, I. 1985 Effecten van metaalverontreiniging op mycorrhiza. Een overzicht van publicaties in de periode '75 - '84. 19 p
  Boek
  Riva, A. 2003 Fungi Europaei Vol. 3: Tricholoma (Fr.) Staude. 827 p. Edizioni Candusso
  Series
  Riva, A. 19?? Tricholoma (Fr.) Staude. Fungi non delineati V. Mykoflora, Alassio, SV. 44p
  Series
  Roberts, P. 1997 Aldridgea (Fungi: Boletales): A synonym of Coniophora Kew Bulletin 52, 2: 505-506 Overdruk
  Roberts, P. 2000 Corticioid fungi from Korup National Park, Cameroon Kew Bull. 55: 803-842 Overdruk
  Roberts, P. 2001 Amphinema angustispora: a new corticoid fungus from the conservation area at Kew Kew Bull. 56: 761-762 Overdruk
  Roberts, P. J. & Spooner, B. M. 2000 Cantharelloid, clavarioid and thelephoroid fungi from Brunei Darussalam Kew Bull. 55: 843-851 Overdruk
  Roberts, P. J. & Spooner, B. M. 1998 Heterobasidiomycetes from Brunei Darussalam Kew Bull. 53, 3: 631-650 Overdruk
  Robich, G. 2007 Mycena d’Europe. AMB, Fondazione Centro Studi Mycologici. 728 p.
  Boek
  Robinson, P. M. 1978 Practical Fungal Physiology. John Wiley & Sons, Chicester . New York . Brisbane . Toronto
  Boek
  Robinson, R.K., M.A., D.Phil. 1967 Ecology of fungi. The English Universities Press Limited. St. Paul's House, Warwick Lane, London EC4
  Boek
  Roche, M. 1943? Geneeskunde en paddestoelen. Wetenschappelijke afdeling Hoffmann - La Roche & Co. 2 gebonden ex. en 1 map met losse platen. 16 platen met tekst
  Boek
  Rodriguez, Jaime; Andrés, Frade; Basilio Llamas; Alfonso, Arsenio Terrón; Rodríguez, Juan Antonio Sánchez; Prieto, Oscar García; Martín, Eduardo Arrojo; Jarauta, Tomás Pérez. 1990 Guía de hongos de la península ibérica. Prologo del Dr. D. Francisco de Diego Calonge
  Boek
  Roelfsema, E.J.D. 1936 De champignoncultuur. Korte handleiding voor het kweeken en verwerken van champignons. Haarlem: Enschedé. 60 p
  Boek
  Rogers, D.P. 1936 Basidial proliferation through clamp-formation in a new Sebacina. Mycologia 28: 347-362 Overdruk
  Rogers, J. D. 1994 Neohypodiscus nom. nov. for Hypodiscus Mycologia 86: 684-690 Overdruk
  Rolfe, R.T. & Rolfe, F.W. 1925 The romance of the fungus world. An account of fungus life in its numerous guises, both real and legendary. London: Chapman & Hall. 309 p
  Boek
  Röll, A. zonder jaartal Über das Vorkommen der Trüffeln Z. bot. Ges. Wien 5: 121-124 Overdruk
  Rolland, L. 1910 Atlas des champignons de France, Suisse et Belgique. 283 espèces comestibles, vénéneuses ou remarquables par leur abondance ou leur forme, avec leur description et l'indication de leurs propriétés alimentaires. Paris: Klincksieck. 120 p
  Boek
  Romagnesi, H. 1956 Nouvel atlas des champignons. Publié sous les auspices de la Société Mycologique de France. Tome 1: 93 p. Planche 1 - 79
  Boek
  Romagnesi, H. 1958 Nouvel atlas des champignons. Publié sous les auspices de la Société Mycologique de France. Tome 2: Pl. 80 - 154
  Boek
  Romagnesi, H. 1961 Nouvel atlas des champignons. Publié sous les auspices de la Société Mycologique de France. Tome 3: Pl. 155 - 236
  Boek
  Romagnesi, H. 1962 Petit atlas des champignons. 1 en 2. Paris, Bordas. Met paginering, zonder stofomslagen. 348 p
  Boek
  Romagnesi, H. 1963 Petit atlas des champignons 3. (compléments). Paris: Bordas. 285 p
  Boek
  Romagnesi, H. 1967 Nouvel atlas des champignons. Publié sous les auspices de la Société Mycologique de France. Tome 4: Pl. 237 - 316. Paris: Bordas
  Boek
  Romagnesi, H. 1967 Les russules d'Europe et d'Afrique du Nord. Essai sur la valeur taxinomique et spécifique des caractères morphologiques et microchimiques des spores et des revêtements. Paris: Bordas. 998 p
  Boek
  Romagnesi, H. 1970 Petit atlas des champignons. 1 en 2. Paris, Bordas. Zonder paginering, maar nummering teksten en platen
  Boek
  Romagnesi, H. 1975 Description de quelques espèces de Drosophila Quél. (Psathyrella ss. Dilat.) Complément a la contribution a l'étude du genre Psathyrella (Fr.) Quél. (Agaricales). Bull. Soc. Myc. Fr. t. 91, fasc. 2
  Boek
  Romagnesi, H. 1977 Champignons d'Europe. Ouvrage publié sous le patronage de la Société Mycologique de France. Tome 1. 71 p., Description 1 - 223. Tome 2: Description 224 - 491. Paris: Bordas
  Boek
  Romagnesi, H. & Marxmuller, H. 1983 Étude complémentaire sur les armillaires Annelées Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 99: 301-324 Overdruk
  Romagnesi, Henri 1978 Les fondements de la taxinomie des Rhodophylles et leur classification (Tirage à part de "Beiheft 59 zur Nova Hedwigia"). J. Cramer, Vaduz
  Boek
  Romell, L. 1925 Fruktträdens hattsvampar (Hymenomyceter) Sver. pomol. För. Årsskr. 1925: 43-56 Overdruk
  Romell, L. 1926 Remarks on some species of Polyporus Svensk bot. Tidskr. 20: 1-24 Overdruk
  Rommelaars, L. 2004 Onderzoek van de paddestoelenflora Regte Heide. Het Riels Laag. Verslagjaar 2004.

  Rommelaars, L. 2004 Onderzoek van de paddestoelenflora in de Leemkuilen te Udenhout. Verslagjaar 2004.

  Rommelaars, L. 2004 Onderzoek van de paddestoelenflora in De Brand. 2004.

  Rommelaars, L. 2004 Onderzoek van de paddestoelenflora in “De Kaaistoep”. Verslagjaar 2004. Paddestoelenwerkgroep KNNV - afdeling Tilburg.

  Rommelaars, L. 2004 Onderzoek van de paddestoelenflora in boswachterij Dorst. Jaarverslag 2004.

  Rommelaars, L. 2006 Paddestoelenonderzoek in vijf natuurgebieden. Jaarverslag 2005

  Rommelaars, L. 2006 Paddestoelenonderzoek in vijf natuurgebieden in Noord-Brabant. Jaarverslag 2006.

  Rommelaars, L. 2007 Paddestoelenonderzoek in 7 natuurgebieden in Noord-Brabant. Verslagjaar 2007.

  Rommelaars, L. 2008 Paddestoelenonderzoek in 7 natuurgebieden in Noord-Brabant. Verslagjaar 2008.

  Rommelaars, L. 2009 Paddestoelenonderzoek in 8 natuurgebieden in Noord-Brabant

  Roobeek, C. 2009 Aardtongen in de duinen van Noord-Kennemerland 2005 t/m 2008. 45 p.
  Boek
  Roonwal, M.L. et al. 1960 Termites in the humid tropics. Proceeding of the New Delhi symposium, jointly organized by Unesco and the Zoological Survey of India on 4-12 October 1960. Unesco. 259 p
  Sp/Congr.
  Roos, R., R. Bakker en J. ‘t Hart (en anderen) 2000 Het milieu van de natuur; 3e druk, geheel herziene versie. Stichting Natuur en Milieu.240 p
  Boek + CD-ROM
  Rooseboom, M. 1956 Microscopium. Meded. Rijksmus. Gesch. Natuurw. Leiden: R.G.N. 60 p
  Boek
  Rossman, A. Y., Tullos, R. E., O'Dell, Th. E. & Thorn, R. G. 1998 Protocols for an all taxa biodiversity inventory of fungi in a Costa Rican conservation area. Parkway Publishers, Inc. Boone, North Carolina. With a foreword by Daniel H. Janzen and Winnie Hallwachs, 195 p
  Boek
  Rostrup, E. 1889 Afbildning og beskrivelse af de farligste snyltesvampe i Danmarks skove. (Afbeelding en beschrijving van de gevaarlijkste parasitaire zwammen i de bossen van Denemarken.) Kjøbenhavn: Philipsens Boghandel. 30 p
  Boek
  Rostrup, O. 1935 Bidrag til Danmarks Svampeflora. II Med en indledende biografisk Skildring Dansk bot. Ark. 8: 1-60 Overdruk
  Roth, B. J. 1996 Natuurbeleid en de rol van amateuronderzoekers. NW & S-nr.: 96049. Intern document Vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving, Universiteit Utrecht. 86 p. met bijlagen.
  Sp/besch.
  Rothmaler, W. 1992 Allgemeine Taxonomie und Chorologie der Pflanzen. Grundzüge der speziellen Botanik. Libri botanici Band 3; IHW-Verlag, Reprint 1992 (Orig. 1955); 215 p
  Boek
  Rothmayr, J. zonder jaartal Einführung in die volkstümliche Pilzkunde. Die besten Speisepilze und ihre giftigen Doppelgänger. Schriftenreihe Heil- und Nährkräfte aus Wald und Flur. München: Mayer, 176 p.
  Boek
  Rouppert, C. 1909 Revision du genre Sphaerosoma Bull. Acad. Sci. Cracovie, Classe Sci. Math. & Nat. 1909: 75-95 Overdruk
  Rubio E., Miranda M.A., Linde J., Sánchez J.A. 2010 Biodiversidad Fúngica del Parque Natural de Somiedo. 383 p.
  Boek
  Rücker, Th. 1993 Die Pilze der Hohen Tauern. Herausgegeben von den Nationalparkfonds der Länder Kärnten, Salzburg und Tirol. Tyrolia-Verlag . Innsbruck-Wien
  Boek
  Rue, C.D. la 1922 Two unreported parasites of Hevea brasiliensis Pap. Mich. Acad. Sci. 2: 69-71 Overdruk
  Rue, C.D. la 1923 Notes on the failure of the seed crop of Hevea brasiliensis on the east coast of Sumatra Pap. Mich. Acad. Sci. 3: 193-201 Overdruk
  Rue, C.D. la 1928 The effect of environmental factors on the spore size of Pestalozzia Guepini Pap. Mich. Acad. Sci. 9: 227-237 Overdruk
  Rue, C.D. la & Bartlett, H.H. 1922 Diplodia disease of Hevea brasiliensis Pap. Mich. Acad. Sci. 2: 91-107 Overdruk
  Rue, C.D. la & Bartlett, H.H. 1922 A leaf-fall disease of Hevea brasiliensis Muell.-Arg. due to Gloeosporium alborubrum Petch Pap. Mich. Acad. Sci. 2: 73-90 Overdruk
  Ruffiandis, H. 1967 Mon amie la truffe. préfacé par André Marchand, Président de la Société Mycologique des Pyrénées-Méditerranéennes
  Boek
  Ruijs, J. 1909 De paddenstoelen van Nederland. Naar verschillende bronnen bewerkt. 's-Gravenhage: Nijhoff. 461 p
  Boek
  Ruijs, J. 1910 Morieljes Elseviers Geïll. Maandschrift (20?): 3-8 Overdruk
  Ruijs, J. 1910 Minder bekende eetbare zwammen Elseviers Geïll. maandschrift 20: 237-250 Overdruk
  Runge, A. 1981 Münster. Die Pilzflora Westfalens. 43. Jahrgang 1981, Heft 1. Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster in Westfalen, herausgegeben von Prof. Dr. L. Franzisket.
  Boek
  Runge, A. 1986 Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde. 48. Jahrgang 1986. Heft 1 Neue Beiträge zur Pilzflora Westfalens. Herausgeber Westfälisches Museum für Naturkunde Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Münster
  Boek
  Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984 Svampar. En fälthandbok. Interpublishing Stockholm
  Boek
  Ryman, Sv. & Holmåsen, I. 1992 Pilze. Über 1500 Pilzarten ausführlich beschrieben und in natürlicher Umgebung fotografiert. Braunschweig: Thalacker. 718 p
  Boek
  Rypáček, V. 1966 Biologie holzzerstörender Pilze. Redaktion der deutschen Ausgabe Dr. Ernst Jahn, Tharandt. Veb Gustav Fischer Verlag Jena
  Boek
  Ryvarden, L. 1972 A note on the genus Junghuhnia Persoonia 7: 17-21 Overdruk
  Ryvarden, L. 1976 The Polyporaceae of North Europe. 1: Albatrellus - Incrustoporia. Oslo: Fungiflora. p. 1-214
  Boek
  Ryvarden, L. 1978 The Polyporaceae of North Europe. 2: Inonotus - Tyromyces. Oslo: Fungiflora. p. 218-507
  Boek
  Ryvarden, L. 2005 The genus Inonotus. A synopsis. Fungiflora, Oslo. 149 p. Synopsis Fungorum 21 Boek
  Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1993 European Polypores Part 1. Abortiporus - Lindtneria
  Boek
  Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1993 European Polypores Part 2. Meripilus - Tyromyces
  Boek
  Ryvarden, L. & Johansen, I. 1980 A preliminary polypore flora of East Africa. Fungiflora (Oslo): 448-457 Overdruk
  Ryvarden, Leif. 1968 Flora over kjuker. Universiteitsforlaget, Oslo
  Boek
  Saaltink, G.J. 1963 De ontwikkeling van Fusarium oxysporum in resistente en vatbare rassen van Lupinus luteus. Proefschrift RUU. 75 p
  Overdruk
  Sabatier, R. & Becker, G. 1986 Le gratin des champignons. Editions Jacques Glénat et Roland Sabatier. 224 p.
  Boek
  Sabouraud, R. 1910 Les teignes : Les maladies cryptogamiques. Paris: Masson. (Maladies du cuir chevelu : III)
  Boek
  Sabouraud, R. 1910 Les teignes. Paris: Masson. Foto's
  Boek
  Saccardo, P. A. Sylloge fungorum 5 1887 Reprint 1966. Johnson Reprint Corp. New York. 1144 p
  Boek
  Saccardo, P.A. 1920 Mycetes boreali americani Nuovo G. bot. ital. NS 27: 75-88 Overdruk
  Saccardo, P.A. 1921 Fungi Sinensis Aliquot a Cl.Prof. Otto A. Reinking Collecti et Communicati Philipp. J. Sci. 18: 595-605 Overdruk
  Saccardo, P.A. & Trotter, A. 1920 I funghi dell'avellinese : censimento, distibuzione e note critiche. Avellino: Ditta Maggi, 198 p.
  Boek
  Sãlãgeanu, Gheorghe & Sãlãgeanu Anisoara 1985 Determinator Pentru Recunoasterea Ciupercilor necomestibele si otrivitoare din Romania. Editura Ceres, Bucuresti
  Boek
  Salemink, C.A. zonder jaartal De geschiedenis van het muscarine Pharm. Weekbl. 95: 165-173 Overdruk
  Salvin, S.B. 1940 The occurrence of five successive swarming stages in a non-sexual Achlya. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Farl. Herb. Harv. 179) Mycologia 32: 148-154 Overdruk
  Salvin, S.B. 1941 Comparative studies on the primary and secondary zoöspores of the Saprolegniaceae. I. Influence of temperature. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Farl. Herb. Harv. 190) Mycologia 33: 592-600 Overdruk
  Salvin, S.B. 1942 Variations of specific and varietal character induced in an isolate of Brevilegnia. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Farl. Herb. Harv. 192) Mycologia 34: 38-51 Overdruk
  Samson, R.A. & Aa, H.A. van der 1975 Echinochondrium pulchrum gen. et spec. nov., a new sclerotial hyphomycete Revue Mycol. 39 (1974-1975): 103-106 Overdruk
  Samson, R.A. & Aa, H.A. van der 1979 Schimmels Natuur en techniek 47: 488-505 Overdruk
  Samson, R.A., Evans, H.C. & Latgé, J.-P. 1988 Atlas of entomopathogenic fungi. Utrecht: Bunge, 187 p.
  Boek
  Samson, R.A., Vlak, J.M. & Peters, D. (eds) 1986 Fundamental and applied aspects of invertebrate pathology. Proc. 4th Int. Coll. of Invertebrate Pathology, in conjunction with the XIXth Annual Meeting of the Society of Invertebrate Pathology, Veldhoven, 18-22 August 1986. Soc. of Invertebrate Pathology. 711 p
  Sp/Congr.
  Samuels, G.J. 1985 An Annotated index to the mycological writings of Franz Petrak : vol. 4, H-L. DSIR Bulletin: 230. 417 p
  Boek
  Samuels, G.J. 1986 An Annotated index to the mycological writings of Franz Petrak: Vol. 5, M-O. 535 p
  Boek
  Samuels, G.J. 1988 Fungicolous, lichenicolous, and Myxomyceticolous species of Hypocreopsis, Nectriopsis, Nectria, Peristomialis, and Trichonectria. Memoirs of the New York Botanical garden 48: 1-78. Boek
  Samuels, G.J. 1989 Mycological contributions celebrating the 70th birthday of Clark T. Rogerson. Memoirs of the New York Botanical Garden 49: 1-374. Boek
  Samuels, G.J. et al. 1990 Contributions toward a Mycobiota of Indonesia: Hypocreales, synnematous hyphomycetes, Aphyllophorales, Phragmobasidiomycetes, and Myxomycetes. Memoirs of the New York Botanical Garden 59: 1-180. Boek
  Sandt, L. van der, et al. 1985 Paddestoelen. Algemene inleiding en determinatietabel op veldkenmerken. IVN-afdeling IJssel en Gouwe. 42 p. met aanhangsel
  Boek
  Sarasini, M. 2005 Gasteromyceti epigei. A. M. B. Fondazione Centro Studi Micologici. 406 p. (in Italiaans) Boek

