COOLIA 57(1) winter 2014

Coolia 57(1)
 • In Memoriam Kee den Held-Jager
  (Machiel Noordeloos): 1
 • Is de Gewone boomwrat Iycogala epidendrum wel altijd de Gewone boomwrat?
  (Hans van Hooff): 2-6
 • De NMV-excursies in 2012
  (Anneke van der Putte (red.)): 7-26
 • Een merkwaardig experiment: een sparrenbosje op rivierklei
  (Peter-Jan Keizer): 27-34
 • Een koninklijk geschenk uit de Horsten
  (Hans Adema & Theo Westra): 35-37
 • Column: Giftig?
  (Rob Chrispijn): 38
 • Cristella-weekend in Rijssen 19-21 april 2013
  (Anneke van der Putte (red.)): 39-46
 • Boekbespreking:
  De Haan et al, 2013, Cortinarius subg. Telamonia in Vlaanderen. (Chiel Noordeloos): 47-48
  Nico Dam & Thom Kuyper, 2013, Veldgids paddenstoelen. (Chiel Noordeloos): 48-49
 • Mededelingen en aankondigingen: 49-56