NMV-excursieprogramma

Excursietijden (en duur) staan indien bekend genoemd in het programma. Indien afspreekplek niet genoemd staat,
vraag deze op bij de contactpersoon. Bij OPBELEXCURSIE graag ten minste tot de avond van te voren (tussen 18:00
en 20:00) aanmelden. Een excursie kan worden uitgesteld of verplaatst.
Van de deelnemers aan de excursies wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzingen van de excursieleider houden. Dit
geldt o.a. voor het verzamelen voor determinatie.

Er worden geen paddenstoelen verzameld voor consumptie.

➔ Deelname aan excursies is in principe alleen voor NMV-leden. Overige belangstellenden kunnen vooraf contact opnemen met de excursieleider.

Aanwijzing voor de excursieleider: graag de vondstenlijst mailen naar excursies@mycologen.nl. En een kort verslagje voor Coolia graag mailen naar Anneke van der Putte, liefst met een foto van een bijzondere vondst!

Toevoegingen voor dit programma of het volgende programma? Stuur een mail naar Karin Koppen: excursies@mycologen.nl.


Excursies in 2023

U kunt het volledige excursieprogramma downloaden als PDF-bestand

* excursies speciaal bedoeld voor deelnemers aan de Basiscursus paddenstoelen: beginners en licht gevorderden, waarbij veel aandacht uitgaat naar veldkenmerken.

