Coolia 65(3)

In dit nummer vinden we de 11e aflevering van het Karteringsnieuws met o.a. een korte toelichting op de waarnemingen-app VERA en een overzicht van recent toegevoegde taxa. Ook is het verslag van de binnenlandse werkweek in Zuid-Limburg in 2021 opgenomen en maken we kennis met een nieuwe Russula (R. danicus), een zwarte parasiet op esdoorn (Cryptostroma corticala) en twee niet eerder door ons herkende 'broertjes' van het Korstvormig schorsschijfje (Diatrype stigma): D. decorticata en D. undulata. Voor onze mycofyle boekenwurmen zijn er twee interessante boekbesprekingen opgenomen in dit nummer van Coolia.

Bekijk de inhoudsopgave