Heidevegetaties biotoop van het jaar (2018-19)
Al enige tijd kennen we de paddenstoel van het jaar en in navolging daarvan starten we dit jaar met de biotoop van het jaar. Er is gekozen voor heidevelden die gelegen zijn op voedselarme, zure zandgronden in het zuiden, het centrum en het oosten van ons land, en in delen van de duinstreek. In Coolia 61(3) is het project aangekondigd. Heeft u het nog niet gelezen? Download het artikel hier.
Voor het project is een speciale streeplijst ontwikkeld, die in het veld gebruikt kan worden. Naast de streeplijst voor in het veld is er ook een overzicht van alle kenmerkende soorten van heiden, heischrale graslanden en zandverstuivingen die in Nederland gevonden zijn. Dit kan een hulp zijn bij het op naam brengen van onbekende soorten. Doe mee en geef uw waarnemingen door! Ook niet-leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging kunnen meedoen. Lees meer!

Jacques Horsten
met droefheid geven wij kennis van het feit dat onze voorzitter

Jacques Horsten


in de nacht van 5 op 6 juni 2018 is overleden (◘ rouwkaart ◘)


Wijziging in de samenstelling van het bestuur
Om gezondheidsredenen heeft Jacques Horsten half april het voorzitterschap van de vereniging moeten neerleggen. Zijn omstandigheden maken het hem tot ons aller verdriet onmogelijk zich nog langer voor de vereniging in te zetten. Het bestuur heeft geen andere keuze dan dit te accepteren. Tijdens de bestuursvergadering van 2 mei j.l. is Dr. AnnaElise Jansen benoemd tot waarnemend voorzitter. Op de volgende ALV zal de verkiezing van een nieuwe voorzitter geagendeerd worden. De waarnemend voorzitter is bereikbaar via e-mail: vicevz@mycologen.nl

Vaste aanstelling voor Jorinde Nuytinck
Jorinde Nuytink In april 2018 heeft Jorinde een vaste aanstelling gekregen als researcher bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Hiervoor was ze vijf jaar als postdoc aan de slag bij Naturalis via het Kits van Waveren fonds. Ze maakt deel uit van de Understanding Evolution onderzoeksgroep onder leiding van Vincent Merckx. Lees hier meer over het onderzoek van Jorinde. De NMV feliciteert Jorinde met deze aanstelling die de mycologie in Nederland voor de toekomst waarborgt!

Willem Stouthamer Willem Stouthamer onderscheiden
Op 27 april is ons lid Willem Stouthamer onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange werkzaamheden voor Floron (waaronder het in kaart brengen van de verspreiding van de wilde flora in Nederland, zijn coŲrdinerende taak daarbij in Groningen, de organisatie van veel landelijke inventarisatie-kampjes) en zijn werk voor de KNNV-afdeling Groningen.

Hersenkronkelmorielje Hersenkronkelmorieljes
Gerard Koopmanschap gaat de verspreiding van de Gewone en de Hersenkronkelmorielje onderzoeken en kan alle tips gebruiken! Luister naar Vroege Vogels!


Phragmoproject
Trilzwammenproject van start!
In navolging van het Ascomycetenproject is er nu een nieuw project gestart: het Phragmoproject of Trilzwammenproject. De komende tijd wordt gewerkt aan een vijftigtal nieuwe sleutels, waarmee alle Nederlandse trilzwammen kunnen worden gedetermineerd. De testsleutels kunnen nu al gedownload en uitgeprobeerd worden! Bekijk!

Arcyria denudata
Fotoplaten van Myxomyceten
Beschikbaar gesteld door Hans van Hooff


Zoals bekend houdt Hans van Hooff zich al geruime tijd bezig met Myxomyceten. Al het door hem gevonden of aan hem beschikbaar gestelde materiaal wordt nauwkeurig gedocumenteerd en op foto's vastgelegd. Hans is nu begonnen zijn fotoplaten via de website beschikbaar te stellen. Bekijk!

Digitale index op Coolia compleet
Deze week heeft Yvonne Dijkman de indices op Coolia gecompleteerd. Voor het eerst kan op auteursnamen, paddenstoelnamen en tal van andere trefwoorden in alle Coolia's vanaf 1954 worden gezocht! Uw papieren indices kunnen dus naar het museum of gerecycled worden. Bezoek de indexpagina!


Nieuwe mogelijheden in de Verspreidingsatlas
Stilletjes worden aan de Verspreidingsatlas steeds meer mogelijkheden tegevoegd. Nu kun je op de soortpagina naast het kaartje ook opties kiezen, waarmee je onder andere de mogelijkheid krijgt een QR naar de bewuste pagina te creŽren. Voor wie een wandeling wil uitzetten in het bos met bordjes bij de paddenstoelen: nieuwsgierigen kunnen de code met hun mobiele telefoon scannen en zo de pagina met soortinformatie op de Verspreidingsatlas vinden. Lees meer!

Paddenstoelenkalender 2018
Klein spul fungi minori
Door: Bernhard de Vries

Dit boekje bevat meer dan 50 tekeningen in kleur van kleine asco’s en korstjes die in de meeste gevallen niet algemeen zijn. Het boekje kan worden gereseveerd, waarna het bij Bernhard kan worden afgehaald op de ALV of de Floradag.
Bekijk en reserveer dit boekje (prijs € 10,- / ledenprijs € 7,-)


 Nieuwe versie PaKa_NL
Versie 1.6 is een feit: in deze versie in de VERNIEUWDE SOORTENLIJST verwerkt. Ook de waarnemerslijst is weer verder aangevuld.
U kunt het vernieuwde waarnemingenformulier downloaden via de karteringssite.
In oudere versies van PaKa ingevoerde gegevens kunt u gewoon insturen. Gebuik het nieuwe formulier voor uw waarnemingen van 2017 en 2018.
Meer informatie

Paddenstoelenkalender 2018
Paddenstoelenkalender 2018

Enkele van onze eigen paddenstoelenfotografen hebben hun mooiste foto's ingestuurd en Rob Chrispijn schreef mooie, toegepaste teksten voor deze kalender, die door Andrť Houter met liefde is samengesteld.
Bekijk de Paddenstoelkalender 2018

Contributieverhoging per 1-1-2018
Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 februari 2017 is ingestemd met een contributieverhoging. Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de contributie € 30,- voor gewone leden en € 15,- voor huisgenoot- en jeugdleden (voor een postadres in het buitenland geldt respectievelijk een contributie van € 35,- en € 17,50).

Weggevallen mededelingenpagina Coolia
In Coolia 60(4) is per abuis pagina 252 niet afgedrukt. U kunt deze pagina hier als PDF downloaden: Coolia 60(4) pp. 252.

Joop van Brummelen
Joop van Brummelen

overleden op 12 september 2017 (bekijk de rouwkaart)

volledige lijst van publicaties (16-9-17)


Atte van den Berg
T.A. (Atte) van den Berg

overleden op 9 augustus 2017 (bekijk de rouwkaart)

volledige lijst van publicaties (31-8-17)


Nieuwe soorten in de zeereep
Het zeereepproject heeft nieuwe soorten opgeleverd! Foto's en beschrijvingen van twee soorten zijn toegevoegd: Geelbruine helmharpoenzwam en een kalkgrijs stuifballetje: de Gekraagde stuifbal. Naar aanleiding van deze laatste vondst is een nieuwe sleutel gemaakt. Bezoek de pagina van het Zeereepproject.

Aanpassing van het Meetnet
Het paddenstoelenmeetnet is aangepast en heet nu Meetnet Bospaddenstoelen. De lijst van telsoorten is uitgebreid: er zijn nu 4 typesoorten en 133 begeleidende soorten. Zeereep- en moerasproject blijven ongewijzigd. Lees meer.

 Publicaties Huub van der Aa en Walter Gams
Huub Walter
24 juli 2017: de lijsten van publicaties hebben een update gekregen. Wie eerder de lijsten via de link in Coolia downloadde, wordt geadviseerd dit via onderstaande koppelingen opnieuw te doen.
volledige lijst van publicaties Huub van der Aa
volledige lijst van publicaties Walter Gams

Vals essenvlieskelkje decimeert essenpopulatie
Maar... mogelijk ťťn op de tien essen is ongevoelig voor de essentaksterfte en daarom wil het Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen University & Research minimaal 200 van die gezonde essen vermeerderen om de boom voor de toekomst veilig te stellen. Het cetrum vraagt bosbezoekers om essen, die op dit moment gezond zijn, te melden op een speciale website die hiervoor in het leven geroepen is:
www.essentaksterfte.nu.

Uitreiking Lof der Nederlandse taal voor het jaar 2016

Lofbadlakens


Huub van der Aa
Dr. H.A. (Huub) van der Aa

overleden op 7 mei 2017 (bekijk de rouwkaart)

volledige lijst van publicaties
Walter Gams
Prof. Dr. K.W. (Walter) Gams

overleden op 9 april 2017 (bekijk de rouwkaart)

volledige lijst van publicatiesMarasmius corbariensis Nieuwe editie 'Kijk op exoten': april 2017
Met aandacht voor paddenstoelen bij ingevoerde kuipplanten.
Bezoek de exotenpagina!

Dringend: zoek naar zieke bomen!
Het gaat om diverse soorten walnoot en om de tamme kastanje. De schimmelziekten van deze bomen worden door kevers verspreid. Tijdig melden van aangetaste bomen kan helpen de vestiging van deze ziekten in ons land te voorkomen. Lees meer op de exotenpagina.


Grieta Fransen-Batenburg
Grieta Fransen - Batenburg

overleden op 6 april 2017 (bekijk de rouwkaart)

In de uitzending van Vroege Vogels van 9 april is Aldert Gutter te horen die samen met Jesper Buursink op zoek gaat naar het Peppelknoprijpkelkje.
Klik op de foto om deze en nog vele andere radio-uitzendingen te beluisteren.
Peppelknoprijpkelkje
Peppelknoprijpkelkje (Hyphodiscus gemmarum). Foto: Jannie Kramer.

Johanna Westerdijk
Johanna Westerdijkjaar
Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat Johanna Westerdijk haar oratie hield aan de Universiteit Utrecht als eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Zij was in 1908 medeoprichster van de NMV en sinds 1958 erelid.
Bekijk de afficiŽle aankondiging van Pedro Crous, directeur van het Westerdijkinstituut, op YouTube.
Lees nog meer over Johanna Westerdijk.

Aspergilus UMUAlles over schimmels
25 februari - 28 augustus 2017
Ontdek in de voorjaarsvakantie de wondere wereld van schimmels en wat onderzoek naar schimmels betekent voor de landbouw en nieuwe, duurzame materialen. Of 'bouw' een eigen schimmel en misschien ontdek je zelfs een nieuwe schimmel die jouw naam krijgt. Ga naar de website van het Universiteits Museum Utrecht!

The Living Surface - De vlek als inspiratiebron
Lizan Freijsen
Museum Boijmans van Beuningen, nog t/m 14 mei
Lizan Freijsen (1960) maakt al tien jaar handgetufte karpetten die zijn geÔnspireerd op vlekken. Vlekken die zijn ontstaan door lekkage, gemorste koffie of schimmels. De parketten zijn levensecht en driedimensionaal vormgegeven waar de oorspronkelijke structuren dat ook waren, maar vele malen vergroot. Tot en met 14 mei sieren reusachtige schimmel- en koffievlekken de muren en het plafond van het trappenhuis in Museum Boijmans van Beuningen. Kijk op de museumkalender.

Belangrijke informatie over nieuwe soorten
Er zijn 110 nieuwe taxa toegevoegd aan de lijst van geaccepteerde nieuwe soorten en er is een belangrijke aanpassing aan het online nieuwesoortenformulier.
Ga naar de nieuwspagina van de Karteringsite.

CBS verandert naam in Westerdijk Instituut
Westerdijk-logo
Op vrijdag 10 februari was bij de herdenking van de 100ste verjaardag van de oratie van Johanna Westerdijk het Centraal Bureau voor Schimmelcultures omgenoemd in Westerdijk Fungal Biodiversity Institute.
Lees alles op hun eigen website!


Lofprijs der Nederlandse taal 2016 voor Commissie Nederlandse paddenstoelnamen (CNN)
Lofprijs Dankzij de 500 paddenstoelen die de NMV en KVMV in 2016 een Nederlandse naam gaven, werd onze Nederlandse namencommissie genomineerd voor de Lof van 2016. Maar liefst 640 mensen brachten hun stem uit voor de "Nederlands-Vlaamse commissie van mycologen", waarbij meer dan 80% van alle stemmen werd binnengehaald! Onze CNN bestaat uit zowel Vlaamse als Nederlandse mycologen en het initiatief van stichting Nederlands is eveneens Vlaams-Nederlands, dus is het logisch dat wij enkele Vlaamse hoogleraren, die wedijveren voor de Nederlandse taal, op afstand hielden! Lees alles op de webstek van stichting Nederlands!

Aldert
Cool & Van der Lek-prijs 2017
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 14 januari 2017 te Wageningen is de De Cool & Van der Lek-prijs uigereikt aan Aldert Gutter. Hij kreeg de prijs wegens 'buitengewone verdiensten', die bestaan en hebben bestaan uit onder meer het samenstellen van het NMV-excursieprogramma in de periode 1998-2003, het organiseren van meerdere verenigings- en Cristella-weekenden, de coŲrdinatie van de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland (WPN) van 2002 tot 2015, het oprichten, vormgeven en beheren van de NMV-websites (vier URL's), waaronder de prijswinnende website Allesoverpaddenstoelen.nl. Lees meer.

22 fijnsparrenbossen in Drenthe veiliggesteld
Naaldbosreservaten In overleg met Staatsbosbeheer zijn de Drentse fijnsparrenbossen geÔnventariseerd en 22 bossen met de meeste bijzondere paddenstoelsoorten zijn nu veiliggesteld. In de top-drie zal het beheer volledig worden gstopt en deze bossen krijgen met ingang van 1 januari 2017 de status "paddenstoelenreservaat". In de overge 19 bossen wordt het beheer afgestemd op 'behoud van sparrenbos' en dit beheer zal elke drie jaar met de Drentse Paddenstoelenwerkgroep worden geŽvalueerd.

Biefstukzwam paddenstoel van het jaar 2017
Biefstukzwam
Paddenstoelen moeten op de agenda's van de natuurbeschermers blijven staan. Als indicatoren voor de staat van natuurterreinen spelen zij een belangrijke rol. Daarom wordt ieder jaar een opvallende soort centraal gezet. Biefstukzwam als uithangbord.
Lees alles over de paddenstoel van het jaar 2017

exoten
Nieuwsbrief 'Kijk op Exoten' 17
In de zeventiende nieuwsbrief wordt aandacht gevraagd voor Eikenmeeldauw (Erysiphe alphitoides). Sommige exoten die al langere tijd in Nederland aanwezig zijn, worden dan al gauw gezien als een oorspronkelijk inheemse soort. De Eikenmeeldauw is echter pas sinds 1907 bekend in Europa.Download de nieuwsbrief van de exotenpagina

Wervingsfolder NMV 2016
Nieuwe wervingsfolder

Wie paddenstoelen een warm hart toegedaan is en het belangrijk vindt dat het onderzoek naar de verspreiding en oecologie van paddenstoelen in ons land verder gaat, wordt natuurlijk lid van de NMV. Belangstellenden en aspirantleden kunnen kennismaken door mee te gaan op excursie, maar ook door onze nieuwe folder te lezen! Deze zal natuurlijk bij alle landelijke NMV-activiteiten en -infomatiestands te verkrijgen zijn, maar u kunt hem ook bekijken en/of downloaden via onze website.

Download de folder als PDF-bestand.


Veldgids Paddenstoelen deel II Veldgids Paddenstoelen deel II

Op 15 september is de tweede paddenstoelengids van Nico Dam en Thom Kuyper verschenen. Deze nieuwe uitgave omvat circa 420 van de meest algemene niet-plaatjeszwammen van Nederland. Het boek is gericht op de herkenning in het veld: het bevat gedetailleerde sleutels, maar daarnaast ook duidelijke foto’s.