 • Zaterdag 2 september: Rossum (Overijssel), Natuurgebied het Roderveld. Het paddenstoelenseizoen is al goed op gang gekomen, dus tijd voor een excursie vroeg in het seizoen. We bezoeken een aantal terreinen in het natuurgebied het Roderveld. Een bijzonder natuurgebied met lanen, naaldbossen, vennen, heidevelden en broekbossen waar al verscheidene bijzondere vondsten zijn gedaan afgelopen jaren. Verzamelen om 10.30 op de parkeerplaats van Het Everloo , Everlostraat 16, 7596 MR Rossum. AANMELDEN via mail of telefonisch op de vrijdag vóór de excursie tussen 18:00 en 20:00. Excursieleider: Ronald Morsink T: 06-24592811, E-mail: roonald1@hotmail.com
 • Zaterdag 9 september: Tilburg (Noord-Brabant), De Kaaistoep. De Kaaistoep is een natuurontwikkelingsgebied ten westen van Tilburg. We vinden er graslanden die langzaam steeds verder verschralen met daarin plassen. Ook zijn er bospercelen en stukken heidelandschap. Vanaf 1995 wordt er door diverse disciplines onderzoek gedaan, hetgeen resulteerde in het best onderzochte natuurgebied in Nederland. Verzamelen 10.30 op station universiteit in Tilburg. Hier kan hopelijk nog steeds gratis geparkeerd worden. OPBELEXCURSIE. Excursieleider: Luciën Rommelaars T: 06-44131687
 • Zaterdag 16 september: Heerde (Gelderland), Heerder Sprengen, voorheen Amtbsbos. Terrein met deels beukenbos, gemengd bos, heideveld en aan 2 zijden begrensd door sprengen. Vertrekpunt: Berkenlaan 15, Heerde. Parkeren kan op eigen terrein en dan voor ongeveer 7 auto’s; in dit deel van de straat is een parkeerverbod!!! Indien vol parkeren bij nr. 23 of 25 in de berm en vervolgens 400m lopen. Start 10.30. AANMELDEN via mail of telefonisch na 18.00. Excursieleider: Jenneke Kamphuis T: 06-12883335 of E-mail: jenneke.kamphuis@gmail.com
 • Zaterdag 23 september: Breukelen (Utrecht), Nyenrode. Combinatie excursie met PWG De Noordkop. De afgelopen 2 jaar kwamen we telkens vlak na een lange dróge periode naar dit fantastische park van “Nyenrode Business University” , kroondomein No1 van de NMV. Hopelijk dat we het dit jaar beter zullen treffen. Verzamelen om 10:30 op de parkeerplaats van het kasteel (door het poortgebouw meteen linksaf). OPBELEXCURSIE: telefonisch opgeven vrijdagavond 22 september. Excursieleider: Martijn Oud T: 06-29299052
 • * Zondag 24 september: Gieten (Drenthe), Boekweitveen. Deze excursie is speciaal bedoeld voor deelnemers aan de Basiscursus paddenstoelen. Het Boekweitveen nabij Gieten is een mozaïek van eiken-berkenbos, heide en zandputten. Ooit stond hier een cementfabriek en werd kalk aangevoerd en puin gestort, waardoor kalkrijke plekken zijn ontstaan. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats aan de Nijslootsweg ten westen van Gieten, een kilometer vanaf de afslag van de N34. OPBELEXCURSIE. Excursieleider: Inge Somhorst T: 06-12802546 of E-mail: ingesomhorst@hetnet.nl
 • Zaterdag 30 september: bij Hardenberg (Overijssel), Collendoorn, een in ontwikkeling zijnde natuurterrein op een voormalige vuilstort. Deze 20 meter hoge afvalberg werd zo’n 25 jaar geleden hermetisch afgedicht en bedekt met diverse grondlagen. Vervolgens werd er een grote verscheidenheid aan bomen ingeplant en werden wandelpaden aangelegd. Het terrein dat in beheer is van Landschap Overijssel heeft zich inmiddels aardig ontwikkeld. De Collendoorn blijkt interessant voor vogels, planten en insecten. Over de paddenstoelenrijkdom is echter nog weinig bekend. Tijdens deze excursie-dag kunnen we hier hopelijk verandering in aanbrengen. Wanneer er tijd over is kunnen we ook nog een bezoek brengen aan de vlakbij gelegen Stobbeplas, een met bosjes omgeven visvijver, waar ongetwijfeld ook een en ander aan paddenstoelen te vinden zal zijn. Verzamelen 10.30 op het P&R parkeerterrein bij station Hardenberg. OPBELEXCURSIE. Excursieleider Marian Jagers T: 06-41889225.
