NMV-excursieprogramma

Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van het enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Alleen als het tijdstip van aankomst van bepaalde treinen daartoe aanleiding geeft, kan tot 10.45 uur worden gewacht. Deelnemers wordt verzocht om dit van tevoren aan de excursieleider mee te delen, zodat niet een hele club mensen voor niets een kwartier extra staat te wachten. Voor nieuwkomers is het handig om te weten dat de deelnemers zich te voren soms verzamelen in een stationsrestauratie of een cafeetje in de buurt (indien aanwezig).

Als bij excursies OPBELEXCURSIE! staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider de avond voor de excursiedatum tussen 18:00 en 20:00 uur moeten bellen om zich aan te melden. Onder slechte omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander gebied te verplaatsen.

Van de deelnemers aan excursies van de NMV wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzingen van de excursieleiders houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor nadere studie dient zo bescheiden mogelijk te gebeuren, eventueel losse en niet verder benodigde exemplaren worden liefst onopvallend in het terrein teruggeplaatst.

Er worden geen paddenstoelen verzameld voor consumptie.

➔ Deelname aan excursies is in principe alleen voor NMV-leden. Overige belangstellenden kunnen vooraf contact opnemen met de excursieleider.

Aanwijzing voor de excursieleider: graag de vondstenlijst mailen naar  Menno Boomsluiter. En een kort verslagje voor Coolia graag mailen naar Anneke van der Putte, liefst met een foto van een bijzondere vondst!

Het excursieprogramma wordt verzorgd door Hermien Wassink, excursies@mycologen.nl.


Excursies in 2021

OPMERKING: Alle excursies zijn opbelexcursies, wat betekent dat de avond van tevoren de excursieleider opgebeld moet worden om je op te geven. Bij leden van de NMV zijn de telefoonnummers bekend, omdat het excursieprogramma  met hen op papier is gedeeld. Niet-leden kunnen een betreffend telefoonnummer navragen bij de consul van de provincie waar de excursie plaatsvindt. Gegevens van de consuls vindt men op de contactpagina voor consuls & DC's.