Zie voor meer informatie de website van de KNNV Uitgeverij.
Frans Stokman

is op 30 juli 2016 overleden (bekijk de rouwkaart of het personalia-archief)


"Onschuldige" Gazonvlekplaat toch gevaarlijk
OP 28 juni ontving de webmaster een filpje van twee Chihuahua's die sterk onder invloed leken: de dierenarts constateerde een neurologisch probleem. Het bleek dat de hondjes van de Gazonvlekplaat hadden gegeten. Na literatuuronderzoek blijkt dat deze soort inderdaad hallucinogenen kan bevatten. Dit staat niet vermeld in Nederlandse en Duitse paddenstoelenboeken. Lees meer op Allesoverpaddenstoelen.nl

Tijdelijke sluiting NMV bibliotheek
In verband met uitbreiding van het CBS in Utrecht zal de NMV bibliotheek voor bezoekers gesloten zijn vanaf 1 juni 2016. De verwachting is dat de sluiting tenminste tot het einde van het jaar gaat duren.Gerritje Piepenbroek - Groters (Gerrie)

is op 30 april 2016 overleden (bekijk de rouwkaart)


Archief
Ontsluiting NMV-archief
In maart j.l. is het archief overgebracht van het CBS naar een opslaglocatie in Amersfoort. Op de nieuwe locatie kan het gemakkelijk worden bezocht door de archivaris, zodat de komende jaren kan worden gewerkt aan ordening, digitalisering en opschoning. Interessante stukken worden ingescand en via de website toegankelijk gemaakt. Een aantal stukken kan nu al worden bekeken.
Bekijk de informatiepagina's van het archief van de NMV.


Fungus 1(1) Fungus terug voor iedereen!

Er is een begin gemaakt met het inscannen van alle 28 jaargangen van Fungus, inclusief de bijhorende indices! De index van Fungus 1-20 is reeds beschikbaar; de eerste twee jaargangen, dat wil zeggen twee 'Aankondigingsnummers' (jaargang 0) en de eerste officiŽle jaargang kunnen inmiddels ook al als PDF gedownload worden (20-3-2016).

Het werk wordt gedaan door Aren van Waarde, wat behalve scannen inhoudt dat elk bestand door de 'OCR' moet, waarna standaardfouten (mede als gevolg van het 'ouderwetse' lettertype en de variabele drukkwaliteit) handmatig moeten worden opgezocht en verwijderd, zodat er een doorzoekbare PDF van kan worden gemaakt. De 'nieuwe' uitgave van Fungus is dus aan de moderne media aangepast, maar onaangetast in uitstraling en taalgebruik! Bezoek de downloadpagina van Fungus.


plukposter Brochure en poster met pluktips voor wildplukkers
Wildplukken heeft de laatste decennia een vlucht genomenen sinds 2013 is het in terreinen van Staatsbosbeheer zelfs officieel toegestaan, althans voor particulieren die een klein maaltje voor zichzelf plukken. plukbrochure De NMV wil graag wat handvatten aanreiken om dit veilig te doen en met respect voor de natuur. Het materiaal kan voor wildplukevenementen gratis worden besteld en ook gratis gedowmnload worden.

Lees meer!


Paddenstoelengeslachten in het moleculair-fylogenetisch tijdperk ‒ nieuwe inzichten of oplichterij?

Bij dit artikel van Thomas W. Kuyper & Else Vellinga in Coolia 58(4):207-226 hoort een geannoteerde lijst van nieuwe geslachten of geherintroduceerde geslachtsnamen van plaatjeszwammen en boleten voor soorten die in Europa voorkomen. Deze lijst was te lang om in Coolia af te drukken en wordt daarom aangeboden als download.
Klik hier om de lijst te downloadenKarteringsnieuws: wittehokkenkaarten 2008-2015
Karteringslogo
Omdat er voortdurend veranderingen optreden in de verspreiding van paddenstoelen, is een voortdurende monitoring noodzakelijk: alleen dan kun je verschillende periodes met elkaar vergelijken en ontdekken of er trends zijn. Van tijd tot tijd publiceert de WPN dan ook nieuwe "wittehokkenkaarten" om zichtbaar te maken van welke gebieden/kilometerhokken in het recente verleden weinig of geen informatie meer is ingebracht. Kaarten van elke provincie kunnen worden gedownload van de Karteringspagina.
Bezoek de downloadpaginaPaddenstoelenlied
NMV-lid Marianne van Kinsbergen schreef exclusief voor Allesoverpaddenstoelen.nl een liedje over paddenstoelen en wat mensen er zoal mee doen. Zij zong het zelf in en de CD is in ons bezit. Klik hier voor vijf minuutjes luisterplezier!Roobeek 2015
Ascomyceten op mest in de duinen van Noord-Kennemerland 2004 t/m 2013

Kees Roobeek heeft een onderzoek afgerond naar asco’s op mest in Noord-Kennemerland. Het verslag van 10 jaar onderzoek naar het voorkomen van ascomyceten op diverse mestsoorten in het duingebied van Noord-Kennemerland is gratis beschikbaar als PDF-rapport en kan via deze website worden opgehaald. Lees meer!Roesten van Nederland herdrukt!

Roesten van Nederland Na ongeveer twee jaar uitverkocht te zijn geweest is een ongewijzigde herdruk verschenen van 'Roesten van Nederland'. Hoewel het aanvankelijk het idee was het boek verder te verbeteren, kon daarvoor geen tijd worden gevonden. Er zijn wel een roestenidex en een waardplantenindex gemaakt die evenals een lijst met toevoegingen en errata gratis gedownload kunnen worden. Het voordeel van een ongewijzigde herdruk is, dat dit relatief goedkoop is. Was de eerste druk nog € 42,50, de herdruk kost slechts € 30. Ten dele geldt er een lagere prijs doordat nu gekozen is voor een zachte omslag. Deze prijs is exclusief verzendkosten.
Om het boek te bestellen en de indices en errata te downloaden, gaat men naar de bestelpagina.Grieta Fransen onderscheiden 24 april 2015:
Koninklijke onderscheiding voor Grieta Fransen

Nadat Grieta in 2013 door de NMV al was gelauwerd met de Cool & Van der Lek-prijs, zijn haar grote verdiensten voor de NMV en de lokale en regionale mycologie ook erkend door onze Koning. Het heeft Zijne Majesteit daarom behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen zijn haar vandaag opgespeld door de burgemeester van Maassluis.

De uitgebeide motivatie voor deze onderscheidng is te lezen op de webstie van de gemeente Maassluis.Wasplaten in de AWD 2011 Naar aanleiding van de Floradag (11 april 2015):
Wasplaatgraslanden in de Amsterdamse Waterleidingduinen

In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) wordt sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw begrazing en maaien ingezet als beheersmaatregel om voortschrijdende verruiging van de vegetatie tegen te gaan. Vanaf het begin zijn de effecten op de vegetatie en de mycoflora gemonitord. In 2000 is een samenvattende rapportage gemaakt van de tot dan toe verzamelde gegevens. Dit heeft geleid tot een tweede periode van monitoring. Het rapport dat na deze tweede periode werd gemaakt, kunt u via deze website downloaden. Lees meer!Trufas Andalucia Trufas de AndalucŪa
B. Moreno-Arroyo, J. Gůmez & E. Pulido
2005

Dit fraaie truffelboek wordt nu gratis als PDF aangeboden.
U vindt de downloadlink in het domein "Determineren". Kies daar de menu-optie "vakliteratuur" en vervolgens de optie "Truffels"

Ga naar het domein "Determineren".Gerrit Cornelis Nicolaas van Zanen (Ger)
is overleden op 17 maart 2015 (bekijk rouwcirculaire)
Atlas Drenthe Gepresenteerd op 13 maart 2015:
Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe

Onder belangstelling van ruim 200 mensen is vrijdag 13 maart de Ecologische atlas van paddenstoelen in Drenthe gepresenteerd. Aan dit project heeft de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe twaalf jaar gewerkt.
De eerste set boeken werd aangeboden aan de heer Rein Munniksma, gedeputeerde van de provincie Drenthe voor o.a. natuur, landschap, landbouw en cultuur.