 • Zaterdag 30 september: Eindhoven (Noord-Brabant), Eckartse bos. Gecombineerde NMV/KNNV Eindhoven-excursie: het Eckartse bos is waarschijnlijk het paddenstoel-rijkste gebied in de gemeente Eindhoven. Het ligt tussen de Dommel en de Kleine Dommel die net ten noorden van het gebied samenvloeien. Het gebied heeft een afwisselende begroeiing dankzij de aanwezigheid van duidelijke hoogteverschillen tot een meter of drie en de aanwezigheid van het Dommeldal. Naast gemengd beuken-eikenbos vind je hier ook populierenaanplant, naaldbos en broekbos. Door deze variatie aan biotopen komen er natuurlijk veel soorten paddenstoelen voor. Start 10:30 uur op de parkeerplaats bij RWZI Eindhoven, Van Oldenbarneveltlaan 1, Eindhoven. De excursie duurt tot ongeveer 15 uur. Excursieleider: Ton Hermans T: 06-28062650, E-mail: ajjhermans@gmail.com
 • *Zaterdag 30 september: Nijmegen (Gelderland), Staddijk. Met name voor BEGINNERS! Verzamelen 10.30, Staddijk-Zuid, P-plaats sportvelden. Afslag 2 van de A73, Nijmegen-Venlo; onderaan bij de stoplichten linksaf. Evt. meer informatie T: 024-3582421 vrijdag 29 september, ná 19 uur. Excursieleiders: Marjo en Nico Dam
 • Zaterdag 7 oktober: Oostvoorne (Zuid-Holland), Duinen van Voorne. We maken een ronde van ongeveer 3 uur door het duingebied via een bosrijk deel over een oude strandvallei weer terug langs de molenkreek naar de parkeerplaats. Parkeren en start 10.30 Restaurant Aan Zee, Strandweg 1, Oostvoorne. Excursieleider: Eline Vis T: 0181-483091
 • Zaterdag 7 oktober: Nieuwersluis (Utrecht), Landgoed Over-Holland; landgoedbos langs de Vecht met oude eiken- en beukenlanen en essenhakhout op rivierklei. Parkeren bij ingang Over Holland, Rijksstraatweg (tegenover nr. 5), Nieuwersluis. Start 10.30 uur. OPBELEXCURSIE (mailen mag ook). Excursieleider: Emma van den Dool T: 06-29463569, E-mail: emmavandendool@planet.nl
 • Zaterdag 7 oktober: Belfeld (Limburg), Maalbeek. Gecombineerde NMV/PSL excursie in een gevarieerd terrein vlakbij de Duitse grens. Start: Droomparken Maasduinen, Maalbekerweg 25, Belfeld. !!! LET OP: start 10.00. AANMELDEN Marc Houben mail marc.houben@home.nl of T: 06-15063086. Excursieleider: Gerard Dings
 • Zaterdag 14 oktober: Dag van het Bosmeetnet, diverse activiteiten. Zie meetnetexcursies bospaddenstoelen
 • *Zaterdag 14 oktober: Rhenen (Utrecht), Kwintelooyen. Kwintelooyen is een zeer gevarieerd natuurgebied waar je heerlijk uren kunt rondstruinen. Je vindt er vennen en moerasjes, maar ook heidevelden en zandafgravingen. Deze verschillende biotopen maakt Kwintelooyen tot een interessant paddenstoelengebied. We vertrekken om 10.30 uur vanaf de ruime parkeerplaats aan de Oude Veensegrindweg 39, 3911 TA Rhenen. Waterdicht schoeisel aangeraden. OPBELEXCURSIE: aanmelden op vrijdag 13 oktober tussen 18.30 – 20.30 uur. Max. 15 deelnemers. Excursieleiders: Jan Knuiman en Carolien Reindertsen T: 06-30387825.
 • Zaterdag 14 oktober: Zetten (Gelderland), landgoed Hemmen. Verzamelen 10.30 uur bij NS station Zetten. Evt. meer informatie T: 024-3582421 vrijdag 13 oktober, ná 19 uur. Excursieleiders: Marjo en Nico Dam
 • Zondag 15 oktober: Zuid-West Veluwe (Gelderland), fietsexcursie 25 jaar Paddenstoelenmeetnet. Excursie naar het Roekelse Bos en het Mosselse zand tussen Ede en Otterloo. Het gebied bestaat overwegend uit geplante bossen van Grove dennen. Op een vijftal plaatsen liggen NEM-proefvlakken (oude stijl), die gedurende 25 jaar zijn bezocht. We zullen in elk geval het proefvlak bezoeken waar het artikel in de herfst-Coolia over gaat. Verder zijn er stuifzand-bosranden te zien, waar - bij voldoende vocht - Gele en Witbruine ridderzwammen groeien. Let op: dit is een fietsexcursie. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats (Google Maps: “Parking Spot”) aan de Koeweg ten noorden van Ede. Op station Ede zijn OV fietsen aanwezig (11 minuten fietsen). Excursieleider: Peter-Jan Keizer. OPBELEXCURSIE T: 06-25179752.
