Heideknotszwam paddenstoel van het jaar 2020

Heideknotszwam door Cees Klomp
Heideknotszwam (Clavaria argillacea). Foto's: Cees Klomp.

Geef in 2020 al uw waarnemingen van de Heideknotszwam door!

Heel 2019 was de Heideknotszwam (Clavaria argillacea) paddenstoel van het jaar. Door de enorm droge zomer van dat jaar zijn er echter te weinig meldingen binnen gekomen. Om dezelfde reden werd het project 'biotoop van het jaar' verlengd tot in 2020 en daarom hebben we de Heideknotszwam ook dit jaar weer tot soort van het jaar uitgeroepen.

De Heideknotszwam is een belangrijke kensoort van schrale heideterreinen en de keuze voor deze soort hangt daarom samen met het biotoop van het jaar. Help de NMV door waarnemingen van deze opvallende paddenstoel te melden.

Stuur uw (bewijs-)foto's met datum en vindplaatsomschrijving naar heideknotszwam@paddestoelenkartering.nl !
(de vindplaatsen zullen niet via internet of op andere wijze algemeen bekend gemaakt worden)

Heideknotszwam door Cees Klomp
Heideknotszwam (Clavaria argillacea). Foto: Henk Huijser.