District Utrecht

Districtscoördinator:
Emma van den Dool,
T: (030) 231 09 16
M: 06-29463569
E: emmavandendool@planet.nl

In 2020 zijn alle excursies in Utrecht OPBELEXCURSIES. Deelnemers wordt gevraagd zich of per email aan te melden bij Emma van den Dool, dan wel telefonisch de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 en 22.00 uur. Bij ongunstige weersomstandigheden dan wel ‘geen toestemming’ dan wel ‘teveel aanmeldingen’ kan de excursieleider de excursie niet door laten gaan, de groep verkleinen of een ander vertrekpunt opgeven.


Excursies in 2020:

Wegens nieuwe maatregelen die de overheid heeft moeten nemen in de strijd tegen het oplopende aantal besmettingen met SARS-Cov-2 zijn alle excursies van de NMV voor de rest van het jaar afgelast.