Bericht van de Commissie Nederlandse Namen

De Commissie Nederlandse Namen (CNN) heeft zich afgelopen maanden weer gebogen over meer dan 500 Nederlandse namen voor paddenstoelen die de afgelopen jaren voor de eerste keer in Vlaanderen en/of Nederland werden gevonden. Om deze namen bekendheid te geven onder de leden van de KVMV en NMV worden deze getoond op de websites van beide verenigingen. Aangezien het goed mogelijk is dat iemand een opmerking heeft bij één of meerdere namen,  wordt de mogelijkheid geboden deze door te sturen naar cnn@mycologen.nl en wel vóór 1 september 2023. Graag ontvangen we daarbij uw visie op de naamgeving, eventueel aangevuld met een alternatieve Nederlandse naam voor de zwam(men) in kwestie. Na deze datum worden de namen goedgekeurd en zullen ze in de Vlaamse databank FunBel en/of in de Nederlandse databank Verspreidingatlas terecht komen.

Meer info over de samenstelling en werking van deze Vlaams-Nederlandse commissie en de regels die gehanteerd worden voor de naamgeving kan gevonden worden in Kuyper et al. 2016.

Bekijk de lijst van nieuwe voorgestelde Nederlandse namen