  Sarnari, M. 1997 Russule rare o interessanti. Fungi non delineati Pars 1. 1. Tome
  Series
  Sarnari, M. 1998 Monografia illustrata del genere Russula in Europa; Tomo primo. Associazione Micologica Bresadola, Trento. 799 p
  Boek
  Sarnari, M. 2005 Monografia illustrata del genere Russula in Europa; Tomo secondo. Associazione Micologica Bresadola, Trento. 800-1568 p
  Boek
  Sartoris, G.B. & Kauffman, C.H. 1925 The development and taxonomic position of Apiosporina collinsii Pap. Mich. Acad. Sci. 5: 149-162 Overdruk
  Sartory, A.T. & Maire, L. [1923] Synopsis du genre Inocybe Fr. 248 p
  Boek
  Sartory, A.T. & Maire, L. [1931] Monographie du genre Boletus, Dill. [Paris]
  Boek
  Sartory, A.T. & Maire, L. zonder jaartal Synopsis du genre Collybia: Documents pour l'Encyclopédie du genre: Étude critique (descriptive et histologique). Classifications diagnoses et observations. 226 p
  Boek
  Sasaki, M., Kikuchi, T., Asao, Y. & Yokotsuka, T. 1967 Studies on the compounds produced by molds. Part II. Fluorescent compounds produced by Japanese industrial molds (2) J. agric. Chem. Soc. Japan 41: 154-158 Overdruk
  Sass, J.E. 1928 A cytological study of a bispored form of Psalliota campestris. Pap. Mich. Acad. Sci. 9: 287-298 Overdruk
  Sathe, A.V.et al. 1980 Agaricales (mushrooms) of South West India. Maharashtra Association for the cultivation of Science, Research Institute, Pune, India. Monongraph no. 1. 114 p
  Boek
  Savile, D. B. O. 1972 Arctic adaptations in plants. Monograph 6, Research Branch Canada Department of Agriculture, Ottawa. 81 p
  Boek
  Savulescu, T. 1951 Herbarium mycologicum romanicum: Fasc. I-XXX (1929-1950): Liste des genres, espèces, sous-espèces, variétés, formes, synonymes et plantes hospitalières. Bucuresti: Editura de Stat. 115 p
  Boek
  Sawyer, W.H. 1929 Observations on some entomogenous members of the Entomophthoraceae in artificial culture Am. J. Bot. 16: 87-121 Overdruk
  Sawyer, W.H. 1931 Studies on the morphology and development of an insect-destroying fungus, Entomophthora sphaerosperma Mycologia 23: 411-432 Overdruk
  Sawyer, W.H. 1933 The development of Entomophthora sphaerosperma upon Rhopobota vacciniana Ann. Bot. 47: 799-809 Overdruk
  Sayers, D., Eustace, R., 1930? Documenten in de zaak Harrison, Prisma detective
  Boek
  Saylor, H., Vergeer, P., Desjardin, D. & Duffy, T. [na 1980] California mushrooms 1970-1980: Fungus fair and foray collections. San Francisco: Mycol. Soc. San Francisco. 38 p
  Boek
  Schade, A.L. 1937 Observations on a Monascus isolated from rubber Mycologia 29: 295-302 Overdruk
  Schade, A.L. 1940 The nutrition of Leptomitus. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Harv. 178) Am. J. Bot. 27: 376-384 Overdruk
  Schaeffer [Schäffer], J. 1941 Die Egerlinge (Champignons) Dt. Bl. Pilzk. 3 (neue Folge): 1-12 Overdruk
  Schaeffer, J. 1934 Russula-monographie. Berlin: Verlag R. Friedlaender & Sohn. -Annales mycologici. - editi in notitiam Scientiae Mycologicae Universalis. - Vol. XXXI (1933) No. 5/6 - Plus: Allgemeiner Teil. 516 plus 243 p
  Boek
  Schaeffer, J. 1942 Die Taubling (Russulae). 1-3. Lieferung. Leipzig: Verlag Dr. Werner Klinkhardt. (Die Pilze Mitteleuropas : Band III). Opgenomen in verzamelmap sub Kallenbach.
  Ic.
  Schaeffer, J. 1942 Bestimmungstabelle für die Täublinge (Russula-Arten). Veröffentl. Staatl. bot. Anst. III; Alfred Fritzche Verlag, Krakau. 1-32
  Overdruk
  Schaeffer, J. 1952 Russula-monographie. Bad Heilbrunn Obb.: Verlag Julius Klinkhardt. Die Pilze Mitteleuropas (herausgabe) Band III. 295 p. mit 20 Farbtafeln
  Boek
  Schaeffer, J. 1952 Russula-monographie. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn Obb
  Boek
  Schalkwijk, H.M.E. 1977 Mushrooms of the Edmonton area: edible and poisonous. 2nd ed. Edmonton, Alberta: [Schalkwijk]. 32 p
  Boek
  Schalkwijk, J. & Jansen, G.M. 1982 A new Amanita from Chile Persoonia 11: 516-518 Overdruk
  Schalkwijk-Barendsen, H. M. E. 1994 Mushrooms of Northwest North America. Lone Pine Publishing; Washington, Vancouver, Edmonton. 413 p
  Boek
  Schaminée, J. H. J., Stortelder, A. H. F. & Weeda, E. J. 1996 De vegetatie van Nederland 3; Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus Press, Uppsala-Leiden. 356 p
  Boek
  Schaminée, J. H. J., Stortelder, A. H. F. & Westhoff, V. 1995 De Vegetatie van Nederland 1; Inleiding tot de plantensociologie - grondslagen, methoden en toepassingen. Opulus Press, Uppsala-Leiden. 296 p
  Boek
  Schaminee, J. H. J., Weeda, E. J. & Westhoff, V. 1998 De Vegetatie van Nederland 4; Kust - Binnenlandse pioniermilieus. Opulus Press, Uppsala, Leiden. 346 p
  Boek
  Schaminée, J. H. J., Weeda, E. J., & Westhoff, V. 1995 De Vegetatie van Nederland 2; Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden. Opulus Press, Uppsala-Leiden. 360 p
  Boek
  Schaminée, J.H.J. & Janssen, J.A.M. 2009 Europese natuur in Nederland. Laag Nederland. Natura 2000-gebieden. KNNV-uitgeverij. 248 p.
  Boek
  Schaminée, J.H.J. & Janssen, J.A.M. 2009 Europese natuur in Nederland. Hoog Nederland. Natura 2000-gebieden. KNNV-uitgeverij. 360 p.
  Boek
  Schatteburg, G. A. F. 1956 Die höheren Pilze des Unterweserraumes, Basidiomycetes und häufige Ascomycetes. Ein Fundkatalog der Jahre 1913 bis 1956. Walter Dorn Verlag. Bremen
  Boek
  Scheerpeltz, O. & Höfler, K. 1948 Käfer und Pilze. Mit 9 Tafeln und 19 Textfiguren. Verlag für Jugend und Volk, Wien.

  Schellenberg, H.C. 1915 Zur Kenntnis der Winterruhe in den Zweigen einiger Hexenbesen Ber. dt. bot. Ges. 33: 118-126 Overdruk
  Schellenberg, H.C. 1915 Ein neuer Brandpilz auf Arrhenatherum elatius (L.) M. u. K. Ber. dt. bot. Ges. 33: 316-323 Overdruk
  Schellenberg, H.C. 1917 Zur Kenntnis der Entwicklungs-verhältnisse von Mycosphaerella Fragariae (Tul.) Lindau Vjschr. naturf. Ges. Zürich 62: 383-393 Overdruk
  Schieferdecker, K. 1954 Die Schlauchpilze der Flora von Hildesheim. Eine zusammenstellung mit 337 Federzeichnungen und 12 Fotografien auf 21 Tafeln. Verlag Gebr. Gerstenberg, Hildesheim
  Boek
  Schierbeek, A. 1925 Het Meijendel-onderzoek De Levende Natuur 3: 65-78 Overdruk
  Schierbeek, A. 1963 Antoni van Leeuwenhoek. Helden van de geest.

  Schild, E. 1971 Fungorum rariorum icones coloratae; Pars V; Clavariales: 1-44; Tafeln 33-40, Abbildungen 1-11. J. Cramer, Lehre.
  Series
  Schiöler, S. 1941 Våra vanligaste Svampar, och hur de kännas igen, tredje upplagen, Stockholm, Albert Bonniers Förlag.

  Schipper, M.A.A. 1967 Mucor strictus Hagem, a psychrophilic fungus, and Mucor falcatus sp. n. Antonie van Leeuwenhoek 33: 189-195 Overdruk
  Schipper, M.A.A. 1967 On Mucor fuscus and its synonyms. Antonie van Leeuwenhoek 33: 473-476 Overdruk
  Schlechte, G. 1986 Holzbewohnende Pilze, 240 Arten in Farbe. Farbfotos: Hans Polke. Jahn & Ernst-Verlag, Hamburg
  Boek
  Schlittler, J. 1972 Pilze, Band 1, Blätterpilze. Fotos uns Illustrationen: Fred Waldvogel. Silva-Verlag, Zürich
  Boek
  Schlittler, J. 1972 Pilze, Band 2, Blätterlose Pilze. Fotos uns Illustrationen: Fred Waldvogel. Silva-Verlag, Zürich
  Boek
  Schlittler, J. 1972 Das Buch der Pilze. Fotos und Illustationen: Fred Waldvogel. Herder Freiburg. Basel. Wien
  Boek
  Schlitzberger, S. 1891 Unsere häufigeren eßbaren Pilze in 23 naturgetreuen und feinkolorierten Abbildungen nebst kurzer Beschreibung und Anleitung zum Einsammeln und zur Zubereitung. Kassel: T. Fischer. 7e Auflage
  Overdruk
  Schlitzberger, S. 1893 Unsere verbreiteten giftigen Pilze, naturgetreu nach ihren Entwicklungstufen in 18 fein kolorierten Gruppenbildern nebst Artbeschreibung und Anleitung zur Pilzkenntnis in chemischer und toxikologischer Hinsicht. Kassel: T. Fischer
  Overdruk
  Schmid, H. 1995 Pilze. Wissenswertes aus Ökologie, Geschichte und Mythos. IHW Verlag, Eching b. München. 160 p
  Boek
  Schmid, I. & H. 1990 Ascomyceten im Bild. Serie 1, Tafel 1-50, 1991. IHW Verlag, Eching. 1990; Serie 2, Tafel 51-100
  Series
  Schmid-Heckel, H. 1988 Pilze in den Berchtesgadener Alpen. Forschungsbericht 15. Regensburg.

  Schmidt, I. et al. (red.) 2004 Leifaden für Pilzsachverständige. Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) e. V. Landesgesundheitsamt Mecklenburg-Vorpommern. IHW-Verlag, Lehre. 79 p.
  Boek
  Schmidt, O. 1994 Holz- und Baumpilze Biologie, Schäden, Nutzen. Springer Verlag, Berlin. 246 p
  Boek
  Schmidt, Olaf. 1994 Holz- und Baumpilze. Biologie, Schäden, Schutz, Nutzen. Mit 58 Abbildungen. Springer-Verlag. Berlin, etc.

  Schmitt, J. A. 1999 Neues zum Informationsgehalt von Arten/Areal-Kurven. Abh. Delatinia 25: 67-210 Overdruk
  Schmitt, J. A. 2007 Checkliste und Rote Liste der Pilze (Fungi) des Saarlandes. 2. Fassung. Delattinia 33: 189-379 Overdruk
  Schmitt, J.A. 1978 Schwermetalle in höheren Pilzen, IV. Silber Z. Naturf. 33c: 608-615 Overdruk
  Schmitt, J.A. 1978 Über den Duftstoff zweier Rißpilzarten (Agaricales, Basidiomycetes) Z. Naturf. 33c: 817-819 Overdruk
  Schmitz, H. 1919 Studies in the physiology of the fungi. VI. The relation of bacteria to cellulose fermentation induced by fungi, with special reference to the decay of wood Ann. Mo. bot. Gdn 6: 93-136 Overdruk
  Schnegg, H. 1916 Unsere Giftpilze und ihre eßbaren Doppelgänger: unter Einbeziehung der häufigeren ungenießbaren Arten. München: Verlag Natur und Kultur Dr. Frz. Jos. Völler. 52 p
  Boek
  Schnegg, H. 1916 Die essbaren Pilze, und deren Bedeutung für unsere Volkswirtschaft und als Nahrungsmittel. München: Verlag Natur und Kultur Dr. F. Jos Völler. 92 p
  Boek
  Schnegg, H. 1918 Unsere Speisepilze: Auswahl der häufigeren und wichtigeren Markt- u. Liebhaberpilze. München: Verlag Natur und Kultur Dr. Frz. Jos. Völler. 127 p
  Boek
  Schoevers, T.A.C. 1920 De loodglansziekte onzer loofbomen. (Voorloopige Uitgave) Versl. Meded. phytopathol. Dienst Wageningen 10. 12 p Overdruk
  Schol-Schwarz, M.B. 1968 Rhinocladiella, its synonym Fonsecaea and its relation to Phialophora Antonie van Leeuwenhoek 34: 119-152 Overdruk
  Schoorel, A.F. & Boedijn, K.B. 1939 De steenroode wortelschimmel (Poria hypolateritia) Archf Theecult. 1: 19-25 Overdruk
  Schouten, H. 1956 Over Muscarine. Isolering uit Amanita muscaria L. en enkele bijdragen tot de bepaling van de constitutie. Proefschrift RUU. Bergen op Zoom: Harte. 63 p
  Boek
  Schouten, S. L. 1936 De micromanipulator. Swets & Zeitlinger, Amsterdam. 302 p. [Overdruk uit Antoni van Leeuwenhoek 2, afl. 3].

  Schreurs, J. 1992 Het Mijtertje. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers 6, 1: 2-5 Overdruk
  Schroeter, J. 1889 Die Pilze Schlesiens I, Breslau; reprint J. Cramer, Lehre, 1972; 814 p. II, Breslau, 1908; Reprint J. Cramer, Lehre ; 596 p.
  Boek
  Schulz, G.E.F. 1908 Natur-Urkunden: Biologisch erläuterte photographische Aufnahmen frei lebender Tiere und Pflanzen. Berlin: Parey. Heft 4. Pilze. Erste Reihe. 16 p
  Boek
  Schumacher, T. & Mohn Jenssen, K. 1992 Arctic and alpine fungi - 4. Oslo: Soppkonsulenten. 66 p
  Boek
  Schweers, A.C.S. 1931 Leucopaxillus paradoxus (Cost. & D.) De Levende Natuur 1931: 316-317 Overdruk
  Schweers, A.C.S. 1931 Nieuwe vondsten of nog niet geregistreerde vondsten in Twente in 1929. Nieuwe Inocybe-soorten Meded. ned. mycol. Vereen. 18-19-20: 57-66 Overdruk
  Schweers, A.C.S. 1936 Omphalia typhae nov. spec. Rev. Mycol. 1: 25-26 Overdruk
  Schweers, A.C.S. 1938 Sporen en sporenval Natura 1-17 Overdruk
  Schweers, A.C.S. 1940 Lachnella rosea, espèce nouvelle Revue Mycol. 5: 20-21 Overdruk
  Schweers, A.C.S. 1945 Neottiella ithacaensis Rehm n. c. Rev. Mycol. 10: 69-72 Overdruk
  Schweinitz, L.D. De 1822 (1976) Synopsis fungorum Carolinae superioris secundum observationes. Cum tabulis II. Reprint 1976 in Bibliotheca Mycologica 49: 1-131.
  Boek
  Seaver, F.J. 1928 The North American cup-fungi: Operculates. New York: Fred Jay Seaver. 284 p
  Boek
  Seaver, F.J. 1942 The North American cup-fungi: Operculates. New York: Fred Jay Seaver. Supplemented edition. p. 285-377
  Boek
  Seaver, F.J. 1951 The North American cup-fungi: Inoperculates. New York: Hafner. 428 p
  Boek
  Séguy, E. 1936 Code universel des couleurs. Encyclopédie pratique du naturaliste XXX. Paul Lechevalier, Paris. Losbladig in omslag: Boekje LXVIII p & 48 planches
  Boek
  Seifert, K.A. 1985 A monograph of Stilbella and some allied Hyphomycetes. Baarn: Centraalbureau voor Schimmelcultures. Diss. RUU. Stud. Mycol. 27. 238 p
  Boek
  Sengbusch, R. v. & Fritsche, G. 1969 Neuester Stand der züchterischen Arbeiten an Stamm 59c Proc. 2nd scient. Symp. and the 7th Int. Congr. Mushr. Sci., Hamburg. Mushr. Sci. 7: 507-513 Overdruk
  Sengbusch, R. von et al. 1969 Mushroom Science VII. Proceedings of the Second Scientific Symposium and the Seventh International Congress on Mushroom Science. Hamburg, May 3 to 9 1968. Wageningen: Pudoc. 614 p.
  Sp/Congr.
  Senn-Irlet, B. 1995 The genus Crepidotus in Europe Persoonia 16: 1-80 Overdruk
  Senn-Irlet, B. [19??] Schweizer Zentralalpen (Inauguraldissertation). Bern: Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. 252 p
  Boek
  Senn-Irlet, B.I. 1986 Ökologie, Soziologie und Taxonomie alpiner Makromyzeten (Agaricales, Basidiomycetes) der Schweizer Zentralalpen.

  Senn-Irlet, B.I., Mohn Jenssen, K. & Gulden, G. 1990 Arctic and alpine fungi - 3. Oslo: Soppkonsulenten. 58 p
  Boek
  Setchell, W.A. 1890 Concerning the structure and development of Tuomeya fluviatilis, Harv. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 12) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 25: 53-68 Overdruk
  Setchell, W.A. 1891 Preliminary notes on the species of Doassansia, Cornu. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 14) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 26: 13-19 Overdruk
  Setchell, W.A. 1891 Concerning the life-history of Saccorhiza dermatodea (De la Pyl.) J.Ag. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 17) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 26: 177-217 Overdruk
  Seynes, J. De 1863 Essai d'une flore mycologique de la region de Montpellier et du Gard: Observations sur les agaricinés suivies d'une énumération méthodique. Paris: Baillière. 151 p
  Boek
  Seynes, J. de 1874 Recherches pour servir a l’histoire naturelle des vegeteaux inférieurs, Tome I, Des Fistulines. Paris : G. Masson.