 • Zat. 4 september: Vandaag gaan we landgoed Neerijnen bezoeken, gelegen in de mooie uiterwaard 'De Rijswaard' langs de Waal. Bij gunstige omstandigheden is het gebied zeer rijk aan (zeldzame) boleten, amanieten en russula’s. We verzamelen om 10.30 uur op de ruime parkeerplaats aan de Van Pallandtweg 1, 4182 CA Neerijnen. Leiding: Carolien Reindertsen. OPBELEXCURSIE.
 • Zat. 11 september: Excursie naar Mariapeel/Helenaveen. De Deurnese Peel is een van de laatste (afgegraven) restanten van het eens zo grote Peelgebied. De excursie  indt plaats in een klein gedeelte van de Deurnese Peel, ten noorden van het dorp Helenaveen. We treffen hier veel naaldhoutbos aan (o.a. Grove den, Lariks, Fijnspar) en (vooral jongere groei van) Eiken en Berken. Door de droge zomers van de laatste jaren is het gebied minder nat geworden (drooggevallen vaarten), hetgeen helaas  ook ten koste is gegaan van de paddenstoelenrijkdom. Verzamelen en vertrek om 10.00 u. vanaf Biologisch station Mariapeel, Koolweg 36a, Helenaveen. OPBELEXCURSIE. Aanmelden bij de excursieleider op de dag voor de excursie tussen 18.00 en 20.00 uur. Leiding: Gerard Dings. Indien de excursieleider niet bereikbaar is, dan contact opnemen met Henk Henczyk, e-mail: hhhh@bellair.net of mycologie@nhgl.nl.
 • Zat. 11 september: Natuurgebied de Zwarte Dennen van Boswachterij Staphorst. Aangelegd in de dertiger jaren van de vorige eeuw door werklozen als  werkverschaffingsproject tijdens de economische crisis. Door de jaren heen uitgegroeid tot een gebied waar dennen, heide en vennen elkaar afwisselen. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats bij recreatieplas de Zwarte Dennen, Vijverweg 7, Punthorst. Max. 15 personen. OPBELEXCURSIE. Leiding Willy Jansen.
 • 18 - 26 september: Buitenlandse werkweek in Abreschviller, Frankrijk
 • Zat. 18 september: Vandaag bezoeken we Oud Amelisweerd te Bunnik. Bos en lanen op klei. Verzamelen op de Parkeerplaats van Oud Amelisweerd aan de Koningslaan
  te Bunnik. Maximaal 15 personen. OPBELEXCURSIE. Leiding: Emma van den Dool.
 • Zat. 25 sept. Bij het 100-jarig jubileum van de NMV in 2008 heeft Natuurmonumenten een terrein in bruikleen gegeven waar we beheeringrepen en een inrichting
  mochten voorstellen. Het betreft een gemaaid grasland en een terrein waar de bovengrond is afgegraven. Dit terrein gaan we onderzoeken. Direct eraan grenzend ligt een gevarieerd loofbos, met verschillende boomsoorten. Interessant is een perceel met geplante Haagbeuk, waar o.a. de bijzondere Haagbeukrussula voorkomt. Vertrek 10.30 uur v/a bushalte Kraggenburg, Zwembad Voorst aan de Leemringweg, waar parkeerruimte is. Omdat de reis per OV wat ingewikkeld is, wordt deelnemers verzocht zich tel. op te geven ivm het oppikken van OVreizigers door automobilisten vanaf Station Zwolle of Station Dronten. In beide plaatsen om 10.00 uur vertrekken. Excursieleider: Peter-Jan Keizer.
 • Zat. 25 september: Europese dag van de Paddenstoel. De landgoederen Endegeest en Rhijngeest staan momenteel onder druk doordat de gemeenten Leiden en
  Oegstgeest op het terrein van de voormalige psychiatrische inrichting Endegeest woningbouw gepland hebben. Het terrein is echter een belangrijke ecologische
  verbindingszone. Het is bijzonder rijk aan landelijk gezien zeer zeldzame paddenstoelen, waaronder grote boleten. Het gebied is bereikbaar per openbaar vervoer vanaf het station Leiden, bus 57, halte Endegeest. Bij het terrein is een parkeerterrein, tegenover de bushalte aan de westzijde. Verzamelen op het parkeerterrein om 10.30 uur. OPBELEXCURSIE. Max. 15 personen. Leiding Hans Adema.
 • Zat. 2 oktober: Excursie naar Paleispark het Loo. Parkbos met oude eiken, beuken en douglassparren. De ingang is op de kruising van de Amersfoortseweg en de
  Pijnboomweg, een klein weggetje brengt je naar parkeerplaats Bosloo. Parkeren is gratis en een dagkaart voor het park kost 2 Euro (te koop in een automaat). De
  excursie begint om 10.30 uur en is in handen van Linda Smit. Graag aanmelden: smitlinda131@gmail.com, maximaal 15 personen.
 • 9 - 16 oktober: Binnenlandse Werkweek te Heerlen, Zuid Limburg.
 • Zat. 9 oktober: De excursie van vandaag leidt ons naar Landgoed Soelen, een typisch Betuws landgoed dat ligt op de oude stroomwallen van de Waal en Linge nabij het dorpje Zoelen. Door de zware kleigrond is het een paddenstoelengebied dat blijft verrassen. We verzamelen om 10.30 uur op de ruime parkeerplaats tegenover Achterstraat 60, 4011 ER Zoelen. Als je met het openbaar vervoer komt is, na overleg, afhalen van station Tiel mogelijk. Leiding: Carolien Reindertsen. OPBELEXCURSIE.
