Paddenstoelen op en bij Helm in Meijendel

In dit artikel in Holland’s Duinen nr. 80 worden door Leo Jalink de resultaten van vier jaar inventarisatie van paddenstoelen op en bij Helm in het gebied Meijendel in Zuid-Holland samengevat. De stuivende en met Helm begroeide delen van de zeereep horen tot de meest extreme en onherbergzame milieus van Nederland. Het vrijwel humusloze, los gestapelde zand houdt nauwelijks vocht vast en is daardoor zeer gevoelig voor droge periodes. Het is niet het milieu waar je veel paddenstoelen zou verwachten. Toch herbergen de helmduinen een onverwacht rijke en bijzondere paddenstoelenflora In een habitattype met vijf soorten vaatplanten blijken meer dan 40 soorten paddenstoelen te vinden.

Download Holland's Duinen nr. 80