Algemene ledenvergadering 2023

De algemene ledenvergarering (uiteraard alleen toegankelijk voor leden van de NMV) wordt op zaterdag 25 maart 2023 als vanouds gehouden in het Westerdijk Instituut te Utrecht (zie ook de agenda). De Agenda voor deze vergadering en de benodigde stukken kan men hier downloaden.

Aansluitend aan de vergadering vindt de boekenverloting plaats van boeken uit nalatenschappen en van mensen die hun bibliotheek opruimen/afstoten. Het is fijn als u hiervoor contant geld meeneemt.
Indien u zelf boeken te koop wilt aanbieden, neemt u contact op met Gerard Verkley zodat u de daarvoor benodigde informatie krijgt.

Gedurende de middag is ook de NMV-bibliotheek toegankelijk. Leden kunnen hier boeken inzien en lenen. Op afspraak is de bibliotheek ook op andere dagen te bezoeken, zie hiervoor de bibliotheekpagina.