Reactie op Nota van LNV

In de nota 'Bos voor de toekomst' die nu bij de Tweede Kamer ligt, is een initiatief van het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en bedoeld om de kwaliteit van het Nederlandse bos te verbeteren en de biodiversiteit ervan te verhogen. Helaas zijn een aantal van de in deze nota voorgestelde maatregelen hiermee in tegenspraak. Zij zijn namelijk zeer nadelig voor paddenstoelen, terwijl de schimmels juist aan de basis staan van gezonde ecosystemen. De NMV heeft daarom een reactie naar de Vaste Kamercommissie voor LNV gestuurd. Lees ook het artikel over 'Vogelvrije bossen' van Rob Chrispijn in Coolia 64(2): 101-104.

Lees de brief die door de NMV werd verstuurd op 21 januari 2021

Bekijk de lezing die Rob Chrispijn op 29 maart 2021 over de Bossenstrategie gaf

Teken de petitie tegen grootschalige bomenkap