Maandjournaal Paddenstoelen #28

In dit maandjournaal blikken we onder andere terug op het jubileum ter ere van het 25-jarig bestaan van de paddenstoelenmeetnetten. Ook blikken we terug op de online-lezing van Aad Termorshuizen over de boeiende wereld van de roesten en op de lezing van onze Griekse spreker Vasilis Kokkoris over schimmelsnelwegen onder onze voeten.
Verder besteden we in dit nummer aandacht aan ons erelid Eef Arnolds aan wie dit jaar de Zilveren anjer wordt toegekend door het Prins Bernard Cultuurfonds en heeft Henk Monster een prachtig artikel
geschreven onder de titel: ‘Het grote mysterie van de elfenbankjes’.
In de Vooruitblik komt uiteraard de Paddenstoel van de maand juni aan bod en kondigen we een bijzonder interessante online-lezing aan op 5 juni door Danny Haelewaters over onderbestudeerde,
ectoparasitaire microzwammen.

Download het 28ste Maandjournaal Paddenstoelen | Bezoek de overzichtspagina