De Atlas bestaat uit drie kloeke delen met in totaal 1736 pagina’s en een gewicht van 7 kg. Nadere details over het boek en de wijze van bestellen zijn te vinden in een speciale folder. Lees meer!25 januari: index op Coolia uitgebreid. De indices op de jaargangen 2003-2014 kunnen als PDF-bestand worden gedownload. Bezoek de indexpagina.Cool en Van der Lek-prijs uitgereikt aan
Henk Lammers en Wim Ligterink
Prijswinnaars 2015

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 10 januari 2015 in Wageningen is de tweejaarlijkse onderscheiding voor grote inzet voor de NMV toegekend aan twee personen: Henk Lammers en Wim Ligterink. Beiden hebben zich, ieder op een geheel eigen manier, vele jaren ingezet om de liefde en kennis voor paddenstoelen uit te dragen.
Lees alles!16 december 2014: Sinds het opstellen van de nieuwe standaardlijst (2013) zijn er alweer 245 nieuwe taxa die moeten worden toegevoegd. Deze taxa zijn in behandelng genomen en zullen over enige tijd een nummer krijgen en in een update aan de digitale versie van de standaardlijst worden toegevoegd. Bekijk de lijst van nieuwe taxa!December 2014: Boek over eetbare paddenstoelen verschenen bij de KNNV. Het boek is geschreven door Jens. H. Petersen, bekend van 'Het leven van paddenstoelen & schimmels' (2013). Zie verder op de website van de KNNV Uitgeverij.Brochure over wegbermbeheer verschenen!

Wegbermen, lanen en parken
Op 16 zondag november zal via Vroege Vogels op de radio een nieuwe brochure van de NMV worden gepresenteerd: 'Wegbermen, lanen en parken: toevluchtsoord voor paddenstoelen'. Deze nieuwe brochure vestigt de aandacht op openbaar groen dat, wanneer er oude(re) bomen staan, zeer interessant kan zijn voor paddenstoelen, waaronder veel specifieke mycorrhizasoorten, waarvan er bovendien veel op de Rode Lijst staan. Deze nieuwe publicatie biedt handvatten voor beheerders.

De brochure kan worden besteld via de bestelpagina.
Ook kan men deze brochure als PDF-file downloaden.Nieuws over nieuwe soorten en literatuur
Op de karteringssite is een nieuwe rubriek gestart. Er is namelijk behoefte aan informatie over nieuwe soorten (die nog niet in de standaardlijst staan), want er komen er wel ieder jaar zo'n 100 bij, maar wat is er eigenlijk over te melden? Soms gaat het om soorten die iedereen zou kunnen vinden en dan is het aardig als er ook wat over te lezen valt.
De nieuwe rubriek is een "aanstiprubriek" en beoogt dus niet uitputtend te zijn.
Wie zelf nieuws heeft, mag dat ook aandragen.
Ga naar de pagina met het nieuwe soortennieuws.Nederlandse namenboekje verschenen!

Naam & Faam Op 11 oktober is bij alle leden van de NMV het nieuwe namenboekje samen met Coolia 57(4) op de deurmat gevallen. Onder de titel "Naam & faam van de Nederlandse paddenstoelen" schuilt de complete lijst van alle 5315 uit Nederland bekende paddenstoelen, die ook allemaal een Nederlandse naam hebben. Het boekje is bedoeld om in het veld snel een naam te kunnen opzoeken, bijvoorbeeld de thans geldige wetenschappelijke naam bij een Nederlandse naam of andersom. De lijst staat er dan ook twee keer in: eenmaal gesorteerd op wetenschappelijke namen en eenmaal gesorteerd op Nederlandse mamen! Bij alle soorten zijn de soortcode, signalerings- en validatiecriteria, Rode Lijststatus (2008) en frequentieklasse (meldingsperiode 1990-2010) opgenomen. Deze informatie helpt je in het veld al bij je beslissing om materiaal mee te nemen ter controle of voor je herbarium, omdat opgave van veel soorten niet geaccepteerd zal worden als je niet microscopisch controleert en/of geen bewijsmateriaal bewaart.
Niet-leden kunnen het boekje bestellen op de bestelpagina.28, 29 & 30 september 1918: Paddenstoelentenstoonstelling in Haarlem!
Bekijk het aankondigingsaffiche!4 september: Eten van zelfgeplukte paddenstoelen leidt tot vergiftigingen
Aldus het Voedingscentrum, dat meldt dat dit jaar "al zeker 7 mensen in Nederlandse ziekenhuizen [zijn] opgenomen". Dit bericht werd door verschillende kranten overgenomen. Uit oudere bronnen weten we dat het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) jaarlijks ongeveer 100 meldingen van mogelijke paddenstoelenvergiftigingen in ons land binnenkrijgt, dus het lijkt erop dat het Voedingscentrum wel erg vroeg begint te roepen. Maar feit is dat sinds Staatsbosbeheer vorig jaar het plukken voor eigen gebruik is gaan toestaan de belangstelling wel enorm is toegenomen. En dat dit niet zonder gevaar is, is voor mycologen natuurlijk geen nieuws. Maar wel moeten mycologen zich wellicht gaan afvragen welke rol zij kunnen spelen bij de voorlichting over het plukken van wilde paddenstoelen...
Lees het bericht van het VoedingscentrumCoolia-artikelen vanaf 2009 als PDF-bestand beschikbaar!
Artikelen die zijn verschenen in de Coolia-jaargangen 52 t/m 55 (2009-2012) kunnen nu als PDF-bestand worden gedownload. Dat kan via de inhoudsopgaven (via de Coolia-informatiepagina) alsook via de publicatiepagina.Steef van der Aa - Schuurbiers
overleed op 12 juli 2014 (bekijk rouwkaart)Sprekers Floradag 2014
Floradag 2014
De verschillende sprekers hebben hun presentaties als PDF-download beschikbaar gesteld. Deze presentaties kunnen worden gedownload van de publicatiepagina.

karteringslogo Nieuws van de Paddenstoelenkartering!

Sinds het verschijnen van de nieuwe standaardlijst gaan er dingen veranderen bij de Kartering. Over deze veranderingen wordt voortdurend bericht op de Karteringssite. Hier zijn ook achtergronden van deze veranderingen te vinden en alle informatie die u nodig heeft als u paddenstoelwaarnemingen wilt doorgeven aan de NMV. Want ťťn ding is duidelijk: wie wil dat waarnemingen van paddenstoelen voor zinvolle wetenschap worden benut, geeft ze door aan de Paddenstoelenkartering!
25 maart: Alle NMV-websites kunnen nu ook op de tablet worden bekeken!

Huub van der Aa onderscheiden Koninklijke onderscheiding voor Huub van der Aa


Op 8 februari 2014 heeft ons erelid Huub van der Aa een koninklijke onderscheiding gekregen vanwege zijn grote inzet als vrijwilliger bij tal van activiteiten, met name zijn jarenlange inzet als bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Cantonspark te Baarn, maar zeker ook vanwege zijn vele activiteiten voor de NMV.
Belangrijke informatie voor karteerders !!

SL2013 Dit jaar zullen we stoppen met Spot. Spot wordt daarom niet aangepast aan de nieuwe standaardlijst. U kunt Spot nog wel blijven gebruiken en uw waarnemingen met de oude namen blijven invoeren. Soorten die nŠ augustus 2008 nieuw zijn gevonden in ons land, kunnen echter niet worden ingevoerd in Spot. Waarnemingen van deze soorten zijn straks in te voeren in een nieuw digitaal formulier, waaraan op dit moment wordt gewerkt. Dit invoerformulier zal nog voor de zomer Spot gaan vervangen. Vanaf dat moment vragen we iedereen Spot ook niet meer te gebruiken.
Lees meer op de karteringspagina's.

Let op:
Nieuw OBN-rapport Preadvies Paddenstoelen kan worden gedownload.

30 januari 2014: Het paddenstoelendistrict Drenthe heeft een eigen website!
Ga snel kijken op drenthe.paddestoelenkartering.nl!


Kee den Held - Jager

overleed op 20 november 2013 (bekijk rouwkaart)

30 oktober 2013: Opening Wasplatenreservaat Rotstergaaster Wallen!
Eerste wasplatenreservaat in Nederland!
Lees meer en beluister de radioreportage!


