NMV-bibliotheek

De bibliotheek van de Nederlandse Mycologische Vereniging

De NMV beschikt over een uitgebreide bibliotheek, bestaande uit (soms zeldzame en/of oude) boeken over paddenstoelen (maar ook andere natuurhistorische onderwerpen), tijdschriften en overdrukken uit de hele wereld.

De NMV-bibliotheek bevindt zich in de bibliotheek van het Westerdijk Instituut, op het Universiteitsterrein de Uithof bij Utrecht. De NMV-bibliotheek is op afspraak toegankelijk voor NMV-leden en voor gasten van het CBS. Er is een PC beschikbaar en (op beperkte schaal) kopiren van artikelen uit boeken en tijdschriften is mogelijk.

Voor een bezoek van de NMV-bibliotheek kan een afspraak worden gemaakt met:
 • de NMV-bibliothecaris, Gerard Verkley (telefonisch via de receptie of per e-mail)
 • de CBS-bibliothecaresse, Marjan Vermaas (telefonisch via de receptie of per e-mail)


 • Adres van de NMV-bibliotheek:
  p/a Westerdijk Instituut
  Telefoon receptie: 030-2122600
  Bezoekadres: Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht
  Postadres: Postbus 85167, 3508 AD Utrecht

  Open middag van de bibliotheek

  Jaarlijks organiseert de NMV-bibliotheek een open middag, doorgaans gekoppeld aan de Algemene Vergadering (ALV), wanneer die in het CBS-gebouw te Utrecht wordt gehouden. U kunt deze dag ook gebruiken om uw boeken over paddenstoelen en gerelateerde onderwerpen door te verkopen aan leden van de NMV. Als u boeken te verkopen heeft, kunt u contact opnemen met Gerard Verkley. Als u boeken wilt verkopen, neem hiervoor dan minstens zes weken vr de geplande datum van de ALV contact op. Gerard kan u ook adviseren over prijzen e.d. Inschrijving op te verkopen boeken en tijdschriften kan al vanaf 10.00 uur op de dag van de verkoop en na afloop van de ALV tijdens de lunchpauze. In de middag zal de verloting plaatsvinden. De boeken dienen na de middag kontant te worden afgerekend bij de kassa.

  Online catalogus (update 13 februari 2012)

  Deze catalogus is in de eerste plaats te danken aan de vorige bibliothecaris, Huub van der Aa, die het initiatief nam tot een electronisch bestand en het leeuwendeel van de titels heeft ingevoerd. Later hebben Atte van de Berg, Bert Tolsma, en de huidige bibliothecaris, Gerard Verkley, vele honderden boeken en artikelen ingevoerd.

  De bibliotheek bevat ruim 1800 boeken over allerlei mycologische onderwerpen. Deze online catalogus bevat gegevens van nagenoeg alle boeken. Een klein deel van de boeken (ten hoogste 2%) wordt om uiteenlopende redenen niet getoond. Naast boeken bezit de NMV ook een zeer grote collectie overdrukken (losse kopieen van artikelen uit tijdschiften). Hiervan zijn er ongeveer 1700 ingevoerd (ca. 70%). Daarnaast heeft de vereniging een aantal actuele ruilabonnementen en abonnementen op tijdschriften; veel andere tijdschriften zijn eveneens aanwezig in min of meer complete reeksen; de aanwezige jaargangen zijn in de database vermeld.

  Let op: een titel kan zijn uitgeleend. Indien u zeker wilt weten of een boek beschikbaar is, neem dan contact op met de bibliothecaris.

  Boeken en overdrukken
  Tijdschriften