Koninklijke onderscheiding Joop Verburg

Foto: Geert de Vries

Op zaterdag 16 december werd Joop Verburg, bestuurslid van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe, door burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de gemeente De Wolden getooid met de versierselen die horen bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde in Zuidwolde tijdens een gemeenschappelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Natuurvereniging Zuidwolde en het veertigjarige jubileum van de Vlinderstichting. Joop heeft zijn Koninklijke onderscheiding vooral te danken aan zijn grandioze inzet als vrijwilliger voor de Natuurvereniging Zuidwolde waarvan hij 27 jaar voorzitter en drijvende kracht was. Daarnaast voor zijn activiteiten binnen de Werkgroep Florakartering Drenthe, de Vlinderwerkgroep Drenthe, de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe en, op een heel ander terrein, voor de koorschool Viva la Musica.

Lees ook het artikel van Hero Moorlag in de Hoogeveense Courant van 18 december.