Woensdag 3 januari is Joost Kazus overleden

Voor de Nederlandse Mycologische Vereniging heeft ons lid Joost veel betekend, omdat hij als jurist betrokken werd bij aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement (waarvan de huidige editie door de algemene ledenvergadering werd vastgesteld op 19 februari 2005). Ook bij andere 'lastige' zaken, zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van de privacyverklaring (2 mei 2018), die noodzakelijk werd door de Wet bescherming persoonsgegevens en de daaruit voortvloeiende Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) die in dat jaar voor alle organisaties ging gelden.

Download de rouwkaart


Foto's: overgenomen van de rouwkaart