  Seynes, J. de 1888 Recherches pour servir a l’histoire naturelle des vegeteaux inférieurs, Tome II, Polypores. Paris : G.Masson.

  Shaffer, R.L. 1968 Keys tot genera of higher fungi. Edition 2. University herbarium and Biological Station , The University of Michigan Ann Harbor, Michigan.
  Shanz, H.L. and Piemeisel, R.L. 1917 Fungus Fairy rings in Eastern Colorado and their effect on vegetatation. Washington, Government Printing Office.

  Sharp, R. F. 1928 Investigative Mycology. With drawings by Keith James. Heinemann Educational Books.

  Shepherd, C.J. and Totterdell, C.J. 1988 Mushrooms and Toadstools of Australia. Inkata Press, Melbourne, Sydney.

  Shope, P.F. 1931 The Polyporaceae of Colorado Ann. Mo. bot. Gdn 18: 287-456 Overdruk
  Siebel, H. N., Aptroot, A., Dirkse, G.M., Dobben, H.F. van, Melick, H.M.H. van en Touw, A. zonder jaartal Rode lijst van in Nederland verdwenen en bedreigde mossen en korstmossen. Gorteria 18, 1: 1-20 Sp/besch.
  Siemaszko, W. 1914 Zapiski grzyboznawcze z gubernii wile_skiej. Warszawa: Kowalewskiego. (Zwammen uit het gouvernement Wilma) 12 p
  Overdruk
  Siemaszko, W. 1922 O nowym _luzowcu z Kaukazu Lycogala Rostafinskii nov. sp. (Sur un nouveau myxomycète du Caucase, Lycogala Rostafi_skii nov. sp.) Odbitka z "Kosmosu" Rocznika 47: 244-251 Overdruk
  Siemaszko, W. 1923 Fungi caucasici novi vel minus cogniti. II. Diagnoses specierum novarum ex Abchazia Adzariaque provenientium Acta Soc. Bot. Pol. 1: 1-10 Overdruk
  Sierra Lopez, D. 1986 (1987) Aportacion al conocimiento de los ascomicetes ( ascomycotina ) de Cataluña. Universidad de Barcelona. Edicions especials de la Societat Catalana de Micologia. Vol. 1, Octubre 1987. 481 p.
  Boek
  Simonini, G. 1998 Qualche species rara o poco conosciuta della Famiglia Boletaceae. Fungi delineati VI. Mykoflora, Alassio, SV. 56 p.
  Ic.
  Sinden, J.W. [et al.] [1979 ?] Sinden on mushrooms. Collected papers by Dr. J.W. Sinden and associated authors. 383 p
  Boek
  Singer, R. 1932 Monographie der Gattung Russula. Beihefte zum Bot. Centralbl. bd XLIX (1932) Abt. 2., p. 205-380.
  Boek
  Singer, R. 1942 Type studies on Basidiomycetes. I. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Farl. Herb. Harv. 199) Mycologia 34: 64-93 Overdruk
  Singer, R. 1949 The Agaricales in modern taxonomy. Lilloa 22: 5-832 Boek
  Singer, R. 1950 Type studies on Basidiomycetes IV. Lilloa 23: 147-246 Overdruk
  Singer, R. 1956 The Armillariella mellea group. Lloydia 19: 176-187 Overdruk
  Singer, R. 1962 The Agaricales in modern taxonomy. 2nd, fully revised edition. Weinheim: Cramer. 915 p
  Boek
  Singer, R. 1962 Keys for the determination of the agaricales. Weinheim: Cramer. 64 p
  Boek
  Singer, R. 1965 Die Röhrlinge. Teil I. Die Boletaceae ( ohne Boletoideae ). Verlag Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn/ OBB
  Boek
  Singer, R. 1967 Die Röhrlinge. Teil II. Die Bolettoideae und Strobilomycetaceae. Verlag Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn/ OBB
  Boek
  Singer, R. 1970 Flora neotropica. Monogr. No. 3, Omphalinae (Clitocybeae-Tricholomataceae, basidiomycetes); No. 4, Phaeocollybia (Cortinariaceae, basidiomycetes); No. 5, Strobilomycetaceae (Basidiomycetes). Flora neotropica Boek
  Singer, R. 1975 The Agaricales in modern taxonomy. 3rd, fully revised edition. Vaduz: Cramer. 912 p
  Boek
  Singer, R. 1982 Flora Neotropica Monograph number 32. Hydropus (Basidiomycetes-Tricholomataceae-Myceneae). Pp 1-153.
  Boek
  Singer, R. 1986 The agaricales in modern taxonomy. 4th, fully revised edition. Königstein: Költz. 980 p
  Boek
  Singer, R. & Harris, B. 1987 Mushrooms and Truffels. Botany, Cultivation, and Utilization. 2nd rivised and enlarged edition. Koeltz Scientific Books, Koenigstein.

  Singer, R. & Smith, A.H. 1960 Studies on Secotiaceous fungi IX. The Astrogastraceous series. Mem. Torrey bot. Club 21. 112 p
  Boek
  Singer, R., Araujo, I. & Ivory, M. H. 1983 The ectotrophically mycorrhizal fungi of the Neotropical Lowlands, especially Central Amazonia. Litter decomposition and ectomycorrhiza in Amazonian forests 2. Beih. Nova Hedwigia 77. Vaduz: Cramer. 352 p
  Boek
  Singer, R., Maire, R., Heim, R. 1934-1937 Champignons de Catalogne. Verzamelde overdrukken, in boek gebundeld. 441 p
  Boek
  Singer, Rolf 1977 (reprint van 1945)

  Singer, Rolf 1945-46 The Boletineae of Florida with notes on extralimital species; I. The Strobilomycetaceae. Farlowia 2 (1): 97-141. 1945, II. The Boletaceae (Gyroporoideae); 1947, III The Boletoideae of Florida. The American Midland Naturalist 37, 1: 1-135; 1946, IV. The lamellate families (Gomphidiaceae, Paxillaceae and Jugasporaceae); Farlowia 2 (4): 527-567
  Boek
  Singh, P. & Rangaswami, S. 1966 Occurrence of o-methyl-drosophilin A in Fomes fastuosus Lev. Tetrahedron Lett. 11: 1229-1231 Overdruk
  Sirks, M.J. 1942 Gelijkenis en verschil. Vermenigvuldiging en voortplanting. Overdruk uit: Het leven ontsluierd. Utrecht: De Haan. 278 p
  Boek
  Skidmore, D.I. & Ingram, D.S. 1985 Conidial morphology and the specialization of Bremia lactucae Regel (Peronosporaceae) on hosts in the family Compositae Bot. J. linn. Soc. 91: 503-522 Overdruk
  Skirgiello, A. 1960 Grzyby (Fungi). Podstawczaki (Basidiomycetes). Borowikowe (Boletales). Flora Polska. Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki. 130 p. Tablica I-XXX.
  Boek
  Skirgiello, A. 1988 Polska bibliografia mikologiczna. The Polish mycological bibliography I. A - J; 1 - 2409. Warszawa: Pa_stwowe Wydawnictwo Naukowe
  Boek
  Skirgiello, A. 1988 Polska bibliografia mikologiczna. The Polish mycological bibliography II. K - _; 2410 - 6099. Warszawa: Pa_stwowe Wydawnictwo Naukowe
  Boek
  Skirgiello, A. 1988 Polska bibliografia mikologiczna. The Polish mycological bibliography III. Š - _; 6100 - 8307. Warszawa: Pa_stwowe Wydawnictwo Naukowe
  Boek
  Skirgiello, Alina 1951 Rodzaj Russula w Polsce 1 w krajach przyleglych. Planta polonica IX, 1. Warszwa ; 130 p
  Boek
  Skovsted. 1950/1956 The Thelephoraceae of Denmark. I. Tomentella, II. Thelephora, III Stereaceae. C.R.Carlsberg Vol. 25.

  Skupienski, F.-X. 1926 Contribution á l'étude des Myxomycètes en Pologne. Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 42: 142-169 Overdruk
  Slysh, A. R. 1960 The genus Peniophora in New York State and adjacent regions. State University College of Forestry Technical Publication 83. Syracuse, New York. 95 p
  Boek
  Šmarda, F. 1972 Pilzgesellschaften einiger Laubwälder Mährens Acta Sci. nat. Brno 6: 1-53 Overdruk
  Šmarda, F. 1973 Die Pilzgesellschaften einiger Fichtenwälder Mährens Acta Sci. nat. Brno. 7: 1-44 Overdruk
  Smart, R.F. 1937 Influence of certain external factors on spore germination in the myxomycetes. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Farlow Herb. Harv. 149). Am. J. Bot. 24: 145-159 Overdruk
  Smart, R.F. 1938 The reactions of myxomycetous swarm-cells to temperature. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Farlow Herb. Harv. 164) Am. J. Bot. 25: 679-682 Overdruk
  Smart, R.F. 1938 The reactions of the swarm-cells of Myxomycetes to nutrient materials. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Farlow Herb. Harv. 156) Mycologia 30: 254-264 Overdruk
  Smith A. H. & Hesler, L. R. 1968 The North American species of Pholiota. Hafner Publ. Cy, New York & London. 402 p.; 90 platen
  Boek
  Smith, A. H. & Zeller, S. M. 1966 A preliminary account of the North American species of Rhizopogon. Memoirs of the NY Botan. Garden 14, 2, 1-177
  Boek
  Smith, A.H. 1934 Unusual Agarics from Michigan Pap. Mich. Acad. Sci. 19: 205-216 Overdruk
  Smith, A.H. 1935 Unusual Agarics from Michigan. II Pap. Mich. Acad. Sci. 20: 171-183 Overdruk
  Smith, A.H. 1936 Unusual Agarics from Michigan III Pap. Mich. Acad. Sci. 21: 147-161 Overdruk
  Smith, A.H. 1937 Unusual Agarics from Michigan IV Pap. Mich. Acad. Sci. 22: 215-223 Overdruk
  Smith, A.H. 1938 Unusual Agarics from Michigan V Pap. Mich. Acad. Sci. 23: 215-222 Overdruk
  Smith, A.H. 1947 North American species of Mycena. The University of Michigan Press, Ann Harbor. 521 p
  Boek
  Smith, A.H. 1947 North American species of Mycena. Reprint 1971. Bibioltheca mycol. 31. Lehre: Cramer. 521 p
  Boek
  Smith, A.H. 1963 The Mushrooms Hunter’s Field Guide Revised and Enlarged.. The University of Michigan Press, Ann Harbor
  Boek
  Smith, A.H. 1972 The North American species of Psathyrella. Mem. N. Y. bot. Gdn 24: 1-633
  Boek
  Smith, A.H. zonder jaartal A field Guide to Western Mushrooms. The University of Michigan Press, Ann Harbor. 280 p
  Boek
  Smith, A.H. & Singer, R. 1964 A monograph of the genus Galerina Earle. New York & London: Hafner. 384 p
  Boek
  Smith, A.H. & Thiers, H.D. 1964 A contribution towards a monograph of North American species of Suillus. Ann Arbor, Michigan. 116 p, 46 plates.
  Boek
  Smith, A.H. & Thiers, H.D. 1971 The boletes of Michigan Ann Arbor: Univ. Mich. Press. 417 p Boek
  Smith, A.H. & Wehmeyer, L.E. 1936 Contributions to a study of the fungous flora of Nova Scotia II. Agaricaceae and Boletaceae Pap. Mich. Acad. Sci. 21: 163-197 Overdruk
  Smith, C.W., Aptroot, A., Coppins, B.J., Fletcher, A., Gilbert, O.L., James, P.W. & Wolseley, P.A. (eds) 2009 The Lichens of Great britain and Ireland. ['Much enlarged revision']. 1046 p.
  Boek
  Smith, G. 1950 An introduction to industrial Mycology. Third edition. Edward Arnold & Co, London.

  Smith, G. M. 1955 Cryptogamic Botany. Volume I. Algae and Fungi. Second Edition. International Student Edition. McGraw-Hill Book Company, Inc. New York, Toronto, London. 546 p.
  Boek
  Smith, H. & Smith, A.H. 1973 How to know the non-gilled fleshy fungi. Pictured key nature series. W.M. Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa. 402 p.
  Boek
  Smith, R.I. 1940 Studies on two strains of Aphanomyces laevis found occuring as wound parasites on Crayfish. (Contr. Lab. cryptog. Bot. Farlow Herb. Harvard 180) Mycologia 32: 205-213 Overdruk
  Smith, W. G. 1908 Synopsis of the British Basidiomycetes. London, British Museum. 531 p
  Boek
  Snell, W.H. & Dick, E.A. 1970 The Boleti of northeastern North America. Lehre: J. Cramer. With 87 plates
  Gf.
  Snell, W.H. & Dick, E.A. 1971 A Glossary of Mycology. With Illustrations by H.A.C.Jackson. Revised edition. Harvard University Press. Cambridge, Massachusets
  Boek
  Sobels, J.C. & Brugge, H.F.J. van der 1950 Influence of daylight on the fruiting of two orange-yellow pigmented Myxomycete plasmodia Proc. K. ned. Akad. Wet. 53: 1610-1616 Overdruk
  Soop, K. 1997 Cortinarius in Sweden. Third revised edition.
  Boek
  Sorauer, P. 1928 Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Zweiter Band: Die pflanzlichen Parasiten, Erster Teil. Mit 195 Textabbildungen. Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Berlin. 758 p.
  Boek
  Sorauer, P. 1932 Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Drittter Band: Die pflanzlichen Parasiten, Zweiter Teil. Mit 195 Textabbildungen. Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Berlin. 948 p.
  Boek
  Sousa da Câmara, E. de 1916 Contributiones ad Mycofloram Lusitaniae: Centuria VII. Bol. Dir. Geral Agric. 3: 1-28 Overdruk
  Sousa da Câmara, E. de 1920 Mycetes aliquot novi alique in Mycoflora Azorica et Africana ignoti. Revta agron., Lisb. 1920. 7 p Overdruk
  Sousa da Câmara, E. de 1920 Mycetes aliquot novi alique in Mycoflora Lusitaniae ignoti. Revta agron., Lisb. 1920. 14 p Overdruk
  Sousa da Câmara, E. de 1929 Contributiones ad Mycofloram Lusitaniae. Centuriae VIII et IX. Anais Inst. sup. Agron. 3: 9-91 Overdruk
  Sousa da Câmara, E. de 1931 Mycetes aliquot novi aliique in Mycoflora Lusitaniae ignoti. III. In Laboratorio Pathologiae Vegetalis Instituti Agronomici Olisipponensis Observata Annais Inst. sup. Agron. 4: 1-9 Overdruk
  Sousa da Câmara, E. de 1932 Contributiones ad Mycofloram Lusitaniae. Centuriae X. Revta agron., Lisb. 20: 3-63
  Overdruk
  Sousa da Câmara, M. de 1930 Proposition de division du genre Stemphylium Wallr. Champignon de l'ordre des Hyphales (Mart.) em. Sacc. et Trav. Lisboa. 21 p
  Overdruk
  Sousa da Câmara, M. de 1931 Un nouveau genre de Champignon appartenant aux Sphaeropsidées, Nectrioidaceés Bolm Acad. Ciênc. Lisb. 3: 321-328 Overdruk
  Sousa da Câmara, M. de 1931 Uma nova espécie de "Verticicladium" Preuss e a respectiva crítica genérica. Revta agron., Lisb. 1931. 14 p
  Overdruk
  Sparrow, F.K. 1931 Two new species of Pythium parasitic in green algae. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 105) Ann. Bot. 45: 257-277 Overdruk
  Sparrow, F.K. 1933 The monoblepharidales. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 113) Ann. Bot. 47: 517-542 Overdruk
  Spilger, L. 1926 ADNA Sammlung aus der Natur, Band 4/5, Pilze; F. Kallenbach: Röhrlinge (Boletaceae); L. Spilger: Porlinge (Polyporaceae); L. Spilger: Stachelpilze (Hydnaceae). Stuttgart: Lutz. 96 p., 36 Tafels
  Boek
  Spooner, B. M., Lodge, D. J. and Laessöe, T. 1998 A new Sorokina (Leotiales) from Puerto Rico Kew Bulletin 53, 1: 237-241 Overdruk
  Spooner, B.M. 1987 Helotiales of Australasia: Geoglossaceae, Orbiliaceae, Sclerotiniaceae, Hyaloscyphaceae. Bibliotheca mycol. 116. 711 p
  Boek
  Spooner, B.M. 1990 Coccomyces and Propolis (Rhytismatales) from Mt. Kinabalu, Borneo Kew Bull. 45: 451-484 Overdruk
  Spooner, B.M. 1991 Lophodermium and Hypoderma (Rhytismatales) from Mt. Kinabalu, Saba Kew Bull. 46: 73-100 Overdruk
  Spooner, B.M. 1992 A new species of Hydnotrya (Helvellaceae) from the British Isles Kew Bull. 47: 502 Overdruk
  Stahl, U. 1976 Genetische Regulation der Fruchtkörper-Bildung bei höheren Basidiomyceten; monokaryotisches Fruchten bei Polyporus ciliatus. Bibliotheca Mycologica 50: 1-105.
  Boek
  Stalpers, J.A. 1984 A revision of the genus Sporotrichum. Studies in Mycology 24. 105 p
  Boek
  Stalpers, J.A. 1993 The Aphyllophoraceous Fungi I. Keys to the species of the Thelephorales. Stud. Mycol. 35. 168 p
  Boek
  Stalpers, J.A. 1996 The Aphyllophoraceous Fungi II. Keys to the species of the Hericiales. Stud. Mycol. 40. Centraalbureau voor Schimmelcultures. Baarn en Delft
  Boek
  Stalpers, J.A.J.M. 1978 Identification of woodinhabiting Aphyllophorales in pure culture. Stud. Mycol. 16 (tevens proefschrift RUU). 248 p
  Boek
  Stamets, P. 1978 Psilocybe Mushrooms & their Alies. Homestead Book Company, Seattle
  Boek
  Stamets, P. 1996 Psilocybin mushrooms of the world; an identification guide. Ten Speed Press, Berkeley, Cal. U.S.A. 243 p
  Boek
  Stamets, P. 2000 Growing Gourmet and Medical Mushrooms; third edition. Ten Speed Press, Berkeley, Toronto. 574 p
  Boek
  Stamets, P. 2005 Mycelium running. How mushrooms can help save the world. Ten Spoed Press, Berkeley. 343 p.
  Boek
  Stamets, P. & Chilton, J.S. 1983 The mushroom cultivator. A practical guide to growing mushrooms at home. Olympia, Washington: Agarikon. 415 p
  Boek
  Stangl, J. 1974 Über einige Rißpilze Südbayerns II. Z. Pilzk. 39: 191-202 Overdruk
  Stangl, J. 1974 Die eckigsporigen Rißpilze (3). Z. Pilzk. 43: 131-144 Overdruk
  Stangl, J. 1985 Pilzflora von Augsburg und Umgebung. Pilzverein Augsburg
  Boek
  Stangl, J. 1986 Inocybe pisciodora Donadini & Riousset 1975, ein Rißpilz mit starkem Fischgeruch, erstmals in Deutschland Beitr. Kennt. Pilze Mitteleur. 2: 73-76 Overdruk
  Stangl, J. 1987 Uber vier bemerkenswerte Blatterpilz-Funde im Augsburger Raum Beitr. Kennt. Pilze Mitteleur. 3: 337-342 Overdruk
  Stangl, J. 1989 Die Gattung Inocybe in Bayern Hoppea, enkschr. Regensb. Bot. Ges. 46: 5-388 Boek
  Stangl, J. & Kuyper, T.W. 1985 Neue und seltene Rißpilze-Arten in der Bundesrepublik Deutschland Z. Mykol. 51: 257-268 Overdruk
  Stäuble, E.J. 1972 Vorkommem und Stoffwechsel leichtflüchtiger Substanzen von bekannter oder vermuteter physiologischer Wirksamkeit in Agaricus bisporus. Zürich: Juris. Proefschrift Univ. Zürich. 75 p
  Boek
  Stearn, W. T. 1967 Botanical Latin. History, Grammar, Syntax, Terminology and Vocabulary. Nelson
  Boek
  Stearn, W. T. 1983 Botanical Latin. History, Grammar, Syntax, Terminology and Vocabulary. Third edition, revised. David & Charles. Newton Abbot London.

