Broddelboleten en Trulzwammen

Deze week verscheen van de hand van Klaas Driebergen & Machiel Noordeloos een nieuw boek over de Bommelsaga, waarin alle aandacht uitgaat naar de veelvuldig in de bommelverhalen van Marten Toonder figurerende paddenstoelen.

Je ziet de paddenstoelen vaak als sfeermakers in de prachtige natuurtekeningen. In het bijzonder als het herfst is, maar ook als er magie aan de orde is. Ook zijn schimmels zoals ‘draadhippel’ dikwijls aanwezig in scènes waarin de natuur ‘naar de verturving gaat’.

Maar er zijn ook verhalen waarin paddenstoelen zelfs een hoofdrol spelen. Bijvoorbeeld magische paddenstoelen, als er tovenarij in het spel is: hoed je maar als Hocus Pas aan de gang gaat met een splijtzwam, of trulzwammen laat groeien. Andere keren is Rommeldam in de ban van paddenstoelen met een hallucinerende werking, zoals de prolzwammen in ‘Het platmaken’ en de wademzwalm in ‘De wadem’.

Een heel uniek paddenstoelenverhaal is ‘De weetmuts’. Niet alleen vanwege de Kwil, de pratende paddenstoel uit de onderwereld, maar ook omdat Toonder hierin vooruit lijkt te grijpen op zeer recente ontdekkingen ten aanzien van de communicatie die er plaatsvindt in ondergrondse schimmelnetwerken.

Meer informatie