NMV-bibliotheek weer open voor bezoekers

Mededeling van het bestuur

Na een lange periode gesloten te zijn geweest als gevolg van de algemene corona-maatregelen van het Westerdijk Instituut, is onze bibliotheek nu weer op werkdagen geopend voor de leden van de NMV. Wie langs wil komen dient, zoals voorheen, eerst contact op te nemen met de bibliothecaris Gerard Verkley om een afspraak te maken. Zie voor nadere informatie de bibliotheek-pagina.