  Steenis, W. van 1991 Mycosociologie van de Drentse Beukenbossen. Vakgroep Bosbouw, Sectie Bosteelt en Bosoecologie/Biologisch Station Wijster. Landbouwuniversiteit Wageningen. AV 91-04. 76 p.
  Sp/lok.
  Stehli, G. 1973 Mikroskopie fuer Jedermannn. Neubearbeitett von Dieter Krauter. Kosmos, Stuttgart. 102 p
  Boek
  Steineck, H. 1976 Pilze im Garten. Stuttgart: Ulmer. 142 p
  Boek
  Stephenson, S.L. & Nannenga-Bremekamp, N.E. 1990 Five new species of Myxomycetes from North America Proc. K. ned. Akad. Wet. 93: 187-196 Overdruk
  Stephenson, S.L. & Stempen, H. 1994 Myxomycetes. A handbook of slime molds. Timber Press, Portland, Oregon
  Boek
  Sterbeeck, F. van “1668” 2006 Traktaat van de Kampernoeljes, genaamd duivelsbrood. Een paddestoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. Bezorgd en van commentaar voorzien door M. Willebrands en A. van t’ Hoog. Zeven Provinciën Reeks XXV. Hilverum: Uitgeverij Verloren. 104 p.
  Boek
  Sterk, A.A. 1987 Paardebloemen. Planten zonder vader. Variatie, evolutie en toepassingen van het geslacht paardebloem (Taraxacum). Utrecht: KNNV. 348 p
  Boek
  Sterner, O. 1985 The Russulaceae Sesquiterpenes. Proefschrift. Lund, 1985. 123 p
  Boek
  Sterrenburg, F. A. S. 1975 Leidraad bij de microscopie. Kluwer Technische Boeken B.V., Deventer. 152 p
  Boek
  Sterry, Paul 1991 Fungi of Britain and Northern Europe. Field Naturalist's Library. W. Smith, Exclusive Books, London. 160 p
  Boek
  Stevenson, J.A. & Cash, E.K. 1936 The new fungus names. Proposed by C.G. Lloyd. Cincinnati, Ohio: Lloyd library and museum. Bull. of the Lloyd library and museum of botany, pharmacy and materia medica. - Bull. no. 35. - Mycological series, no. 8, 209 p
  Boek
  Stewart, F.C. 1918 The velvet-stemmed Collybia - a wild winter Mushroom. N. Y. State Agric. Exp. Stn Bull. 448: 79-98 Overdruk
  Stewart, F.C. 1926 The mica ink-cap or glistening Coprinus. N. Y. State Agric. Exp. Stn Bull. 535: 3-30 Overdruk
  Stewart, F.C. 1936 The uncertain Hypholoma. N. Y. State Agric. Exp. Stn Bull. 666: 3-16 Overdruk
  Stijve, T. 1984 Inorganic bromide in higher fungi. Z. Naturf. 39c: 863-866 Overdruk
  Stijve, T. & Kuyper, T.W. 1985 Occurrence of psilocybin in various higher fungi from several European countries. Planta Medica no. 5: 357-472 Overdruk
  Stijve, T. & Kuyper, T.W. 1988 Absence of psilocybin in species of fungi previously reported to contain psilocybin and related tryptamine derivates Persoonia 13: 463-465 Overdruk
  Stijve, T., Klan, J. & Kuyper, T. W. 1985 Occurrence of Psilocybin and Baeocystin in the genus Inocybe (Fr.) Fr. Persoonia 12: 469-473 Overdruk
  Stolk, A.C. 1963 The genus Chaetomella Fuckel. Trans. Br. mycol. Soc. 46: 409-425 Overdruk
  Stolk, A.C. & Dakin, J.C. 1966 Moniliella, a new genus of Moniliales. Antonie van Leeuwenhoek 32: 399-409 Overdruk
  Stolk, A.C. & Scott, D.B. 1967 Studies on the genus Eupenicillium Ludwig. I. Taxonomy and nomenclature of Penicillia in relation to their sclerotioid ascocarpic states. Persoonia 4: 391-405 Overdruk
  Stordal, J. 1971 Soppene i farger. Far geillustrasjoner av E.Hahnewald. 2. Utgave. Forlagt av H.aschehoug & Co. Oslo
  Boek
  Stortelder, A. F. H., Schaminee, J. H. J. & Hommel, P. W. F. M. 1999 De Vegetatie van Nederland 5. Ruigten, struwelen, bossen. Opulus Press, Uppsala, Leiden. 376 p
  Boek
  Straatsma, G. 1986 Physiology of mycelial growth of the mycorrhizal mushroom: Cantharellus cibarius Fr. Diss. LH Wageningen. 97 p
  Boek
  Strasburger, E. 1923 Das Botanische Praktikum. Siebente Aufl., bearbeitet von M. Koernicke. Jena, Verlag Gustav Fischer 883 p
  Boek
  Strid, Åke 1975 Wahlenbergia, Vol. 1. Wood-inhabiting Fungi of Alder Forests in North-Central Scandinavia, 1. Aphylloporales ( Basidiomycetes ). Taxonomy, Ecology and Distribution. University of Umeå, Sweden

  Strid, Åke 1994 A Catalogue of fungus plates painted under the supervision of Elias Fries. Swedish Museum of Natural History, Stockholm. 326 p
  Boek
  Sturgis, W.C. 1890 On the carpologic structure and development of the Collemaceae and allied groups. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 11) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 25: 15-52 Overdruk
  Suber, N. 1968 I Svampskogen. Rabén & Sjögren
  Boek
  Sullock Enzlin, R. 1991 Cursus Paddestoelen. Groningen; in eigen beheer. 43 p.
  Sp/info.
  Sullock Enzlin, R. 1995 Paddestoelenflora van de Borg Verhildersum. Uitgave in eigen beheer. 16 p.
  Sp.lok.
  Sullock Enzlin, R. 1995 Lactarius sectie Albati (Bat.) Sing. « Wil  het echte schaapje nu opstaan ? ». Afstudeerscriptie lerarenopleiding Hogeschool Midden Nederland;54 Boek

  Sullock Enzlin, R. & Keizer, P-J. 1987 Mycoflora van landgoed Vennebroek. Interim- rapport.

  Sullock Enzlin, R.A.F. 1993 Bermpje pikken en vlekje wegwerken. Verslag werkweek 1990 Oost-Groningen, Nederlandse Mycologische Vereniging. 169 p. Sp/excu.

  Sundström, C. & E. 1984 Mit Pilzen Färben. Eine Fundgrube für Kunstgewerbler. Ein Führer für Pilzsammler und Naturfreunde. Aus dem Schwedischen übertragen von Senta Kapoun. Orell Füssli
  Boek
  Sutton, B. C. 1980 The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia Acervuli and Stromata. Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, England
  Boek
  Suzeau-Leblond, M. 1976 Champignond d’Alsace. Pilze aus dem Elsass. Champignons de France. Istra
  Boek
  Svrcek, M. 1948 Bohemian species of Pezizaceae, subf. Lachneoideae. Praha
  Boek
  Svrcek, M., Erhart, J. & Erhartová, M. 1984 Holubinky. Praha: _eskoslovenská akademie v_d. (80 beschrijvingen van Russulaceae) Boek

  Svrcek, M., Kubicka, J., Erhart, J. & Erhart M. 1979 Der Kosmos Pilzführer. Die Pilze Mitteleuropas in 448 Farbfotos. Kosmos Ges. Naturfr. Stuttgart: Franckh'sche Verlagshandlung. 296 p
  Boek
  Svrcek, M., Kubicka, J., Erhart, J. & Erhart M. 1981 Thieme’s Paddestoelengids. Met 448 kleurenfoto’s van Midden-Europese Paddestoelen. Ned. Vertaling en bewerking: Ing. W.van Katwijk. Thieme & Cie, Zutphen
  Boek
  Swanenburg de Veye, G.D. zonder jaartal Paddestoelen in woord en beeld. Amersfoort: S.W. Melchior. 124 p
  Boek
  Swanenburg de Veye, G.D. zonder jaartal Paddestoelen. Naarden: Littera Scripta Manet. Geill. met 128 gekleurde platen. 145 p
  Boek
  Swanenburg de Veye, G.D. zonder jaartal Paddestoelen. Naarden: Littera Scripta Manet. Geill. met 128 gekleurde platen. 145 p. [nieuwe uitgave zonder jaartal, met stofomslag)
  Boek
  Swanenburg de Veye, G.D. zonder jaartal Paddestoelen. Naarden: Rutgers. Geill. met 128 gekleurde platen. 145 p
  Boek
  Swanenburg de Veye, G.D. zonder jaartal Paddenstoelenboekje. Amsterdam-Zuid: NMV. 23 p
  Overdruk
  Swanton, E.W. 1932 Fungi and how to know them: An introduction to field mycology. London: Methuen & Co. 194 p. Met ill. van M.K. Spittal Boek
  Swart, H.J. 1959 Observations on fungus cultures from the collection in the Botany Department of the university of the Witwatersrand. S. Afr. J. Sci. 55: 49-53 Overdruk
  Swart, H.J. 1969 Proliferating croziers in Asterina Trans. Br. mycol. Soc. 53: 322-323 Overdruk
  Swart, H.J. 1970 Penicillium dimorphosporum sp.nov. Trans. Br. mycol. Soc. 55: 310-313 Overdruk
  Swart, H.J. 1971 Australian leaf-inhabiting fungi. I. Two species of Vizella Trans. Br. mycol. Soc. 57: 455-464 Overdruk
  Swart, H.J. 1973 The fungus causing Cypress canker Trans. Br. mycol. Soc. 61: 71-82 Overdruk
  Swart, H.J. & Griffiths, D.A. 1974 Australian leaf-inhabiting fungi. V. Two species of Seimatosporium on Eucalyptus Trans. Br. mycol. Soc. 62: 359-366 Overdruk
  Swart, H.J. & Griffiths, D.A. 1974 Two Coelomycetes on Acacia pycnantha. Trans. Br. mycol. Soc. 62: 151-161 Overdruk
  Swartz, D. 1928 Spore germination of Lycoperdon pyriforme Pap. Mich. Acad. Sci. 9: 299-304 Overdruk
  Sweet, H.R. 1941 Studies on the biology of two species of Magnusia. I. Effect of temperature on germination of spores, and on growth and reproduction Am. J. Bot. 28: 150-161 Overdruk
  Sydow, P 1905 Taschenbuch der wichtigeren eßbaren und giftigen Pilze Deutschlands, Österreichs und der Schweiz nebst allgemeinen für den Pilzfreund nützlichen Bemerkungen. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher. I. Die wichtigeren eßbaren und giftigen Pilze. 65 p
  Boek
  Szemere. L. 1965 Die unterirdischen Pilze des Karpatenbeckens. Fungi hypogaei territorii Carpato-Pannonici. Mit 8 schwarzweissen Abbildungen im Text und 41 farbigen Abbildungen auf 10 Tafeln. Akadémiai Kiadó, Budapest
  Boek
  Szudyga, K. 1975 Pier_cieniak. Warszawa: Pa_stwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le_ne. 68 p
  Boek
  Szudyga, K. 1975 Pieczarka. Warszawa: Pa_stwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le_ne. 235 p
  Boek
  Talice, R. V. & Talice, M.L. 1963 Hongos comestibles de la America meridional. Montevideo, Uruguay.

  Tarr, S.A.J. 1955 The fungi and plant diseases of the Sudan. Kew, Surrey: CMI. 127 p
  Boek
  Tarr, S.A.J. 1962 Diseases of sorghum, Sudan grass and broom corn. Kew: CMI. 380 p
  Boek
  Tartarat, A. 1988 Les Cortinaires. Classifications-Déterminations. La Fédération Mycologique, Dauphiné-Savoie.

  Tavel, F. von 1892 Vergleichende Morphologie der Pilze. Jena: Fischer. 208 p
  Boek
  Taylor, M. 1970 Mushrooms and Toadstools in New Zealand. Wellington, Auckland, Sydney, Melbourne: Reed. 32 p
  Boek
  Taylor, M. 1970 Toadstools in New Zealand. A.H. & A.W. Reed. Wellington. Auckland. Sydney. Melbourne.

  Taylor, M. 1981 Mushrooms and Toadstools. Mobil New Zealand Nature Series. Wellington, etc.: Reed. 79 p
  Boek
  Taylor, Patricia A. 1998 Patricia's mushroom cookery. Vegetarian dishes. MycoNova, Hendon, London. 116 p
  Boek
  Taymans, N. 1942 Lyophyllum leucophaeatum (Karsten) Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 58: 90-98 Overdruk
  Telleria, M.T. 1980 Contribución al estudio de los Aphylloporales españoles. Bibliotheca mycologica, Band 74. J.Cramer, Vaduz.

  Telleria, M.T. 1990 Annotated list of the Corticiaceae, sensu lato for Peninsular Spain and Balearic Islands. Bibliotheca mycologica, Band 135.J.Cramer, Berlin-Stuttgart.