 • Zat. 9 oktober: We gaan naar Oudland en/of het Halsters Laag op de zogeheten Naad van Brabant. Er zijn veel overgangen qua grondsoorten, het uittredend kwelwater wordt zo goed mogelijk vastgehouden. Sporen van een verleden van turfsteken waarbij zout werd gewonnen (selnering) zijn nog aanwezig. Ook hebben in Oudland twee landgoederen, Padmos en Eikelenburg, gelegen. In 1953 is Oudland grotendeels door zeewater overspoeld. Een klein deel met loofbomen dat iets hoger lag dan de rest bleef gespaard voor zeewater. Het Halsters Laag is deels ontdaan van de rijke bovengrond en plantensoorten als Moeraskartelblad en Blauwe knoop zijn teruggekomen. Inmiddels groeien hier o.a. wasplaten. Er zijn in beide gebieden veel verschillende biotopen aanwezig. Oudland wordt beheerd door Staatsbosbeheer en Brabants Landschap, het Halsters Laag door Staatbosbeheer. Max. 15 personen. OPBELEXCURSIE. Graag bellen op 6, 7 of 8 oktober. Leiding: Marike de Haan.
 • Zat. 16 oktober: Ereveld Loenen is een van de Nederlandse oorlogsbegraafplaatsen, aangelegd in het Loenense bos, langs de weg naar Woeste Hoeve. De begraafplaats is ruim opgezet en heeft het karakter van een open naaldbos afgewisseld met stukken heide. De paden zijn half-verhard met een leemachtige substantie. Enkele leuke vondsten van voorgaande jaren zijn: Fraaie gifgordijnzwam, Violetgrijs kleefhoedje, Bosbrandvlamhoed en Grijze vorkplaat. Verzamelen op de parkeerplaats voor de ingang. Adres: Groenendaalseweg 64, 7371 EZ Loenen (Veluwe ). Deelnemers OV: neem bus 43 vanaf Apeldoorn NS of vanaf Dieren NS, uitstappen bij halte Loenen, Bruisbeek, loop dan bij Hotel De Loenermark de Groenendaalseweg af tot het Ereveld Loenen aan de rechterkant van de weg, ongeveer een kwartier lopen. Leiding: Hans Keppel & Nel Schütz. OPBELEXCURSIE.
 • Zat. 23 oktober: Hortus botanicus Haren, de soortenrijkste plek van Groningen. Al sinds 1935 wordt hier geïnventariseerd. Hoogtepunt is de Laarmantuin, met een arboretum, pinetum en wasplaten-weide. Leiding Richard Dijkstra en Inge Somhorst. Verzamelen bij de ingang van de Hortus, geen entreeheffing. Afhalen van het station is mogelijk. OPBELEXCURSIE Mail: ingesomhorst@hetnet.nl.
 • Zat. 23 oktober: Ten westen van het stadje Buren ligt het Tichelterrein, ook wel de Putten van Buren genoemd. Als gevolg van het afgraven van klei t.b.v. een voormalige steenfabriek is hier kalkrijk zand aan de oppervlakte gekomen; in combinatie met kwel ontstond een ideale voedingsbodem voor bijzondere planten en paddenstoelen. Een groot gedeelte van het terrein bestaat uit schraal hooi- en grasland, verder bosjes, struwelen en plassen. Gezien de kwetsbaarheid van het gebied kunnen aan deze excursie maximaal 15 personen deelnemen. Excursieleiders: Yvonne Dijkman en Joke Bosch. Vooraf aanmelden per e-mail bij jokebosch@kpnmail.nl. Verzamelen om 10.30 uur bij de parkeerplaats van het pannenkoekenhuis, Buitenhuizenpoort 25, 4116 CA Buren. Eventuele treinreizigers kunnen na overleg worden opgehaald van station Geldermalsen.
 • Vr. 29 - zat. 30 oktober: Mycena-workshop, lees meer.
 • Zondag 31 oktober: Excursie Buurserzand, Haaksbergen. Het Buurserzand is een gevarieerd natuurgebied; met droge en natte heide, jeneverbessen, graslanden, stukjes bos, kleine akkers en stuifzandheuveltjes. Verzamelen op de parkeerplaats Molenbelt, Stendermolenweg 9, 7481 PR Haaksbergen. Treinreizigers kunnen na overleg van station Hengelo worden opgehaald. OPBELEXCURSIE. Leiding: Marian Jagers.
 • Zat. 30 oktober: Excursie naar de Grevelingendam bij Bruinisse. We bezoeken een loofbos met graslanden op kalkrijk zand. Op de N257 neem je de afslag "strand Grevelingendam". De start is om 11.00 uur op de achterste (laatste) parkeerplaats. Liefst aanmelden per mail: henkremijn@zeelandnet.nl dan stuur ik per omgaande een kaartje met de locatie. OPBELEXCURSIE. Bellen op donderdagavond ivm werk op vrijdagavond. Leiding: Henk Remijn.
 • 5 - 8 november: Cristella weekend in Den Osse, Zeeland.
 • Zat. 6 november: Gecombineerde NEM/NMV excursie naar de kustduinen ten zuiden van het Kennemerstrand. De kustduinen staan bekend vanwege de nieuwe soorten. Vorig jaar vonden we hier de Grijswitte schijnridderzwam weer terug (2e vondst van Nederland). Verzamelen om 10:30 uur bij het roestige monument aan het IJmuiderslag met coördinaten 99.3/495.8 , waar in deze tijd van het jaar vrij mag worden geparkeerd. Telefonisch aanmelden op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18:00 en 20:00 uur . Leiding: Martijn Oud.
 • Zat. 13 november: We gaan weer naar Meijendel in het nationaal park Hollands Duinen. In deze tijd is er veel kans op aardsterren, stuifballen, wasplaten, aardtongen en allerlei andere typische duinpaddenstoelen. We verzamelen bij het terrein (afhalen bij station Voorschoten alleen op afspraak). Max. 15 deelnemers. OPBELEXCURSIE: uitsluitend bellen op vrijdag 12 nov. tussen 18.00 en 20.30 uur Leiding: Leo Jalink en Cora van der Plaats.

Excursies van het paddenstoelenmeetnet

Klik hier voor een overzicht van de Meetnet-excursies

Excursies van paddenstoelenwerkgroepen

Klik hier voor de excursieprogramma's van een aantal paddenstoelenwerkgroepen