Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders

Contact:
Dhr. G. & Mw. Y. van Duuren
T: (0321) 31 88 94
E: ghvduuren@gmail.com

Of: Dick Dooyewaard
T: 06-38181072
E: dick.dooyewaard@gmail.com

Alle excursies beginnen om 10.00 uur.
Bij grote droogte kan het programma aangepast worden met andere terreinen.
Niet-leden van de WMOIJ kunnen ook deelnemen.
Voor deelname s.v.p. vooraf bellen naar Gerrit en Yvonne van Duuren of Dick Dooyewaard.


Excursies in 2020:

In verband met het risico op Covid-19 worden de excursie beperkt tot een maximum aantal deelnemers. Het excursieprogramma zal daarom alleen worden gedeeld met bij de werkgroep aangesloten mensen.