  Termorshuizen, A. 1984 Taxonomie en oecologie van de geringde Europese Honingzwammen : (Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer sensu lato). Doctoraalscriptie Vakgroep Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruidkunde, Vakgroep Bosteelt. Wageningen: Landbouwhogeschool. 102 p
  Gf.
  Termorshuizen, A.J. 1990 Decline of carpophores of mycorrhizal fungi in stands of Pinus sylvestris. Proefschrift LU Wageningen. 128 p
  Boek
  Termorshuizen, A.J. & Swertz, C.A. 2011 Roesten van nederland. Dutch Rust Fungi. 424 p. Uitgave A. Termorshuizen.
  Boek
  Thaxter, R 1916 New or critical species of Chitonomyces and Rickia. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 78) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 52: 3-54 Overdruk
  Thaxter, R 1918 Extra-American dipterophilous Laboulbeniales. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 81) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 53: 697-749 Overdruk
  Thaxter, R. 1887 On certain cultures of Gymnosporangium, with notes on their Roestellae. (Contr. cryptog. Lab. Mus. Harv. 7) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 22: 259-269 Overdruk
  Thaxter, R. 1892 On the Myxobacteriaceae, a new order of Schizomycetes. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 18 (bis)) Bot. Gaz. 18: 389-406 Overdruk
  Thaxter, R. 1893 Note on Phallogaster saccatus. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 19 (bis)). Bot. Gaz. 18: 117-121 Overdruk
  Thaxter, R. 1893 Further additions to the North American species of Laboulbeniaceae. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 17 (bis)) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 27: 29-45 Overdruk
  Thaxter, R. 1893 New species of Laboulbeniaceae from various localities. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 20) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 28: 156-188 Overdruk
  Thaxter, R. 1894 New genera and species of Laboulbeniaceae, with a synopsis of the known species. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 21) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 29: 92-111 Overdruk
  Thaxter, R. 1894 Observations on the genus Naegelia of Reinsch. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 22) Bot. Gaz. 19: 49-55 Overdruk
  Thaxter, R. 1894 Notes on Laboulbeniaceae, with descriptions of new species. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 26) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 30: 467-481 Overdruk
  Thaxter, R. 1895 New or peculiar American Zygomycetes. I. Dispira. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 29). Bot. Gaz. 20: 513-518 Overdruk
  Thaxter, R. 1896 New or peculiar aquatic fungi. 3. Blastocladia. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 30). Bot. Gaz. 21: 45-52 Overdruk
  Thaxter, R. 1896 New or peculiar aquatic fungi. 4. Rhipidium, Sapromyces, and Araiospora, nov.gen. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 35) Bot. Gaz. 21: 317-331 Overdruk
  Thaxter, R. 1897 New or peculiar Zygomycetes: 2. Synaphlastrum and Syncephalis. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 40). Bot. Gaz. 24: 1-14 Overdruk
  Thaxter, R. 1899 Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae - I. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 41) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 35: 153-207 Overdruk
  Thaxter, R. 1900 Preliminary diagnosis of new species of Laboulbeniaceae - II. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 42) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 35: 409-450 Overdruk
  Thaxter, R. 1900 Notes of the structure and reproduction of Compsopogon. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 43). Bot. Gaz. 29: 259-267 Overdruk
  Thaxter, R. 1901 Preliminary diagnosis of new species of Laboulbeniaceae - III. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 45) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 36: 397-414 Overdruk
  Thaxter, R. 1901 Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae - IV. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 47) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 37: 21-45 Overdruk
  Thaxter, R. 1902 Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae - V. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 50) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 38: 9-57 Overdruk
  Thaxter, R. 1903 New or peculiar North American Hyphomycetes III. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 54). Bot. Gaz. 35: 153-159 Overdruk
  Thaxter, R. 1903 Mycological notes, 1-2. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 55). Rhodora 5: 97-108 Overdruk
  Thaxter, R. 1904 Notes on the Myxobacteriaceae. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 56). Bot. Gaz. 37: 405-416 Overdruk
  Thaxter, R. 1905 A new American species of Wynnea. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 60). Bot. Gaz. 39: 241-246 Overdruk
  Thaxter, R. 1905 Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae - VI. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 62) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 41: 303-318 Overdruk
  Thaxter, R. 1910 Notes on Chilean Fungi. I. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 66). Bot. Gaz. 50: 430-442 Overdruk
  Thaxter, R. 1912 New or critical Laboulbeniales from the Argentine. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 69) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 48: 155-223 Overdruk
  Thaxter, R. 1912 Preliminary descriptions of new species of Rickia and Trenomyces. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 71) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 48: 365-386 Overdruk
  Thaxter, R. 1914 Note on the ascosporic condition of the genus Aschersonia montagne. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 72). Bot. Gaz. 57: 308-313 Overdruk
  Thaxter, R. 1914 On certain peculiar fungus-parasites of living insects. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 74). Bot. Gaz. 58: 235-252 Overdruk
  Thaxter, R. 1914 New or peculiar Zygomycetes no. 3: Blakeslea, Dissophora, and Haplosporangium, nova genera. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 75). Bot. Gaz. 58: 353-366 Overdruk
  Thaxter, R. 1914 Laboulbeniales parasitic on Chrysomelidae. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 73) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 50: 17-50 Overdruk
  Thaxter, R. 1915 New Indo-Malayan Laboulbeniales. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 77) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 51: 3-51 Overdruk
  Thaxter, R. 1917 New Laboulbeniales, chiefly dipterophilous American species. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 79) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 52: 649-721 Overdruk
  Thaxter, R. 1918 New Laboulbeniales from Chile and New Zealand. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 82) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 54: 207-232 Overdruk
  Thaxter, R. 1920 Second note on certain peculiar fungus-parasites of living insects. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 86). Bot. Gaz. 69: 1-26 Overdruk
  Thaxter, R. 1920 New Dimorphomyceteae. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 87) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 55: 211-282 Overdruk
  Thaxter, R. 1922 A revision of the Endogoneae. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 89) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 57: 291-350 Overdruk
  Thaxter, R. 1922 Note on two remarkable Ascomycetes. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 90) Proc. Am. Acad. Arts Sci. 57: 425-436 Overdruk
  Thijsse, J.P. 1929 Paddenstoelen. Zaandam: Verkade. 81 p
  Gf.
  Thoen, D. 1982 Usages et légendes liés aux polypores. Note d'ethnomycologie n° 1 Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 98: 289-315 Overdruk
  Thorn, R.G. 1986 Mushrooms of Algonquin Provincial Park. Whitney, Ontario: The Friends of Algonquin Park. 32 p
  Sp/besch.
  Tiffney, W.N. 1939 The host range of Saprolegnia parasitica. Mycologia 31: 310-321 Overdruk
  Tiffney, W.N. 1939 The identity of certain species of the Saprolegniaceae parasitic to fish J. Elisha Mitchell scient. Soc. 55: 134-151 Overdruk
  Tilburg, M. van, & Adema, H. 1996 Vliegenzwam, elfenbank en andere paddestoelen. Schuyt & Co.
  Boek
  Tillet, M. 1937 Tilletia. Die Geschichte einer Entdeckung Beitr. Gesch. Phytopath. 3. Nachr. SchädlBekämpf. Bayer 12: 45-148 Overdruk
  Tjallingii, F. 1975(?) Van elfenbank en heksenkring. Ons nationale park de Hoge Veluwe 1935-1975: 49-53
  Overdruk
  Tjallingii-Beukers, D. 1987 De Fungi van Nederland. Het geslacht Pholiota (Bundelzwammen). Wetenschappelijke Mededelingen K.N.N.V. 185. 75 p.
  Boek
  Toma, M. 1967 Contribu_ie la cunoa_terea r_spîndirii macromicetelor din România. (Contribution á la connaissance de la distribution des macromycètes de la Roumanie) Comunic_ri Bot. 4: 129-133 Overdruk
  Toma, M. 1971 Macromicete din Depresiunea Dornelor (Agaricales I). Boto_ani. Studii _i comunic_ri 1972: 51-56 Overdruk
  Toma, M. 1971 Macromicete din masivul Leaota. Anal. _tiin_. Univ. Al. I. Cuza (serie Nou_), Sect. II A. Biol: 373-377 Overdruk
  Toma, M. 1971 Macromicete din bazinul Bistri_ei aurii (Jud. Suceava). Studii _i comunic_ri 1971: 641-647 Overdruk
  Toma, M. 1972 Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. in Rumänien. Nova Hedwigia 23: 781-784 Overdruk
  Toma, M. 1973 Dou_ Cyphellaceae noi în Micoflora României. Studii Cerc. Biol. Seria botanic_ 25: 301-302 Overdruk
  Toma, M. & Vitalariu, Gh. 1972 Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. in Rumänien. Z. Pilzk. 38: 17-19 Overdruk
  Tonding, K.-V. 1979 Untersuchungen zum vegetativen Wachstum und zur Frucht-Körperbildung bei Agaricus arvensis Schaeff. auf halb-synthetischen und synthetischen Nährböden. Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktoralgrades der naturwissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gieβen. 123p.

  Toomre, R. 1938 Odra ja nisu lendnõgipeade tõrje. (The control of loose barley and wheat smut Agronoomia 5: 357-394 Overdruk
  Torkelsen, A.-E. 1972 Gelésopper. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen/ Tromsø.

  Torkelsen, A.-E. & Eckblad, F.-E. 1977 Encoelioideae (Ascomycetes) of Norway Norw. J. Bot. 24: 133-149 Overdruk
  Toro, R.A. 1939 The nomenclatorial status of the genus Dimeriella Speg. J. Agric. Univ. P. Rico 23: 73-90 Overdruk
  Tosco, U. & Fanelli, A. 1968 Raccogliamo i funghi. Novara: Istituto geografico de Agostini. 80 p.
  Gf.
  Tosco, U. & Fanelli, A. 1972 Mushrooms & Toadstools. How to find an identify them. London. Orbis Books.

  Townsend, G.R. 1934 Bottom rot of lettuce Cornell Univ. Agric. Exp. Stn Mem. 158: 3-46 Overdruk
  Townsend, G.R. & Newhall, A.G. 1931 The control of bottom rot of Lettuce. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn Bull. 535: 3-14
  Overdruk
  Trattinnick, L. 1830 Die eßbaren Schwämme des Österreichischen Kaiserstaates. Wien: Gerolds. 187 p
  Boek
  Trog, J.G. 1846 Tabula analytica fungorum : in epicrisi seu synopsi Hymenomycetum Friesiana : descriptorum ad operis usum faciliorem collata. Bernae: Huber. 315 p
  Boek
  Tröger, R. & Hübsch 1990 Einheimische Großpilze. Bestimmungstafeln für Pilzfreunde. Jena: VEB Gustav Fischer. 247 p
  Boek
  Trotter, A. 1901 Manipolo di miceti del friuli Boll. Soc. bot. ital. 1901: 29-34 Overdruk
  Trotter, A. 1904 Intorno all' Uromyces giganteus Speg. Annls mycol. 2: 1-2 Overdruk
  Trotter, A. 1905 Ascochyta Salicorniae P. Magnus var. Salicorniae patulae Trotter. Annls mycol. 3: 30 Overdruk
  Trotter, A. 1912 Notizie sui terfas della libia Boll. Soc. bot. ital. 1912: 139-143 Overdruk
  Trotter, A. 1922 Osservazioni intorno ad alcuni Erisifacei italiani meno noti. Annali R. Scu. sup. Agric. Portici: 17: 1-11 Overdruk
  Trotter, A. 1922 Intorno al seccume degli aghi ed agli altri fenomeni patologici del Pino domestico (Pinus Pinea L.) Riv. Patol. veg. 12: 1-16 Overdruk
  Tschen, J. S. M., Ho, I. C., Hsu, H. S. & Lo, K. C. 1997 (?) Color illustrated mushroom of Guandaushi Forest (I) College of Life Sciences, national Chung Hsing University, Taichung, Taiwan. 128 p
  Boek
  Tschen, J. S. M., Ho, I. C., Hsu, H. S., Tschen, E. F. & Shen, Y. L. 1997 (?) Color illustrated mushroom of Guandaushi Forest (II) College of Life Sciences, national Chung Hsing University, Taichung, Taiwan. 110 p
  Boek
  Tuijtelaars, A. C. J., Samson, R. A., Rombouts, F. M. & Notermans, S., Editors. 1999 Food microbiology and food safety into the next millennium. Proceedings of the International Committee on Food Microbiology and Hygiene (ICFMH); Velthoven, The Netherlands, 13-17 September 1999. 942 p
  Boek
  Turner, G.J. 1970 Fungi and plant disease in Sarawak Phytopath. Pap. 13. 55 p Boek
  Tweel, M. van 1996 Veranderingen van vegetatie en -paddestoelenflora van graslanden, heiden en stuifzandvegetaties in Drenthe. Doctoraalverslag Bodembiologie, LUW. 145 p
  Boek
  Tyler, G. 1984 Macrofungi of Swedish beech forest. Lund: Dep. Plant Ecology. 117 p
  Boek
  Tylutki, E.E. 1979 Mushrooms of Idaho and the Pacific Northwest, Discomycetes. A Northwest Naturalist Book, The Idaho Research Foundation, Inc.

  Uecker, F.A. 1977 Tuber spinoreticulatum, a new truffle from Maryland. Mycologia 69: 626-630 Overdruk
  Uellner, W. 1976 Fungorum Libri Bibliothecae Joachim Schliemann. Books and Prints of Four Centuries. J.Cramer, Vaduz.

  Ulbrich, E. 1937 Eßbar oder giftig? Ein Ratgeber für Pilzsammler. Berlin: Verlag der Grünen Post. 87 p
  Boek
  Uljé, C 1997 Psathyrella en Coprinus. Determinatiesleutels. Paddestoelenwerkgroep Zoetermeer.
  Boek
  Uljé, C. 1987 Coprinus (Pers.:Fr.) S.F. Gray ; Sectie Pseudocoprinus (Kuhn.) Orton & Watling (ined.). Stencil 2p
  Overdruk
  Uljé, C.B. 1987 Coprinus, Deel 1, Subsectie Auricomi Singer & Subsectie Glabri J. Lange. 16 p Persoonia ?? Overdruk
  Uljé, C.B. 1988 Four new species of Coprinus from the Netherlands. Persoonia 13: 479-488 Overdruk
  Uljé, C.B. 1989 Coprinus, Deel 2, Subsectie Setulosi J.E. Lange (1915). 43 p
  Overdruk
  Uljé, C.B. 1990 Coprinus, Deel 3, Subsectie Vestiti 1. 32 p
  Overdruk
  Uljé, C.B. 1992 Coprinus, Deel 4, Sect. Micacei, Subsectie Vestiti 2; 20 p. Uitgave Kees Uljé, in eigen beheer
  Overdruk
  Uljé, C.B. & Bas, C. 1985 Coprinus hercules, spec.nov. Persoonia 12: 483-486 Overdruk
  Uljé, C.B. & Bas, C. 1988 Studies in Coprinus - I. Subsections Auricomi and Glabri of Coprinus section Pseudocoprinus. Persoonia 13: 433-448 Overdruk
  Ullo, M. & Hanlin, R.T. 2000 Illustrated dictionary of mycology. APS Press, The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota. 448 p.
  Boek
  Ulvinen, T. 1976 Suursieniopas ( Gids voor grotere paddenstoelen ), Suomen Sieniseura, Helsinki.

  Underhill, J. E. 1992 Guide to western mushrooms. Hancock House Publ., Surrey, British Columbia, 48 p
  Boek
  Underwood, L. M. 1899 Moulds, Mildews and Mushrooms. A guide to the systematic study of the Fungi and Mycetozoa and their literature. New York, Henry Holt & Co. 227 p. 1 gekleurde plaat en 11 zwart-wit platen. 9 plates
  Boek
  Underwood, L.M. & Earle, F.S. 1897 A preliminary list of Alabama fungi. State Normal College and Model Training School. Montgomery, ALA: The Brown Printing Company. 283 p
  Overdruk
  Urbonas, V., Kalamees, K. & Lukin, V. 1974 Konspekt izucheniya agarikowich gribov w Litovskoj SSR, Latvijskoj SSR, Estonskoj SSR. (List of the Agaricales Flora of the Baltic Republics; Lithuania, Latvia, Estonia); (Russisch met 7 p Engelse samenvatting) 129 p
  Boek
  Urbonas, V., Kalamees, K. & Lukin, V. 1986 Conspectus Florum Agaricalium Fungorum (Agaricales s.l.) Lithuaniae, Latviae et Estoniae, Materies 1178-1984 annorum) 2e editie (van Urbonas & al. 1974), Vilnis "Mokslas" ; (Latijn, met oa. Russische en Engelse samenvattingen) 138 p
  Boek
  Ursing, B. 1972 Svenska växter. Kryptogamer. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm. 530 p.
  Boek
  Usteri, A. 1907 Estudos sobre carica Papaya L. Annuario da Escola Polytechnica de S. Paulo 1907: 1-87 Overdruk
  Vaasma, M., Kalamees, K, & Raitviir, A. 1986 Macrofungi of the Caucasian State Nature Reserve. Academy of Sciences of the Estonian SSR. Institute of Zoology and Botany. Tallinn. 105 p
  Boek
  Vandendries, R. 1923 Recherches sur le déterminisme sexuel des Basidiomycètes. Mém. Acad. r. Belg. Cl. Sci. 4° 5: 1-98 Boek
  Vandendries, R. 1923 Nouvelles recherches sur la sexualité des Basidiomycètes Bull. Soc. r. Bot. Belg. 56: 1-25 Overdruk
  Vandendries, R. 1924 Recherches expérimentales sur la bipolarité sexuelle Bull. Soc. r. Bot. Belg. 57: 1-4 Overdruk
  Vandendries, R. 1925 Contribution nouvelle à l'étude de la sexualité des Basidiomycètes. Cellule 35: 129-155 Overdruk
  Vandendries, R. 1925 L'Hétéro-homothallisme dans le genre Coprinus Bull. Soc. r. Bot. Belg. 57: 1-8 Overdruk
  Vandendries, R. 1925 Les mutations sexuelles des Basidiomycètes Bull. Soc. r. Bot. Belg. 58: 1-10 Overdruk
  Vandendries, R. 1925 Recherches expérimentales prouvant la fixité du sexe dans Coprinus radians Desm. Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 41: 358-374 Overdruk
  Vandendries, R. 1926 La tétrapolarité sexuelle des coprins Bull. Soc. r. Bot. Belg. 58: 1-7 Overdruk
  Vandendries, R. 1927 Nouvelles recherches expérimentales sur le comportement sexuel de "Coprinus micaceus". Mém. Acad. r. Belg. Cl. Sci. 4° 9: 2-128 Boek
  Vandendries, R. 1927 Le comportement sexuel du Coprin micacé [Coprinus micaceus], dans ses rapports avec la dispersin de l'espèce Bull. Soc. r. Bot. Belg. 60: 62-65 Overdruk
  Vandendries, R. 1927 Les mutations sexuelles. L'héterohomothallisme et la stérilité entre races géographiques de Coprinus micaceus. Mém. Acad. r. Belg. Cl. Sci. 8° 9: 3-50 Overdruk
  Vandendries, R. 1929 Les relations entre souches étrangères expliquées par les aptitudes sexuelles des individus parthénogéniques chez Coprinus micaceus Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 45: 216-248 Overdruk
  Vandendries, R. 1930 La bipolarité sexuelle chez Coprinus disseminatus Pers Bull. Soc. r. Bot. Belg. 62: 133-136 Overdruk
  Vandendries, R. 1930 La conduite sexuelle des Hyménomycètes interprétée par les théories de Hartmann concernant la bisexualité et la relativité sexuelle Bull. Acad. r. Belg. Cl. Sci. 16: 1213-1234 Overdruk
  Vandendries, R. 1930 Conduite sexuelle de "Psathyrella disseminata" et essais de détermination des valeurs relatives des réalisateurs sexuels selon Hartmann Bull. Acad. r. Belg. Cl. Sci. 16: 1235-1249 Overdruk
  Vandendries, R. 1930 La tétrapolarité et les mutations sexuelles chez Hypholoma hydrophilum Bull Bull. Soc. r. Bot. Belg. 63: 26-35 Overdruk
  Vandendries, R. 1931 Les polarités sexuelles de Coprinus tergiversans Fr. Bull trimest. Soc. mycol. Fr. 47: 36-43 Overdruk
  Vandendries, R. 1931 Les aptitudes et les mutations sexuelles chez Panaeolus papilionaceus Fr. Recl Trav. cryptog. 1931: 1-9 Overdruk
  Vandendries, R. 1932 La tetrapolarité sexuelle de Pleurotus columbinus : Démonstration photographique d'un tableau de croissements. Cellule 41: 267-277 Boek
  Vandendries, R. 1932 Étude d'analyse, par la photographie, des tendances sexuelles de Pleurotus columbinus. Congrès de Bruxelles 56e Session (25 au 30 Juillet 1932): 271-272
  Overdruk
  Vandendries, R. 1933 De la valeur du barrage sexuel, comme critérium dans l'analyse d'une sporée tétrapolaire de basidiomycète: Pleurotus ostreatus Genetica 15: 202-212 Overdruk
  Vandendries, R. 1933 Nouveau critère spécifique des basidiomycètes Bull. mens. Soc. linn. Lyon 1933: 1-4 Overdruk
  Vandendries, R. 1933 Nouvelles investigations dans le domaine sexuel des Hyménomycètes Bull. trimes. Soc. Mycol. Fr.49: 130-165 Overdruk
  Vandendries, R. 1934 Contribution a l'étude de la sexualité dans le genre Trametes Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 50: 98-110 Overdruk
  Vandendries, R. 1934 Les barrages sexuels chez Lenzites betulina (L) Fr. C. r. Séanc. Acad. Sci. 193 Overdruk
  Vandendries, R. 1934 Le cycle conidien haploïde et diploïde chez les Basidiomycètes. C. r. Séanc. Acad. Sci. 198: 842 Overdruk
  Vandendries, R. 1934 Nouvelles recherches expérimentales sur les barrages sexuelles de Lenzites Betulina (L.) Fr. Genetica 16: 389-400 Overdruk
  Vandendries, R. 1934 La polarité sexuelle et le régime conidien chez Pleurotus pinsitus Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 50: 203-212 Overdruk
  Vandendries, R. 1934 Les affinités sexuelles de Hypholoma sublateritium Fr Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 50: 213-217 Overdruk
  Vandendries, R. 1934 Les polarités sexuelles dans le genre Pholiota Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 50: 270-277 Overdruk
  Vandendries, R. 1936 La polarité sexuelle de Panus stipticus (Bull.) Fr Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 52: 54-56 Overdruk
  Vandendries, R. 1936 Sur la sexualité des Basidiomycètes. C. r. Séanc. Acad. Sci. 203: 1284 Overdruk
  Vandendries, R. 1936 Les tendances sexuelles chez les Polyporés. I. Leptoporus adustus (Fr. ex. Willd.) Quél. Rev. Mycol. 1: 85-92 Overdruk
  Vandendries, R. 1936 Les tendances sexuelles chez les Polyporés. II. Leucoporus arcularius (Batsch) Quél. Rev. Mycol. 1: 181-190 Overdruk
  Vandendries, R. 1937 Les modalités sexuelles des Basidiomycètes Bull. Soc. r. Bot. Belg. 52: 66-85 Overdruk
  Vandendries, R. 1937 Nouveaux aperçus sur la sexualité des Basidiomycètes. C. r. Séanc. Acad. Sci. 204: 1084 Overdruk
  Vandendries, R. 1938 L'homothallie dans le genre Octojuga Bull. Acad. r. Belg. Cl. Sci. 24: 515-522 Overdruk
  Vandendries, R. 1938 Les multiples aspects de la sexualité dans le monde des champignons Bull. Acad. r. Belg. Cl. Sci. 24: 840-854 Overdruk
  Vandendries, R. & Brodie, H.J. 1933 Nouvelles investigations dans le domaine de la sexualité des basidiomycetes et étude expérimentale des barrages sexuels. Cellule 42: 165-209 Boek
  Vandendries, R. & Brodie, H.J. 1933 La tétrapolarité et l'étude expérimentale des barrages sexuels chez les Basidiomycètes Bull. Acad. r. Belg. Cl. Sci., 5e série 19: 3-8 Overdruk
  Vandendries, R. & Gavaudan, P. 1939 Action de la colchicine sur quelques organismes. C. r. Séanc. Acad. Sci. 208: 1675-1678 Overdruk
  Vandendries, R. & Martens, P. 1932 Oïdies haploïdes et diploïdes sur Mycélium diploïde chez "Pholiota aurivella" Batsch Bull. Acad. r. Belg. Cl. Sci., 5e série 18: 468-472 Overdruk
  Vandendries, R. & Robyn, G. 1929 Nouvelles recherches expérimentales sur le comportement sexuel de "Coprinus micaceus". 2me partie. Mém. Acad. r. Belg. Cl. Sci. 4, 11: 1-117
  Boek
  Vandeven E., et al (14 auteurs) 1996 Aantekenlijst voor zwammen en slijmzwammen. Vierde volledig herziene uitgave. Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring. 376 p
  Sp/kart
  Vanky, K. 1985 Carpathian Ustilaginales. Acta Universitatis Upsaliensis, Symbolae botanicae upsalienses XXIV; 2, 1-309.
  Boek
  Vedder, P.J.C. 1961 Moderne champignonteelt. Zwolle: Tjeenk Willink. 208 p
  Boek
  Vedder, P.J.C. 1963 Champignons op school. AO-reeks. 8(3):1-16
  Overdruk
  Vedder, P.J.C. 1968 Moderne champignonteelt. Zwolle: Tjeenk Willink. 3e herz. druk. 291 p
  Boek
  Vedder, P.J.C. 1970 Moderne Champignonkultur Bonn: Köhn. 203 p
  Boek
  Vedder, P.J.C. 1974 La culture moderne du champignon. Culemborg: Educaboek. 384 p
  Boek
  Vedder, P.J.C. 1975 Practical experiences with Agaricus bitorquis Mushr. J. 32: 1-7 Overdruk
  Vedder, P.J.C. 1978 Moderne champignonteelt. Culemborg: Educaboek. 5e, herz. druk. 418 p
  Boek
  Vedder, P.J.C. 1978 Modern mushroom growing. Culemborg: Educaboek. 420 p
  Boek
  Vedder, P.J.C. 1979 Cultivo moderno del champiñon. Madrid: Mundi-Prensa. 373 p
  Boek
  Vedder, P.J.C. 1980 La fungicoltura moderna. Culemborg: Educaboek. 403 p
  Boek
  Vedder, P.J.C. 1980 Nowoczesna uprawa pieczarki. Warszawa: Pa_stwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le_ne. 423 p
  Boek
  Veeger, C. and Newton, W.E. 1984 Advances in Mitrogen Fixation Research. Proceedins of the 5th International Symposium on Nitrogen Fixation, Noordwijkerhout, The Netherlands, August 28- September 3 1983. Pudoc, Wageningen.

