Coolia 66(4)

Coolia 66(4) staat stil bij Eef Arnolds, die in juni uit handen van Prinses Beatrix de Zilveren Anjer heeft ontvangen voor zijn verdiensten voor de natuurbescherming. Het is de derde keer ooit dat een mycoloog deze onderscheiding krijgt.
Het tweede artikel is het verslag van de binnenlandse werkweek van oktober 2022. Hier werden in totaal 487 paddenstoelsoorten gevonden. Dan volgt het rapport van het Vliegenzwammenjaar. Er werden 42.000 waarnemingen van deze soort toegevoegd aan het bestand, ingebracht door 10.000 waarnemers. De grootste Vliegenzwam had een hoeddiameter van 29 cm. Peter-Jan Keizer schreef een rapport  over paddenstoelen in jonge dennenbossen, groeiend in een proefvlak dat van af 1998 jaarlijks driemaal is geïnventariseerd. Het bevestigd de nadelige invloed van stikstof op de rijkdom aan ectomycorrhizasoorten, terwijl bovendien de invloed van klimaatverandering zichtbaar is geworden.
In zijn column vraagt Rob Chrispijn zich waarom we de kennis van meer dan 2500 jaar oosterse geneeskunde op basis van paddenstoelen niet benutten. Hij geeft wat voorbeelden, maar om hem een hart onder de riem te steken, verwijzen we hier naar Allesoverpaddenstoelen.nl, waar al heel wat geschreven is over kankeronderzoek en mycotherapie.
Het 25-jarig bestaan van de paddenstoelenmeetnetten, dat gevierd werd op 13 mei, krijgt alle aandacht, terwijl een samenvatting van alle gehouden lezingen in de tekst gegeven wordt.
Tot slot wordt een fraai boek besproken dat prachtige platen bevat die tezamen een voor leken en geïnteresseerden behoorlijk compleet beeld geven van de huidige stand van mycologische kennis, een cadeau-advies of gewoon een hebbeding.

Bekijk de inhoudsopgave van Coolia 66(4)