Wasplaatgraslanden in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Uit het voorwoord van Mark van Til:

Wasplaten en andere graslandenpaddenstoelen vormen een belangrijke ingrediënt van de soortenrijke graslanden in de AWD. Met een rijk palet aan allerlei kleuren in de nazomer en herfst dragen zij bij aan de hoge biodiversiteit van onze duinen. Waternet is daarom zeer verheugd dat een enthousiaste groep vrijwilligers onder de bezielende begeleiding van Harm Snater en Leo Jalink zich al 20 jaar inzet voor een systematische en gedegen monitoring van de ontwikkeling van de mycoflora van de wasplaatgraslanden in de AWD. Aan de hand van dit unieke meetnet heeft Leo Jalink de ontwikkelingen over de periode 2002 – 2020 uitgebreid geanalyseerd en beschreven.
De rapportage geeft een goed beeld van de enorme hoeveelheid inventarisatiewerk die is verzet door de vrijwilligers en maakt duidelijk dat de AWD nog steeds een zeer belangrijk gebied zijn voor graslandpaddenstoelen, en hoe belangrijk het is en blijft om het graslandbeheer hier goed op af te stemmen.

Download dit rapport

Citeren als:
Jalink, L. 2021. Wasplaatgraslanden in de Amsterdamse Waterleidingduinen - 2. De resultaten van 20 jaar monitoring met speciale aandacht voor de periode 2010-2020. Oegstgeest, Myco-consult, KNNV Wasplatenwerkgroep AW-duinen, Haarlem & Waternet, Amsterdam.