  Veerkamp, M. T. 2001 Paddestoelen in acht bosreservaten. Stille Eenzaamheid, Kremboong, Tongerense Hei, Norgerholt, Zwarte Bulten, Mattemburgh, Hollandse Hout en Houtribbos. Alterra-rapport 419. 101 p
  Boek
  Veerkamp, M. T. 2003 Paddestoelen in bosreservaten. Eiken-haagbeukenbossen: Smoddebos, Bentheimer Wald en Samerrott. Alterra-rapport 684. 64 p
  Boek
  Veerkamp, M. T. 2005 De diversiteit van paddestoelen in het Nederlandse bos. Alterra-rapport 1157. 129 p
  Boek
  Veerkamp, M. T. & Kuyper, T. W. 1993 Mycological investigations in forest reserves in the Netherlands. In: m. E. A. Broekmeyer, W. Vos & H. Koop (Eds.) 1993, Europaen Forest Reserves. Pudoc, Wageningen: 127-143
  Overdruk
  Veerkamp, M.T. 1992 Paddestoelen in Bosreservaten. Hinkeloord Reports 4; Department of Forestry, Agricultural University, Wageningen. 123 p
  Boek
  Veerkamp, M.T. 1992 Paddestoelen in de provincie Flevoland. Rapport in opdracht van de provincie Flevoland; 78 p met bijlagen. Tevens Mededeling 484 van het Biologisch Station, Wijster. NMV, Biol. Stat., Wijster.
  Sp/kart.
  Vegh, i. 1987 Champignons des arbres et arbustes d’ ornement. Premier inventaire des champignons identifiés en France. Institut National de la Recherche Agronomique. Paris.

  Velenovský, J. 1920 Ceské Houby. Praha: Ceské Botanické Spole_nosti. I: 1-200
  Boek
  Velenovský, J. 1920 Ceské Houby. Praha: Ceské Botanické Spole_nosti. II: 201-424
  Boek
  Velenovský, J. 1921 Ceské Houby. Praha: Ceské Botanické Spole_nosti. III: 425-632
  Boek
  Velenovský, J. 1922 Ceské Houby. Praha: Ceské Botanické Spole_nosti. IV & V: 633-950
  Boek
  Velenovský, J. 1939 Novitates mycologicae novissimae. Opera Botanica Cechica IV. Pragae. 158 p
  Boek
  Velenovský, Jos 1939 Novitates Mycologicae. Pragae, Ludvic Soucek. 208 p
  Boek
  Vellinga E. C. 2003 Phylogeny and taxonomy of Lepiotaceous fungi. Proefschrift. Rijksuniversiteit Leiden, 259 p
  Boek
  Vellinga, E.C. 1986 The genus Flammulaster (Agaricales) in the Netherlands and adjacent regions. Persoonia 13: 1-26 Overdruk
  Vellinga, E.C. 1992 Notulae ad floram agaricinam neerlandicam. 18. Some notes on Cystolepiota and Lepiota. Persoonia 14: 407-415 Overdruk
  Vellinga, E.C. & Schreurs, J. 1985 Notulae ad floram agaricinam neerlandicam - VIII. Pluteus Fr. in West-Europe. Persoonia 12: 337-373 Overdruk
  Velzen, J. W. van 1997 Jaarverslag 1996; Mycologische Werkgroep Groenendaal. 26 p.; 3 bijlagen
  Sp/loc.
  Ven, D.J. van der 1915 Het wondere leven der paddenstoelen. Met 80 foto's. Amsterdam: Meulenhoff. 283 p
  Boek
  Venakis, Th. J. 1978 Zur Kenntnis der roten Täublingsfarbstoffe ( Russupteridin- SIII ). Juris Druck + Verlag, Zürich.

  Venturella, G., Saitta, A. & La Rocca, S. 2000 A check-list of the mycological flora of Madonie Park (North Sicily). Mycotaxon, Ltd, Ithaca, NY
  Boek
  Verheyden, J. 1987 Kejje da ete? Over eetbare paddestoelen in natuur en cultuur. Paddestoelentoren Het Rondeel. Stichting Onderwijs en Milieu. 61 p.
  Boek
  Verhoeff, K. et al. 1985 Biologisch onderzoek voor mens en maatschappij. Biologische Raad K.N.A.W. 213 p
  Sp/Congr.
  Verkley G.J.M., Crous, P.W., Groenewald, J.Z., Braun, U. & Aptroot, A. 2004 Mycosphaerella punctiformis revisited: morphology, phylogeny, and epitypification of the type species of the genus Mycosphaerella (Dothideales, Ascomycota). Mycol. Res. 108: 1271-1282 Overdruk
  Verkley, G. J. M. 1995 The ascus apical apparatus in Leotiales: An evaluation of ultrastructural characters as phylogenetic markers in the families Sclerotiniaceae, Leotiaceae, and Geoglossaceae. Proefschrift. Uitg. Rijksherbarium/Hortus Botanicus. 209 p
  Boek
  Verkley, G. J. M. 1999 A monograph of the genus Pezicula and its anamorphs Stud. Mycol. 44: 1-190 Boek
  Verkley, G. J. M. & M. J. Priest 2000 Septoria and similar coelomycetous anamorphs of Mycosphaerella. Stud. Mycol. 45: 123-128 Overdruk
  Verkley, G.J.M. 1992 Ultrastructure of the ascus apical apparatus in Ombrophila violacea, Neobulgaria pura and Bulgaria inquinans. Persoonia 15: 3-22. Overdruk
  Verkley, G.J.M. 1994 Ultrastructure of the ascus apical apparatus in Leotia lubrica and some Geoglossaceae (Leotiales, Ascomycotina). Persoonia 15: 405-430 Overdruk
  Verkley, G.J.M. 1995 Ultrastructure of the ascus apical apparatus in species of Cenangium, Encoelia, Claussenomyces and Ascocoryne. Mycol. Res. 99: 187-199 Overdruk
  Verkley, G.J.M. 1998 Ultrastructure of conidiogenesis and conidia in two species of Septoria sensu lato. Mycologia 90: 189-198 Overdruk
  Verkley, G.J.M. 2002 A revision of the genus Sphaerographium and the taxa assigned to Rhynchophoma (anamorphic Ascomycetes). Nova Hedwigia 75: 433-450 Overdruk
  Verkley, G.J.M. 2003 Ultrastructure of the ascus apical apparatus and ascospore wall in Ombrophila hemiamyloidea (Helotiales, Ascomycota). Nova Hedwigia 77: 271-285 Overdruk
  Verkley, G.J.M. 2005 Redisposition of Chlorosplenium chrysotrichum to the genus Dicephalospora (Sclerotiniaceae, Ascomycota). Sydowia 56: 123-128 Overdruk
  Verkley, G.J.M. 2005 Brefeldochium pruinosum gen. et sp. nov., the anamorph of Polydesmia pruinosa (Hyaloscyphaceae, Helotiales, Ascomycota). Nova Hedwigia 80: 503-509 Overdruk
  Verkley, G.J.M., Aa H.A. van der 1997 Endomelanconium microsporum, a new coelomycete isolated from soil in Papua New Guinea. Mycologia 89: 967-970 Overdruk
  Verkley, G.J.M., Aa, H.A. van der, De Cock, G.W. 1997 Bryoscyphus atromarginatus spec. nov. (Leotiaceae), a new ascomycete parasitizing the thallus of Marchantia polymorpha. Persoonia 16: 383-387 Overdruk
  Verkley, G.J.M., Aa, HA van der 1997 Striosphaeropsis mirabilis anam. gen. et sp. nov., a new coelomycete isolated from soil in Papua New Guinea. Mycotaxon 65: 113-119 Overdruk
  Verkley, G.J.M., Mel’nik, V.A., Shin, H.D., Crous, P.W. 2005 Camarographium koreanum sp. nov., a new coelomycete from Korea. Sydowia 57 (2): 259-266 Overdruk
  Vermeulen, H. 1999 Paddestoelen, Schimmels en Slijmzwammen van Vlaanderen. Determinatiesleutels aan de hand van veldkenmerken. Natuurhistorische Reeks 99/2. De Wielewaal, Turnhout. 649 p
  Boek
  Verplancke, G. 1939 Nieuwe zwammen voor de Belgische Flora. Myc. Br. Fl. Bg. 4: 328-332 Overdruk
  Verplancke, G. 1942 Eenige nieuwe zwammen voor de Belgische Flora Natuurw. Tijdschr. 24: 3-28 Overdruk
  Veselý, R. 1934 Amanita. Atlas des champignons de l'Europe. Série A (3): 1-16
  Overdruk
  Veselý, R. 1934 Amanita. Atlas des champignons de l'Europe. Série A (3): 17-32
  Overdruk
  Veselý, R. 1934 Amanita. Atlas des champignons de l'Europe. Série A (3): 33-48
  Overdruk
  Veselý, R. 1934 Amanita. Atlas des champignons de l'Europe. Série A (3): 49-80
  Overdruk
  Vestal, E.F. 1933 Pathogenicity, host response and control of Cercospora leaf-spot of sugar beets. Res. Bull. agric. Exp. Stn IOWA State College of Agriculture and Mechanic Arts: no. 168 (december 1933): 41-72 Overdruk
  Vesterholt, J 2004 Danmarks svampe. Gyldendal Fakte, København. 473 p
  Boek
  Vesterholt, J. 2002 Contribution to the knowledge of species of Entoloma subgenus Leptonia. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXI. 64 p. Edizioni Candusso, Alassio.
  Series
  Vesterholt, J. 2005 The genus Hebeloma. Fungi of Northern Europe 3. 146 p
  Boek
  Vesterholt, J. & Knudsen, H. 1990 Truede storsvampe I Danmark - en rodliste. Foreningen til Svampekundskabens Fremme I sambarbejde med Skov- og Naturstyrelsen
  Boek
  Vila, J & Caballero, F. 2007 Entoloma nuevos o interessantes de la Peninsula Iberica. Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XXXVIII. 64 p. Edizione Candusso, Alassio
  Series
  Villa, J. & Caballero, F. 2009 Entoloma nuevos o interesantes de la Península Ibérica (2). Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti. Pars XLV. Edizioni Candusso, Alassio. 100 p.
  Boek
  Viola, S. 1972 Die Pilze. Hirmer Verlag, München.

  Vittenet, H. 1934 Champignons innocents: Moyen de les reconnaître aisément. Paris: Librairie agricole de la "Maison Rustique" (Librairie de l'Academie d'Agriculture. 110 p
  Boek
  Vloten, H. van 1933 Een en ander over mycologie en boschbouw. Ned. BoschbTijdschr. 6: 1-17 Overdruk
  Vloten, H. van 1935 Waarnemingen over Fomes annosus Fr. Ned. BoschbTijdschr. 8: 347-349 Overdruk
  Vloten, H. van & Gremmen, J. 1953 Studies in the Discomycete genera Crumenula de Not. and Cenangium Fr. Acta bot. neerl. 2: 226-241 Overdruk
  Volbrecht, C. 2006 MykoLibri. Die Bibliothek der Pilzbücher. 528p, 450 col. figs and plates. Hamburg, Authors edition
  Boek
  Volders, J. 2002 Het genus Tubaria in Vlaanderen en het Brussels Gewest.Sterbeeckia 21/22: 3-28.
  Overdruk
  Voous, K.H. et al. 1969 Biosystematiek. Symposium Biologische Raad K.N.A.W. in het K.I.T. te Amsterdam op 14 en 15 april 1969. 259 p.
  Sp/Congr.
  Vorreiter, L. 1961 Mikrobiologie des Holzes. Ein Leitfaden. Mit 9 Abbildungen und 2 Tabellen. Technischer Verlag Herbert Cram, Berlin.

