Woensdag 16 augustus is Gerrit van Duuren overleden

Gerrit zette zich vele jaren in voor de bescherming van paddenstoelen in Flevoland, onder andere als secretaris van de Commissie voor Paddenstoelen en Natuurbehoud, maar vooral als aantrekker van de vele inventariserende excursies die hij samen met zijn  vrouw Yvonne namens de WMOIJ organiseerde in de Flevopolders en die altijd druk bezocht werden en veel interessante vondsten opleverden. Beroemd was de jaarlijkse kelkzwammenexcursie in februari en over deze bijzondere soort heeft Gerrit regelmatig in Coolia mogen publiceren.

 In 2017 kreeg Gerrit een ongeluk aan huis, waardoor hij lang moest revalideren en nooit meer actief naar paddenstoelen heeft kunnen kijken.

Download de rouwkaart