Telamonia Cortinarius subg. Telamonia in Vlaanderen
Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging, 2013

De KVMV-werkgroep Cortinarius bundelde 20 jaar waarnemingen in een determinatiewerk voor alle Telamonia’s die tot nu (2013) in Vlaanderen werden verzameld. De basis van dit werk zijn de jaarlijkse verslagen, gepubliceerd in AMK-Mededelingen en Sterbeeckia.


Lees meer!
TM

Teylers Museum Het was al eerder aangekondigd, maar nu is het dan echt gebeurd: Teylers Museum heeft een aantal oude paddenstoelenboeken online gezet! Hieronder zijn werken van Holmskjold, Fries en Schaeffer, maar ook alle 17 bundels met enkele honderden aquarellen van NMV-oprichter Johannes Ruys. Deze aquarellen zijn origineel en nooit gepubliceerd. Zij zijn bovendien slechts zelden getoond aan het publiek. Bekijk!


Mag je paddenstoelen plukken om op te eten?
Staatsbodbeheer vindt van wel. Mits je bescheiden bent en je er niet voor van de paden gaat. Wie niet bescheiden is, krijgt alsnog een bon. veel te vole mand Plukken voor een restaurant mag dus niet. Natuurbeschermers zijn hier niet gelukkig mee. Er is verrast en geschrokken gereageerd, ook binnen de NMV. Hoewel de vereniging zich nog op een standpunt gaat beraden, kan op basis van onze doelstellingen wel begrepen worden dat wij - op z'n zachtst gezegd - het wildplukken niet willen stimuleren.
Lees hierover meer...

Veldgids Paddenstoelen Veldgids Paddenstoelen
Plaatjeszwammen en boleten
Nico Dam & Thomas W. Kuyper, 2013

Dit is de eerste paddenstoelengids, waarin alle algemene plaatjeszwammen en boleten van Nederland zijn opgenomen. Dat wil zeggen dat de opgenomen soorten 95% dekken van alle Nederlandse waarnemingen uit deze twee groepen. Het boek bevat heldere determinatiesleutels op basis van veldkenmerken tot alle opgenomen soorten en goede foto's waarop vaak de variaties van de afgebeelde soort goed te zien zijn.

Beluister ook de radiouitzending van Vroege Vogels

Dit boek is te bestellen bij de KNNV Uitgeverij

14 september 2013: Vanaf nu wordt jaarlijks een lijst van definitief in de standaardlijst opgenomen nieuwe soorten op deze site gepuibliceerd.

Paddenstoelenwerkgroep Drenthe inventariseert fijnsparrenbosjes
logo PWD In Drenthe is in 2012 een uitgebreide inventarisatie gemaakt van fijnsparrenbosjes, met als resultaat dat de bosjes met de grootste mycologische waarde (MW) door SBB nu worden erkend en gespaard voor dunningen of kap. Aan indicatorsoorten van fijnsparrenbos zijn verschillende waarden toegekend. De som van de waarden van de aangetroffen soorten geeft de MW van een onderzocht gebied. In 2013 wordt de inventarisatie voortgezet. Hiervoor is een speciaal formulier ontwikkeld. Wie interesse heeft voor het onderzoek of elders in het land soortgelijke inventarisaties wil uitvoeren, kan meer lezen op de informatiepagina van de PWD en daar het formulier downloaden.

Het leven van Paddenstoelen en Schimmels Het leven ven Paddenstoelen en Schimmels
Jens H. Petersen, 2013

Het is drieŽndertig jaar geleden dat er voor het laatst een populairwetenschappelijk boek in onze taal verschenen is dat het schimmelrijk in zijn volle breedte presenteert. In die tijd is er veel veranderd. Dit boek presenteert het "verborgen rijk" opnieuw en op geheel eigentijdse wijze.
Lees de recensie!


vruchtlichamen Cryphonecrtia parasitica 26 juni2013: er is een compleet litaratuuroverzicht gemaakt van alle publicaties van Kees Bas.
Download dit overzicht als PDF-bestand!

Invasieve Exoten. In de VS heeft Cryphonecrtia parasitica al bijna het hele areaal van de Amerikaanse tamme kastanje uitgeroeid. Sinds 1938 komkt deze soort ook in Europa voor. Aan de NMV is gevraagd op deze soort te gaan letten.
Lees alles op de exotenpagina!

14 mei 2013: Het paddenstoelendistrict Groningen heeft een eigen website!
Ga snel kijken op groningen.paddestoelenkartering.nl!

5 mei 2013: bij het nog niet zo lang geleden verschenen boek "Le guide des champignons, France et Europe" is door de Vlaamse mycologen een Nederlandse index gemaakt. Deze kan als PDF-dokument worden gedownload. Lees meer!

Exotenspecial
Themanummer exoten Natura

Onlangs is bij de achterban van de KNNV en alle PGO’s een themanummer van het KNNV-tijdschrift Natura over exoten op de mat gevallen. Dit nummer is voortgekomen uit het Signaleringsproject Exoten. Dit themanummer geeft een overzicht van de vele facetten van exoten in Nederland. Het beoogt vrijwilligers te enthousiasmeren uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden. Lees meer....


23 maart 2013: Volg vanaf vandaag de NMV op Twitter
of stuur paddenstoelenberichten door naar onygena@mycologen.nl!

6 maart 2013: Er is eindelijk een Paddenstoelennieuwsbrief!
Lees meer en meld u aan!

verspreidingsatlas Vanaf 3 april zal de verspreidingsatlas worden uitgebreid met de vaatplanten. Dit is het gevolg van een nieuwe samenwerking tussen Floron en de BLWG. Hiermee zijn de verspreidingsgegevens van alle meercellige soorten van zowel de Flora als Funga in ons land bijeen gebracht in ťťn online atlas met foto's, verspreidingskaartjes en literatuurverwijzingen!
Lees meer op Natuurbericht.nl.Een van de grootste mycologen die ons land heeft gekend,
toegewijd wetenschapper die de basis legde voor de 'Leidse School'
in de mycologische taxonomie, Amanita-kenner, verhalenverteller
en altijd bereid mensen te helpen met zijn aanstekelijk enthousiasme

Kees Bas

ging van ons heen op 10 februari 2013

Amanita timida

Amanita timida Corner & Bas (tekening bij originele beschrijving door C. Bas)De crematie vond plaats op 16 februari te LeidenJanuari 2013: 3e nieuwsbrief "Kijk op exoten" is verschenen. Lees meer!

postzegels Hanekam paddenstoel van het jaar 2013
De Hanekam (ook wel bekend als Cantharel ) is uitgeroepen tot paddenstoel van het jaar 2013. De NMV wil graag waarnemingen van deze soort ontvangen. Dit is een oproep aan iedereen die dit jaar Hanekammen ziet. Lees meer!

Grieta FransenCool & Van der Lek-prijs voor Grieta Fransen
Grieta Fransen heeft de Cool & Van der Lek-prijs ontvangen voor haar jarenlange inzet als mens en als consul voor de leden van de NMV. Zo organiseert zij tweemaal per jaar een Zuid-Hollandse zwamdag, is zij steeds bij werkweken en Cristella-weekenden aanwezig, waar zij de lijsten maakt en voert zij belangeloos duizenden karteringsgegevens in voor mensen die nog geen computer hebben. Bovendien is zij belangeloos actief op het forum van Waarneming.nl, waar zijn mensen helpt hun waarnemingen van een juiste naam te voorzien. Lees meer!

Paddenstoelenfotowedstrijd!!
Via Allesoverpaddenstoelen.nl kan men meedingen naar een onderscheiding voor de allermooiste paddenstoelenfoto. Je mag tot 1 maart 2013 maximaal vijf foto's insturen. Interesse? Lees meer op www.allesoverpaddenstoelen.nl.

Taschenlexikon Nieuw: Taschenlexikon der Pilze Deutschlands
JŁrgen Guhtmann, Christoph Hahn & Rainer Reichel, 2011.

