Soorten melden
Waarnemingen van paddenstoelen kunnen op veel verschillende manieren worden doorgegeven. Maar als u graag wilt dat uw waarnemingen ook kunnen worden gebruikt voor verspreidingsonderzoek of voor ecologische onderzoek naar paddenstoelen en gebieden waar paddenstoelen voorkomen, zijn er drie goede mogelijkheden:
Meedoen met de Kartering

Lees meer over de WPN


De paddenstoelenkartering is een project van de NMV, dat sinds 1980 bestaat.
Alle paddestoelenwaarnemingen vanaf 1800 tot heden zijn bijeen gebracht in het karteringsbestand dat door de NMV zelf wordt beheerd en door actieve karteerders voortdurend wordt aangevuld. Sinds 2010 zijn deze gegevens ook gekoppeld aan de Nationale Databank Flora & Fauna (NDFF). Gegevens uit het karteringsbestand zijn geschikt voor allelei onderzoek naar de ecologie en verspreiding van paddenstoelen en vormden de basis voor de Rode Lijst. Meer info...
Meedoen met het Meetnet

Lees meer over het NEM


Het Meetnet maakt deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en wordt onder andere gedragen door de NMV, de GaN en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Honderden vrijwilligers inventariseren ruim 500 meetpunten op 110 goed herkenbare telsoorten, waardoor trends kunnen worden berekend. Zo ontstaat, mede op basis van de resultaten uit de meetnetten van andere organismengroepen, een betrouwbaar beeld van veranderingen in de Nederlandse natuur. Meer info...