Coolia 64(4)

In dit nummer vinden we de 23ste Nieuwsbrief van de Meetnetten. Vervolgens het jaarverslag van de paddenstoelenexcursies die door de NMV werden gehouden in 2019. En dan is er een beschrijving van een nieuwe gaatjeszwam, wordt de Lila gordijnzwam kritisch bekeken en moet worden vastgesteld dat we ons rijk gerekend hadden met een geweizwam die na uitvoerig onderzoek toch de Gewone geweizwam blijkt te zijn, waardoor er een soort uit ons bestand moet worden afgevoerd. Een vreemde aardster blijkt toch de Gekraagde te zijn, maar bevat wel interessante kevertjes die erg zeldzaam zijn. maar wie zoekt er ook kevers in aardsterren... Rob Chrispijn toont zich in zijn column tenslotte enthousiast over een film op Netflix.

Bekijk de inhoudsopgave