2008: 100 jaar Nederlandse Mycologische Vereniging

Het jubileumjaar werd op 12 januari geopend tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Wageningen.
De Algemene Vergadering werd op 23 februari gehouden in het gebouw van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures te Utrecht. Ter gelegenheid van het jubileum was ook een tentoonstelling over de 100-jarige geschiedenis van de NMV ingericht. Bovendien werden drie nieuwe ereleden benoemd.
Op 4 oktober werden overal in het land publieksexcursies gehouden en in het weekend van 18 en 19 oktober vond op een landgoed in Hoekelum het jubileumweekend plaats met onder andere  een grote paddenstoelententoonstelling, lezingen, excursies en verschillende activiteiten voor kinderen.
Als klap op de vuurpijl kreeg de NMV door Natuurmonumenten een paddenstoelenreservaat aangeboden, dat is ingericht als 'boomweide' met in het centrum een volwassen linde: de NMV-linde.

12 januari 2008

Voorzitter Leo Jalink opent het jubileumjaar.

De nieuwjaarslezingen werden verzorgd door:
Huub van der Aa
Eef Arnolds
Aldert Gutter
Machiel Noordeloos
Mirjam Veerkamp

Ontdek meer!

23 februari 2008

Algemene Vergadering te Utrecht met de tentoonstelling '100 jaar NMV' (verzord door Huub van der Aa, Atte van den Berg en Bert Tolsma)  en benoeming van drie nieuwe ereleden: Eef Arnolds, Frits Benjaminsen en Bernhard de Vries.

Ontdek meer!

Jubileumweekend te Hoekelum (18 en 19 oktober 2008)

Centraal stond de in een enorme tent ingerichte tentoonstelling waar meer dan 400 paddenstoelsoorten te zien waren. Daarnaast waren er kramen van kunstenaars, rondleidingen, lezingen en activiteiten voor kinderen en nog veel meer.
Het organisatiecomité bestond uit Menno Boomsluiter, Rob Chrispijn, Marjo Dam, Stip Helleman, Lies Jansen, Machiel Noordeloos, Aad Termorshuizen en Mirjam Veerkamp.

Ontdek meer!

Paddentoelenparadijs voor de NMV

De NMV kreeg van  de Vereniging Natuurmonumenten een cadeautje voor haar 100ste verjaardag: het 'Leemringveld' aan de rand van het Voorsterbos. Het is ingeplant met jonge bomen op een dusdanige onderlinge afstand dat een "boomweide" ontstaat: een biotoop dat in ons land nauwelijks voorkomt maar wel zeer rijk aan paddenstoelen kan zijn. Bovendien is als "start" van het project een volwassen linde geplant.

Op de foto de onthulling van het aankondigingsbord, dat ontworpen en geschilderd is door Frans Stokman.

Ontdek meer!