Verspreiding van paddenstoelen in Google Earth
De actuele gegevens van de Verspreidingsatlas kunnen automatisch in Google Earth worden ingelezen, waarna de uurhokken, waarin sinds 1990 paddenstoelen zijn gevonden, worden ingekleurd. De hokken waaruit geen paddenstoelen bekend zijn, blijven ongekleurd: zo zijn "witte" uurhokken snel op te sporen! Dankzij de satelietbeelden in Google Earth worden landschapskenmerken en terreingrenzen perfect zichtbaar, waardoor het mogelijk wordt precies te bepalen waar men nog paddenstoelen zou kunnen verwachten.

Download de nodige bestanden:
paddenstoelen (kies 'Bestand opslaan')
Google Earth

Aanwijzing voor installatie
Open eerst Google Earth. Via de menu-opties 'Bestand' --> 'Openen' opent u het gedownloade bestandje "witte-gebieden-paddenstoelen.kmz". Dit wordt nu toegevoegd aan de lijst van 'Plaatsen' en Google Earth legt verbinding met de verspreidingsatlas om de kaart op te bouwen. U hoeft de lijst nooit zelf bij te werken, Google Earth zoekt zelf de actuele gegevens uit de database van de Verspreidingsatlas.

Goofle Earth

Klassegrenzen:
ongekleurd: thans geen waarnemingen bekend;
grijs: 1-40 soorten;
groen: 41-100 soorten;
rood : meer dan 100 soorten.Deze pagina is een onderdeel van www.mycologen.nl