Illustratie door B. Reith in Mededeelingen van de Ned. Mycologische Vereeniging VII, maart 1916, p. 7.

Een bijzondere tentoonstelling

Op 15 januari is  een tentoonstelling geopend naar aanleiding van het werk van Berhard (Beb) Reith onder de titel "Meester in variatie: het werk van Bernard Reith in al zijn nuances". De tentoonstelling is te bezoeken bij Maastricht University. Beb Reith heeft in 1913-1914 tekeningen en aquarellen gemaakt voor de Nederlandse
Mycologische Vereniging, waarvan er een aantal zijn afgedrukt in de Mededeelingen van de Nederlandsche Mycologische Vereeniging (o.a. VI, mei 1914 en VII, maart 1916). Volgens overleveringen moeten er ook aquarellen bestaan die in ons archief liggen opgeslagen. Tot op heden zijn die helaas nog niet ontdekt.

Er is ook een artikel over de tentoonstelling en een video-interview met de twee organisatoren van de tentoonstelling op YouTube