Lijst van nieuwe Nederlandse namen
Met ingang van heden worden nieuwe Nederlandse namen die de Commissie Nederlandse Namen (CNN) voorstelt op onze webstek geplaatst. Een aantal weken worden bezoekers in de gelegenheid gesteld op deze voorstellen te reageren.
Bekijk de lijst.

Heidevegetaties biotoop van het jaar (2018-2019)
Al enige tijd kennen we de paddenstoel van het jaar en in navolging daarvan starten we dit jaar met de biotoop van het jaar. Er is gekozen voor heidevelden die gelegen zijn op voedselarme, zure zandgronden in het zuiden, het centrum en het oosten van ons land, en in delen van de duinstreek. In Coolia 61(3) is het project aangekondigd. Heeft u het nog niet gelezen? Download het artikel hier.
Voor het project is een speciale streeplijst ontwikkeld, die in het veld gebruikt kan worden. Naast de streeplijst voor in het veld is er ook een overzicht van alle kenmerkende soorten van heiden, heischrale graslanden en zandverstuivingen die in Nederland gevonden zijn. Dit kan een hulp zijn bij het op naam brengen van onbekende soorten. Doe mee en geef uw waarnemingen door! Ook niet-leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging kunnen meedoen. Lees meer!

Oudere nieuwsitems: bekijk het archief