COOLIA 52(2) voorjaar 2009

 • Eens in de honderd jaar (Rob Chrispijn & Roeland Enzlin): 57-64
  Incl.: Publieksexcursies 4 oktober 2008 (Elisabeth Jansen): 65-66
 • Heksenkringen in het mos (Nico Dam & Menno Boomsluiter): 67-72
 • Heden en verleden in drie Overijsselse jeneverbesstruwelen (Bernhard de Vries): 73-76
 • De paddenstoelen van de dijken om de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder (Martijn Oud): 77-83
 • Kwintelooijen: een nieuw natuurgebied in de Utrechtse Heuvelrug (Theo Reijnders): 84-86
 • Het geslacht Cortinarius in Nederland – IX Groep 22: Telamonia's met rood velum (Nico Dam & Thomas W. Kuyper): 87-111
 • Column: Het S-woord (Rob Chrispijn): 112
 • Bijzondere waarnemingen en vondsten: 113-115
  Pronken met de hoed van een ander: Grauwroze dennenzwam (Joke Anema-Balke)
  Toch nog gevonden: Zeedenmycena (Joke Anema-Balke)
  Hanekam, Flevoprimeur van het Voorsterbos (Gerrit & Yvonne van Duuren)
 • Een nieuwe Rode Lijst van paddenstoelen in Nederland (Thomas W. Kuyper): 116-119
  Incl.: Boekbesprekingen:
  Knudsen, H. & J. Vesterhold (eds). 2008: Fungi Nordica - agaricoid; Fungi non delineati vol. 32. 2006. Eyssartier, G. et al, Notes sur quelques espèce arctiques et alpines; Fungi non delineati vol. 33. 2006. De Haan, A. & R. Walleyn, Studies in Galerina - Galerinae Flandriae 2; Checkliste und Rote Liste der Pilze (Fungi) des Saarlandes. J.A. Schmitt, 2007: 120-123
  Incl.: Aankondiging Floradag (Naturalis): 124
Coolia 52(2)