Werkgroep Cristella
'Cristella' is een Aphyllophorales-werkgroep. Er wordt dus vooral gekeken naar houtzwammen, korstzwammen, knots- en koraalzwammen, trilzwammen en stekelzwammen. Het doel is de kennis over deze groepen uit te breiden, te verbreden en te verdiepen. Omdat er in Nederland steeds minder plaats is voor beroepsmycologen, dreigt er kennis verloren te gaan en is er van verdieping en verbreding nauwelijks sprake meer. Omdat dit probleem ook de andere soortgroepen betreft, wordt er door de leden van de werkgroep ook aandacht besteed aan de overige niet-plaatjeszwammen, waardoor bijvoorbeeld ook de Ascomyceten binnen het werkterrein komen.
De werkgroep organiseert regelmatig activiteiten. Wie daaraan wil meedoen, dient minstens over een microscoop te beschikken en enige ervaring te hebben met het microscopisch determineren van paddenstoelen, want de meeste soorten in de beoogde soortgroepen zijn in het veld niet te benoemen.
Werkweekenden

'Cristella' organiseert één tot twee maal per jaar een weekend. Dit gebeurt doorgaans buiten het 'normale' paddenstoelenseizoen, dus in het voorjaar of in de late herfst, wat geen probleem is, omdat veel Aphyllophorales en Ascomyceten het hele jaar kunnen worden gevonden. Tijdens het weekend worden excursies gehouden om materiaal te verzamelen en 's middags en 's avonds wordt microscopisch gedetermineerd. Deelnemers nemen daartoe hun eigen microscoop en alle relevante literatuur mee. De weekenden zijn bij uitstek geschikt om ervaring en kennis uit te wisselen.

Voor meer informatie over Cristella:
Stuur een mail naar Eduard Osieck
Cristella-weekend najaar 2018

Het Cristella-weekend in het najaar van 2018 zal van 9 t/m 11 november plaatsvinden in dde Lauwersmeer. Zoals gebruikelijk staat de studie van korstjes, houtzwammen en asco’s centraal. Het weekend staat open voor iedereen die zich hierin wil bekwamen, daarbij gesteund door de aanwezige oude rotten in dit studieveld. Na afloop van de excursies en ’s avonds is er volop gelegenheid om te microscopiseren. Voor nadere informatie graag contact opnemen met Inge Somhorst.

De Cristella-weekenden staan in het teken van vooral de niet-plaatjeszwammen: bekerzwammen, korstjes, trilzwammen, gaatjeszwammen enz. Het is onze bedoeling om ook aan nog niet zo ervaren paddenstoelenliefhebbers de gelegenheid te bieden om juist deze groepen eens een paar dagen intensief te bekijken. Deelnemers dienen zelf een microscoop en determinatieliteratuur mee te nemen.

Dikke kelderzwam - Coniophora puteana
Dennenharszwam - Phlebiopsis gigantea
Weke aderzwam - Leucogyrophana romellii
Dakloze huiszwam - Serpula himantioides
Paarse dennenzwam - Trichaptum abietinum
Oranje aderzwam - Phlebia radiata
Phlebia radiata & Mycoacia uda
Hyphodontia cf. barbajovis
Grijze gaatjeszwam - Bjerkandera adusta
Paarse eikenkorstzwam - Peniophora quercina
Leerachtige korstzwam - Lopharia spadicea
Dennenbloedzwam - Stereum sanguinolentum
Twijgkorstzwam - Stereum ochraceoflavum
Waaierkorstzwam - Stereum subtomentosum
Gewoon elfenbankje - Trametes versicolor
Dennennaaldspleetlip - Lophodermium pinastri
Kleinsporige kogelzwam - Hypoxylon howeianum
Krentenpapspinragschijfje - Eriopezia caesia
Hulstdekselbekertje door Aldert Gutter
Spatelhoorntje door Aldert Gutter
Geweizwam door Aldert Gutter
Bovenstaande foto's en dia's zijn gemaakt door Aldert Gutter (paddenstoelnamen onder de muisaanwijzer)