Erratum op de gele bijlage bij Coolia 63(3)

In de bij Coolia 63(3) gevoegde bijlage is een fout geslopen. Vanaf dit seizoen wordt excursieleiders gevraagd de vondstenlijst naar Menno Boomsluiter te sturen in plaats van naar Hermien Wassink. Men kan de gecorrigeerde bijlage downloaden:|

Bijlage excursie Najaar 2020 (gecorrigeerd)

Bekijk het excursieprogramma online