Oproep van het bestuur van de NMV

In  2021 en 2022 zullen er diverse bestuursleden reglementair aftreden en de secretaris is  tussentijds afgetreden. Wij zijn daarom op zoek naar geschikte kandidaten om deze bestuursleden te vervangen. Op korte termijn hopen we vooral de vacature van secretaris te kunnen vervullen.

De voornaamste functies van de secretaris (m/v) omvatten het volgende:

  • Jaarverslag maken en mededelingen opstellen voor de Coolia
  • Voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen
  • Contact houden met de ledenadministratie
  • Administratieve zaken m.b.t. KvK etc.
  • Bijhouden secretariaatsarchief

Daarnaast zijn we op zoek naar leden die zitting willen nemen in het bestuur als algemeen bestuurslid  en vooral ook leden die willen overwegen om in 2022 de functies van voorzitter of penningmeester te gaan vervullen.

Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, AnnaElise Jansen, via voorzitter@mycologen.nl.