Overzicht van de paddestoelen in Nederland Overzicht van de paddestoelen in Nederland
Arnolds, Kuyper & Noordeloos (red.), 1995, herdruk: 1999)

Dit boek bevat de standaardlijst van alle paddenstoelen die op het moment van verschijnen uit Nederland bekend waren. Deze standaardlijst is gehanteerd als officiŽle namenlijst van 1995 t/m 2011.
In 2012 is de standaardlijst vervangen en uitgebreid met ruim 1700 sinds 1995 nieuw in ons land gevonden soorten, microfungi, slijmzwammen en roestschimmels. Via de NMV-website kunnen de nieuwe standaardlijst en een synoniemenlijst worden gedownload.

Het taxonomisch deel (blz. 48-743) geeft een overzicht van alle soorten, ingedeeld in vijf taxonomische hoofdgroepen: Agaricales, Aphyllophorales, Phragmidiobasidiomycetidae, Gasteromycetes en Ascomycotina. Hierbij is per soort gegeven:
  • soortnummer
  • wetenschappelijke naam
  • synoniemen
  • Nederlandse naam
  • belangrijkste literatuur met beschrijvingen en afbeeldingen
  • verspreiding in Nederland
  • oecologie
  • opmerkingen, bijv. waarop gelet dient te worden bij vergelijking met verwante soorten e.d.

    Hoewel de (fylogenetische) indeling van soorten door modern onderzoek wel is veranderd, blijft dit boek waardevol doordat de soortinformatie (ecologie, specifieke kenmerken en aandachtspunten) in princiepe niet veroudert. Wel zal men rekening moeten houden met gewijzigde namen.