Coolia 67(2)

Dit nummer opent met het In Memoriam van Joost Kazus, die door zijn juridische kennis veel betekend heeft voor de vereniging, o.a. doordat hij hielp de statuten voor de NMV en later voor het Kits van Waverenfonds op te stellen, de privacyverklaring in het kader van de herziening van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schreef en een ingewikkelde zaak wist toe te lichten die nu gevolgen heef voor de nieuwste herziening van onze statuten, die straks in mei bekrachtigd zullen worden.

Een groot deel van deze Coolia is gewijd aan artikelen die verdieping geven aan onze kennis van paddenstoelen. Emiel Brouwer schrijft over graslandpaddenstoelen in bermen en hun mogelijke betrokkenheid bij mycorrhizavorming bij EM-bomen, Marian Jagers en Jorinde Nuytinck stellen een nieuwe Suikermycena (M. amoena) voor en Arno van der Pluijm en Kees Roobeekkomen komen met een geheel nieuwe Aardtong in de Biesbosch (Leucoglossum leucosporum), die sinds 1988 op veel verschillende plaatsen in Europa gevonden is, maar tegelijk erg zeldzaam, want ongetwijfeld toe te schijven is aan zijn kieskeurige ecologie. De determinatie van Entoloma's valt niet mee en dan is het een triomf als je met zekerheid een nieuwe soort (E. transvenosum) vaststelt, maar het moet gezegd: Gerrit Jansen en Marjon van der Vegte zijn niet voor het eerst op bijzondere satijnzwammen gestuit op hun favoriete stek en hebben inmiddels veel ervaring. Bijna aan het einde van dit nummer schrijft AnnaElise Jansen een boeiend stuk over Taphrina-soorten op bloeiwijzen en bladeren van verschillende Prunus-soorten en Els. Ze verschijnen veelal in voorjaar en zomer, dus voor verveling is onder paddenstoelliefhebbers de komende maanden geen tijd! Tenslotte verbaast Rob Chrispijn zich in zijn column over de niet aflatende onderzoeksdrang van Paul Stametz en kijkt hij uit naar nieuwe en belangrijke kennis over de vermogens van schimmels om het zenuwstelsel van termieten en mieren te beïnvloeden, en ook dat van ons.

Natuurlijk bevat een verenigingsblad ook de verslagen van onze activiteiten en ditmaal is het verslag van de laatste buitenlandse werkweek zeer het lezen waard. Wat een wereld aan paddenstoelen valt er te ontdekken! En om daar ook dicht bij huis mee te kunnen beginnen, hebben Nico Dam en Thom Kuyper een veldgidsje geschreven over de paddenstoelen van stad, dorp en tuin, waarvan we de recensie kunnen lezen, terwijl Mirjam Veerkamp en Thom Kuyper het nieuwe standaardwerk voorstellen van de Franjehoeden (Psathyrella s.l.), dat weliswaar minder geschikt is voor beginners, al is het maar doordat herindeling van genera en soorten tot een namenpuzzel leidt, maar onmisbaar is voor een goede determinatie en interpretatie van de vele soorten in dit alom aanwezige geslacht.

Bekijk de inhoudsopgave van Coolia 67(2)