NMV-visie

Toekomstvisie

In 2011 heeft het bestuur van de NMV een visie geformuleerd, waaruit blijkt hoe zij (rol van) de vereniging ziet in de toekomst. Deze visie is verschenen in Coolia 54(2) en kan men hier tevens als brochure downloaden.