District Utrecht

Districtscoördinator:
Emma van den Dool,
T: (030) 231 09 16
M: 06-29463569
E: emmavandendool@planet.nl

In 2020 zijn alle excursies in Utrecht OPBELEXCURSIES. Deelnemers wordt gevraagd zich of per email aan te melden bij Emma van den Dool, dan wel telefonisch de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 en 22.00 uur. Bij ongunstige weersomstandigheden dan wel ‘geen toestemming’ dan wel ‘teveel aanmeldingen’ kan de excursieleider de excursie niet door laten gaan, de groep verkleinen of een ander vertrekpunt opgeven.


Excursies in 2020:

  • Maandag 14 september: 10.00 – 13.00 u. Landgoed Vijverbos te Harmelen. Parkbos en lanen op rivierklei. Vertrekpunt: P Tiendweg, Harmelen. 125.7 x 457.0. Opbelexcursie. Excursieleider Emma van den Dool - 06-29463569.
  • Maandag 21 september: 10.00 – 13.00 u. Landgoed Sterkenburg te Driebergen-Rijssenburg. Parkbos en lanen op rivierklei. Vertrekpunt: ingang Langbroekerdijk 10, Driebergen-Rijsenburg (parkeren op aanwijzing ter plekke). 148.1 x 448.3. Opbelexcursie. Excursieleider Emma van den Dool - 06-29463569.
  • Maandag 28 september: 10.00 – 13.00 u. Natuurontwikkelingsgebied De Schammer te Stoutenburg. Vertrekpunt: P thv Schammersteeg 2, Stoutenburg. 157.3 x 462.3. Opbelexcursie. Excursieleider Emma van den Dool - 06-29463569.
  • Vrijdag 9 oktober: 10.00 – 13.00 u. Ridderoordse bos te Bilthoven. Loof- en naaldbos op de flank van de Utrechtse Heuvelrug. Vertrekpunt: P. Ridderoordse bos aan de Gezichtslaan. 142.6 x 462.1. Opbelexcursie. Excursieleider Emma van den Dool - 06-29463569.
  • Vrijdag 16 oktober: 13.00 – 16.00 u. Let op: gewijzigde aanvangstijd. Hoevelakense bos. Droog en vochtig loofbos op veen- en zandbodem in de Gelderse Vallei. Vertrekpunt: P Overbos Hoevelakense bos aan de Nijkerkerstraat te Nijkerk. 158.8 x 466.8. Opbelexcursie. Excursieleider Alex Cadee - 06-20906416.
  • Maandag 23 oktober: 10.00 – 13.00 u. Soesterveen te Soest. Hoogveengebiedje dat onlangs uitgebreid is. Vertrekpunt: P Wieksloterweg oostzijde bij bord Natuurmonumenten te Soest. 146.7 464.2. Opbelexcursie. Excursieleider Emma van den Dool - 06-29463569.
  • Vrijdag 30 oktober: 10.00 – 13.00 u. Lange duinen te Soest. Stuifzandgebied met eilandjes bos en schrale boszomen. Vertrekpunt: P Lange Duinen te Soest. 148,4 x 463.3. Opbelexcursie. Excursieleider Emma van den Dool - 06-29463569.
  • Vrijdag 6 november: 10.00 – 13.00 u. ’t Hoge erf te Baarn. Loof- en naaldbos op het hoge deel van de stuwwal. Vertrekpunt: P Pijnenburg, Hoge Vuurscheweg, Baarn 144.4 x 468.1. Opbelexcursie. Excursieleider Emma van den Dool - 06-29463569.
  • Vrijdag 13 november: 10.00 – 13.00 u. Grebbelinie. Liniedijken en aardwerken met schrale taluds, deels met eikenbos en onderlangs de dijken elzenhakhout. Vertrekpunt: P nog nader te bepalen, Renswoude. Wordt doorgegeven na aanmelding. Opbelexcursie. Excursieleider Emma van den Dool - 06-29463569.