Kijk op exoten 35 is verschenen

In dit nummer is opnieuw aandacht besteed aan twee schimmelsoorten die een risico vormen voor walnoot (enkele soorten Juglans) en tamme kastanje (Castanea sativa). Gelukkig zijn in Nederland nog geen aantastingen van walnoten bekend en zijn aantastingen van tamme kastanjes zeldzaam. Dat willen we graag zo houden; daarom beschrijven we hier de belangrijkste informatie over deze boomziekten, zodat u de symptomen kunt herkennen en melden. Vooral bij de walnotenziekte is dit is belangrijk, omdat aangetaste bomen zo snel mogelijk vernietigd moeten worden wanneer een aantasting is vastgesteld.

U kunt het nummer van onze website als PDF-bestand downloaden.

Bezoek de exotenpagina