Kijk op exoten 36 is verschenen

In dit nummer is opnieuw aandacht besteed aan nieuwe soorten. Dankzij het werk van vele vrijwillige waarnemers en deskundigen zijn weer 80 nieuwe soorten aan de lijst van Nederlandse paddenstoelen toegevoegd. Nederlandse namen zijn nog niet toegekend aan de nieuwe soorten. De meeste vondsten zijn uit 2020; soms gaat het om oudere vondsten die op grond van aanvullend onderzoek nu formeel geregistreerd zijn.

U kunt het nummer van onze website als PDF-bestand downloaden.

Bezoek de exotenpagina