  Vos, J.A. de & Blankena, G.J. 1977 Paddestoelen. 90 Paddestoelen in kleuren. Centrum voor Schoolbiologie, Kinderboerderij Presikhaaf, Arnhem. Thieme, Zutphen. Boek

  Vos, K. 1980 Een woordgeografisch onderzoek naar de benaming voor paddestoel. Doctoraalscriptie. 58 p
  Boek
  Vries, B. W. L., Jansen, E., Dobben, H. F. van & Kuyper, Th. W. 1995 Partial restortion of fungal and plant species diversity by removal of litter and hunus layers in stand of Scots pine in the Netherlands. Biodiversity and Conservation 4: 156-164 Overdruk
  Vries, B.W.L. de & Kuyper, Th.W. 1988 Effect of vegetation type on decomposition rates of wood in Drenthe, The Netherlands Acta bot. neerl. 37: 307-312 Overdruk
  Vries, B.W.L. de & Kuyper, Th.W. 1990 Holzbewohnende Pilze auf Eibe (Taxus baccata). Z. Mykol. 56: 87-94 Overdruk
  Vries, G.A. de 1952 Contribution to the knowledge of the genus Cladosporium Link ex Fr. Proefschrift RUU. Baarn: Hollandia. 121 p
  Boek
  Vries, G.A. de 1957 Verzameling, behandeling en opzending van klinisch-pathologisch materiaal voor onderzoek op schimmels en Actinomyceten. Ned. Tijdschr. Geneesk. 101: 2443-2444 Overdruk
  Vries, G.A. de 1959 Conferenties over medische mycologie te Lissabon. Ned. Tijdschr. Geneesk. 103: 583-584 Overdruk
  Vries, G.A. de 1960 Aspergillus fumigatus and Actinomycetes in air Acta allerg. 15: 99-106 Overdruk
  Vries, G.A. de 1960 Onderzoekingen over keratinofiele schimmels en hun werking. TNO Nieuws 1960: 523-526
  Overdruk
  Vries, G.A. de 1961 De internationale vereniging voor medische en veterinaire mycologie. Ned. Tijdschr. Geneesk. 105. 1 p Overdruk
  Vries, G.A. de 1961 Medische en veterinaire mycologie. Vakblad voor Biologen 1961: 205-217 Overdruk
  Vries, G.A. de 1962 Keratinophilic fungi and their action Antonie van Leeuwenhoek 28: 121-133 Overdruk
  Vries, G.A. de 1962 Cyphellophora laciniata nov.gen., nov.sp. and Dactylium fusarioides Fragoso et Ciferri Mycopath. Mycol. appl. 16: 47-54 Overdruk
  Vries, G.A. de 1962 Handleiding voor het mycologische onderzoek van sputum en soortgelijk materiaal Ned. Tijdschr. Geneesk. 106: 1177-1180 Overdruk
  Vries, G.A. de 1964 Keratinophylic fungi Annls Soc. belge Méd. trop. 44: 795-802 Overdruk
  Vries, G.A. de 1966 Die Selektivität der Petriplattenmethode und die Züchtung spezieller Pilzarten und Aktinomyzeten Allergie Asthma 12: 43-46 Overdruk
  Vries, G.A. de 1969 Das Problem: Aphanoascus Zukal oder Anixiopsis Hansen. Mykosen 12: 111-122
  Overdruk
  Vries, G.A. de 1971 De fungi van Nederland. III. Hypogaea. Truffels en schijntruffels. K.N.N.V./N.M.V., 62 p
  Boek
  Vries, G.A. de 1977 Contribution à la connaissance des champignons hypogés de la Belgique. Lejeunia, n. s., 86. 16 p
  Overdruk
  Vries, G.A. de 1988 Wakefieldia macrospora (Hawker) Hawker, Gastéromycète hypogé nouveau pour la mycoflore belge Lejeunia, n. s., 125. 5 p Overdruk
  Vries, G.A. de & Cormane, R.H. 1969 A study of the possible relationships between certain morphological and physiological properties of Aspergillus fumigatus Fres. and its presence in, or on, human and animal (pulmonary) tissue Mycopath. Mycol. appl. 39: 241-253 Overdruk
  Vries, G.A. de & Hoeven, L.H. van der 1957 Report of a case of black grain maduromycosis of the root caused by an aberrant strain of Madurella mycetomi (Laveran) Brumpt on Curacao, Netherlands Antilles Mycopath. Mycol. appl. 8: 253-259 Overdruk
  Vries, G.A. de & Kleine-Natrop, H.E. 1957 Sporotrichum cerebriforme nov. spec. Mycopath. Mycol. appl. 8: 154-160 Overdruk
  Vuillemin, P. 1912 Les champignons. Essai de classification. Encyclopédie scientifique, publiée sous la direction du Dr. Toulouse -Bibliothèque de Botanique Cryptogamique. Paris: Doin. 425 p
  Boek
  Vuurde, J. W. L. van 1978 Ecology of the root microflora of wheat. Proefschrift Universiteit Utrecht
  Boek
  Vuure, M. van 1985 Checklist van Russula in Nederland. Leiden: Rijksherbarium 1985. 24 p Overdruk
  Vuure, M. van 1992 Checklist van Russula in Nederland; 2e herziene druk; Coolia 35 Supplement. 32 p
  Overdruk
  Wagenfuhr, R. und Steiger, A. 1956 Pilze auf Bauholz. Mit 48 Abbildungen. A. Ziemsen Verlag. Wittenberg Lutherstadt.

  Wakefield, E.M. 1929 Contributions to the flora of tropical America : XXI Bull. misc. Inf. R. bot. Gdns Kew 6: 238-258 Overdruk
  Wakefield, E.M. 1931 Fungi exotici: XXVII Bull. misc. Inf. R. bot. Gdns Kew 4: 201-206 Overdruk
  Wakefield, E.M. 1954 The observer's book of common fungi. London [etc.]: Warne. 118 p
  Boek
  Wakefield, E.M. & Dennis, R.W.G. 1981 Common British Fungi. 2e (revised) edition, edited by R.W.G. Dennis. Hinhead: Saiga 216 p
  Boek
  Walleyn R. & Vandeven E. (red.) 2006 Standaardlijst van Basidiomycota en Myxomycota van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Rapport INBO.R.2006.27. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 144 p
  Boek
  Walleyn R., Baeté H., Christiaens B., De Keersmaeker L., Esprit M., Van de Kerckhove P., Vandekerkhove K. 2006 Monitoring en inventarisatie van de paddestoelen van de natuurreservaten Walenbos, Rodebos, en Laanvallei, en het bosreservaat Jansheideberg. Rapport INBO.R.2006.16. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 67 p
  Boek
  Walleyn, R. & Rammeloo, J. 1994 The poisonous and useful fungi of Africa south of the Sahara. Botanical National Garden of Belgium, Meise. Scripta Botanica Belgica 10: 1-56 Boek
  Walleyn, R. & Verbeken A. 1999 Een gedocumenteerde rode lijst van enkele groepen paddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 7: 1-84. Brussel
  Boek
  Wallis, G.W. & Reynolds, G. 1965 The initiation and spread of Poria weirii root rot of Douglas fir. Can. J. Bot. 43: 1-9 Overdruk
  Walters, N.E.M. 1973 Forest Products Technical Notes 13: Australian house fungi. South Melbourne: CSIRO, Division of Building Research. Forest Products Laboratory. 25 p
  Overdruk
  Walther, E. 1917 Taschenbuch für Deutsche Pilzsammler: Eine Anleitung zur Kenntnis der wichtigsten eßbaren, giftigen und ungenießbaren Pilze unter Gegenüberstellung von Doppelgängern. Leipzig: Hesse & Becker. 95 p
  Boek
  Walther, E. 1918 Taschenbuch für Pilzsammler: Eine Anleitung zur Kenntnis der wichtigsten eßbaren, giftigen und ungenießbaren Pilze unter Gegenüberstellung von Doppelgängern. Leipzig: Hesse & Becker. 96 p
  Boek
  Wasser, S.P. 1993 Tribe Cystodermateae Sing. and Leucocoprineae Sing. of the CIS and Baltic States. Libri Botanici 9. Eching: IHW-Verlag. 105 p
  Boek
  Wassink, E.C. 1940 Problemen der radiobiologie : Openbare les gegeven 6 mei 1940. Utrecht: Drukkerij Schotanus & Jens. 14 p
  Overdruk
  Wassink, E.C. 1948 Observations on the luminescence in Fungi, I, including a critical review of the species mentioned as luminescent in literature. Recl Trav. bot. néerl. 41: 150-211 Overdruk
  Wassink, E.C. 1979 On fungus luminescence. Meded. LandbHogesch. Wageningen 79-5. 115 p
  Overdruk
  Wasson, R. G. 1980 The Wondrous Mushroom. Mc Graw-Hill Book Company, New York- St.Louis- San Francisco.

  Wasson, R. G. 1970 (?) Soma. Divine mushroom of immortality. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 381 p. (gebonden)
  Boek
  Wasson, R. G., Hofmann, A., Puck, C.A.P. 1978 The Road to Eleusis. Unveiling the Secret of the Mysteries. A Helen and Kurt Wolff Book, Harcourt Brace Jovanovich, New York and London.

  Waters, C.W. 1925 The reactions of bean rust grown on leaves in solutions. Pap. Mich. Acad. Sci. 5: 163-177 Overdruk
  Waterston, J.M. 1947 The fungi of Bermuda. Bermuda: Department of Agriculture. 305 p
  Boek
  Waterston, J.M. 1947 The Fungi of Bermuda, Department of Agriculture. Hamilton.

  Watling, R. 1970 British fungus flora. Agarics and boleti. 1: Boletaceae: Gomphidiaceae: Paxillaceae. Edinburgh: Royal Botanic Garden. 125 p
  Series
  Watling, R. 1971 Observations on the Bolbitiaceae-IV. Persoonia 6: 281-289 Overdruk
  Watling, R. 1972 Notes on some British agarics: III Notes R. bot. Gdn Edinb. 32: 127-133 Overdruk
  Watling, R. 1973 Identification of the larger Fungi. Amersham: Hulton Group Keys. 281 p
  Boek
  Watling, R. 1975 Mushrooms and toadstools of broadleaved forests. Forestry Commission, Forest Record 106. 37 p
  Boek
  Watling, R. 1976 Mushrooms and toadstools of coniferous Forests. Forestry Commission, Forest Record 107. 39 p
  Boek
  Watling, R. 1985 The Fungal Flora of Mull, Additions. Edinburgh: Royal Botanic Garden.

  Watling, R. 1995 Children and toxic fungi. The essential medical guide to fungal poisening in children. Royal Botanical Garden Edinburgh. 54 p.
  Boek
  Watling, R. 2008 A manual and source book on the boletes and their allies. Fungiflora, Oslo. 248 p. Synopsis Fungorum 24 Boek
  Watling, R. na 1964 Observations on the Bolbitiaceae. 2. A conspectus of the family. Notes R. bot. Gdn Edinb. 26: 289-323 Overdruk
  Watling, R. zonder jaartal How to identify Mushrooms to Genus V: Cultural and Developmental Features.

  Watling, R. & Gregory, N.M. 1987 British fungus flora. Agarics and boleti. 5: Strophariaceae & Coprinaceae p.p., Hypholoma, Melanotus, Psilocybe, Stropharia, Lacrymaria & Panaeolus. Edinburgh: Royal Botanic Garden. 121 p
  Series
  Watling, R. & Gregory, N.M. 1989 British fungus flora. Agarics and boleti. 6: Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotoid agarics. Edinburgh: Royal Botanic Garden. 157 p
  Series
  Watling, R. & Turnbull, E. 1998 British Fungus Flora, Agarics and Boleti; 8: Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid-spored and xeruloid members of Trichlomataceae (excl. Mycena). Royal Botanic Gardens Edinburgh. 189 p.
  Boek
  Watling, R. & Ward, S. 2003 Fungi Naturally Scottish. Scottish Natural Heritage, Perth. 35 p
  Boek
  Watling, R. & Watling, A.E. 1980 A literature guide to identifying mushrooms. Mad River Press, Inc, Eureka, California. 121 p.
  Boek
  Watling, R., na 1962 Observations on the Bolbitiaceae. I. A new species of Conocybe. Notes R. bot. Gdn Edinb. 25: 309-312 Overdruk
  Watling, R., Gregory, N.M. & Orton, P.D. 1989 British fungus flora. Agarics and boleti. 7: Cortinariaceae p.p. Galerina, Gymnopilus, Leucocortinarius, Phaeocollybia, Phaeogalera, Phaeolepiota, Phaeomarasmius, Pleuroflammula, Rozites & Stagnicola. Edinburgh: Royal Botanic Garden. 131 p
  Series
  Watling, R., Laessöe, T., Whalley, A. J. S. & Lepp, N. W. zonder jaartal Radioactive Caesium in British Mushrooms. Bot. J. Scotl. 46: 487-497 Overdruk
  Webb, R.W. 1921 Studies in the physiology of the fungi XV. Germination of the spores of certain fungi in relation to hydrogen-ion concentration Ann. Mo. bot. Gdn 8: 283-341 Overdruk
  Weber, N.A. 1972 Gardening ants : the attines. Memoirs of the American Philosophical Society held at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge, Vol. 92. Philadelphia: The American Philosophical Society. 146 p
  Boek
  Webster J., Weber R.W.S. 2007 Introduction to Fungi. Third Ed. Cambridge University Press, Cambridge. 841 p.
  Boek
  Webster, John 1980 Introduction to Fungi; second edition. Cambridge Universty Press. 669 p. Boek

  Weeda, E.J., Westra, R., Westra, C. & Westra T. 1985-1994 Nederlandse oecologische flora : Wilde planten en hun relaties. Amsterdam: IVN (in samenwerking met VARA en VEWIN). 1, 304 p. 1985; 2, 304 p. 1987; 3, 302 p.1988; 4, 317 p. 1991; 5, 400 p. 1994. Register 1-5: 40 p.; 1995.
  Boek
  Wehmeyer, L.E. 1923 The imperfect stage of some higher Pyrenomycetes obtained in culture. Pap. Mich. Acad. Sci. 3: 245-266 Overdruk
  Wehmeyer, L.E. 1924 The perfect stage of the Valsaceae in culture and the hypothesis of sexual strains in this group Pap. Mich. Acad. Sci. 4: 395-412 Overdruk
  Wehmeyer, L.E. 1925 Cultural life-histories of certain species of Eutypella, Diatrypella and Cryptovalsa. Pap. Mich. Acad. Sci. 5: 179-194 Overdruk
  Wehmeyer, L.E. 1926 Cultural life-histories of Diaporthe I Pap. Mich. Acad. Sci. 6: 377-396 Overdruk
  Wehmeyer, L.E. 1927 Cultural life-histories of Diaporthe III Pap. Mich. Acad. Sci. 8: 215-232 Overdruk
  Wehmeyer, L.E. 1928 Cultural life-histories of Diaporthe IV Pap. Mich. Acad. Sci. 9: 477-494 Overdruk
  Wehmeyer, L.E. 1933 The genus Diaporthe Nitschke and its segregates. Univ. Mich. Studies. Scientific series, Vol. 9. Ann Arbor: Univ. Mich. Press. 349 p
  Boek
  Wehmeyer, L.E. 1934 Contributions to a study of the fungous flora of Nova Scotia I. Pap. Mich. Acad. Sci. 20: 233-266
  Overdruk
  Wehmeyer, L.E. 1975 The pyrenomycetous fungi. Mycologia Memoir 6. N.Y. Botanical Garden/M.S.A. 250 p. Lehre: Cramer. 250 p
  Boek
  Wehmeyer, L.E. & Cejp, K. 1936 Contributions to a study of the fungous flora of Nova Scotia III. Resupinate Hydnaceae Pap. Mich. Acad. Sci. 21: 209-213 Overdruk
  Weismann, A. 1892 Das Keimplasma, Eine Theorie der Vererbung. Gustav Fischer, Jena. 628 p
  Boek
  Weismann, A. 1904 Vorträge über Deszendenztheorie, gehalten an der Universität zu Freiburg im Breisgau. 2e Aufl. Erster Band. Gustav Fischer, Jena. 344 p
  Boek
  Welden, A.L. 1975 Lopharia. Mycologia 67: 530-551 Overdruk
  Welden, A.L. 2010 Stereum s.l. Flora neotropica 106: 1-80. Boek
  Wells, K. 1972 Light and electron microscopic studies of Ascobolus stercorarius. II. Ascus and ascospore Ontogony. University of California publications in botany 62;33 p; 29 plates. Univ. California Press
  Boek
  Wells, K. & Wells, E. K. 1982 Basidium and Basidiocarp, evolution, Cytology, Function and development. Springer Verlag, New York, Heidelberg, Berlin.187 p
  Boek
  Wells, V.L. & Kempton, P.E. 1968 A preliminary study of Clavariadelphus in North America Mich. Botanist 7: 35-57 Overdruk
  Wendisch, E. 1894 Trüffeln und Morcheln. Beschreibung, natürliche und künstliche Gewinnung und Verwertung. Neudamm: J. Neudamm. 67 p
  Boek
  Wendisch, E. 1905 Der Champignon. Von der Spore bis zum Konsum. 3e, vollstandig neubearbeitete und bedeutend vermehrte auflage von "Die champignonskultur in ihrem ganzen umfange". 3e Auflage. Neudamm: J. Neudamm. 152 p
  Boek
  Wessels, J.G.H. 1965 Morphogenesis and biochemical processes in Schizophyllum commune Fr. Proefschrift RUL. 113 p
  Boek
  Wessels, J.G.H. (red.) 1985 Leven met schimmels. Symposium Biologische Raad K.N.A.W. op 11 november 1983 in Amsterdam, mede t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Mycologische Vereniging. 185 p
  Sp/Congr.
  Westcott, C. 1934 Brand canker of rose, caused by Coniothyrium wernsdorffiae Laubert. Cornell Univ. agric. Exp. Stn Mem. 153. 39 p Overdruk
  Westerdijk, J. & Luyk, A. van 1917 Bijdrage tot de Mycologische Flora van Nederland : I Ned. kruidk. Archf 1916: 92-121 Overdruk
  Westerdijk, J. & Luyk, A. van 1918 Bijdrage tot de Mycologische Flora van Nederland : II. Ned. kruidk. Archf 1917: 206-217 Overdruk
  Westerhoff, R. 1859 Verhandeling over de Kol- of Heksekringen, ook wel Tooverkringen genaamd; Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema Groningen; 66 p
  Boek
  Weston, W.H. 1918 The development of Thaustotheca, a peculiar Water-mould Ann. Bot. 32: 155-173 Overdruk
  Weston, W.H. 1919 Repeated zoospore emergence in Dictyuchus. Bot. Gaz. 68: 287-296 Overdruk
  Weston, W.H. 1929 Observations on Loramyces, an undescribed aquatic Ascomycete. Mycologia 21: 55-76 Overdruk
  Weston, W.H. 1933 A new Sclerospora from Nyasaland Phytopathol. 23: 587-595 Overdruk
  Weston, W.H. 1938 Heterothallism in Sapromyces reinschii : Preliminary note. Mycologia 30: 245-253 Overdruk
  Wette, H.W. de 1935 Paddestoelen. De voornaamste eetbare en hoe ze te onderscheiden van giftige. Utrecht: Kemink. 48 p
  Boek
  Wheeler, W.M. 1907 The Fungus-growing ants of North-America. Dover Publications, Inc. New York. Reprint 1973.

