Samenwerking NMV en RAVON een stap verder

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NMV op 25 maart 2023 in Utrecht is een intentieovereenkomst bekrachtigd tussen de Nederlandse Mycologische Vereniging en de Stichting RAVON. Samen willen we het toegepast mycologisch onderzoek naar de verspreiding en de biodiversiteit van paddenstoelen versterken. Onze voorzitter Kees van Vliet en RAVON-directeur Karin Akkers tekenden voor het oog van de leden de overeenkomst.

Versterking van het mycologisch onderzoek- en advieswerk was een wens die al langer leefde bij de NMV. Met de nieuwe directeur van RAVON zijn vorig jaar de verkennende gesprekken weer opgepakt om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daarbij bleek dat we veel gemeenschappelijk hebben en dat we kansen zien om de toenemende vraag naar ecologische informatie bij beleid en beheer samen te bedienen. Hiervoor willen we bij het FLORON-team van RAVON een mycologisch medewerker aanstellen die projecten uitvoert en nieuwe opdrachten binnenhaalt onder de naam NMV. Door de inbedding binnen de succesvolle teamstructuur van RAVON kan de professionaliteit en zichtbaarheid van het mycologisch onderzoek sterk toenemen.
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering hebben de leden van de NMV groen licht gegeven om de voorgenomen samenwerking concreet te gaan uitwerken in afspraken en contracten. De resultaten worden later ter goedkeuring voorgelegd aan de besluitvormende organen van beide partijen. Om deze nieuwe fase in de samenwerking te markeren ondertekenden Karin Akkers en Kees van Vliet samen de intentieoverenekomst.