Paddenstoelenbermen in Overijssel

Samenvatting:

Op basis van bestaande verspreidingsgegevens en informatie van mycologen zijn in Overijssel 249 bermen aangewezen als mycologisch waardevol. Met behulp van mycologische indicatiewaarden zijn deze geordend naar mycologische waarden. De Duivelshofbosweg bij Losser (berm 9) is verreweg de meest mycologisch waardevolle berm in Overijssel. Voor alle bermen zijn beheeradviezen geformuleerd. Het maaien van de vegetatie en het verwijderen van strooisel zijn de meest geadviseerde beheermaatregelen.

Download dit rapport

Citeren als: Tweel, M. van. 2021. Paddenstoelenbermen in Overijssel 1 - Rapportage. Zwolle, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel.