Bezoek de website!

Digitale index op Coolia compleet
Deze week heeft Yvonne Dijkman de indices op Coolia gecompleteerd. Voor het eerst kan op auteursnamen, paddenstoelnamen en tal van andere trefwoorden in alle Coolia's vanaf 1954 worden gezocht! Uw papieren indices kunnen dus naar het museum of gerecycled worden. Bezoek de indexpagina!

Phragmoproject
Trilzwammenproject van start!
In navolging van het Ascomycetenproject is er nu een nieuw project gestart: het Phragmoproject of Trilzwammenproject. De komende tijd wordt gewerkt aan een vijftigtal nieuwe sleutels, waarmee alle Nederlandse trilzwammen kunnen worden gedetermineerd. De testsleutels kunnen nu al gedownload en uitgeprobeerd worden! Bekijk!

Arcyria denudata
Fotoplaten van Myxomyceten
Beschikbaar gesteld door Hans van Hooff


Zoals bekend houdt Hans van Hooff zich al geruime tijd bezig met Myxomyceten. Al het door hem gevonden of aan hem beschikbaar gestelde materiaal wordt nauwkeurig gedocumenteerd en op foto's vastgelegd. Hans is nu begonnen zijn fotoplaten via de website beschikbaar te stellen. Bekijk!

Oudere nieuwsitems: bekijk het archief