  Wheeler, W.M. 1926 Ants: their structure, development and behaviour. Columbia University Biological Series, Vol. IX. New York: Columbia University Press. 663 p
  Boek
  Whelden, R.M. 1936 A comparative study of basidia and cystidia in Peniophora livida. Am. J. Bot. 23: 539-545 Overdruk
  Whelden, R.M. 1937 Cytological studies in the Tremellaceae IV. Protondontia and Tremellodendron. Mycologia 29: 100-115 Overdruk
  Whelden, R.M. 1938 Changes observed in cultures of Aspergillus niger bombarded as spores with low volt-age cathode rays. Mycologia 30: 265-268 Overdruk
  Whelden, R.M. 1940 "Mutations" in Aspergillus niger bombarded by low voltage cathode rays. Mycologia 32: 630-643 Overdruk
  Whelden, R.M. 1941 Some observations on freshwater algae of Florida. J. Elisha Mitchell scient. Soc. 57: 261-272 Overdruk
  White, J.H. 1920 On the biology of Fomes applanatus (Pers.) Wallr. Trans. R. Can. Inst. 12: 133-174 Overdruk
  Wiant, J.S. 1929 The Rhizoctonia damping-off of conifers, and its control by chemical treatment of the soil Cornell Univ. agric. Exp. Stn Mem. 124. 64 p Overdruk
  Wicklow, D. T., Carroll, G. C. 1981 The Fungal Community. Its organization and role in the ecosystem. Marcel Dekker Inc., New York. Mycology Series, Vol 2. 855 p
  Boek
  Wielink, P. van, R. Vereijken & Th. Peeters (redaktie) 2002 De Kaaistoep; 5 jaar natuurontwikkeling en natuurstudie in een waterwingebied. KNNV & TWM. (verschijningsdatum nergens vermeld; “eerste”exemplaar overhandigd op 20.03.02).

  Wijers, P. 1988 Mycorrhiza’s bij eiken. Eeen vergelijking tussen het voorkomen in jonge en oude bodems. Bosteelt en Bosoecologie Fytopathologie, Landbouwuniversiteit, Wageningen.
  Boek
  Wildervanck, L.S. 1958 Enkele opmerkingen over omgekeerde hoeden op Agaricaceae en Cantharellaceae Acta bot. neerl. 7: 282-290 Overdruk
  Wilding, N., Collins, N.M., Hammond, P.M., Webber, J.F. 1989 Insect-Fungus Interactions. !4th Symposium of the Royal Entomological Society of London in collaboration with the British Mycolical Society. London. Academic Press.

  Wilkins, W.H., Ellis, E.M. & Harley, J.L. 1937 The ecology of the larger fungi I. Constancy and frequency of fungal species in relation to certain vegetation communities, particularly oak and beech Ann. appl. Biol. 24: 703-732 Overdruk
  Wilkins, W.H., Harley, J.L. & Kent, G.C. 1938 The ecology of the larger fungi II. The distribution of the larger fungi in part of Charlton forest, Sussex Ann. appl. Biol. 25: 472-489 Overdruk
  Willis, J.H. 1950 Victorian toadstools and mushrooms; a key and descriptive notes to 120 different gilled fungi (Fam. Agaricaceae), with remarks on several other families of the higher fungi. Field Naturalists' Club of Victoria. Melbourne: Brown, Prior, Anderson. 72 p
  Boek
  Winkler, R. 1996 2000 Pilze einfach bestimmen. AT Verlag, Arau, Zwitserland. Cassette met boek, 550 p. doos met "Karten zur Bestimmung der Gattung en diskette (te verkrijgen bij de bibliothecaris (huub?))
  Boek
  Winter 1884 1887 Zie Rabenhorst
  Winter, G. 1884 Schizomyceten, Saccharomyceten und Basidiomyceten. Die Pilze Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. (Rabenhorst's Kryptogamen-flora : Erster Band: Pilze). I. Abt.: Schizomyceten, Saccharomyceten und Basidiomyceten. Leipzig: Kummer. 924 p
  Boek
  Winter, G. 1887 Schizomyceten, Saccharomyceten und Basidiomyceten. Die Pilze Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. (Rabenhorst's Kryptogamen-flora : Erster Band: Pilze). II. Abt.: Ascomyceten: Gymnoasceen und Pyrenomyceten. Leipzig: Kummer. Weinheim: Cramer. Herdruk 1963. 928 p
  Boek
  Winterhoff, W. 1992 Fungi in vegetation science. Luwwer Academic Publishers. Dordrecht/ Bosto/ London.

  Wisman, J. 1992 Paddestoelen (Macrofungi) in de polder Arkemheen. In: Dirkse, G.M. & Laar, V. van, 1992. Arkemheen te velde.
  Boek
  Witkamp, M. 1960 Seasonal fluctuations of the fungusflora in mull and mor of an oak forest. Seizoensschommelingen in de schimmelflora in mull en mor van een eikenbos. ( Proefschrift ) G.W.van der Wiel & Co, Arnhem.

  Wöldecke, K. 1998 Die Großpilze Niedersachsens und Bremens. Kritische Auswahl der seit dem 17. Jahrhundert festgestellten Taxa ( Basidiomycota, auffällige Asco- und Deuteromycota ). Niedersachsen.

  Wolf, F.A. 1935 Morphology of Polythrincium, causing sooty blotch of clover. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 119) Mycologia 27: 58-73 Overdruk
  Wolf, F.A. 1935 The perfect stage of Cercospora Rubi. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 136). Mycologia 27: 347-356 Overdruk
  Wolf, F.T. 1939 A study of some aquatic phycomycetes isolated from Mexican soils. Mycologia 31: 376-387 Overdruk
  Wolfe, J.J. 1904 Cytological studies on Nemalion. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 59) Ann. Bot. 18: 607-630 Overdruk
  Wolff, F.A. de 1978 Toxicologie. Alcohol en de kale inktzwam Ned. Tijdschr. Geneesk. 122: 93 Overdruk
  Wolfskeel, D.W. 1991 Paddestoelen in Schagen. Ecoverslag nr. 15 v.d. Vogelwerkgroep Tringa te Schagen. 64 p. Uitg. in eigen beheer; Schagen.
  Sp/besch.
  Wolfskeel, D.W. 1997 Paddestoelen in de kop van Noord-Holland. Ecoverslag nr. 17 v.d. Vogelwerkgroep Tringa te Schagen. 115 p. Uitg. in eigen beheer; Schagen.
  Sp/besch.
  Wolpert, F.S. 1924 Studies in the physiology of the fungi XVII. The growth of certain wood-destroying fungi in relation to the H-ion concentration of the media Ann. Mo. bot. Gdn 11: 43-97 Overdruk
  Wolswinkel, P. 1978 Accumulation of phloem-mobile mineral elements at the site of attachment of Cuscuta europaea L. Z. PflPhysiol. 86: 77-84 Overdruk
  Wood, A. 1980 Australian mushrooms and toadstools. How to identify them. Kensington: New South Wales Univ. Press. 45 p
  Boek
  Wood, A. zonder jaartal A key to the genera of the Agaricales. Univ. N.S.W.. 8 p
  Overdruk
  Woodworth, W.M. 1888 The apical cell of Fucus. (Contr. cryptog. Lab. Harv. 10) Ann. Bot. 1: 1-9 Overdruk
  Wormald, H. 1945 Diseases of fruits and hops. London: Crosby Lockwood & Son. 294 p
  Boek
  Wright, J.E. 1987 The genus Tulostoma (Gasteromycetes). A World Monograph. Bibliotheca mycol. 113. 338 p
  Boek
  Wu, Sheng Hua 1990 The Corticiaceae (Basidiomycetes) subfamilies Phlebioideae, Phanerochaetioideae, and Hyphodermoideae in Taiwan. Acta Botanica Fennica 142: 1-123
  Boek
  Wünsche, O. 1877 Die Pilze. Eine Anleitung zur Kenntniss derselben. Leipzig: B.G. Teubner. 322 p
  Boek
  Wünsche, Otto 1896 Die verbreitetsten Pilze Deutschlands. Eine Anleitung zu ihrer Kenntnis. Leipzig: Teubner. 112 p
  Boek
  Yamamoto, W., Takeo, I. 1936 On the brown cubical rot of chamaecyparis obtusa s. et Z. Formosana hayata Annals Phytopath. Soc. Japan 38: 293-307 Overdruk
  Yao, Y.-J. 1996 Notes on British species of Tympanis (Leotiales) with T. prunicola new to Britain Kew Bull. 51, 1: 187-191 Overdruk
  Yao, Y.-J. 1996 Notes on British Octosporella with a new genus, Filicupula (Pezizales). Kew Bull. 51, 1: 193-196 Overdruk
  Yao, Y.-J. & Spooner, B. M. 1996 Geopora sepultata(Pezizales) in Britain, with a key to British species of the genus Kew Bull. 51,2: 381-383. Overdruk
  Yao, Y.-J. & Spooner, B. M. 1996 Notes on Sphaerosporella (Pezizales), with reference to British records Kew Bull. 51, 2: 385-391 Overdruk
  Yao, Y.-J., Pegler, D. N., & Young, T. W. K. 1995 Validation of two combinations in Glomus (Endogonales). Kew Bull. 50: 306 Overdruk
  Yao, Y.-J., Pegler, D. N., & Young, T. W. K. 1995 Youngiomyces, a new genus in Endogonales (Zygomycotina) Kew Bull. 50: 349-357 Overdruk
  Yao, Y.-J., Pegler, D. N., & Young, T. W. K.N. 1995 New species in Endogone (Endogonales) Kew Bull. 50: 359-365 Overdruk
  Yen, W.-Y. zonder jaartal Première note sur quelques Ustilaginés de Chine. Annls Cryptog. exot. [?]: 11-18 Overdruk
  Yen, W.-Y. zonder jaartal Deuxième note sur quelques Ustilaginés de Chine Annls Cryptog. exot. [?]: 85-95 Overdruk
  Young, A.M. 1978 Fungi associated with cattle, horse and sheep dungs in the Sydney and Blue Mountains area of New South Wales. Thesis submitted in partial fulfilment for the degree of Bachelor of Letters in the Department of Botany, at the University of New England, Armidale, New South Wales, Australia. 67 p. en bijlagen
  Boek
  Young, A.M. 1982 Common Australian Fungi. New South Wales University Press. 156 p
  Boek
  Young, A.M. 1989 The Panaeoloideae (Fungi, Basidiomycetes) of Australia. Aust. Syst. Bot. 2: 75-97 Overdruk
  Zaag, D.E. van der 1956 Overwintering en epidemiologie van Phytophthora infestans, tevens enige nieuwe bestrijdingsmogelijkheden. Proefschr. LUW. Wageningen: Veenman. 68 p
  Boek
  Zaayen, A. van & Geijn, J. van de 1975-1978 Ziekten en plagen van champignons. Serie overdrukken uit Bedrijfsontwikkeling: I-Afstervingsziekte. Bedrijfsontwikkeling 6(1975)12. II-Bacterieziekten. - Bedrijfsontwikkeling 7(1976)3 III-Schimmelziekten. - Bedrijfsontwikkeling 7(1976)12 IV-Plagen. - Bedrijfsontwikkeling 9(1978)12
  Overdruk
  Zablocka, W. 1931 Über Boletus parasiticus Bull. und Pisolithus arenarius Alb. et Schwein. aus der Umgebung von Krakow Bull. Acad. pol. Sci. Lett. Sér. B Sci. natur. (1) 1931: 177-180 Overdruk
  Zablocka, W. 1931 Über fossile Pilze aus dem tertiären Salzlager von Wieliczka Bull. Acad. pol. Sci. Lett. Sér. B Sci. natur. (1) 1931: 181-185 Overdruk
  Zander, ?. 1972 Handwörterbuch der Pflanzennamen. Neu bearbeitete und erweiterte 10. Auflage. Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart.
  Boek
  Zanen, G. van, P. Bremer & H. van der Aa 2000 Paddestoelen in Flevoland. KNNV Uitgeverij, Utrecht; 112 p
  Boek
  Zaneveld, J.S. 1938 Laboulbenia flagellata Peyritsch, een merkwaardige en voor Nederland nieuwe fungus Fungus 9: 61-65 Overdruk
  Zaneveld, J.S. 1939 Tuber Maculatum Vitt., een voor Nederland nieuwe Fungus Hypogaeus Ned. kruidk. Archf 49: 399-408 Overdruk
  Zaneveld, J.S. 1940 Nieuwe Nederlandse Myxomycetes en Fungi, ontvangen aan het Rijksherbarium gedurende de jaren 1933 tot en met 1939. Ned. Kruidk. Archief 50:98-104
  Overdruk
  Zaneveld, J.S. 1941 Lijst van Nederlandse Myxomycetes en fungi, ontvangen aan het Rijksherbarium gedurende de jaren 1933 tot en met 1939. Meded. ned. mycol. Vereen. 25: 31-60 Overdruk
  Zazzerini, A. & Aa, H. A. van der 1979 Morphology and Pathogenicity of Phlyctaena vagabunda, a parasite of the Olive tree. Phytopath. Z. 96: 258-262 Overdruk
  Zebrowski, G. 1936 New genera of Cladochytriaceae Ann. Mo. bot. Gdn 23: 553-564 Overdruk
  Zee-Kruseman, M. van der & Wittop Koning, M. 1943 Paddestoelen zoeken en eten : beschrijving van een 14-tal eetbare paddestoelen met recepten. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2e druk
  Boek
  Zee-Kruseman, M. van der & Wittop Koning, M. 1948 Paddestoelen zoeken en eten : beschrijving van een 14-tal eetbare paddestoelen met recepten voor de voorbereiding. Rotterdam [etc.]: Nijgh & Van Ditmar, 3e druk
  Boek
  Zehfuss, H.D. & al. zonder jaartal Rote Liste der bestandsgefährdeten Grosspilze in Rheinland-Pfalz. Ministerium für Umwelt. "Stand 1 September 1990"
  Sp/besch.
  Zeitlmayr, L. 1955 Knaurs Pilzbuch. Das Haus- und Taschenbuch für Pilzfreunde. Mit 70 Pilzdastellungen von Claus Caspari. 243 p.
  Boek
  Zeller, S.M. 1916 Studies in the Physiology of the Fungi : II. Lenzites saepiaria Fries, with special reference to enzyme activity Ann. Mo. bot. Gdn 3: 439-512 Overdruk
  Zeller, S.M. 1917 Studies in the physiology of the fungi: III. Physical properties of wood in relation to decay induced by Lenzites saepiaria Fries Ann. Mo. bot. Gdn 4: 93-164 Overdruk
  Zeller, S.M. 1934 Protogaster, representing a new order of the Gasteromycetes Ann. Mo. bot. Gdn 21: 231-240 Overdruk
  Zeller, S.M. & Dodge, C.W. 1918 Gautieria in North America Ann. Mo. bot. Gdn 5: 133-142 Overdruk
  Zeller, S.M. & Dodge, C.W. 1918 Rhizopogon in North America Ann. Mo. bot. Gdn 5: 1-36 Overdruk
  Zeller, S.M. & Dodge, C.W. 1919 Arcangeliella, Gymnomyces, -and Macowanites in North America Ann. Mo. bot. Gdn 6: 49-59 Overdruk
  Zeller, S.M. & Dodge, C.W. 1924 Leucogaster and Leucophlebs in North America Ann. Mo. bot. Gdn 11: 389-410 Overdruk
  Zeller, S.M. & Dodge, C.W. 1929 Hysterangium in North America Ann. Mo. bot. Gdn 16: 83-128 Overdruk
  Zeller, S.M. & Dodge, C.W. 1935 New Species of Hydnangiaceae Ann. Mo. bot. Gdn 22: 365-373 Overdruk
  Zeller, S.M. & Dodge, C.W. 1936 Elasmomyces, Arcangeliella, and Macowanites Ann. Mo. bot. Gdn 23: 599-638 Overdruk
  Zeller, S.M. & Dodge, C.W. 1936 Melanogaster Ann. Mo. bot. Gdn 23: 639-655 Overdruk
  Zeller, S.M. & Schmitz, H. 1919 Studies in the physiology of the fungi. VIII. Mixed Cultures Ann. Mo. bot. Gdn 6: 183-192 Overdruk
  Zeller, S.M., Schmitz, H. & Duggar, B.M. 1919 Studies in physiology of the fungi. VII. Growth of wood-destroying fungi on liquid media Ann. Mo. bot. Gdn 6: 137-142 Overdruk
  Zellner, J. 1907 Chemie der höheren Pilze. Eine Monographie. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig.257 p
  Boek
  Zeltner, R. zonder jaartal Das neue Pilzkochbuch. München: Gräfe und Unzer. 142 p
  Boek
  Zhao J.-D. 1989 The Ganodermataceae in China. With 84 figures in text. Bibliotheca Mycologica. Band 132. J.Cramer. Berlin-Stuttgart.
  Boek
  Zickler, H. 1931 Über künstliche Erzeugung von Miktohaplonten bei Askomyzeten. Biol. Zbl. 51: 540-546 Overdruk
  Zickler, H. 1934 Titel incompleet (..über das Sichtbarwerden der Mendelspaltung im Askus und demonstriert seine Ergebnisse an einer Reihe von Lichtbildern und mikrokopischen Preparaten). Ber. dt. bot. Ges. 1934, band 52: 11-14 Overdruk
  Zickler, H. 1934 Genetische Untersuchungen an einem heterothallischen Askomyzeten (Bombardia lunata nov.spec.). Planta 22: 573-613 Overdruk
  Zinderen-Bakker, E.M. van 1934 Stephanoma tetracoccum spec.nov. Annls mycol. 32: 101-104 Overdruk
  Zinderen-Bakker, E.M. van 1929-1935 Het botanisch onderzoek van het Naardermeer. Jaarboek 1929-1935 der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 14 p
  Overdruk
  Zoberi, M.H. 1972 Tropical Macrofungi. Some common species. Macmillan. ( 1974 ).
  Boek
  Zopf, W. 1885 Die Pilzthiere oder Schleimpilze. Breslau, Verlag von Eduard Trewendt. 174 p
  Boek
  Zschieschang & Lorenz 1988 Pilze des Landschaftsschutzgebietes Zittauer Gebirge Abh. u. Ber. d. Naturkundemuseums, Görlitz.. Boek
  Zuccherelli, A. 1993 I Gunghi delle Pinete delle zone mediterranee. 500 Tavole a colori ( ook veel soorten van loofhout behandeld ). Longo editore, Ravenna. 383 p.
  Boek