Coolia 64(3)

Dit nummer opent met een nagedachtenis aan Friedjof van den Bergh, die dit voorjaar op 91 jarige leeftijd overleed en behalve geliefd ook voor veel amateurmycologen een leermeester was. De Karteringscommissie geeft vervolgens stand van zaken en kondigt nieuwe barcodingsprojecten aan, waaraan iedereen kan meedoen, en daarna kunnen we leren hoe het zit met paddenstoelvergiftigingen in ons land: om welke soorten het gaat, om welke aantallen en hoe lastig het is bij de door arts(assistent)en of 'slachtoffers' gemaakte foto's ter determinatie van de 'boosdoener' een naam te leveren. Er wordt ook nieuwe bijdrage over de gordijnzwammen ten behoeve van de FAN gegeven en tenslotte kunnen we lezen hoe een deel van de paddenstoelenrijke natuur in de Schoorlse Duinen om zeep geholpen is omwille van stokpaardjes in een natuurbeleidsplan dat vooral door politieke gedachten ingegeven is.

Bekijk de inhoudsopgave