Het archief van de NMV ligt sinds maart 2016 opgeslagen op een locatie in Amersfoort. Het is ongeordend en bevat uiteenlopende stukken. Een klein deel van het archief, waaronder het personalia-archief, is reeds gedigitaliseerd.

Archivaris: Aldert Gutter, Baarn

Heeft u vragen of wilt u helpen met het inscannen van stukken? Laat het de archivaris weten! Mail, naar archivaris@mycologen.nl.