WALTER DECONINCK

ZWAMNAMEN NADER TOEGELICHT

De verklaring van de namen van 250 zwammen
die voorkomen in Kortrijk en omgeving

Betreft alle zwammen die de laatste 20 jaar werden aangetroffen in Kortrijk en omgeving. Aanvullingen en tips ter verbeteringen worden op prijs gesteld.

Download deze publicatie (versie 2, juli 2020)