Heideterreinen ook in 2020 biotoop van het jaar

n 2018 is gestart met het project 'biotoop van het jaar'. Door de droogte van de afgelopen twee zomers loopt dit project door tot in 2020. Het omvat heidevelden die gelegen zijn op voedselarme, zure zandgronden in het zuiden, het centrum en het oosten van ons land en in delen van de duinstreek. Het inleidende artikel in Coolia 61(3), een speciale streeplijst en een lijst van kenmerkende soorten kunnen worden gedownload van de informatiepagina

Lees meer!