COOLIA 54(1) winter 2011

 • Een opmerkelijk jaar. Bijzondere waarnemingen in 2010 (Rob Chrispijn & Anneke van der Putte): 1-8
 • Naaldbossen en paddenstoelen: op zoek naar ecologische criteria voor waardering (Rienk-Jan Bijlsma): 9-15
 • Paddenstoelen als indicatoren van vermesting en verzuring in Overijssel (Eef Arnolds, Piet Bremer & Rob Chrispijn): 16-25
 • Drie Hypochnicium-soorten met chlamydosporen (Ida Bruggeman): 36-40
 • Bijzonder waarnemingen en vondsten: 41-43
  Groene knolamaniet massaal bij Reuver (Rob Hendriks)
  Een eigenaardige vondst van Agaricus bernardii (Martijn Oud)
 • Column: Een twitcher (Eef Arnolds): 44
 • Boekbespreking:
  Compléments ā la Flore des champignons supérieurs du Maroc de G. Malenįon et R. Bertault. By J.-C. Maire, P.-A. Moreau, G. Robich (red.) 2009; Hjördis Lundmark & Hans Marklund (2009): Färgsvampar & svampfägning.: 45-46
 • Verenigingsmededelingen: 47-48
 • Mycologische agenda: 49-52
Coolia 53(1)