COOLIA 57(3) Zomer 2014

Coolia 57(3)
 • Paddenstoelen in het kievitsbloemhooiland (Fritillario-Alopecuretum)
  (Natura 2000, habitattype H6510B) (Piet Bremer): 109-114
 • Russula lilacea var. carnicolor. Over een nieuwe Russula variŽteit voor Nedereland
  (Peter van Eekelen): 115-118
 • Nogmaals de Blauwe molenaarssatijnzwam (Entoloma bloxamii) bij Staverden
  (Harry Wouda): 119-120
 • Gallenfeuilleton aflevering 1: Heteromycophaga glandolosae P. Roberts sinds 2009 nieuw voor Nederland en nu in opmars
  (Ida Bruggeman & Gert Kremer): 121-124
 • Gallenfeuilleton aflevering 2: Nieuw voor de wetenschap! Heteromycophaga glandulosa nu ookgevonden op de Zwarte trilzwam
  (Ida Bruggeman & Gert Kremer): 124
 • Herftswandeling op de Blikkenburgerlaan te Zeist
  (Bert Tolsma): 125-128
 • Enkele Ascomyceten tijdens de buitenlandse werkweek 2013
  (Atte van den Berg): 129-131
 • Column: Overdaad
  (Rob Chrispijn): 132
 • Een kleine groene trilzwam op brem, Tremella exigua, Zuurbestrilzwam
  (Marian Jagers): 133-138
 • Cristella Texel, 22-24-november 2013
  (Eduard Osieck & Anneke van der Putte): 139-149
 • Bijzondere waarnemingen en vondsten: verstekeling steeks na bijna twee jaar de kop(pen) op
  (Kees van Oorde): 150
 • Begin (nog) eens meet ... een meeldauw
  (Anneke van den Berg-Blok & Ad van den Berg): 151-159
 • Boek, boek, boek...: 160
 • Hokken in de duinen: medewerking gevraagd
  (Chiel Noordeloos, Menno Boomsluiter, Calijn Plate, Aren van Strien): 161-164