Dit boekje willen we aanprijzen bij een ieder die geÔnteresseerd is in de inhoudstoffen van paddenstoelen en hun werking. Bij alle opgenomen soorten worden deze uitgebreid beschreven; er is ook een register op inhoudstoffen, waarin kan worden opgezocht in welke paddenstoelsoorten deze te vinden zijn. De allenieuwste bevindingen zijn opgenomen en geen enkel ander boek geeft zoveel informatie op dit gebied! Zo zijn bijvoorbeeld drie hele bladzijden gewijd aan de Gele ridderzwam, waarvan recentelijk is komen vast te staan dat deze rhabdomyolyse veroorzaakt. Lees meer op Allesoverpadsdenstoelen.nl (trefwoord 'rhabdomyolyse').

Zondag 2 december uitslag van de Paddenstoelen Parade van Vroege Vogels.
VVV Je kon op de website van de VARA uw stem uitbrengen voor de drie mooiste paddenstoelen van het seizoen. Dertig populaire soorten waren voorgeselecteerd. Lees meer en luister naar de radiouitzending van 2 december!

18 november: Vroege Vogels is in het kader van hun programmaserie 'Tuinreservaten' op bezoek in de tuin van Eef Arnolds om daar samen met hem paddenstoelen te zoeken. Beluister deze aflevering.

31 oktober: Na ruim zeventien jaren natuuronderzoek in het Coovels bos te Helmond staat de balans op 2001 soorten paddenstoelen, waaronder een enorme hoeveelheid nieuwe soorten voor Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn nu samengebracht in een boek met als titel “Niet zomaar een bos…!!”. Lees de boekaankondiging op Natuurbericht.nl!

30 oktober: Door omvorming van naaldbos naar loofbos gaan belangrijke paddenstoelbiotopen verloren. Maar wie er op tijd bij is en goed met de beheerder overlegt, kan paddenstoelen redden! Lees over het succes dat werd behaald in Twente!

21 oktober: Paddenstoelen aangetroffen op het karkas van een wild zwijn.
Lees meer op Natuurbericht.nl !

16 september: VARA's Vroege Vogels en OVT verzorgden vier uur lang een radio-uitzending over buitenplaatsen vanaf kasteel Groeneveld in Baarn. Er was veel ruimte voor natuur. Drie korte reportages over paddenstoelen werden opgenomen met Aldert Gutter. Beluister.

Teylers Museum zet aantal mycologische iconografieŽn online
Dit najaar zal Teylers Museum op haar website een aantal bijzondere werken uit haar collectie online beschikbaar stellen, waaronder de aquarellen van NMV-oprichter Joh. Ruys. Lees meer!

29 juli: Het Vals essenvlieskelkje is inmiddels tot aandachtssoort van 2012 geworden. We roepen iedereen op waarnemingen door te geven. Daarnaast willen we ook graag alle waarnemingen van de Geaderde leemhoed ontvangen.
Lees meer op de exotenpagina.

1 juli: Het Vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus pseudoalbidus) rukt op. Op Natuurbericht.nl werd er dit voorjaar al aandacht aan gegeven en in juli vorig jaar werd in Duitsland al een alarmerend bericht op Waldwissen.net geplaatst. Nu is Vara's Vroege Vogels op stap gegaan met Menno Boomsluiter om het zwammetje te betrappen. Beluister de reportage.

13 juni: op Allesoverpaddenstoelen.nl is een cursus paddenstoelenfotografie toegevoegd. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die wil leren betere paddenstoelenfoto's te maken, ongeacht met wat voor camera!

VIII International Photography Exhibition “Fungi Kingdom”
De internationale fototentoonstelling "Fungi of the World" die wordt georganiseerd ter viering van de European Day of Parks is geopend op 24 mei 2012 in de tentoonstellingsruimte van het Natuurhistorisch Museum te Novi Sad (ServiŽ). 94 fotografen uit 23 landen stuurden samen meer dan 500 foto's in, waaruit 43 foto's zijn geselecteerd en tentoongesteld. Van vier Nederlandse NMV-leden hangen foto's op de tentoonstelling: Gio van Bernebeek, Yvonne Dijkman, Aldert Gutter en Henk Huijser. Bezoek de website.

27 april:  Frans Stokman  ontving een  koninklijke onderscheiding . Lees meer!

Reeds in november 2011: Eef Arnolds benoemd tot erelid van de European Mycological Association (EMA). Lees meer!

1 april: vanaf nu kan de  Gele Bijlage  van Coolia met het excursieprogramma als PDF-bestand worden gedownload van de pagina met de Agenda.

27 maart: nieuwe NMV-linde in het paddenstoelenreservaat
De oude linde moest worden vervangen. Lees meer!

Walter Gams Walter Gams onderscheiden
Voor zijn wetenschappelijk werk met betrekking tot de bodemschimmels, waarvoor hij wereldwijd in hoog aanzien staat, zal Prof. Dr. Walter Gams worden onderscheiden met de Anton de Bary Medaille 2012. De plechtigheid staat gepland voor 11 septembver 2012. Lees meer informatie op de website van het Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft.

Begin januari 2012:
NMV-website vernieuwd
Moderne eisen doen zich gelden en omdat de website niet ideaal werd weergegeven op tablets en andere draagbare electronica, was verbouwing noodzakelijk. Hierdoor is ook het onderhoud eenvoudiger geworden.
Belangrijkste kenmerken van de vernieuwing:
Geen uitklapmenu's meer; alle onderdelen zijn verdeeld over eigen domeinen en hebben zo een meer logische plaats gekregen; de NMV-website is gebouwd volgens hetzelfde structuurplan als de nieuwe website allesoverpaddenstoelen.nl, waar ook een aantal onderdelen definitief naartoe is verhuisd; meer rust door andere kleuren.

10 oktober 2011
Het Roestenboek Van Aad Termorshuizen en Charlotte Swertz is gepresenteerd. Lees meer!

30 september 2011: Het project "Oude Coolia's als PDF" is voltooid!. Met dank aan Dora Stalpers em Menno Boomsluiter, die al het scanwerk en de berwerikingen hebben gedaan!

September 2011: Er wordt sinds januari hard gewerk aan allesoverpaddenstoelen.nl. Maurice van der Molen maakte de nieuwe logo's voor deze website, gebaseerd op het nu al drie jaar oude en dus bekende NMV-logo. Deze maand zullen we ook buiten de NMV aandacht vragen voor het nieuwe domein. Natuurlijk is de site nog lang niet af (we zullen nog jarenlang důůrbouwen), maar er is inmiddels al heel wat te ontdekken! Mensen die tips of ideeŽn hebben, kunnen een mail sturen naar: info@allesoverpaddenstoelen.nl.

1 september 2011: Huub van der Aa vindt de Bloemkoolzwam terug in Pijnenbrug. Lees het krantenbericht.

25 augutus 2011: Alkmaarse Wilhelminalaan is paddenstoelenparadijs. Bekijk en beluister het bericht met Martijn Oud.

mei 2011: In Oregon (VS) is een paddenstoel onder water ontdekt! Men heeft deze plaatjeszwam daarom Psathyrella aquatica is genoemd... Kijk voor foto's en een videofilmpje op species.asu.edu.


4-10 april 2011: Week Van De Teek. Zorg dat u geen teken oploopt in het veld! Meer informatie op stopdeteek.nl.

13 januari 2011: nieuwe velden.dbf voor SPOT-gebruikers
Het is niet mogelijk waarnemingen van nŠ 2010 in Spot in te voeren, zonder het referentiebestand 'velden.dbf' te vervangen! Download de nieuwe velden.dbf en plaats dit bestandje in de map C:\Spot\ref (oude bestandje weggooien).

8 januari 2011
Cool & Van der Lek prijs uitgereikt aan Piet Kelderman

Op zoek naar nieuwe soorten keek VARA's Vroege Vogels mee in het herbarium van Stip Helleman. Beluister de reportage.

December 2010: Mycologische Parels:
20-12: Met een hoofd vol sneeuw

11-12-2010: Aanpassing protocol Nieuwe Soorten
Soorten zonder nummer kan je niet in Spot of op Telmee invoeren. Waarnemingen van soorten zonder nummer moeten op een speciaal formulier naar de centrale coŲrdinator van de Paddenstoelenkartering worden gestuurd. Lees meer!

