Paddenstoelenonderzoek Nederland

Op 1 januari is een lang gekoesterde wens van de NMV uitgekomen om het paddenstoelenonderzoek in Nederland te versterken en meer aandacht voor onze soortgroep in het beleid te creëren.

Dat doen we door samenwerking van de NMV met de soortenorganisaties RAVON en FLORON, waar veel expertise aanwezig is op het gebied van (verspreidings)onderzoek, bescherming en dataverwerking, én met een groot netwerk op het gebied van natuur. Tezamen met de sterke kennispositie van de NMV en haar vele vrijwilligers biedt dit goede kansen om de mycologische kennis en expertise verder te versterken en de beleidsrelevantie van de mycologie te vergroten.

De samenwerking is op 16 december goedgekeurd door de ALV en bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst en met de aanstelling van een mycologisch medewerker, Inge Somhorst, bij de nieuw opgerichte organisatie Paddenstoelenonderzoek Nederland.

Paddenstoelenonderzoek Nederland is een non-profit projectenorganisatie en onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse Mycologische Vereniging en haar vele vrijwilligers. De lopende projecten NEM meetprogramma paddenstoelen, Signalering exoten en Nieuwe exoten in het Nederlands Soortenregister vallen onder haar hoede. Het is de intentie om het aantal projecten uit te bouwen, ook in combinatie met andere soortgroepen. Medewerkers van Paddenstoelenonderzoek Nederland kunnen een deel van hun tijd aan de NMV besteden.

Er is een vacature voor een:

Ervaren projectmedewerker Paddenstoelen

Paddenstoelenonderzoek Nederland geeft informatie over haar projecten op een eigen website.
Meer informatie