Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep

Contactpersoon:
Ruud Lie
T: (0115) 45 15 85
M: 06 12 76 85 39
E: ruud.lie@kpnmail.nl

Voor de werkgroepleden: Opgave van deelname aan de excursies uiterlijk 3 dagen ervoor bij Ruud Lie (ruud.lie@kpnmail.nl) i.v.m. eventueel waarschuwen bij niet doorgaan en om indien mogelijk vervoer te combineren. Ook is besloten het aantal deelnemers aan een excursie te kunnen limiteren afhankelijk van de omstandigheden. Deelname kan dan alleen op basis volgorde van aanmelding.


Excursies in 2023:

 • Zaterdag 28 januari: De Goudplaat, Noord-Beveland. De Goudplaat ligt op Noord-Beveland ten zuiden van Stroodorp aan het Veerse Meer. Het gebied is aangelegd na de afsluiting van het Veerse Gat [1961]. Het gebied bestaat uit loofbos en open niet bemeste graslanden, waarop ook paarden en koeien grazen. Verzamelen op de hoek van de St Felixweg en de Goudplaatweg daar is er een parkeergelegenheid.  De excursie start om 13.00 uur.
 • Zaterdag 25 februari: Ter Hooge, Walcheren. Landgoed Ter Hooge ligt ten westen van Middelburg langs de weg naar Koudekerke. De hoofdingang van het landgoed Ter Hooge is aan de achterzijde van het landhuis, aan de Breeweg  parkeerplaats tegenover zorgboerderij Pitteperk). De excursie start om 13.00 uur op de parkeerplaats langs de Breeweg.
 • Zaterdag 18 maart: Krekengebied van Ouwerkerk, Schouwen-Duiveland. Het Krekengebied van Ouwerkerk ligt op Schouwen-Duiveland. Komend van de Zeelandbrug gaat u bij het eerste stoplicht rechtsaf en meteen weer rechts. U volgt dan de dijk langs de Oosterschelde tot het krekengebied. We parkeren op de eerste parkeerplaats linksonder aan de dijk aan het eind van de Nieuwendijk en het begin van de Weg van de Buitenlandse Pers. Dit is aan de westzijde van het bos en nog voor het Watersnoodmuseum. De excursie start om 13.00 uur.
 • Zaterdag 8 april: Braakman Noord, Zeeuws-Vl. De Braakman ligt in Zeeuws-Vlaanderen vlak bij Hoek. Het is een natuurgebied met een zandige ondergrond Als u de tunnelweg afrijdt neemt u na de tunnel direct de eerste afslag. Op de rotonde slaat u linksaf en volgt de weg langs het industriegebied tot aan het einde voorbij de laatste silo’s. Parkeren naast de weg voor de Mosselbanken. De excursie start om 11.00 uur.
 •  Zaterdag 20 Mei: Schuddebeurs Schouwen. De bossen rond Schuddebeurs bestaan uit gemengd loof-naaldbos. Verzamelen op de parkeerplaats bij de buitenplaats Mon Plaisir aan de Donkereweg. De excursie start om 13.00 uur
 • Zaterdag 26 augustus: De Piet, tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk. We bezoeken een stuk bos langs de Pietweg. Parkeren kan langs de Pietweg ter hoogte van een honden trainingscentrum. De excursie start om 13.00 uur.
 • Zaterdag 9 september: Waterwingebied St Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen. Bos ten zuiden van St Jansteen in Zeeuws-Vlaanderen. Het bos maakt deel uit van het waterwingebied van St Jansteen. Verzamelen op de parkeerplaats bij het pompstation bij St. Jansteen rechts van de rotonde op de grens. U rijdt van Hulst naar Kapellebrug langs de Gentse vaart tot aan de rotonde bij de grens. Bij de rotonde rechts Van Hogendorplaan ligt de parkeerplaats. Aansluiten kan evt. op de parkeerstrook na de tolpoortjes bij de Westerscheldetunnel uiterlijk 12.10 uur. De excursie start om 13.00 uur.
 • Zaterdag 30 september: Veerse Bos, Walcheren. Het Veerse Bos ligt ten westen van het dorp Veere langs het Veerse Meer. Tegenover de jachthaven gaat u de Landschuurweg op en we verzamelen bij het kampeerterrein. Vandaar rijden we gezamenlijk naar het excursieterrein. Verzamelen bij het kampeerterrein om 13.00 uur.
 • Zaterdag 7 oktober: Poelbos, Z Beveland. Het Poelbos ligt bij ’s Heer Hendrikskinderen. Het bos is ontstaan in 1975 bij de ruilverkaveling van het Poelgebied. Het onderhoud wordt gedaan door Staatsbosbeheer. Het bos is een loofbos met een interessant gedeelte dat beplant is met beuken. Verzamelen op de parkeerplaats aan de Theuniswegeling bij ’s Heer Hendrikskinderen. De excursie begint om 13.00 uur
 • Woensdag 18 oktober: Boswachterij Westenschouwen. Excursie naar de Boswachterij Westenschouwen. De excursie start om 13.00 uur vanaf de excursieschuur van SBB aan de Kraaijensteinweg. Parkeren op de parkeerplaats bij de Rotonde van Westenschouwen.
 • Zaterdag 28 oktober: De Grevelingendam Bruinisse. Aan de westzijde van de dam is een stuk aangeslibd en daarop is langzaam begroeiing ontstaan. In die begroeiing en op de schrale graslanden gaan we op zoek naar paddenstoelen. De excursie start om 11.00 uur vanaf de meest zuidelijke parkeerplaats langs de dam.
 • Za 4 november: Westhove, Walcheren. Ook in dit bos gaan we op zoek naar rode kelkzwammen en andere winterpaddenstoelen. We beginnen de excursie om 13.00 op het parkeerterrein van Kasteel Westhove, tussen Oostkapelle en Domburg.
 • Woensdag 8 november: Kerkwerve, Schouwen. De excursie begint om 13.00 uur bij het kerkhof aan de Oudeweg in Kerkwerve. Vandaar wandelen we naar het bos. 
 • Zaterdag 18 november: Neeltje Jans, zeereep. Het voormalig werkeiland Neeltje Jans. We verzamelen aan de Zeekant van het eiland. U neemt de afslag naar Deltapark Neeltje Jans. Bij Proef Zeeland [mosselkweker en restaurant]  gaat u naar rechts. [niet naar het Deltapark dus] rechtdoor blijven rijden tot de slagboom, links aanhouden tot je niet meer verder kunt en dat is tevens de  parkeerplaats. De excursie start om 1300 uur.
 • Zaterdag 25 november: St Jans Schorre Sas van Gent. Verzamelen voor de begraafplaats St. Jans Schorre aan de Schapersweg, Sas van Gent. Het terrein gelegen om de begraafplaats is een rommelig gemengd vochtig bos dat uit Essen, Eiken en Esdoorn bestaat. De excursie start om 13.00 uur.
 • Zaterdag 8 december: Veerse dam midden. We verzamelen op de parallelweg van de N57 aan de kant van het Veerse meer bij de 3e voetgangersbrug over de N57 komende van Vrouwenpolder (bij stoplicht parallelweg op gaan) en de eerste brug komende van de Oosterschelde kering (parallelweg vanaf rotonde oprijden). De excursie start om 13.00 uur.