Heidevegetaties biotoop van het jaar in 2018, 2019 en 2020

In 2018 is gestart met de biotoop van het jaar. Er is gekozen voor heidevelden die gelegen zijn op voedselarme, zure zandgronden in het zuiden, het centrum en het oosten van ons land en in delen van de duinstreek. Omdat de zomers van 2018 en 2019 zeer droog waren, is het project verlengd en zullen we dus ook in 2020 onze focus gaan leggen op heideterreinen. In Coolia 61(3) werd het project aangekondigd. Heeft u het nog niet gelezen? Download het artikel hier.

Streeplijst

Voor het project is een speciale streeplijst ontwikkeld, die in het veld gebruikt kan worden. Op de achterzijde is voldoende ruimte om de lijst met thuis gedetermineerde soorten aan te vullen. U kunt de streeplijst hier downloaden.

Kenmerkende soorten

Naast de streeplijst voor in het veld is er ook een overzicht van alle kenmerkende soorten van heiden, heischrale graslanden en zandverstuivingen die in Nederland gevonden zijn. Dit kan een hulp zijn bij het op naam brengen van onbekende soorten. Naast de wetenschappelijke en Nederlandse naam, zijn de morfologisch-taxonomische groep (MG), validatiecriteria (M, C, F), functionele groep (FG), ecocodes (hab, sub, org), frequentie (Fr) en categorie van de Rode Lijst (RL) opgenomen (Bron: Beknopte Standaardlijst van Nederlandse Paddenstoelen: E. Arnolds & A. van den Berg, 2013 en aanvullingen uit Coolia).
Download de lijst van kenmerkende soorten.

Paddenstoel van het jaar 2020

In het biotoop van het jaar maak je ook grote kans de Heideknotszwam aan te treffen!
De Heideknotszwam is paddenstoel van het jaar! Een extra reden om dit jaar wat vaker naar een heideterrein te gaan!

Grijze vorkplaat (Cantharellula umbonata): een zeldzame soort van voedselarme heide en stuifzandgebieden. Foto: Nico Dam.