COOLIA 54(4) herfst 2011

 • In memoriam Riekje von Arx 1923-2011 (Huub van der Aa): 165-166
 • De excursies in 2010 (Anneke van der Putte (red.)): 167-184
 • Boekbespreking:
  Michel Poulin, Marianne Meyer, Jean Bozonnet, 2011, Les Myxomycètes. (Marian Jagers): 185-187
 • Boek, boek, boek... (signalering van nieuwe mycologische boeken): 187
 • Column: De laatste der Mohikanen (Eef Arnolds): 188
 • Het geslacht Cortinarius in Nederland ‒ X: Een voorlopige sleutel (Nico Dam & Thomas W. Kuyper): 189-208
 • Veldsleutel tot de Melkzwammen van Nederland en België (Annemieke Verbeeken & Machiel Noordeloos): 209-217
 • 2010, Een jubeljaar? Nieuwsbrief 12 van het Paddenstoelenmeetnet (Eef Arnolds, Menno Boomsluiter & Calijn Plate): 218-234
 • Reactie van lezers: 235
 • Verenigingsmededelingen: 236
Coolia 54(4)