NMV-excursieprogramma

Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van het enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Alleen als het tijdstip van aankomst van bepaalde treinen daartoe aanleiding geeft, kan tot 10.45 uur worden gewacht. Deelnemers wordt verzocht om dit van tevoren aan de excursieleider mee te delen, zodat niet een hele club mensen voor niets een kwartier extra staat te wachten. Voor nieuwkomers is het handig om te weten dat de deelnemers zich te voren soms verzamelen in een stationsrestauratie of een cafeetje in de buurt (indien aanwezig).

Als bij excursies OPBELEXCURSIE! staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider de avond voor de excursiedatum tussen 18:00 en 20:00 uur moeten bellen om zich aan te melden. Onder slechte omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander gebied te verplaatsen.

Van de deelnemers aan excursies van de NMV wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzingen van de excursieleiders houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor nadere studie dient zo bescheiden mogelijk te gebeuren, eventueel losse en niet verder benodigde exemplaren worden liefst onopvallend in het terrein teruggeplaatst.

Er worden geen paddenstoelen verzameld voor consumptie.

➔ Deelname aan excursies is in principe alleen voor NMV-leden. Overige belangstellenden kunnen vooraf contact opnemen met de excursieleider.

Aanwijzing voor de excursieleider: graag de vondstenlijst mailen naar Anne-Jifke Haarsma. En een kort verslagje voor Coolia graag mailen naar Anneke van der Putte, liefst met een foto van een bijzondere vondst!

Het excursieprogramma wordt verzorgd door Anne-Jifke Haarsma, excursies@mycologen.nl.


Excursies in 2022

OPMERKING: Als bij een excursies wordt vermeld dat het een OPBELEXCURSIE is dient de avond van tevoren de excursieleider opgebeld te worden om je op te geven. Bij leden van de NMV zijn de telefoonnummers bekend, omdat het excursieprogramma  met hen op papier is gedeeld. Niet-leden kunnen een betreffend telefoonnummer navragen bij de consul van de provincie waar de excursie plaatsvindt. Gegevens van de consuls vindt men op de contactpagina voor consuls & DC's.

  • Zat. 21 mei: Meijendel. Leiding: Leo Jalink & Cora van der Plaats. Maximaal 15 deelnemers. OPBELEXCURSIE, uitsluitend bellen op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.30 uur. Afhalen bij station Voorschoten alleen op afspraak.
  • Zat. 29 oktober: Middensduin. Dit is een OPBELEXCURSIE omdat maar een beperkt aantal mensen mee kan  duingraslanden in. Leiding: Alfons Vaessen.
  • Zat. 12 november: Excursie Boschhuizerbergen te Venray. Locatie: Parkeerplaats aan Maasheseweg tegenover Sint Jozeflaan Venray (RD 198.2 – 396.66). Excursieleider: Peter Eenshuistra tel. 06-12443073

Excursies van het paddenstoelenmeetnet

Klik hier voor een overzicht van de Meetnet-excursies

Excursies van paddenstoelenwerkgroepen

Klik hier voor de excursieprogramma's van een aantal paddenstoelenwerkgroepen