November 2010: Mycologische Parels:
5-11: Vlammend schoon
2-11: Bosbodem is een sterrenhemel

Oktober 2010: Mycologische Parels:
23-10: Oranje oesters op de Veluwe
Parasietzwam barst uit zijn beurs
4-10: Pagemantels in het stuifzand
Spechtinktzwammen weer van de partij
Kleur in het veen
Fraaie koraalzwam uit berm gemaaid
Een kroon voor de Bosgod

Brochure naaldbossenBrochure 'Naaldbossen in Nederland'
Naaldbossen dreigen uit Nederland te verdwijnen. De NMV is hier niet gelukkig mee, omdat veel naaldbossen unieke levensgemeenschappen vormen, waarin veel bedreigde paddenstoelen groeien.
Lees meer...


5-10-2010: Hazenoren luisteren naar hun omgeving!


Giftig, bitter of gewoon vies
Veel paddenstoelen kan je best eten. Of toch niet? Op excursie met top-mycoloog Thom Kuyper!

Franse 'Mycologralia' (bijzondere plaatjes)

13-9-2010: Mycologische Parels:
Over tralies en kunst...
Inktviszwammen komen uit een ei
Confortabele fauteuil voor kabouters
Schitterend koraal op de Veluwe

4-9-2010:
Verspreidingskaart paddenstoelen in Google Earth
Via deze kaart kan men snel de 'witte hokken' ontdekken en door in te zoomen in de satelietbeelden de locaties vinden waar nog paddenstoelen te verwachten zijn.

3-9-2010: Mycologische Parels:
Dikrandtonderzwam heeft het naar zijn zin
Niet je roze hoofdje laten hangen...
Broederlijk in de klei

ChemicaliŽn bestellen: de bestelregeling is aangepast.
Kijk op de chemicaliŽnpagina.

Juli 2010: Is het nu Psilocybe capnoides of Psilocybe capnoides? In tegenstelling tot wat u waarschijnlijk het meeste hoort, is de tweede uitspraak juist! In 1943 schreef G. van Eyndhoven een gezaghebbend artikel over de uitspraak van de wetenschappelijke namen in Fungus en dat kunt u nu hier downloaden.

Juni 2010: Meetpunten ter overname aangeboden. Download hier de lijst van vacante meetpunten in het paddenstoelenmeetnet. Kijk voor meer informatie op de NEM-pagina.

Mei 2010: Taxonomische correcties en opmerkingen bij de inoperculate Ascomyceten in "Pilze der Schweiz" door H.-O. Baral. U kunt deze publicatie downloaden (PDF, 1,2 MB).

Mei 2010: Uit een inzending in ons gastenboek blijkt dat de NMV-site ook via moderne gadgets als iPhone en iPad bekeken kan worden! Dus middenin de natuur!

10 april 2010:
Verspreidingsatlas Paddenstoelen is een feit!
Vandaag is door Ad van den Berg en Laurens Sparrius in Leiden de nieuwe online verspreidingsatlas paddenstoelen gepresenteerd. Ga kijken!

Er is een nieuwe karteerdershandleiding.
De handleiding is geheel vernieuwd en uitgebreid met items als 'Spot' en 'Telmee'. Bovendien is deze handleiding geheel interactief te benaderen: het boekje en de website zijn op elkaar afgestemd. Wie de gedrukte versie nog niet heeft, kan hem als PDF-bestand downloaden. Bekijk de handleiding online!

10 maart 2010: Er is een nieuw nieuwesoortenformulier gemaakt. Wij verzoeken u dringend geen oudere formulieren meer te gebruiken.
Het nieuwe formulier staat op de downloadpagina.

12 februari 2010: Catalogus NMV-bibliotheek online. De catalogus kan via deze website online worden bekeken!

11 februari 2010: Nieuws van het NEM. Het Meetnet heeft nieuwe analyses opgeleverd, die werden gepresenteerd op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 9 januari. Ga naar de pagina van het Meetnet.

Pilze der SchweizComplete index Pilze der Schweiz 1-6
In deel 6 van Pilze der Schweiz (F. Kršnzlin, 2005) is deze complete index al opgenomen, maar niets is irritanter dan eerst deel zes uit de kast trekken om een soort te zoeken die in ťťn van de andere delen staat. Veel makkelijker is het als de index binnen handbereik op je bureau ligt, zodat je daarna in ťťn keer het goede boek uit de kast kunt nemen! Fred Kršnzlin biedt dit PDF-file aan voor vrij gebruik.

9 januari 2010: De Nieuwjaarsbijeenkomst in Wageningen werd door ongeveer 70 mensen bezocht, wat extreem weinig is, maar dit was het gevolg van de misleidende waarschuwingen voor het slechte weer... De presentaties waren er niet minder om: wie erbij geweest is, ging verrijkt weer naar huis en met een goed gevoel, want het was als elk jaar: sfeervol, gezellig en met een gezonde portie humor!

17 december 2009: In De Haarlemmer staat een uitgebreid verhaal over de vondst van Holwaya mucida in de Haarlemmerhout. U kunt een PDF-bestand van dit artikel downloaden! Bekijk ook de waarneming op onze website.
12 december 2009: Er stond al een kort bericht in het Haarlems Weekblad!

24 november 2009: Het echtpaar Van Duuren neemt Vara's Vroege Vogels mee naar een sparrenbos in de Flevopolder om de Vierslippige aardster te zoeken.
Bekijk de TV-uitzending of beluister de radio-uitzending van VARA's Vroege Vogels op 1 november!

Aardtongen door Kees Roobeek 2009Rapport over Aardtongen
Kees Robeek verzamelde enkele jaren achtereen vele honderden Aardtongen en onderzocht ze allemaal systematisch. Hij stelde een uitgebreid rapport samen, waarin o.a. een nieuwe sleutel. Het rapport is als PDF-bestand beschikbaar, maar Kees verwacht ook reacties.

November 2009: op zoek naar een paddenstoelenmes?

De penningmeester heeft een nieuw e-mailadres!
Lees ook alles over de contributie...

13 oktober 2009: Vara's Vroege Vogels gaat op pad met Menno Boomsluiter om truffels te zoeken. U kunt deze uitzending nog zien de via de website van de Vara.
Eerder kon u al over truffels lezen op Natuurbericht.nl.

6 oktober 2009: Er zijn zeven nieuwe soorten lichtgevende Mycena's ontdekt. De namen van twee soorten zijn geÔnspireerd op de tekst in Mozarts Requiem. Lees meer...

Funga NordicaHandige index voor Funga Nordica
De index in dit belangrijke boek is geordend op geslachtsnamen. Omdat het soms handiger is op soortnaam te zoeken, hebben Marjo en Nico Dam in overleg met de auteurs een op soortnaam gesorteerde index gemaakt. U kunt deze index als PDF-bestand downloaden.

Coolia is voortaan als PDF-bestand beschikbaar.
Met uitzondering van de lopende jaargang zullen alle Coolia's als PDF-bestand beschikbaar komen. De jaargangen 46 t/m 51 zijn klaar. Je kunt ze downloaden via de pagina met de inhoudsopgaven van de meest recente nummers.

Vrijdag 4 september 2009 zijn de nieuwe Rode Lijsten (zoogdieren, amfibieen, reptielen, dagvlinders, paddenstoelen) gepubliceerd in de Staatscourant.

Meetnettellers opgelet: foutje in brief: klik hier.

12 augustus 2009: Foto's van de telsoorten verbeterd.
De foto's uit de NEM-gids staan al vanaf het begin op de site, maar de kwaliteit liet te wensen over. Ze zijn nu opnieuw omgezet en bovendien zijn er extra foto's toegevoegd om de veelvormigheid van paddenstoelen beter in beeld te brengen. Tellers worden uitgenodigd om ook foto's van 'hun' telsoorten in te sturen.

