COOLIA 55(4) herfst 2012

 • De excursies in 2011 (Anneke van der Putte (red.)): 157-170
 • De Narcisridderzwam als stofzaadpartner in de duinen van Kennemerland (Noord-Holland) (Kees Roobeek & Thea Spruijt): 171-174
 • Antrodia carbonica, een nieuwe soort voor Nederland en Europa
  (Eduard Osieck): 175-181
 • Buitenlandse werkweek Kall am See - 1 t/m 7 oktober 2011
  (Anneke van der Putte (red.)): 182-188
 • Boekbespreking: Bosecologie en bosbeheer
  (Aad Termorshuizen): 189-190
 • Nieuwsbrief Paddenstoelenmeetnet - 13
  (Menno Boomsluiter, Machiel Noordeloos, Eef Arnolds & Calijn Plate): 191-203
 • Aankondigingen en mededelingen: 204-208
Coolia 55(4)