 • Zondag 15 oktober: Leuvenheim (Gelderland), Landgoed Den Bosch. Dit landgoed is ook wel bekend onder de naam “de Lichtenbelt “. Vanwege het overwegend natte terrein is ooit een groot deel van het bos op rabatten aangelegd. Het is een rijk paddenstoelengebied waar in de afgelopen jaren vele bijzondere en zeldzame soorten zijn waargenomen waaronder een aantal slijmkoppen zoals Goudgerande slijmkop, Olijfkleurige slijmkop, Bleekrandslijmkop maar bijvoorbeeld ook de Inktviszwam is er vrijwel jaarlijks te zien. Vanaf de Eerbeekseweg N787 de Lichtenbeltweg inrijden tot aan de bosrand. Ongeveer 100 m. verderop start de excursie om 10.30. OPBELEXCURSIE. Excursieleider: Hans Keppel T: 06-15363228
 • Vrijdag 20 oktober: Laren (Noord-Holland), Zuiderheide. Zuiderheide: heide- en stuifzandgebied dat deels bestaat uit bos met eik, berk en grove den. We lopen door het bos, met aan het eind een interessante bomenlaan. Parkeren op de parkeerplaats bij het Sint Jans Kerkhof en Geologisch Museum Hofland aan de Hilversumse weg 51 in Laren start 10.30. Excursieleiders: Anje Oosterhuis en Winnie Rip. OPBELEXCURSIE (maar appen mag ook) T: 06-28455376
 • *Zaterdag 21 oktober: Overveen (Noord-Holland) Koningshof. Koningshof is samen met Elswout een van de paddenstoelenhotspots (zie Coolia 66-3). De buitenplaats bestaat uit gemengd binnenduinbos en duingraslanden. In de duinbossen vinden we veel soorten van kalkrijke dennenbossen zoals Koperrode spijkerzwam, Melkboleet, Duinbosrussula en Muisgrijze ridderzwam. In de duingraslanden komen verschillende soorten wasplaten, satijnzwammen, knotszwammen en aardtongen voor. We verzamelen op de parkeerplaats van Koningshof, Duinlustweg 26, Overveen. Voor auto’s betaald parkeren, maar leden van Natuurmonumenten kunnen gratis parkeren met hun ledenpas. Treinreizigers kunnen opgehaald worden van station Heemstede-Aerdenhout. OPBELEXCURSIE: T: 06-10816514. Opgeven verplicht wegens beperkt aantal deelnemers. Excursieleider: Alfons Vaessen
 • Zaterdag 21 oktober: Zutphen (Gelderland), begraafplaats. Start 10.30 op de oude katholieke begraafplaats in Zutphen, Warnveldseweg 107 en daarna gaan we eventueel nog naar andere gebieden. OPBELEXCURSIE Mike Hirschler T: 06-53617871 (in geval van ‘nood’ en indien dit nummer niet bereikbaar is: Willy Jansen T: 06-57349423). Excursieleiders: Mike Hirschler en Willy Jansen
 • Zaterdag 21 oktober: Schijndel (Noord-Brabant), Wijboschbroek. Afgelopen jaar zijn in een deel beheersmaatregelen uitgevoerd om uitdroging van de bodem te stoppen. In het Wijboschbroek vinden we verschillende lanen en een heel gevarieerd scala aan bomen. Verzamelen bij Luciën thuis: De Steenen Kamer 30, Schijndel tussen 10.15-10.30. OPBELEXCURSIE. Excursieleider: Luciën Rommelaars T: 06 44131687
 • Zaterdag 28 oktober: Bruinisse (Zeeland), Grevelingendam. Gecombineerde excursie met de Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep. Aan de westzijde van de dam is een stuk aangeslibd en daarop is langzaam begroeiing ontstaan. In die begroeiing en op de schrale graslanden gaan we op zoek naar paddenstoelen. !!! Start om 11.00 uur vanaf de meest zuidelijke parkeerplaats langs de dam. Excursiebegeleider is Henk Remijn. Contactpersoon: Ruud Lie T: 0115-451585/ 06-2768539, E-mail: ruud.lie@kpnmail.nl
 • *Zaterdag 28 oktober Zoetermeer (Zuid-Holland), Balijbos, vooral voor beginners en cursisten Basiscursus paddenstoelen. Een jong bos tussen Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Delft dat bestaat uit natuurbos, moerasbos, wandel- en fietspaden en een speelbos. Ook bevindt er zich een stadsboerderij aan de rand van De Balij. Samen met het Bieslandse Bos vormt De Balij een gestaag groeiend stukje 'groene long' van 15 kilometer lang tussen Zoetermeer en Delft. De Balij is 360 hectare groot. Aanvang 10.30: Balijhoeve, Kurkhout 100 in Zoetermeer. AANMELDEN vrijdag 27 oktober. Excursieleider: Sinie de Jonge T: 06-40046262, of E-mail: siniedejonge@gmail.com.
