pilzchemi

OBN preadvies paddenstoelen

Paddenstoelen in het natuurbeheer
Wim A. Ozinga, Eef Arnolds, Peter-Jan Keizer & Thomas W. Kuyper (2013)

Deel 1: Ecologie, knelpunten en kennislacunes
Deel 2: Mycoflora per natuurtype

Dit rapport is geschreven voor natuurbeheerders, beleidmakers en mycologen. Het biedt handvatten en adviezen waardoor een beter en gerichter natuurbeheer met aandacht voor paddenstoelen kan ontstaan. Dit is in het belang van het gehele ecosysteem. Onmisbaar voor zowel beheerders als inventariseerders!

Download Deel 1
Download Deel 2

Het rapport is niet langer in boekvorm verkrijgbaar.