23 februari 2008: Algemene Vergadering te Utrecht

De Algemene Vergadering werd gehouden in het gebouw van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures te Utrecht. Ter gelegenheid van het jubileum was ook een tentoonstelling over de 100-jarige geschiedenis van de NMV ingericht. Bovendien werden drie nieuwe ereleden benoemd.

v.l.n.r.: Eef Arnolds, Frits Benjaminsen, Bernhard de Vries

Tentoonstelling 100 jaar Nederlandse Mycologische Vereniging

De tentoonstelling '100 jaar NMV' was verzorgd door Huub van der Aa, Atte van den Berg en Bert Tolsma.