Online paddenstoelenlezingen

Dit voorjaar is de NMV gestart met een reeks online lezingen die volgens de plannen om de twee weken op maandagavond zullen plaatsvinden. De aankondiging daarvan vind u in de agenda. Op maandag 15 maart heeft de eerste lezing plaatsgevonden. Het onderwerp was "Voorjaarspaddentoelen" en de spreker was Machiel Noordeloos. Op 29 maart vindt de tweede lezing plaats door Rob Chrispijn die zal ingaan op de bossenstrategie in de in de nota "Bos van de toekomst" is vastgelegd. De NMV gaf al een reactie op deze nota.

Opgenomen lezingen kunnen later opnieuw bekeken worden vis de speciale lezingendownloadpagina.