9 juli 2009: Opnieuw wordt een paddenstoelenbericht van Natuurbericht.nl overgenomen door heel veel media en zelfs de NOS wijdt er een radiouitzending aan.
Grascirkels spreken blijkbaar flink tot de verbeelding en het UFO-vraagstuk lijkt ineens te zijn teruggebracht tot de levensverrichtingen van de Weidekringzwam...

juni 2009: Stichting voor Duurzame Ontwikkeling en Wageningen Universiteit hebben een nieuwe website gelanceerd: Natuurbericht.nl. Het is een soort nieuwssite met berichten over de natuur, waaraan alle PGO's als redactie verbonden zijn. Voor de NMV zal Menno Boomsluiter zorgen dat er wekelijks een column over paddenstoelen wordt geschreven. Op de homepage van onze site vind u daarom een koppeling naar deze paddenstoelenberichten.

4 juni 2009: Nieuwe Zwijnenkeutelfranjehoed op Veluwe krijgt veel media-aandacht: op 5 juni gaf Google 180 hits voor deze soort en op 6 juni al 369; het merendeel zijn nieuwspagina's en webblogs, maar het meest opmerkelijk is het telefoontje dat de webmaster kreeg van kaboutertje Dopvleugel! Hieronder een selectie uit de Google-hits:
Omroep Gelderland
Natuurbericht.nl
deStentor.nl
telegraaf.nl
Knack.be
zimbio.nl ("Poeppaddo is niet hallucinerend")
ad.nl (gejatte foto inmiddels verwijderd)
BNN: Kabouter Dopvleugel belde met de webmaster

mei 2009: Veel waardevolle plaatwerken, zoals bijvoorbeeld die van Jacob E. lange, worden tegenwoordig integraal gescand en op Internet gezet. Deze maand is een nieuwe pagina op onze site geplaatst die naar een groot aantal van deze klassieke werken verwijst!

26 mei 2009: Was het jaar 1900 een rijk zwammenjaar? Het eerste jaarverslag van de Nederlandse Mycologische vereniging? Je kunt het lezen in de 'Meededelingen' die in een Canadese bibliotheek bewaard zijn gebleven en nu door ijverige mensen uit Toronto gescand. U kunt ze in PDF-formaat downloaden.

22 mei 2009: landelijke teldag voor exoten
Ook de NMV doet mee: de Inktviszwam is namelijk een paddenstoelenexoot. Daar kunt u alles over lezen op onze infopagina. Op 22 mei zijn er nog geen Inktviszwammen, maar wel veel andere soorten. Ga voor meer informatie naar de website over de landelijke teldag.

28 maart 2009: Week van de teek
Tekenbeten komen de laatste jaren steeds vaker voor en steeds meer teken zijn besmet met de ziekte van Lyme. Meer info over het voorkomen van tekenbeten, het verwijderen van teken, en over de ziekte van Lyme vind je op weekvandeteek.nl.

Maart 2009: NMV-jubileumpostzegels uitgeroepen tot mooiste van 2008!
Dit kan men lezen in 'Er is post!' van TNT.

14 februari: de NMV heeft een nieuwe voorzitter en nieuwe excursieregelaar!
Alle mutaties staan op de bestuurspagina.

NMV-standpunt inzake het PADDO-verbod aan Minister Klink van VWS gestuurd.

De NMV-bibliotheek probeert bij de tijd te blijven en schaft daarom regelmatig nieuwe werken aan. Er is een lijst van in de afgelopen drie jaar aangeschafte werken beschikbaar.
Bekijk deze lijst online of download het PDF-bestand.

Op zaterdag 10 januari is de Cool & Van der Lek-prijs uitgereikt aan Friedjof van den Bergh en Ger van Zanen. Lees meer...

Foto-CD-rom met 450 foto's van het jubileumweekend in Hoekelum te koop

Houtzwammentabel, bewerkt door Peter-Jan Keizer, nu als PDF-bestand beschikbaar
Dit waardevolle boekje was reeds lang uitverkocht. De auteur/bewerker en de Jeugdbondsuitgeverij gaven ons toestemming het als PDF via onze website aan te bieden.

Veel nieuwe paddenstoelenkunstwerken aan de Galerij toegevoegd
Aquarellen, sculpturen, grafitti, schilderijen, gedichten, glaskunst, cartoons en strips.

Erratum op het Basisrapport Rode Lijst 2008.

Dinsdag 25 november: EťnVandaag: "Paddoverbod maakt slachtoffers". De Vliegenzwam en het Oranjegeel trechtertje zijn straks ook verboden; 6 jaar cel als die in je tuin groeien!

Dinsdag 19 november: Nieuwslicht: "Paddoverbod gebaseerd op lijst van vooral buitenlandse soorten" (helaas alweer verwijderd). Thom Kuyper legt uit dat de lijst volstrekt arbitrair is: de meeste soorten zijn niet eens hallucinogeen en enkele soorten die dat wel zijn en in ons land in de vrije natuur voorkomen, staan niet op de lijst!

18-21 november 2008: Paddenstoelenreservaat in Voorsterbos geopend!!
Lees meer en bekijk/beluister alle aandacht in de media! 17 nieuwe omroepbijdragen!

19 oktober: Radio-uitzending van Vara's Vroege Vogels met Jaap Wisman en Rob Chrispijn.
Beluister deze uitzending

18 oktober: Nieuwe Rode Lijst gepresenteerd op landgoed Hoekelum.
Ga naar de infopagina over de Rode Lijst.

paddenstoelenpostezegelvel
1 oktober: Postzegelvel ter ere van 100 jaar NMV!


Nieuwe Padd2.dbf beschikbaar
Zowel de standaardnamenlijst (padd2.dbf) als de lijst Nederlandse namen (padd2ned.dbf) is vernieuwd op 21-8-2008.

Meetpunten ter overname aangeboden
NEM-tellers (in spť) kunnen vrijgekomen meetpunten met Rode Lijst-soorten overnemen.

Nieuw superklein sluipwespje in houtzwam ontdekt
Alterra-onderzoeker Leen Moraal heeft een sluipwespje ontdekt dat nog onbekend was voor de wetenschap. Het sluipwespje is ontdekt in zwammen die groeien op beuk en berk.


Veel bospaddestoelen verdwijnen uit Nederland
1 april 2008. Artikel in dagblad Trouw op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Paddenstoelenreservaat in het Voorsterbos
Maart 2008. De NMV gaat in de Noordoostpolder een paddenstoelenreservaat laten aanleggen.

Benoeming ereleden
Op 23 februari 2008 werden tijdens de ALV drie ereleden benoemd.

Overzicht van 100 jaar publicaties
Februari 2008. Leden van de vereniging schreven boeken om de studie van paddenstoelen toegankelijk te maken voor iedereen.

Protocol voor het melden van soorten zonder nummer
Er is een nieuw protocol opgesteld om het doorgeven van soorten die nog geen code hebben te stroomlijnen, zodat ze voortaan minder lang 'in de molen' blijven hangen.
Invoeren van waarnemingen via www.telmee.nl
Lees het bericht van het bestuur.


Index Coolia:

Bijgewerkt tot en met 2005. Aad Termorshuizen heeft een index van Coolia over de jaren 2003 t/m 2005 gemaakt. Het PDF-bestand kunt u ophalen door met de rechter muisknop op de koppeling index 2003-2005 te klikken. Kies dan "Doel opslaan als..." (in FireFox: "Koppeling opslaan als..."), waarna u een doellocatie op uw eigen harde schijf kunt selecteren.

De laatste uitgave van de Index van Coolia had betrekking op de jaren 1983-1992. Johan Steketee heeft een nieuwe index voor Coolia gemaakt die de jaargangen 1981-2002 bestrijkt. Ook die Index (een gezipt Excel-bestand) is hier ter beschikking! U kunt hem downloaden naar uw eigen PC door met de rechter muisknop op de volgende koppeling naar de Index van Coolia 1981-2002 te klikken, en vervolgens "Koppeling opslaan als..." (FireFox) te kiezen om het bestand op te halen. (Misschien werkt dubbelklikken met de linker muisknop ook wel, maar dat lijkt wat van de instellingen van de browser af te hangen en soms of u over WinZip of WinRar beschikt) Het bestand moet daarna met WinZip of WinRar worden uitgepakt. Dat levert u indices op naar artikelen, sleutels, boekbesprekingen en trefwoorden, plus een korte toelichting daarbij.
Deze pagina is een onderdeel van www.mycologen.nl