PaKa stopt per 1 april

Zoals eerder aangekondigd kun je waarnemingen uit 2022 nog in PaKa invoeren. Om zeker te zijn dat je waarnemingen met de laatste batch ingelezen worden in de NDFF vragen we je je PaKa’s vóór 1 april naar je DC te sturen. Voorzie je hier problemen neem dan contact met ons op via kartering@mycologen.nl. Vanaf 1 april kunnen waarnemingen alleen nog worden ingediend via het invoerportaal van de Verspreidingsatlas https://www.verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/nmv_streeplijst.aspx of middels de VERA-app, zie Karteringsnieuws 11 in Coolia 65/3.

Ga naar de invoerpagina met informatie over invoermogelijkheden.