 • Zaterdag 4 november: Hoek van Holland (Zuid-Holland), Kapittelduinen. Ten noorden van de oude monding van de Maas liggen de Kapittelduinen. Dit gebied bestaat uit de ten oosten van het strand gelegen duinen, vochtige duinvalleien, duinplassen, duin- en landgoedbossen. Start 10.30 uur bij de zeetoren Helmweg 7, 3151 HE Hoek van Holland. AANMELDEN via e-mail. Excursieleider: Theo Strik, T: 06-14190070, E-mail: theostrik@xs4all.nl
 • Zaterdag 4 november: Meerssen (Limburg), natuurgebied de Dellen. Gecombineerde NMV/PSL excursie. !!! LET OP: start 10.00.parkeerplaats nabij restaurant de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, Meerssen. AANMELDEN bij Marc Houben. Excursieleider: Marc Houben E-mail: marc.houben@home.nl of T: 06-15063086
 • Zaterdag 4 november: Garderen (Gelderland), Speulderbos. Excursie met nadruk op houtzwammen. Verzamelen 10.30 uur, P-plaats langs de Sprielderweg, Am.coord. (175.42; 475.35). Evt. meer informatie T: 024-3582421 vrijdag 3 november, ná 19 uur. Excursieleiders: Nico en Marjo Dam
 • Zaterdag 4 november: Staphorst (Overijssel), Boswachterij Staphorst, met zeer veelbelovend sparrenpeerceel. In de buurt liggen een paar heidegebieden en wat eikenbermen waar interessante soorten groeien. Beperkte mogelijkheid voor eventuele treinreizigers om opgehaald te worden: s.v.p. vrijdagavond bellen 06 5769 7347. Degenen die met de auto komen verzamelen tegen 11 uur op het parkeerterrein in het noordelijke deel van Boswachterij Staphorst, op de plek waar de J.J.Gorterlaan de Kolhaarweg kruist (km hok 214,7 - 517,2). Excursieleider: Rob Chrispijn T: 06 57697347
 • *Zaterdag 11 november: Rheden (Gelderland), Begraafplaats Heiderust. Natuurbegraafplaats Heiderust ligt aan de rand van de Veluwezoom en is naast een begraafplaats ook een mooi aangelegd gedenkpark met sfeervolle lanen. Heiderust is zeer geliefd bij paddenstoelenliefhebbers vanwege de enorme diversiteit aan paddenstoelen. We vertrekken om 10.30 uur vanaf het hoofdgebouw aan de Lentsesteeg 21, Rheden. Parkeren kan in de berm tegenover de begraafplaats. OPBELEXCURSIE: aanmelden op vrijdag 10 november tussen 18.30 – 20.30 uur. Max. 15 deelnemers. Excursieleiders: Jan Knuiman en Carolien Reindertsen T: 06-30387825
 • Zaterdag 11 november: Zoetermeer (Zuid-Holland), Balijbos. Zie voor locatie en startplaats/tijd de excursie op 28 oktober. OPBELEXCURSIE: aanmelden op vrijdag 10 november. Excursieleider: Sinie de Jonge T: 06-40046262
 • Zaterdag 18 november: Wassenaar (Zuid-Holland), Meijendel, excursie in het Nationaal Park Hollands Duinen. In deze tijd is er veel kans op aardsterren, stuifballen, wasplaten, aardtongen en allerlei andere typische duinpaddenstoelen. We verzamelen bij het terrein (afhalen bij station Voorschoten alleen op afspraak). Max. 15 deelnemers. OPBELEXCURSIE: uitsluitend bellen op vrijdag 17 november tussen 18.00 en 20.30 uur; startplaats wordt dan medegedeeld. Excursieleider: Leo Jalink T: 06-51625729 en Cora van der Plaats

Excursies van het paddenstoelenmeetnet: Meetnetexcursie 2023

In de volgende provincies worden werkgroepsexcursie georganiseerd:

Flevoland: Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders
Gelderland: Paddenstoelenwerkgroep Zuid-Oost Veluwe
Limburg: Paddenstoelen Studiegroep Limburg
Noord-Holland: Paddenstoelenwerkgroep "De Noordkop"
Utrecht: Paddenstoelenkartering district Utrecht
Zeeland: Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep
Zuid-Holland: Natuurlijk Delfland
Zuid-Holland: NMV-werkgroep Wassenaarse Parken